archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuws | Wonen Vlaanderen
  projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Grond en pandenbeleid activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek woonwagens Alle huren verhuren ver bouwen kopen premies modeldocumenten woononderzoek en statistieken woonbeleid adviezen Vlaamse Woonraad voor lokale besturen voor SHM s voor SVK s voor Wonen Vlaanderen woningkwaliteitsbewaking private huur sociale verhuur lokaal woonbeleid Grond en pandenbeleid woonwagens Alle Verzekering Gewaarborgd Wonen Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Vlaams huurgarantiefonds Vlaamse huurpremie Vlaamse huursubsidie vernieuwde Vlaamse renovatiepremie oude Vlaamse renovatiepremie Vlaamse verbeteringspremie Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten sociale lening sociale koopwoning Alle aanpassingspremie werken aanpassingspremie facturen aanpassingspremie bewoner Alle oude renovatiepremie bewoner oude renovatiepremie facturen oude renovatiepremie werken Alle verbeteringspremie bewoner verbeteringspremie facturen verbeteringspremie werken Alle beroepen van sociale woonactoren visitatie sociale huisvestingsmaatschappijen bijzondere algemene vergadering organiseren Alle voorbereiding visitaties visitatierapport beslissingen minister na visitatie samenstelling en werking Visitatieraad visitatieproces prestatiebeoordeling prestatiedatabank Alle kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers herstellen van gebreken administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarheidsverklaring leegstandsregister conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting van bewoners van slechte woningen overbewoning rookmelders recht van voorkoop sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen optreden bij acuut gevaar kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen Alle huurovereenkomst opstellen einde en opzeg huurovereenkomst Alle inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning inkomensbegrip verhuring buiten het sociaal huurstelsel overgangsbepalingen indexaties Alle instrument woonoverleg instrument opleiding en vorming instrument projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Alle activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws?field_term_topics=607&field_term_topics_0=607&field_term_topics_231=All&field_term_topics_237=All&field_term_topics_235=All&field_term_topics_243=All&field_term_topics_625=All&field_term_topics_681=All&field_term_topics_607=All&field_term_topics_251=All&field_term_topics_253=All&field_term_topics_621=All&field_term_topics_609=All&field_protected=1&items_per_page=10&page=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Goedkeuring van de verordening van de gemeenten Lint, Boechout en Hove m.b.t. het verplicht stellen van een conformiteitsattest | Wonen Vlaanderen
  de gemeenten Lint Boechout en Hove m b t het verplicht stellen van een conformiteitsattest Goedkeuring van de verordening van de gemeenten Lint Boechout en Hove m b t het verplicht stellen van een conformiteitsattest 24 09 2015 De minister heeft de verordeningen van de gemeenten Hove Lint en Boechout m b t het verplicht stellen van het conformitietsattest goedgekeurd De Vlaamse Wooncode voorziet immers in dat gemeenten zelf bepaalde

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/goedkeuring-van-de-verordening-van-de-gemeenten-lint-boechout-en-hove-mbt-het-verplicht (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Overdracht van VIVOO van de Oost-Vlaamse gemeente Zwalm | Wonen Vlaanderen
  2 lijsten een lijst van de ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen en een lijst van de verwaarloosde woningen en gebouwen De inventaris vormt de basis voor de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen of gebouwen de zogenaamde krotbelasting Die belasting is verschuldigd zodra een gebouw gedurende 12 maanden is opgenomen in VIVOO en ze blijft verschuldigd zolang het gebouw opgenomen blijft De krotbelasting wordt geheven op het geïndexeerde

