archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Werkprogramma's Vlaamse Woonraad | Wonen Vlaanderen
  dient de Vlaamse Woonraad jaarlijks een werkprogramma op te stellen Het werkprogramma geeft aan welke adviezen de Vlaamse Woonraad op eigen initiatief wenst te verlenen om welke adviezen hij mogelijks om advies zal worden verzocht en welke interne activiteiten worden georganiseerd Werkprogramma Vlaamse Woonraad 2016 296 KB Werkprogramma Vlaamse Woonraad 2015 279 39 KB Werkprogramma Vlaamse Woonraad 2014 51 01 KB Werkprogramma Vlaamse Woonraad 2013 46 97 KB Werkprogramma Vlaamse

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/werkprogrammas-vlaamse-woonraad (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 6 resultaten gevonden per 10 20 40 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 houdende de overdracht van personeelsleden van de strategische adviesraad de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=595 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vlaamse Woonraad | Wonen Vlaanderen
  Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Vlaamse Woonraad Vlaamse Woonraad Adres Vlaamse Woonraad Koning Albert II laan 19 bus 23 1210 Brussel Email vlaamse woonraad rwo vlaanderen be Telefoonnummer

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/vlaamse-woonraad (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zoeken | Wonen Vlaanderen
  Grond en pandenbeleid activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek woonwagens Alle huren verhuren ver bouwen kopen premies modeldocumenten woononderzoek en statistieken woonbeleid adviezen Vlaamse Woonraad voor lokale besturen voor SHM s voor SVK s voor Wonen Vlaanderen woningkwaliteitsbewaking private huur sociale verhuur lokaal woonbeleid Grond en pandenbeleid woonwagens Alle Verzekering Gewaarborgd Wonen Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Vlaams huurgarantiefonds Vlaamse huurpremie Vlaamse huursubsidie vernieuwde Vlaamse renovatiepremie oude Vlaamse renovatiepremie Vlaamse verbeteringspremie Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten sociale lening sociale koopwoning Alle aanpassingspremie werken aanpassingspremie facturen aanpassingspremie bewoner Alle oude renovatiepremie bewoner oude renovatiepremie facturen oude renovatiepremie werken Alle verbeteringspremie bewoner verbeteringspremie facturen verbeteringspremie werken Alle beroepen van sociale woonactoren visitatie sociale huisvestingsmaatschappijen bijzondere algemene vergadering organiseren Alle voorbereiding visitaties visitatierapport beslissingen minister na visitatie samenstelling en werking Visitatieraad visitatieproces prestatiebeoordeling prestatiedatabank Alle kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers herstellen van gebreken administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarheidsverklaring leegstandsregister conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting van bewoners van slechte woningen overbewoning rookmelders recht van voorkoop sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen optreden bij acuut gevaar kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen Alle huurovereenkomst opstellen einde en opzeg huurovereenkomst Alle inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning inkomensbegrip verhuring buiten het sociaal huurstelsel overgangsbepalingen indexaties Alle instrument woonoverleg instrument opleiding en vorming instrument projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Alle activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek filter op soort inhoud Alle Contact Detailpagina Homepage block Nieuwsbericht Regelgevingsitem Veelgestelde vragen 76 resultaten gevonden Pagina s 1 2 3 per 10 20 40 60 Advies Vlaamse Woonraad over de Visienota een langetermijnstrategie voor Vlaanderen 19 11 2015 Op 18 september 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de visienota langetermijnstrategie voor Vlaanderen De Vlaamse Woonraad meent dat pro actief nadenken over de Advies Vlaamse Woonraad over de organisatie van de winteropvang van dak en thuislozen in de sociale huisvesting 09 10 2015 De Vlaamse Regering wil de lokale besturen die bevoegd zijn voor de winteropvang van dak en thuislozen meer armslag geven en dat via twee sporen Enerzijds door het quotum voor verhuring van Advies Vlaamse Woonraad over de integratie van opdrachten van het Agentschap Inspectie RWO in het Agentschap Wonen Vlaanderen 20 08 2015 Het Vlaams Regeerakkoord 2014 2019 opteert voor een kleinere doch slagkrachtige Vlaamse overheid De rationalisatie van een aantal administratieve entiteiten wordt hiertoe in het vooruitzicht gesteld Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsbrief Wonen 2015 2016 13 11 2015 De Vlaamse Woonraad bracht op eigen initiatief advies uit over de Beleidsbrief Wonen 2015 2016 De Raad is van oordeel dat de beleidskeuzes in de beleidsnota Wonen 2014 2019 afdoende potentieel Advies Vlaamse

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/zoeken?query=&field_term_topics=887&field_term_topics_0=887&field_term_topics_231=All&field_term_topics_237=All&field_term_topics_235=All&field_term_topics_243=All&field_term_topics_625=All&field_term_topics_681=All&field_term_topics_607=All&field_term_topics_251=All&field_term_topics_253=All&field_term_topics_621=All&field_term_topics_609=All&type=news&field_protected=All&items_per_page=10 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  aan particulieren belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen verhuring van sociale woningen beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=585&field_term_legislation_themes_0=577&field_term_legislation_themes_577=585&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10&page=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Winnaars Beste-Praktijkprijzen 2015 | Wonen Vlaanderen
  in de groepsaankoop energie voor sociale huurders die tot lagere prijzen leidde dan het sociaal tarief In de categorie SOCIAAL BELEID Kempisch Tehuis uit HOUTHALEN HELCHTEREN voor haar project rond bewonersparticipatie waarbij goede communicatie tussen huurders en SHM een goede dienstverlening en een kwaliteitstoename van het wonen in ruime zin centraal staan In de categorie INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Woonpunt Mechelen uit MECHELEN voor haar aanpak bij het bestrijden

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/winnaars-beste-praktijkprijzen-2015 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rondzendbrief samenstelling raad van bestuur - uitvoering Beheersbesluit | Wonen Vlaanderen
  bestuur uitvoering Beheersbesluit Rondzendbrief samenstelling raad van bestuur uitvoering Beheersbesluit 24 02 2015 Wonen Vlaanderen werkte in overleg met de VMSW en Inspectie RWO een advies uit over de samenstelling van uw raad van bestuur U leest in deze rondzendbrief over het aantal bestuurders de gendersamenstelling staat van activa en passiva bij statutenwijzigingen Met vragen hierover kunt u terecht bij het team beroepen sociale woonactoren Nieuwsoverzicht Lees ook Rondzendbrief samenstelling

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/rondzendbrief-samenstelling-raad-van-bestuur-uitvoering-beheersbesluit (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe richtlijnen met betrekking tot de opzeg van een sociale huurovereenkomst voor personen die geen geldig verblijfstatuut (meer) hebben | Wonen Vlaanderen
  Daarom vindt u in deze rondzendbrief van het Agentschap Wonen Vlaanderen enkele richtlijnen hoe u best handelt in zo een situaties Lees de volledige rondzendbrief met nieuwe richtlijnen voor de opzeg van een sociale huurovereenkomst voor personen die geen geldig verblijfstatuut meer hebben 97 92 KB Als bijlage vindt u ook de ministeriële besluiten hierover Ministriële beslissing van 9 januari 2015 inzake SHM 17 14 mbt de opzeg van de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/nieuwe-richtlijnen-met-betrekking-tot-de-opzeg-van-een-sociale-huurovereenkomst-voor-personen (2016-05-01)
  Open archived version from archive