archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • modelbrief_belanghebbende_start_procedure_oo.docx | Wonen Vlaanderen
  Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home modelbrief belanghebbende start procedure oo docx modelbrief belanghebbende start procedure oo docx Modelformulier verzoek tot

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/1009 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • 2013.08.16_besluit_onb_wooncode_na_11_augustus_2013.docx | Wonen Vlaanderen
  Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home 2013 08 16 besluit onb wooncode na 11 augustus 2013 docx 2013 08 16 besluit onb wooncode na 11 augustus 2013 docx Besluit tot onbewoonbaarverklaring

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/1715 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2013.08.16_besluit_ong_en_onb_wooncode_na_11_augustus_2013.docx | Wonen Vlaanderen
  Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home 2013 08 16 besluit ong en onb wooncode na 11 augustus 2013 docx 2013 08 16 besluit ong en onb wooncode na 11 augustus 2013 docx Besluit tot

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/1711 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 4 resultaten gevonden per 10 20 40 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 6 10 1998 mbt de kwaliteitsbewaking het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende opgeh BVR 12 juli 2013 art 25 het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=497 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opdracht: herhuisvesting van bewoners van slechte woningen | Wonen Vlaanderen
  onbewoonbaarverklaring de woning in dezelfde gemeente liggen als de toe te wijzen woning Als de burgemeester de woning onbewoonbaar verklaart op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet worden geen andere voorwaarden opgelegd Als de woning daarentegen voorwerp uitmaakt van een procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring zoals voorzien in artikel 15 van de Vlaamse Wooncode gelden er bijkomende voorwaarden Het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek moet voldoen aan een van volgende voorwaarden Ofwel minstens 3 gebreken van cat III aangeduid onder de hoofdrubrieken omhulsel of binnenstructuur Ofwel minstens 3 gebreken van cat IV en 60 strafpunten aangeduid In verband met het begrip conformiteitsonderzoek wordt verwezen naar art 3 van het kwaliteitsbesluit van 12 07 2013 Dat betekent dat men niet alleen rekening houdt met de vaststellingen van de onderzoekers van Wonen Vlaanderen en de Wooninspectie maar ook met de technische verslagen van door de burgemeester aangewezen woningcontroleurs bv in het kader van een vooronderzoek De bewoner kan op twee momenten in de procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring zijn recht op voorrang laten gelden door zich binnen 2 maanden na de kennisgeving van het technisch verslag in te schrijven bij de SHM door zich binnen 2 maanden na de kennisgeving van het besluit tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring in te schrijven bij de SHM Het is dus belangrijk hem op beide momenten door te verwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappij en in de gemeente Tegemoetkoming in de huurprijs Bewoners van een onbewoonbaar verklaarde woning zowel op basis van de VWC als op basis van de Nieuwe Gemeentewet die verhuizen naar een conforme woning en voldoen aan de inkomens en eigendomsvoorwaarde komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs Voor bewoners van ongeschikt verklaarde woningen moet het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek voldoen aan een van volgende voorwaarden Ofwel minstens 3 gebreken van cat III aangeduid onder de hoofdrubrieken omhulsel of binnenstructuur Ofwel minstens 3 gebreken van cat IV en 60 strafpunten aangeduid De bewoner wordt voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure best doorverwezen naar de decentrale dienst van Wonen Vlaanderen Recupereren kosten herhuisvesting Als de burgemeester overgaat tot herhuisvesting van de bewoners kan men herhuisvestingskosten verhalen op de eigenaar De noodzaak om te herhuisvesten omwille van een veiligheids en of gezondheidsrisico wordt dan opgenomen in een besluit Dit kan het besluit tot ongeschikt of onbewoonbaarverklaring zelf zijn maar er kan ook een apart besluit voor worden genomen bijvoorbeeld als de herhuisvesting dermate dringend is dat het besluit tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring niet kan worden afgewacht De gevolgen en modaliteiten van deze herhuisvesting vermeldt de burgemeester best in het besluit Wanneer de burgemeester overgaat tot herhuisvesting kunnen de volgende kosten worden verhaald op de eigenaar De kosten voor ontruiming van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning De transport en of opslagkosten voor het meubilair en de goederen van de bewoners van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning De installatiekosten voor de nieuw te betrekken woning Het saldo van de huurkost van de nieuwe huurwoning waarbij de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/node/1213 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Welke elementen bevat het leegstandsreglement en het leegstandsregister? | Wonen Vlaanderen
  redenen tot vrijstelling van de leegstandsheffing indien van toepassing de datum van indiening van een beroep en de datum en de aard van de beslissing in beroep indien van toepassing Welke elementen moet het gemeentelijk leegstandsreglement bevatten De gemeenteraad moet een lijst van objectieve indicaties van leegstand vastleggen in een gemeentelijk reglement om officieel leegstand van woningen en gebouwen te kunnen vaststellen Het leegstandsbesluit zie regelgeving bevat een vrijblijvende lijst van indicaties de onmogelijkheid om het gebouw te betreden bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als te huur of te koop het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de functie van het gebouw kan worden uitgesloten de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning of van een aangifte als tweede verblijf Deze niet limitatieve lijst dient als inspiratie voor de gemeenten en kan worden overgenomen aangevuld of aangepast Als de gemeente een leegstandsheffing wenst in te voeren kan ze de indicaties van leegstand in haar gemeentelijke heffingsreglement opnemen Regelgeving Decreet Grond en Pandenbeleid Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2 04 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en of woningen BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister Meer regelgeving Contact team ondersteuning woningkwaliteit Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning woningkwaliteit Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email jurgen dewitte rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jurgen Dewitte 03 224 61 40 team ondersteuning woningkwaliteit Limburg 3500 Hasselt

