archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • aanvraagformulier Vlaamse verbeteringspremie voor verhuurders die verhuren via een SVK | Wonen Vlaanderen
  van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen MB van 27 09 2007 tot uitvoering van het BVR van 18 12 1992 houdende instelling van een aanpassings en een verbeteringspremie Meer regelgeving Veelgestelde vragen Komen facturen van buitenlandse aannemers in aanmerking voor de aanvraag van de verbeteringspremie Als u de verbeteringspremie aanvraagt voor werken uitgevoerd door een aannemer geldt voor die aannemer geen registratieplicht in België Facturen van buitenlandse aannemers komen dan zeker in aanmerking maar indien nodig kan wel de vertaling door een beëdigd vertaler gevraagd worden Welke informatie moet er allemaal op de ingediende facturen voorkomen die ik meestuur met de aanvraag voor de verbeteringspremie De verplichte vermeldingen op ingediende facturen zijn de naam en het adres van de leverancier of aannemer de naam en het adres van de aanvrager als privé persoon de datum een omschrijving van de geleverde goederen en of werken de kostprijs en de btw elk apart vermeld het btw identificatienummer van de leverancier het factuurnummer Meer vragen Contact Wonen Antwerpen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur enkel na afspraak Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email wonen antwerpen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 03 224 61 16 Wonen Limburg Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/aanvraagformulier-vlaamse-verbeteringspremie-voor-verhuurders-die-verhuren-een-svk (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  en pandendecreet arrestnummer 145 2013 227 09 KB Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van boek 5 van het grond en pandendecreet betreffende wonen in eigen streek arrestnummer 144 2013 Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van boek 5 van het grond en pandendecreet betreffende quot wonen in eigen streek quot arrestnummer 144 2013 80 13 KB Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet Gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 HOOFDSTUK IV Bevoegdheden van de gemeenten in t algemeen ing W 27 mei 1989 art 2 I 1 juni 1989 Artikel 135 Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet artikel 8 EVRM Artikel 8 Recht op eerbiediging van privéleven familie en gezinsleven Artikel 8 recht op eerbiediging van privéleven familie en gezinsleven Beheer inventaris Drogenbos Bij ministerieel besluit van 9 maart 2015 wordt de gemeente Drogenbos ontheven van het beheer van de inventaris bedoeld in artikel 28 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 met ingang van 1 april 2015 Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 23 maart 2013 ministerieel besluit van 08 september 2015 mbt het inventarisbeheer door de gemeente Zwalm Bij ministerieel besluit van 08 september 2015 wordt de gemeente Zwalm ontheven van het beheer van de inventaris bedoeld in artikel 28 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 met ingang van 01 oktober 2015 Bekrachtiging van het besluit van de stad Eeklo van 23 juni 2014 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk kamerreglement opgenomen in afdeling 4 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo Bekrachtiging van het besluit van de stad Eeklo van 23 juni 2014 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk kamerreglement opgenomen in afdeling 4 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo Bij ministerieel besluit van 24 september 2014 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald Artikel 1 Het besluit van de gemeenteraad van de stad Eeklo van 23 juni 2014 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk kamerreglement opgenomen in afdeling 4 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo wordt bekrachtigd Art 2 Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan Verschenen in het BS van 16 oktober 2014 Besluitvan de administrateur generaal van 5 oktober 2015 Aanwijzing van de personeelsleden van Wonen Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen Aanwijzing van de personeelsleden van Wonen Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen Artikel 1 De hierna vermelde personeelsleden van Wonen Vlaanderen zijn bevoegd om de taken uit te oefenen verbonden aan het beheer van de inventaris vermeld in artikel 2 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=All&field_term_legislation_themes_0=All&field_term_legislation_themes_577=All&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 157 resultaten gevonden Pagina s 3 4 5 per 10 20 40 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 06 1999 mbt de verkoop van sociale koopwoningen en huurwoningen Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de verbintenissen voorwaarden vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen en verkochte sociale huurwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode BVR v 8 06 1999 houdende de verbintenissen voorwaarden vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen Besluit van de Vlaamse Regering van 9 12 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds opgeh BVR 13 september 2013 art 17 I 1 januari 2014 ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds opgeh BVR 13 september 2013 art 17 I 1 januari 2014 ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering van 9 12 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woning Besluit van het afdelingshoofd van 17 05 2013 tot subdelegatie van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Wonen Besluit van het afdelingshoofd van 17 mei 2013 tot subdelegatie van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Wonen Besluit van het afdelingshoofd van 17 mei 2013 tot subdelegatie van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2 04 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en of woningen BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting van de subsidiering van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting van de subsidiering van sociale koopwoningen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=All&field_term_legislation_themes_0=All&field_term_legislation_themes_577=All&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10&page=3 