archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • vernieuwen van het voegwerk | Wonen Vlaanderen
  Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Lexicon vernieuwen van het voegwerk Abonneren op RSS vernieuwen van het voegwerk vernieuwen van het voegwerk het uitslijpen en hervoegen van de voegen verstaan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lexicon/vernieuwen-van-het-voegwerk (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • VGW | Wonen Vlaanderen
  besturen Sociale woonactoren Home Lexicon VGW Abonneren op RSS VGW VGW Verzekering Gewaarborgd Wonen de gratis verzekering die u afsluit binnen het jaar nadat u een hypotheek neemt voor de bouw aankoop en of renovatie van uw woning De VGW

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lexicon/vgw (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • VIVOO | Wonen Vlaanderen
  Nieuws Premies Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Lexicon VIVOO Abonneren op RSS VIVOO VIVOO Vlaamse Inventaris van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lexicon/vivoo (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vlabinvestgebied | Wonen Vlaanderen
  Lokale besturen Sociale woonactoren Home Lexicon Vlabinvestgebied Abonneren op RSS Vlabinvestgebied Vlabinvestgebied Het Vlabinvest gebied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle Vilvoorde alsook Bertem Huldenberg Kortenberg en Tervuren gelegen in het arrondissement Leuven Alle gemeentenamen in alfabetische volgorde Affligem Asse Beersel Bertem Bever Dilbeek Drogenbos Galmaarden Gooik Grimbergen Halle Herne Hoeilaart Huldenberg Kampenhout Kapelle op den Bos Kortenberg Kraainem Lennik Liedekerke Linkebeek Londerzeel Machelen Meise Merchtem Opwijk Overijse Pepingen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lexicon/vlabinvestgebied (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • zakelijk recht | Wonen Vlaanderen
  Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Lexicon zakelijk recht Abonneren op RSS zakelijk recht zakelijk recht Het zakelijk recht dat u het recht geeft om de woning te bewonen kan betrekking hebben op volle

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lexicon/zakelijk-recht (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek van het Steunpunt Wonen 2012-2015 | Wonen Vlaanderen
  korte termijn beleidsgericht onderzoek met betrekking tot het woonbeleid I BASISONDERZOEK Het basisonderzoek van het Steunpunt Wonen is onderverdeeld in 10 werkpakketten Werkpakket 1 Woonsurvey Werkpakket 2 Meting van de leegstand niet officiële bewoning en grijs wooncircuit Werkpakket 3 De onderkant van de woningmarkt Werkpakket 4 Private verhuurders Werkpakket 5 Analyse van de EPC databank Werkpakket 6 Ontwikkeling van indicatoren Werkpakket 7 Bereik en effecten van het woonbeleid Werkpakket 8 Analyse van de in en uitstroom van de sociale huisvesting Werkpakket 9 Prijsvorming op de woningmarkt Werkpakket 10 Territoriale selectiviteit in het woonbeleid Meer informatie over de invulling en uitvoering van deze werkpakketten kunt u nalezen op de website van het Steunpunt Wonen rubriek onderzoek II AD HOC ONDERZOEK Naast het uitvoeren van basisonderzoek staat het Steunpunt Wonen ook in voor het uitvoeren van meer specifieke studies Het gaat hierbij zowel om onderzoek dat bepaalde onderwerpen uit het basisonderzoek verder uitdiept als om actuele beleidsthema s Deze studies hebben een hoge beleidsrelevantie en worden doorgaans uitgevoerd binnen een beperkte termijn In de periode 2012 2014 werden volgende studies uitgevoerd Toepassingen op basis van de resultaten van het onderzoek Huurprijzen en richthuurprijzen Regionalisering van de federale huurwetgeving Behoefteraming sociale koop en sociale kavels Tevredenheidsmeting voor de sociale huisvesting Huiskorting Opvolging veldwerk Woonsurvey Grote Woononderzoek Evaluatie instrumenten Grond en pandenbeleid In 2015 worden volgende onderzoeksopdrachten uitgevoerd Evaluatie van de woninghuurwetgeving Lokaal woonbeleid Update Huurschatter Gemeenschappelijk wonen Vergelijking Woonsurvey Grote Woononderzoek met SEE 2001 Het woninghuurrecht in de rechtspraktijk Een nieuwe rol voor de private huur Sociale leningen hoe de effectiviteit en rechtvaardigheid verhogen Naar een geïntegreerd woningkwaliteits en energieprestatie onderzoek Meer informatie over deze studies vindt u op de website van het Steunpunt Wonen in de rubriek Onderzoek Publicaties downloaden Op de website van het Steunpunt Wonen kunt u alle opgeleverde onderzoeksrapporten

