www.archive-be.com » BE » X » XERIUS.BE

Total: 116

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Xerius » Hoe aanmelden bij ‘Mijn dossier’ » Xerius
  voor werknemers Wie heeft recht op kinderbijslag Voorwaarden van 18 tot 25 jaar Hoe kinderbijslag aanvragen Hoeveel kinderbijslag Betaling kinderbijslag Kinderen in een gezin voor werknemers Kind op komst Na de geboorte Kind met een handicap Adoptie Kind begint te werken Tools voor werknemers Bereken uw kinderbijslag Kinderbijslag Online Kinderbijslagkrant Aansluiten als werkgever Gewijzigde gezinssituatie voor werknemers Samenwonen of trouwen Ouders die uit elkaar gaan Een ouder overleden Kinderen die zelfstandig wonen Kinderen die buiten Belgi verblijven Eenoudergezin Gewijzigde werksituatie voor werknemers Werknemer Werkloos brugpensioen Ziek arbeidsongeschikt Kinderbijslag voor zelfstandigen Kind op komst Home Xerius Mijn Dossier Hoe aanmelden bij Mijn dossier Hoe aanmelden bij Mijn dossier U aanmelden op Xerius Mijn Dossier uw online dossier bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds gebeurt via de beveiligde procedure van de federale overheid Hetzelfde systeem wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld TaxOnWeb De veiligheid van uw gegevens is dus gegarandeerd U kunt op twee manieren aanmelden op Mijn Dossier met uw Elektronische Identiteitskaart eID met een token die u aanvraagt via de site van de overheid Aanmelden met uw Elektronische Identiteitskaart Wat hebt u nodig een e ID kaartlezer Meer over eID een elektronische identiteitskaart een computer met USB ingang en een voldoende krachtig besturingssysteem
  http://www.xerius.be/mijndossier/hoe-aanmelden-bij-mijn-dossier/ (2012-05-12)


 • Xerius » Afrekening » Xerius
  Wat krijgt u daarvoor terug Kijk op www xerius be over ons terug naar overzicht Waarom worden er verhogingen en boetes aangerekend op mijn afrekening Verhogingen zijn de nalatigheidsinteresten die u per kwartaal worden aangerekend 3 Onder boete vindt u de eenmalige bijkomende nalatigheidsinterest van 7 Deze verhoging van 7 wordt éénmalig berekend op de schuld die het voorbije jaar voor het eerst werd opgevorderd en die niet werd betaald op 31 december Zie ook Wanneer moeten de sociale bijdragen betaald worden terug naar overzicht Op mijn afrekening staat nog een bedrag vermeld achter overige kwartalen waar slaat dit op We vermelden op deze afrekening enkel een detail van de onbetaalde bijdragen van maximaal vier kwartalen geleden Achter overige kwartalen staan de nog openstaande bedragen van de kwartalen die ouder zijn dan deze vier kwartalen ofwel zijn deze reeds vervallen en werden er nalatigheidsinteresten verhogingen aangerekend ofwel zijn ze nog niet vervallen en werden er voorlopig geen interesten aangerekend terug naar overzicht Hoe komt het dat ik dit jaar meer sociale bijdragen betaal dan vorig jaar Uw sociale bijdragen worden berekend op uw netto belastbare bedrijfs inkomen van drie jaar terug Xerius Sociaal Verzekeringsfonds moet dat inkomen van drie jaar geleden indexeren Uw inkomsten van 2009 worden bekeken door de economische bril van vandaag om te zien hoeveel ze nu waard zouden zijn Concreet wil dat zeggen dat uw inkomen vermenigvuldigd wordt met de geldende indexeringscoëfficiënt 1 095035 voor bijdragen 2012 op basis van inkomsten 2009 Op dat geïndexeerde bedrag worden uw sociale bijdragen berekend Zelfs als uw inkomen van 2009 hetzelfde was als dat van 2008 zal het na de indexering toch hoger zijn en betaalt u dus meer sociale bijdragen terug naar overzicht Ik heb recent een betaling uitgevoerd en dat bedrag werd niet van mijn totaal bedrag afgetrokken hoe kan dat We vermelden op elke afrekening tot welke datum we rekening konden houden met uw betalingen Deze afrekening houdt dus geen rekening met alle betalingen die wij na deze datum hebben ontvangen Neem contact op met uw dossierbeheerder voor een nieuwe afrekening Of hou bij uw volgende betaling rekening met het bedrag dat u al hebt betaald terug naar overzicht Vorig kwartaal kreeg ik een herberekening van mijn sociale bijdragen Dit bedrag wordt nu opnieuw vermeld op mijn kwartaalfactuur Welk bedrag moet ik betalen Wanneer u van Xerius een herberekening ontvangt voor de sociale bijdragen bij wijziging van uw inkomen van één van de voorgaande jaren krijgt u voor de betaling ervan een kwartaal uitstel Vandaar dat u dit bedrag op uw huidige factuur terugvindt Elke nieuwe rekening vervangt echter alle vorige U hoeft dus enkel de meest recente afrekening te betalen terug naar overzicht Ik ben onlangs gestart als zelfstandige Waarom krijg ik een rekening voor twee kwartalen Bij een tijdige aansluiting als startende zelfstandige hebt u recht op uitstel van betaling van uw sociale bijdragen voor uw eerste twee kwartalen U moet de verschuldigde bijdrage van uw eerste kwartaal als zelfstandige dan pas betalen voor
  http://www.xerius.be/afrekening/ (2012-05-12)