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/welke-elementen-bevat-het-leegstandsreglement-en-het-leegstandsregister (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat is de procedure voor de vaststelling van leegstand? | Wonen Vlaanderen
  opgenomen worden op de lijst van leegstaande woningen als de vergunde functie van het gebouw woonfunctie is ongeacht de feitelijke toestand In het kader van leegstand wordt een gebouw in twee stappen beoordeeld Welke vergunde functie heeft het gebouw Wordt het gebouw in overeenstemming met de vergunde functie gebruikt Als het gebouw een woonfunctie heeft uitsluitend te beoordelen o b v de vergunde toestand wordt het effectief permanent of periodiek als verblijfplaats gebruikt Als het gebouw een andere dan woonfunctie heeft wordt het in overeenstemming met die functie gebruikt Wat zijn de gevolgen wanneer een gebouw of woning opgenomen wordt in het leegstandsregister Stimulerende maatregelen onder bepaalde voorwaarden geldt een belastingvermindering voor een kredietgever die een renovatieovereenkomst afsluit voor een pand dat hoogstens vier jaar in het leegstandsregister staat de koper van een geregistreerd pand kan een vermindering krijgen op de heffingsgrondslag voor de bepaling van de registratierechten Bindende maatregelen als een jaar na opname in het register de indicaties van leegstand blijven bestaan moet de eigenaar i n heel wat Vlaamse gemeenten een gemeentelijke leegstandsheffing betalen voor meer informatie kan u terecht bij de gemeente waar uw pand zich bevindt zie ook als gemeente een leegstandsheffing invoeren er rust een recht van voorkoop op elke woning die opgenomen is in het leegstandsregister Dat betekent dat bepaalde besturen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de sociale huisvestingsmaatschappij de gemeente en eventueel ook het OCMW het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente het OCMW of een sociale woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen Regelgeving Decreet Grond en Pandenbeleid Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/wat-de-procedure-voor-de-vaststelling-van-leegstand (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Als gemeente een leegstandsheffing invoeren | Wonen Vlaanderen
  de gemeente rekening houden met het redelijkheidsbeginsel Volgens de gecoördineerde omzendbrief over de gemeentefiscaliteit mag men de minimale heffingsbedragen indexeren op basis van de ABEX index van november 2009 Geïndexeerde minimale heffingsbedragen voor 2015 Geïndexeerd heffingsbedrag basisbedrag x nieuwe index aanvangsindex type basisbedrag euro geïndexeerd bedrag 2015 euro leegstaand gebouw of leegstaande eensgezinswoning 990 1100 82 leegstaande kamer of studentenkamer 75 83 40 elke andere leegstaande woning 300 333 58 ABEX basisindex nov 2009 670 ABEX index november 2014 745 Bij niet naleving van het decreet grond en pandenbeleid bijvoorbeeld door het hanteren van een tarief onder het minimum van een van de categorieën die het decreet beschrijft zal de heffing geschorst worden wegens strijdigheid met het decreet De gemeenteraad moet dan een nieuw besluit nemen tot aanpassing van haar reglement Welke vrijstellingen op de leegstandsheffing kunt u geven Gemeenten kunnen eigen regels vaststellen over de persoon van de heffingsplichtige het ogenblik van de heffing de vrijstellingen Het decreet grond en pandenbeleid bevat een aantal niet bindende bepalingen over de mogelijke vrijstellingen De gemeenten zijn niet verplicht om deze te volgen en kunnen dus afwijkende of bijkomende vrijstellingsgronden vastleggen in hun leegstandsreglement Als een gemeente bepaalde elementen niet opneemt in haar reglement is het decreet van toepassing Bij een vrijstelling van heffing blijft het pand geïnventariseerd maar moet de jaarlijkse heffing niet worden betaald gedurende de periode van vrijstelling Regelgeving Decreet Grond en Pandenbeleid Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2 04 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en of woningen BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister Meer regelgeving Contact team ondersteuning woningkwaliteit Antwerpen Adres Wonen Antwerpen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/als-gemeente-een-leegstandsheffing-invoeren (2016-05-01)
  Open archived version from archive