archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advies Vlaamse Woonraad: Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid | Wonen Vlaanderen
  een voorwaarde voor behoorlijke levensomstandigheden en sociale insluiting In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding kondigt de Vlaamse Regering aan te willen inzetten op kwalitatieve huisvesting en dak en thuisloosheid te willen voorkomen en bestrijden Hierbij wordt geopteerd voor een preventief en meer woongericht beleid In zijn advies Dak en thuisloosheid in Vlaanderen Pistes voor een meer woongericht beleid wenst de Vlaamse Woonraad na te gaan of en hoe een meer woongericht

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-dak-en-thuisloosheid-vlaanderen-pistes-voor-een-meer-woongericht (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Winnaars Beste Praktijkprijzen 2016 bekend | Wonen Vlaanderen
  Turnhout voor het prestatieveld KWALITEIT VAN DE WONINGEN voor de bijsturing door middel van renovaties van het aanbod van verschillende woningtypen in het huidige patrimonium om de rationale bezetting van woningen te bevorderen én voor de daaraan gekoppelde verhuisbegeleiding met inzet van vakantiewoningen en meubelstockage DEWACO Werkerswelzijn Aalst voor het prestatieveld SOCIAAL BELEID voor de totaalaanpak van de leefbaarheid in de wijk Ten Roozen De SHM heeft de verbetering van de woonomgeving gecombineerd met sociale maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren en heeft dat gedaan in nauwe samenwerking met bewoners en andere partijen De Volkshaard Gent voor het prestatieveld INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID voor haar inzet tot verandering en verbetering door innovaties op het snijvlak van wonen en welzijn en de samenwerking die zij daarbij zoekt met andere partijen Die inzet blijkt uit haar deelname aan het Europees domoticaproject I Stay home de denktank voor kwetsbare personen en de huisvesting van kwetsbare personen via Housing First Inter Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting Vilvoorde voor het prestatieveld KLANTVRIENDELIJKHEID voor de tool op haar website voor het melden en opvolgen van herstellingen De tool sluit aan bij de wens van veel huurders om meer inzicht te krijgen in de afhandeling van meldingen De tool kan een stimulans zijn voor een breder gebruik van vergelijkbare interactieve instrumenten in de sociale huisvestingssector Instrumenten die niet alleen klantvriendelijk zijn maar ook een bijdrage kunnen leveren aan een meer efficiënte werking Naast prijzen waarover een professionele jury besliste was er dit jaar voor het eerst ook een PUBLIEKSPRIJS Elke deelnemer van het Woonforum kon stemmen op een van de 5 kandidaten die tijdens een voorronde de meeste stemmen hadden verzameld De deelnemers konden de goede praktijk van DEWACO Werkerswelzijn uit Aalst het meeste smaken en op die manier won de SHM naast de prijs van de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/winnaars-beste-praktijkprijzen-2016-bekend (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tom Raes wordt de nieuwe Visitatieraadsvoorzitter | Wonen Vlaanderen
  oktober 2016 Gerard van Bortel op Tom Raes zal het voorzitterschap van de Visitatieraad combineren met zijn functie als diensthoofd Wonen bij de provincie Vlaams Brabant Tom Raes werd aangeduid na een open oproep en een selectieprocedure waarin de sector VIVAS en Wonen Vlaanderen vertegenwoordigd waren De minister loofde vooral zijn leidinggevende en inhoudelijke competenties en zijn empathisch vermogen Tom combineert al meer dan 35 jaar sociaal engagement met professionele inzet rond wonen waarbij hij linken legt met ruimtelijke ordening sociale economie en leefmilieu Als belangrijkste uitdaging ziet Tom de bestendiging van de Visitatieraad als kritische vriend van sociale huisvestingsmaatschappijen Visitaties houden sociale huisvestingsmaatschappijen een spiegel voor die hen toelaat hun prestaties gericht te verbeteren Ik wil dan ook graag verder bouwen aan deze kritische ondersteuning De evaluatie van de doelstellingen voor sociale huisvestingsmaatschappijen de methode om prestaties te beoordelen de prioriteiten van het beleid en het overleg met de sector en andere belanghebbenden zullen hiervoor de leidraad vormen Naast aandacht voor de klassieke opdrachten als bouw renovatie en beheer van woningen wil Tom Raes ook de mensen centraal stellen in de doelstellingen van SHM s Sociale aspecten als een goede klantenservice betrokkenheid en responsabilisering van bewoners en het bevorderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/tom-raes-wordt-de-nieuwe-visitatieraadsvoorzitter (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vlaamse Woonraad: Studievoormiddag ‘Aanbodbeleid op de private huurmarkt’ | Wonen Vlaanderen
  alleenstaanden en gezinnen De redenen waarom deze huishoudens opteren voor een private huurwoning zijn sterk verschillend Het kan gaan om een bewuste positieve keuze voor de private huurmarkt omdat deze het best is afgestemd op de levens en gezinssituatie van de huurders Privaat huren kan ook een al dan niet tijdelijk woonstatuut zijn voor wie niet kan of wenst te beschikken over een eigendoms of sociale huurwoning Daarnaast biedt de private huurmarkt investeringsmogelijkheden aan private en professionele verhuurders en investeerders die een relatief veilige belegging voor ogen hebben Zowel huurders als potentiële verhuurders hebben dus belang bij een goed functionerende private huurmarkt In het advies Aanbodbeleid op de private huurmarkt spitst de Vlaamse Woonraad zich toe op de vraag op welke manier en we kunnen komen tot een versterking van het aanbod op de private huurmarkt Hiermee doelen we zowel op het behoud en verbetering van het bestaande aanbod als een daadwerkelijke uitbreiding van het huurwoningbestand Programma 9 30 Ontvangst en koffie 10 00 Verwelkoming en voorstelling advies Aanbodbeleid op de private huurmarkt door Bernard Hubeau UA Voorzitter Vlaamse Woonraad Presentatie Bernard Hubeau 173 76 KB 10 30 Reflecties op het advies van de Vlaamse Woonraad praktijkervaringen door Xavier Mertens