 • Xerius » Pensioenhervormingen vanaf 2013 » Xerius
  te komen De minimale loopbaanvoorwaarde zal tegen 2015 geleidelijk aan op 40 jaar komen Bij lange loopbanen zijn er twee uitzonderingen u zult op 60 jaar met pensioen kunnen bij 42 loopbaanjaren en op 61 jaar bij 41 loopbaanjaren Op 8 maart 2012 werd het wetsontwerp voor de hervorming van de pensioenwetgeving neergelegd in De Kamer De hervorming voorziet vooral wijzigingen met betrekking tot het vervroegd pensioen voor pensioenen die ingaan vanaf 1 1 2013 1 Loopbaanvoorwaarden Ten eerste zal de minimumleeftijd en de loopbaanvoorwaarde het minimum aantal loopbaanjaren om op vervroegd pensioen te kunnen gaan geleidelijk aan opgetrokken worden van 60 naar 62 jaar met een uitzondering bij lange loopbanen Start pensioen in Minimum leeftijd Loopbaan voorwaarde Uitzondering lange loopbanen 2012 60 35 2013 60 5 38 60 jaar bij loopbaan van 40 jaar 2014 61 39 60 jaar bij loopbaan van 40 jaar 2015 61 5 40 60 jaar bij loopbaan van 41 jaar 2016 62 40 60 jaar bij loopbaan van 42 jaar 61 jaar bij loopbaan van 41 jaar 2 Pensioenmalus Het percentage waarmee uw pensioen verminderd wordt als u op vervroegd pensioen gaat de pensioenmalus wordt ook geleidelijk aan aangepast Deze vermindering is niet van toepassing voor pensioenen die ingaan vanaf de maand na de 63e verjaardag of vanaf een loopbaan van 41 jaar Leeftijd bij start pensioen Vermindering bij start pensioen in 2013 2014 2015 2016 60 25 25 25 60 5 21 5 21 5 21 5 61 18 18 18 18 61 5 18 18 15 15 62 12 12 12 12 3 Overgangsmaatregelen Er zijn ook overgangsmaatregelen voorzien voor zelfstandigen en werknemers die onder de huidige wetgeving met vervroegd pensioen kunnen gaan maar door de hervorming niet meer in aanmerking zouden komen voor een vervroegd pensioen Zelfstandigen en werknemers die in
  http://www.xerius.be/gevestigde-ondernemer/pensioen-zelfstandigen/pensioenhervormingen-vanaf-2013/ (2012-05-12)