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/onderzoek-van-het-steunpunt-wonen-2012-2015 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Onderzoeksopdrachten 'Woonfiscaliteit' en 'Sociale huur' | Wonen Vlaanderen
  rapport bestaat uit vijf delen Deel 1 brengt de resultaten van een literatuurstudie over diverse aspecten van de huisvestingsfiscaliteit in beeld Daarnaast wordt het subsidie instrumentarium in België Vlaanderen Denemarken Duitsland Nederland en het Verenigd Koninkrijk beschreven zodat het Vlaamse wooninstrumentarium internationaal gepositioneerd kan worden Tevens positioneren de onderzoekers het instrumentarium van de verschillende landen in de aanbevelingen van de Mirrlees Review over de invulling van de optimale belastingtheorie Deel 2 vormt het budgettaire luik van de studie Het brengt de budgettaire impact van de huidige regeling in beeld en gaat dieper in op het gebruik van de fiscale voordelen voor de eigen woning Daarnaast wordt een model uiteengezet op basis waarvan verfijnde ramingen van de budgettaire ontwikkeling gemaakt kunnen worden Deel 3 behandelt de relatie tussen de woonfiscaliteit en de woningprijs Het geeft een overzicht van de impact van de woonfiscaliteit op de woningprijzen de betaalbaarheid en op verschillende woningmarktsegmenten en doelgroepen In deel 4 wordt een beoordelingskader opgesteld op basis waarvan hervormingsscenario s kunnen worden getoetst Daarnaast wordt er voor verschillende varianten van de woonbonus de impact op de woningprijs betaalbaarheid en verdeling berekend en wordt een budgettaire prognose gemaakt De resultaten van het gehele onderzoek worden kernachtig samengevat in het vijfde deel Uit deze studie volgen aanbevelingen waarvan de onderzoekers menen dat ze kunnen helpen bij het vormgeven van het toekomstig beleid rond de woonfiscaliteit Het onderzoek werd gevoerd door een consortium van het Centrum Economische Studiën CES KU Leuven het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA KU Leuven en de TU Delft in Nederland De onderzoeksresultaten werden op 24 juni 2014 voorgesteld tijdens de studienamiddag De woonfiscaliteit door een economische bril Hier vindt u het eindrapport van het onderzoek en de presentaties van de studiedag Onderzoeksopdracht De sociale huur als instrument voor het recht op wonen 2014 2015 Het doel van deze studie was het onderzoeken welke betekenis wordt gegeven aan de begrippen recht op behoorlijke huisvesting en recht op wonen in de rechtspraak en hoe deze invulling een invloed uitoefent op de rechtspraktijk De vraag was verder of het recht op behoorlijke huisvesting doorwerkt in de sociale en private huurrechtelijke verhoudingen Meer precies moest worden nagegaan hoe het recht op behoorlijke huisvesting voor de rechter geconcretiseerd wordt en welke rechtsgevolgen het met zich meebrengt Het onderzoek diende voorts in te gaan op de rol die het grondrecht op wonen speelt in herkenbare problematieken en situaties aan de hand van de bestaande rechtspraak Daarbij was telkens voorwerp van analyse welke inhoud aan het concept menselijke waardigheid wordt gegeven dat uitdrukkelijk als toetssteen in artikel 23 van de Grondwet is opgenomen De studie diende te resulteren in een eindrapport met conclusies en aanbevelingen aan de Vlaamse overheid Het onderzoek werd gevoerd door de Universiteit Antwerpen De opdracht ging van start op 1 januari 2014 Het eindrapport werd opgeleverd op 6 juli 2015 Het rapport is als volgt opgebouwd Hoofdstuk 1 bespreekt enerzijds het grondrecht op wonen m n de rechtsbronnen de uitgangspunten van de decreetgever bij het

