archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • modelbrief_bewoner_signaleert_klachten_aan_verhuurder.docx | Wonen Vlaanderen
  Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home modelbrief bewoner signaleert klachten aan verhuurder docx modelbrief bewoner signaleert klachten aan verhuurder docx Modelbrief om

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/1013 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  vereisten uit het Kamerdecreet gerespecteerd worden De beoordeling van de feitelijke toestand is bijgevolg doorslaggevend maar blijkt in de praktijk niet altijd evident De omzendbrief van minister Van den Bossche van 23 december 2011 met referte RWO 2011 1 geeft daarom een aantal richtlijnen Kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen als er kwaliteitsproblemen zijn aan de woning Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan de huurder aan de vrederechter naar keuze de ontbinding van de huurovereenkomst vragen OF het herstel De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken door bij voorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het kwaliteitsprobleem heel makkelijk kan worden opgelost Los van de kwaliteitsproblemen kan een huurder een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden dus nog drie maanden huren na de opzeg De huurder kan hiermee een procedure omtrent de kwaliteitsproblemen bij de vrederechter vermijden maar de regels inzake opzegtermijn en opzegvergoeding blijven van toepassing ongeacht de achterliggende reden voor de opzeg zie ook Hoe kan de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen U kunt uiteraard ook steeds tot een overeenkomst komen met de verhuurder best schriftelijk om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen De huurder kan via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid onbewoonbaarheid opstarten Dit is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgekomen om gebreken in de woning vast te stellen met een heffing ten laste van de verhuurder tot gevolg wanneer hij niet tot herstel overgaat Rookmelders zijn verplicht vanaf 2013 Wat zegt de regelgeving Als u na 31 december 2012 een nieuw huurcontract afsluit voor een huurwoning moet de woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders Deze verplichting is van toepassing op alle woningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten dus ook op huurwoningen die niet als hoofdverblijfplaats worden verhuurd Voor oudere huurcontracten dit zijn alle huurcontracten voor woningen afgesloten vóór 1 januari 2013 is een gefaseerde invoering van de verplichtingen voorzien Deze gefaseerde invoering is alleen van toepassing op woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning eengezinswoning appartement of studio of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met minstens één rookmelder De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders Voor een huurwoning die niet aan de rookmeldersverplichtingen voldoet zal een conformiteitsattest worden geweigerd Meer informatie vindt u in de folder Rookmelders Vlaamse verplichtingen vanaf 1 01 2013 Indien u vragen hebt kan u deze richten aan rookmelders rwo vlaanderen be Tegen wanneer moet uw huurwoning dakisolatie hebben De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari 2015 Geleidelijk aan zal het ontbreken van dakisolatie zwaarder doorwegen op de globale beoordeling van de woningkwaliteit Hierdoor zal vanaf 2020 de afwezigheid van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=607 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  laste van de verhuurder tot gevolg wanneer hij niet tot herstel overgaat Wanneer wordt de huurwaarborg vrijgegeven Over de vrijgave van de huurwaarborg beslissen huurder en verhuurder samen of bij betwisting de vrederechter De huurwaarborg is in principe geld van de huurder Bij de vrijgave van de huurwaarborg kan een deel of de volledige huurwaarborg echter ook naar de verhuurder gaan voor bijvoorbeeld huurschade of huurachterstal De huurwaarborg kan evenwel niet zomaar door de verhuurder aangesproken worden om renovatiewerken uit te voeren Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zelf in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minde r kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om er zelf te gaan wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een contract van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om er zelf te gaan wonen De opzegtermijn is 6 maanden De verhuurder is verplicht om er binnen het jaar te gaan wonen en moet daar gedurende minstens 2 jaar effectief verblijven Wanneer hij deze voorwaarden niet naleeft riskeert de verhuurder aan de huurder een schadevergoeding van 18 maanden huur te moeten betalen Opgelet een contract van drie jaar of minder dat nooit werd opgezegd en stilzwijgend is blijven verder lopen is ook een contract van 9 jaar Wat als de verhuurder de huurovereenkomst wilt opzeggen om zijn familie in de huurwoning te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden ook niet door de eigenaar om zijn bloedverwanten in te woning te laten wonen Beide partijen kunnen wel opzeggen tegen het einde van de afgesproken korte duurtijd drie jaar of minder met een opzegtermijn van drie maanden Een huurovereenkomst van 9 jaar kan ten allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om zijn bloed of aanverwanten of die van zijn echtgenoot in de woning te laten wonen in plaats van de huurder Met bloed of aanverwanten worden bedoeld afstammelingen aangenomen kinderen bloedverwanten in de opgaande lijn en bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad ooms tantes en de kinderen van een broer of zus De verhuurder moet een opzegtermijn van zes maanden respecteren De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder De huurder kan vragen aan de verhuurder dat het bewijs van de verwantschap wordt voorgelegd Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn van zes maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de huurder de opzegbrief heeft ontvangen Opgelet De woning moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzegging worden betrokken en effectief en doorlopend betrokken blijven zo niet heeft de huurder recht op een schadevergoeding ten bedrage van 18 maanden huur Hier kan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=721 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=491 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Eigenaarssyndicaat "Verenigde eigenaars" | Wonen Vlaanderen
  Eigenaarssyndicaat Verenigde eigenaars Eigenaarssyndicaat Verenigde eigenaars verdedigt de belangen van vastgoedeigenaars Openingsuren Secretariaat alle werkdagen van 9 tot 15 uur behalve op woensdag tot 12 uur Juridische adviezen per telefoon alle werkdagen van 9 tot 13 uur behalve op woensdag tot 12 uur Juridische adviezen ter plaatse persoonlijk onderhoud enkel na afspraak alle werkdagen behalve op woensdag Adres Verenigde eigenaars Violetstraat 43 1000 Brussel Email info ve pr be Telefoonnummer

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/eigenaarssyndicaat-verenigde-eigenaars (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Beroepen door sociale woonactoren | Wonen Vlaanderen
  woonactoren Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale huur Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder kunnen ze daartegen in beroep gaan Hieronder vindt u een overzicht van de beroepen met de beslissing van de minister bevoegd voor wonen Beroepen door sociale woon actoren over sociale huur Beroepen door sociale woon actoren over sociale koop Beroepen door sociale woon actoren over beheer

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/node/2175 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Vlaamse Woonraad | Wonen Vlaanderen
  2019 Advies 2014 02 Naar een versterkt recht op wonen Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad en pleidooi voor een Vlaamse Woonrechtcommissaris Advies 2013 17 Advies over de regionalisering van de woonbonus Advies 2012 12 Ruimte en wonen Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad Advies 2012 11 Waarheen met het lokaal woonbeleid Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad Advies 2012 02 Krijtlijnen voor een duurzaam woonbeleid Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voorafgaand aan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/publicaties-vlaamse-woonraad (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslagen Vlaamse Woonraad | Wonen Vlaanderen
  woonactoren Vlaamse Woonraad Jaarverslagen Vlaamse Woonraad Jaarverslagen Vlaamse Woonraad Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2015 470 96 KB Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2014 216 94 KB Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2013 269 21 KB Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2012 234 94 KB Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2011 282 76 KB Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2010 229 28 KB Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2009 138 82 KB Jaarverslag Vlaamse Woonraad 2008 78 24 KB Contact Vlaamse Woonraad Adres Vlaamse

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/jaarverslagen-vlaamse-woonraad (2016-05-01)
  Open archived version from archive