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/vlaamse-woonraad-studievoormiddag-%E2%80%98aanbodbeleid-op-de-private-huurmarkt%E2%80%99 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe regels bij de tweede visitatieronde van sociale huisvestingsmaatschappijen | Wonen Vlaanderen
  werkgroep met vertegenwoordigers van de sector en de overheid bereidde op basis van het evaluatierapport de wijzigingen aan het erkenningsbesluit voor Het draaiboek prestatiebeoordeling zal op dezelfde manier tot stand komen De 3 belangrijkste wijzigingen zijn 1 Visitaties vinden meestal pas elke 6 jaar in plaats van elke 4 jaar plaats Een visi tatiecommissie beoordeelt de SHM s met bijna uitsluitend goede prestaties pas na 6 in plaats van na 4 jaar Op die manier dalen de administratieve lasten als u goede prestaties leverde De minister kan in functie van de omstandigheden bijvoorbeeld een aangekondigde fusie ook beslissen om de visitatie op een gepast moment te organiseren 2 Minder doelstellingen maar dezelfde vereisten Nu beoordeelt de visitatiecommissie 24 doelstellingen In de tweede visitatieronde worden er dat 19 Sommige doelstellingen zijn immers rechtstreeks afhankelijk van prestaties op andere doelstellingen of houden er erg nauw verband mee Daarom hergroeperen we de doelstellingen Sommige doelstellingen waren eerder een middel tot betere prestaties dan een doel op zich De vereisten bij de doelstellingen die wegvallen brengen we onder bij andere doelstellingen Hier kan u meer lezen over de wijzigingen per prestatieveld 3 Geen globaal oordeel meer per prestatieveld enkel nog per doelstelling De visitatiecommissie