 • Xerius » Information juridique – Clause d’exonération de responsabilité – Conditions d’utilisation du site » Xerius
  aux conditions générales exposées ci après Vous êtes censé e prendre connaissance de ces conditions générales et les accepter sans réserve L utilisation du site www xerius be mesallocationsfamiliales et la consultation des informations qu il contient valent acceptation de ces conditions Objet de Mes allocations familiales Le site www xerius be mesallocationsfamiliales vous permet de consulter votre dossier d allocations familiales personnel Il vous accorde un accès aisé et centralisé à ces informations rendues disponibles par la voie d internet Utilisation du portail Xerius Caisse d Allocations Familiales a accordé les plus grands soin et attention au développement du site www xerius be mesallocationsfamiliales dont elle veille à ce que l information qu il contient soit aussi complète correcte compréhensible précise et à jour que possible Malgré tous ces efforts Xerius Caisse d Allocations Familiales ne peut garantir le caractère complet correct précis et à jour des informations ainsi fournies Xerius Caisse d Allocations Familiales mettra tout en œuvre pour rectifier dans les plus brefs délais les erreurs que pourraient contenir les informations publiées sur le site ou par son biais Xerius Caisse d Allocations Familiales évite autant que faire se peut les interruptions techniques sans toutefois pouvoir garantir que www xerius be mesallocationsfamiliales soit à l abri de pannes et autres problèmes de ce type La responsabilité de Xerius Caisse d Allocations Familiales en cas de préjudice résultant directement ou indirectement de l utilisation du portail ou des informations diffusées sur le portail ou par son biais y compris sans y être limité en cas de perte d interruption de travail de dégâts à vos programmes ou autres données informatiques à votre matériel ou à vos logiciels ne pourra en aucun cas être engagée Protection des données à caractère personnel Xerius Caisse d Allocations Familiales accorde une attention
  http://www.xerius.be/mesallocationsfamiliales-informationsjuridiques/ (2012-05-12)

 • Xerius » Infotheek » Xerius
  Aanvullend Pensioen VAPZ Gewaarborgd inkomen Groepsverzekering IPT Gevestigde ondernemer Wijzigen Wijzigen bedrijfsgegevens Van nmanszaak naar vennootschap Bijberoep of hoofdberoep Stopzetten Specifieke situaties Kind op komst Arbeidsongeschiktheid Betalingsmoeilijkheden Faillissement Overstappen naar Xerius Vennootschapsbijdrage Bereken uw sociale bijdragen Pensioen zelfstandigen Uw pensioen voorbereiden Met pensioen gaan Uw pensioen optimaliseren Aanvullende verzekeringen Vrij Aanvullend Pensioen VAPZ Gewaarborgd inkomen Groepsverzekering IPT Boekhouder of accountant Kinderbijslag Recht op kinderbijslag voor werknemers Wie heeft recht op kinderbijslag Voorwaarden van 18 tot 25 jaar Hoe kinderbijslag aanvragen Hoeveel kinderbijslag Betaling kinderbijslag Kinderen in een gezin voor werknemers Kind op komst Na de geboorte Kind met een handicap Adoptie Kind begint te werken Tools voor werknemers Bereken uw kinderbijslag Kinderbijslag Online Kinderbijslagkrant Aansluiten als werkgever Gewijzigde gezinssituatie voor werknemers Samenwonen of trouwen Ouders die uit elkaar gaan Een ouder overleden Kinderen die zelfstandig wonen Kinderen die buiten Belgi verblijven Eenoudergezin Gewijzigde werksituatie voor werknemers Werknemer Werkloos brugpensioen Ziek arbeidsongeschikt Kinderbijslag voor zelfstandigen Kind op komst Home Infotheek Infotheek Ik ontvang graag deze gratis documenten en brochures Vul de gewenste aantallen hieronder in Fiscus op zak Standaard rekeningstelsel Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Praktische handleiding voor het starten van een vrij beroep Uw rechten en plichten als zelfstandige
  http://www.xerius.be/infotheek/ (2012-05-12)