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/onderzoek-naar-de-woonfiscaliteit-vlaanderen-2014 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek van het Steunpunt Ruimte en Wonen 2007 - 2011 | Wonen Vlaanderen
  2010 2 Kwantitatieve en kwalitatieve interpretatie en analyse van het woningbestand en de woonconsument 2a Analyse van het woningbestand In dit onderdeel worden analyses uitgevoerd op de aanbodzijde van de woningmarkt het woningbestand over de volgende aspecten aantallen en spreiding van verschillende soorten woningen kwalitatieve kenmerken van woningen ouderdom algemene staat beschikbare ruimte bewoning gezinsvormen leegstand geschiktheid naar huidige bewoning ligging van woningen omgeving openbare voorzieningen bereikbaarheid mobiliteitsaspecten waarde en prijs aankoopprijs huurkost kost bouwgrond renovatiekost Er wordt ook een analyse gemaakt van de te verwachten evoluties in het woningbestand en de woonruimte Hieronder vindt u een overzicht van de opgeleverde eindrapporten en papers van het onderzoeksluik 2a Verder onderzoek naar de evolutie van de kwaliteit van de woningen in Vlaanderen 2008 Onderzoek naar woningmarktsegmenten 2008 Indicatoren voor woningkwaliteit in Vlaanderen 2008 Een tour d horizon van recente ruimtelijke trends in het wonen 2009 Trends in de architectuur en de nederzettingspatronen van het wonen 2009 Case study Oudenaarde Recente woonpatronen in het tussengebied Gent Oudenaarde 2009 Case study Oudenaarde Woningkwaliteitsverbetering en buurtverandering in Gent Centrum 2009 Case study Zuiderkempen Hageland Ruimtelijke karakteristieken van recente woonomgevingen 2009 Ruimte en Wonen een verkenning van trends en uitdagingen 2010 Case study Hasselt Genk Projectmatige woningbouw en suburbane woonmilieus 2010 Demografische tendensen en de woningvoorraad Analyse instrument op lokaal en regionaal niveau 2010 Evaluatie van het kwaliteitsinstrumentarium vanuit het perspectief van de huurder 2011 Verder onderzoek naar de woningmarktsegmenten de woonmobiliteit 2011 Case study Oostende Gistel Woonpatronen aan de kust 2011 2b Analyse van de woonconsument Complementair aan de analyse van het woningbestand wordt een grondige analyse gemaakt van het profiel noden en verwachtingen van de woonconsument m a w de attitudes van de burgers naar hun woningen of verhoopte woningen vraagzijde van de markt Er wordt tevens nagegaan welke de nieuwe internationale trends en ontwikkelingen zijn Hieronder vindt u een overzicht van de opgeleverde eindrapporten en papers van het onderzoeksluik 2b Betaalbaarheid van het wonen voor starters op de woningmarkt 2008 Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen en Nederland 2008 Wat huishoudens overhouden na het betalen van hun woonuitgaven 1985 2005 2008 Op zoek naar de betekenis van wonen Een verkennend literatuuronderzoek 2008 Wonen in Vlaanderen gegevens en mogelijkheden van EU SILC 2009 Woonsituatie in Vlaanderen mogelijkheden en gegevens van het Huishoudbudgetonderzoek 2009 Woonmobiliteit in Vlaanderen Op zoek naar een verklaring voor verhuiswensen en de transitie van huurder naar eigenaar 2009 Woningbezit in Vlaanderen een cohortebenadering 2009 Isolatieniveau van private huurwoningen en woonuitgaven 2009 Betaalbaarheid van wonen in Vlaanderen de budgetbenadering 2009 Evolutie van eigenaarschap en woningcomfort in Vlaanderen 2010 Hoe betaalbaar is wonen in Vlaanderen 2010 EU SILC 2004 2007 voornaamste resultaten voor wonen 2010 Huurlasten en betaalbaarheid in de sociale huisvesting 2010 Globaal kader voor ex post evaluatie van beleidsmaatregelen voor wonen 2010 Woonpaden in Vlaanderen 2011 3 Ontwikkeling en actualisering van indicatoren inzake wonen en woonbeleid en raming van de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoeften Op basis van de resultaten van het onderzoekswerk naar het woningbestand de noden van de woonconsument

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/onderzoek-van-het-steunpunt-ruimte-en-wonen-2007-2011 (2016-05-01)
  Open archived version from archive