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/nieuwe-regels-bij-de-tweede-visitatieronde-van-sociale-huisvestingsmaatschappijen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning | Wonen Vlaanderen
  van een conformiteitsonderzoek Er hoeft dus niet noodzakelijk een veiligheids of gezondheidsrisico te zijn Bovendien mag dit ook nog vastgesteld worden nadat u al verhuisd bent De woning in kwestie moet dan uiteraard wel nog altijd toegankelijk zijn Ik ben net geen jaar ingeschreven geweest in de te kleine woning die ik heb verlaten maar ik heb daar wel een volledig jaar in gewoond Komt dit ook in aanmerking Ja op voorwaarde dat u het bewijs bezorgt dat u effectief een volledig jaar in de verlaten woning heeft gewoond Dat bewijs kan u bijvoorbeeld bezorgen door middel van een kopie van het huurcontract van de verlaten woning en een kopie van de rekeninguittreksels van de volledige 12 maanden waarop de betaling van de maandelijkse huurprijs staat vermeld Ik woon al meer dan een jaar in bij een vriend Zijn woning is echter veel te klein en daarom wil ik voor mezelf een woning gaan huren Kom ik in aanmerking op basis van het verlaten van een te kleine woning Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de huurprijs op basis van het verlaten van een te kleine woning moet de gezinssamenstelling in de verlaten woning dezelfde zijn als deze in de nieuwe woning Als u dus de enige bent die verhuist naar de nieuwe woning komt u niet in aanmerking Wanneer kan ik nu juist als dakloos worden beschouwd bij de huursubsidie U wordt als dakloos beschouwd in twee gevallen u heeft van het ocmw de verhoging van het leefloon ontvangen vermeld in artikel 14 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie u heeft van het ocmw de installatiepremie ontvangen ingesteld bij het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Deze verhoging van het leefloon of de installatiepremie moet specifiek zijn toegekend voor de woning die u in huur neemt en waar u de huursubidie voor aanvraagt Bij aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2014 kan u ook als dakloos worden beschouwd zonder dat u deze verhoging van het leefloon installatiepremie van het ocmw heeft ontvangen Het ocmw moet dan attesteren dat u deze verhoging van het leefloon of installatiepremie niet meer kan ontvangen omdat u dit voordeel in het verleden al eens heeft genoten maar dat u voor het overige wel voldoet aan alle andere voorwaarden die men bij het ocmw koppelt aan dakloosheid Ik ontvang een huursubsidie Ik wil verhuizen Wat moet ik doen Blijf ik recht hebben op de huursubsidie U moet de verhuis zo snel mogelijk melden aan Wonen Vlaanderen U blijft namelijk enkel recht hebben op de huursubsidie als u huurder blijft en verhuist naar een conforme woning in het Vlaamse Gewest Het mag bovendien geen gesubsidieerde sociale woning zijn Als u naar een andere gemeente verhuist zal u zich mogelijk ook opnieuw moeten inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in die gemeente Als een

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De Vlaamse huurpremie voor wie op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning | Wonen Vlaanderen
  huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer MB van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Meer regelgeving Veelgestelde vragen U ontvangt al een huursubsidie Kunt u daarbij ook nog de huurpremie ontvangen Nee beide premies kunt u niet samen krijgen Wonen Vlaanderen keert wel telkens de hoogste premie uit Waar kan ik terecht met vragen over de huurpremie U kunt terecht bij Wonen Vlaanderen contactinformatie onderaan deze pagina Woonwinkels huurdersbond OCMW loket huisvesting van uw gemeente de organisaties aangesloten bij het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-voor-wie-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten wanneer u geld uitleent voor renovatiewerken ook gekend als de "mama-papa-lening" | Wonen Vlaanderen
  kan hiervoor een belastingvermindering krijgen Voorwaarde is dat de lener of een van de leners er zelf voor minstens 8 jaar in gaat wonen De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar zolang de lening loopt en de lener de woning als hoofdverblijfplaats heeft Bij leningen tot 25 000 euro bedraagt de belastingvermindering 2 5 van het geleende bedrag berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar zijn opgenomen Bij grotere leningen geldt het maximumtarief van 625 euro Voordelen voor de lener De lener krijgt een goedkope lening zonder verdere kosten Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien een vermindering krijgen van 30 000 euro van de heffingsgrondslag voor de registratierechten als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen het zogenaamde renovatieabbatement Wat en voor wie is de belasting vermindering voor renovatie overeenkomsten Hoe de belasting vermindering voor renovatie overeenkomsten aanvragen Regelgeving Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten De regelgeving met betrekking tot de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten vindt u hier Boek 3 Titel 1 Hoofdstuk 2 van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 19 06 2009 betreffende

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/belastingaftrek-voor-renovatieovereenkomsten-wanneer-u-geld-uitleent-voor-renovatiewerken (2016-05-01)
  Open archived version from archive