 • Xerius » Juridische informatie – Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden van de site » Xerius
  site Het gebruik van de site www xerius be mijnkinderbijslag is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden Door de website www xerius be mijnkinderbijslag en de informatie erop te consulteren stemt u in met deze voorwaarden Doel van de Mijn kinderbijslag De site www xerius be mijnkinderbijslag geeft een blik op jouw persoonlijk kinderbijslagdossier Ze wil een eenvoudige en centrale toegang bieden tot deze informatie die via het internet beschikbaar is Gebruik van de portaalsite Xerius Kinderbijslagfonds besteedt veel aandacht en zorg aan de website www xerius be mijnkinderbijslag en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig juist begrijpelijk nauwkeurig en actueel mogelijk is Ondanks alle geleverde inspanningen kan Xerius Kinderbijslagfonds niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist nauwkeurig of bijgewerkt is Als de op of via de portaalsite verstrekte informatie tekortkomingen vertoont zal Xerius Kinderbijslagfonds de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren Xerius Kinderbijslagfonds spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen We kunnen echter niet garanderen dat de www xerius be mijnkinderbijslag volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen Xerius Kinderbijslagfonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie met inbegrip zonder beperking van alle verliezen werkonderbrekingen beschadiging van uw programma s of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur of programma s Bescherming van persoonsgegevens Xerius Kinderbijslagfonds hecht veel belang aan het respecteren van jouw persoonlijke levenssfeer De informatie is enkel toegankelijk via een persoonlijke toegang via eID of token De gegevens worden behandeld in overeenstemming met
  http://www.xerius.be/mijnkinderbijslag-juridischeinfo/ (2012-05-12)

 • Xerius » Boodschap van algemeen nut op TV » Xerius
  Overstappen naar Xerius Vennootschapsbijdrage Bereken uw sociale bijdragen Pensioen zelfstandigen Uw pensioen voorbereiden Met pensioen gaan Uw pensioen optimaliseren Aanvullende verzekeringen Vrij Aanvullend Pensioen VAPZ Gewaarborgd inkomen Groepsverzekering IPT Boekhouder of accountant Kinderbijslag Recht op kinderbijslag voor werknemers Wie heeft recht op kinderbijslag Voorwaarden van 18 tot 25 jaar Hoe kinderbijslag aanvragen Hoeveel kinderbijslag Betaling kinderbijslag Kinderen in een gezin voor werknemers Kind op komst Na de geboorte Kind met
  http://www.xerius.be/kinderbijslag/hoeveel-mag-een-student-werken/boodschap-algemeen-nut/ (2012-05-12)

 • Xerius » Hoe zit het met de belastingen? » Xerius
  werknemers Bereken uw kinderbijslag Kinderbijslag Online Kinderbijslagkrant Aansluiten als werkgever Gewijzigde gezinssituatie voor werknemers Samenwonen of trouwen Ouders die uit elkaar gaan Een ouder overleden Kinderen die zelfstandig wonen Kinderen die buiten Belgi verblijven Eenoudergezin Gewijzigde werksituatie voor werknemers Werknemer Werkloos brugpensioen Ziek arbeidsongeschikt Kinderbijslag voor zelfstandigen Kind op komst Home Kinderbijslag Hoeveel mag een student werken Hoe zit het met de belastingen Hoe zit het met de belastingen Bedrijfsvoorheffing In principe moet op het loon van een student bedrijfsvoorheffing worden ingehouden Er is evenwel geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd als de bezoldigingen betaald of toegekend aan studenten van wie de tewerkstelling in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst geen 50 arbeidsdagen overschrijdt als op het loon geen socialezekerheidsbijdragen uitgezonderd de solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn Opmerking De student waarvoor wel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden kan in de meeste gevallen de ingehouden bedrijfsvoorheffing terugvorderen door middel van de aangifte in de personenbelasting De student en personenbelasting Een student is niet belastingplichtig als hij minder verdient dan een bepaalde grens Voor een alleenstaande student ligt deze grens voor het inkomstenjaar 2012 aanslagjaar 2013 op 7 070 00 euro netto belastbaar per jaar Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd Kinderen van gescheiden ouders Als het onderhoudsgeld meer bedraagt dan 2 990 00 euro grensbedrag 2012 dan moet het verschil worden opgeteld bij het loon van de studentenjob De student als persoon ten laste De student blijft fiscaal ten laste van zijn ouders indien hij niet meer verdient dan 3 737 50 euro bruto belastbaar per jaar of 2 990 00 euro netto belastbaar per jaar Bruto belastbaar inkomen 2012 Netto belastbaar inkomen 2012 Algemene regel 3 737 50 2 990 00 Kind van alleenstaande 5 400 00 4 320 00 Gehandicapt kind van alleenstaande 6 850 00 5 480 00 Een eerste schijf van 2 490 EUR komt
  http://www.xerius.be/kinderbijslag/hoeveel-mag-een-student-werken/hoe-zit-het-met-de-belastingen/ (2012-05-12)