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/overdracht-van-vivoo-van-de-oost-vlaamse-gemeente-zwalm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opvang daklozen tijdens winterperiode: principiële goedkeuring van wijziging aan het Kaderbesluit Sociale Huur en het Woningkwaliteitsbesluit | Wonen Vlaanderen
  los te laten voor de woningen die verhuurd worden aan een lokaal bestuur of welzijnsorganisatie met het oog op winteropvang een tijdelijke en beperkte afwijking op de kwaliteitsnormen mogelijk te maken mits strikte voorwaarden Op 12 mei 2014 sloot de Vlaamse Gemeenschap een Samenwerkingsakkoord af met de Federale Staat de Duitstalige Gemeenschap het Waalse Gewest het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Franse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest over het voorkomen en bestrijden van dak en thuisloosheid In dat akkoord erkennen de ondertekenende partijen dat de winterperiode specifieke inspanningen kan vereisen omwille van de kwetsbaarheid van daklozen tijdens deze periode Ze verklaren zich daarom bereid om binnen hun bevoegdheden de nodige inspanningen te leveren opdat elke dakloze over een slaapplaats en of sociale begeleiding kan beschikken tijdens de winterperiode Daarom wil de Vlaamse Regering aan de lokale besturen die bevoegd zijn voor de winteropvang van dak en thuislozen meer armslag geven en dat via twee sporen Enerzijds door het quotum voor verhuring van sociale huurwoningen buiten sociaal huurstelsel los te laten voor de woningen die verhuurd worden aan een lokaal bestuur of welzijnsorganisatie met het oog op winteropvang Anderzijds is zoals beloofd in de beleidsnota Wonen 2014 2019 onderzocht of het in dat kader wenselijk en haalbaar is om beperkte en tijdelijke afwijkingen toe te staan op de minimale kwaliteitsvereisten die in uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn vastgesteld Die afwijkingsmogelijkheid is immers sinds het Integratiedecreet Woningkwaliteit van 29 maart 2013 ingeschreven in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode Gelet op de precaire situatie van dak en thuislozen tijdens de koude wintermaanden wordt met dit voorontwerp een tijdelijke en beperkte afwijking op de kwaliteitsnormen mogelijk gemaakt Aangezien het gaat over een afwijking op de absolute minimumnormen om menswaardig te kunnen wonen worden strikte voorwaarden opgelegd Het moet gaan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/opvang-daklozen-tijdens-winterperiode-principi%C3%ABle-goedkeuring-van-wijziging-aan-het (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Geen vrijstelling van heffing meer voor verwaarloosde beschermde woningen en gebouwen | Wonen Vlaanderen
  ontwerptekst door het Vlaams Parlement geschrapt Daardoor zullen beschermde gebouwen of woningen opgenomen op VIVOO vanaf 1 januari 2016 niet meer vrijgesteld zijn van de Vlaamse verkrottingsheffing Wat betekent die schrapping van de vrijstelling van beschermde woningen en gebouwen concreet Dat betekent dat de eigenaars van beschermde woningen of gebouwen opgenomen op VIVOO vanaf 1 januari 2016 ookeen heffing moeten betalen Dat is in principe het geval bij elke verjaardag van de opname in VIVOO tenzij de eigenaar vóór die datum een andere vrijstelling of opschorting van heffing heeft gekregen Wie beheert VIVOO Wonen Vlaanderen behalve voor de woningen en gebouwen gelegen in Aalter Diepenbeek Sint Lievens Houtem en Zwalm In die gemeenten beheert de gemeente de Vlaamse inventaris zelf Wie int de heffingen De Vlaamse Belastingdienst staat in voor de vestiging en inning van de heffing De gemeenten mogen opcentiemen heffen op deze verkrottingsheffing of een eigen gemeentelijke heffing vaststellen Meer info Contacteer de decentrale diensten van Wonen Vlaanderen Nieuwsoverzicht Contacts team ondersteuning woningkwaliteit Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning woningkwaliteit Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email jurgen dewitte rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jurgen Dewitte 03 224 61 40 team ondersteuning woningkwaliteit Limburg 3500 Hasselt Adres

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/geen-vrijstelling-van-heffing-meer-voor-verwaarloosde-beschermde-woningen-en-gebouwen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • CO, een gevaar in huis: doe er iets aan! | Wonen Vlaanderen
  sterven er mensen door CO vergiftiging Zorg dat u er niet bij bent Zorg voor goede verluchting in de kamer ook in de winter Zet ramen of deuren regelmatig open Stop niet alle kieren dicht Plaats roosters om te verluchten Gebruik geen verplaatsbare gas of petroleumkachels want die hebben geen schoorsteen Laat de stookketel kachel schouw of boiler plaatsen door een vakman Laat de ketel van de centrale verwarming nakijken

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/co-een-gevaar-huis-doe-er-iets-aan (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Niet voldoen aan dakisolatienormen leidt op zich niet tot onbewoonbaarheid | Wonen Vlaanderen
  op een bericht in Het Laatste Nieuws Het gaat om foute communicatie die voor paniek zorgt zegt Homans Het niet voldoen aan de dakisolatienormen leidt nooit tot onbewoonbaarheid benadrukt de N VA minister Zij wijst op het verschil tussen het ongeschikt verklaren van een woning en de onbewoonbaarheid ervan Dat een woning ongeschikt verklaard wordt gebeurt op basis van strafpunten omdat een woning niet voldoet aan kwaliteitsnormen De eigenaar krijgt

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/niet-voldoen-aan-dakisolatienormen-leidt-op-zich-niet-tot-onbewoonbaarheid (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Financieringsbesluit | Wonen Vlaanderen
  Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Financieringsbesluit Financieringsbesluit Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/financieringsbesluit (2016-05-01)
  Open archived version from archive