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 157 resultaten gevonden Pagina s 14 15 16 per 10 20 40 60 Rookmeldersdecreet Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders Rookmeldersdecreet Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten De regelgeving met betrekking tot de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten vindt u hier Boek 3 Titel 1 Hoofdstuk 2 van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 19 06 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Vlaams Huurdersplatform Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende de erkennings en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting BVR v 6 juli 2012 houdende de erkennings en subsidievoorwaarden vr de ondersteuningsstructuur vr de initiatieven ter Vlaamse Codex Fiscaliteit Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit citeeropschrift Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 Vlaamse codex fiscaliteit Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Waar vindt u de regelgeving betreffende de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning Waar vindt u de regelgeving met betrekking tot de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de verdeling van de kosten en lasten vindt u terug in artikel 97 van de Vlaamse Wooncode artikel 34 van het Kaderbesluit Sociale Huur artikel 6 tot en met 8 van de typehuurovereenkomst voor een SHM woning ook voor lokale besturen artikel 8 tot en met 11 van de typehuurovereenkomst voor een SVK woning bijlage III bij het Kaderbesluit Sociale Huur niet voor SVK Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning De rechtsgrond en de modaliteiten omtrent de huurprijsberekening voor een sociale huurwoning verhuurd door een SHM de VMSW een lokaal bestuur een sociaal verhuurkantoor of het Vlaams Woningfonds vindt u terug in artikel 99 1 van de Vlaamse Wooncode artikel 38

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=All&field_term_legislation_themes_0=All&field_term_legislation_themes_577=All&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10&page=14 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  in een bestaande woonkern ligt 1 Een gebied met dichte bebouwing bestemd voor bewoning 1 1 Een gebied bestemd voor bewoning Het project is in principe gelegen in woongebied Een woongebied is een gebied dat ofwel geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP en valt onder de categorie van gebiedsaanduiding wonen Het gaat om wonen in de ruime betekenis dus ook bv een gebied voor wonen en landbouw ofwel geordend wordt door een plan van aanleg een gewestplan een algemeen plan van aanleg of een bijzonder plan van aanleg en valt onder de gebiedsbestemming woongebied in de zin van artikel 5 1 0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp gewestplannen en de gewestplannen Het gaat om woongebied in de ruime betekenis dus ook bv een woongebied met een landelijk karakter Het project kan eveneens gelegen zijn in woonuitbreidingsgebied Een woonuitbreidingsgebied is een gebied dat valt onder de gebiedsbestemming woonuitbreidingsgebied in de zin van artikel 5 1 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp gewestplannen en de gewestplannen of een gelijknamig gebied dat in een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP als dusdanig werd bestemd Voorwaarde is dat het gaat om woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt Dat is het geval als de aansnijding of ontwikkeling geregeld is via een planinitiatief APA BPA of RUP of als de aansnijding of ontwikkeling gebeurt via het vergunningenbeleid meer in het bijzonder in de volgende gevallen Vergunningsaanvragen van sociale woonorganisaties met toepassing van artikel 5 6 6 1 VCRO Vergunningsaanvragen na een principieel akkoord van de deputatie met toepassing van artikel 5 6 6 2 VCRO Vergunningsaanvragen voor groepswoningbouwprojecten en voor verkavelingen die betrekking hebben op het volledige woonuitbreidingsgebied of een substantieel of isoleerbaar deel ervan Zie daarvoor de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp gewestplannen en de gewestplannen gewijzigd bij de omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober 2002 Bij de evaluatie toetsing aan de goede ruimtelijke ordening kunnen elementen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan o a woningprogrammatie meegenomen worden Merk overigens op dat sociale woonorganisaties met toepassing van artikel 5 6 6 1 VCRO niet enkel woonuitbreidingsgebieden kunnen aansnijden maar ook reservegebieden voor woonwijken en woonaansnijdingsgebieden In dat opzicht is het logisch dat deze gebieden eveneens beschouwd worden als gebieden bestemd voor bewoning voor zover ze reeds voor bebouwing in aanmerking komen De sociale woonorganisatie moet de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van artikel 5 6 6 1 VCRO laten attesteren door de vergunningverlener In ontvoogde gemeenten is het enkel en alleen de gemeente die de vergunning verleent en die deze voorwaarden beoordeelt attest van de gemeente waar het perceel het project ligt volstaat In niet ontvoogde gemeenten verleent niet enkel de gemeente de vergunning maar moet ze de vergunningaanvraag ook voorleggen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar In dat geval moet de sociale woonorganisatie dus een attest vragen bij zowel gemeente als gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 1 2 Een gebied met dichte bebouwing Voor de beoordeling van het begrip dichte bebouwing wordt rekening gehouden met de ligging in een statistische sector Op basis van de verdeling in statistische sectoren door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie ADSEI van de Federale Overheidsdienst Economie kan elke sector wordt geïdentificeerd door haar naam en een code die bestaat uit één letter en twee of drie cijfers elk met een eigen betekenis bv A02 De letter van de code A02 wijst op de historisch administratieve omschrijving Bijvoorbeeld A voor Sint Gillis Waas een deel van Kemzeke B voor De Klinge C voor Meerdonk D voor Sint Pauwels E voor het deel dat van Vrasene werd afgescheiden De eerste twee cijfers van de code A02 hebben respectievelijk betrekking op de wijk eerste cijfer en de buurt tweede cijfer De buurtcodes 0 tot en met 5 verwijzen naar de buurten met aaneengesloten bebouwing waarbij de buurt 0 overeenstemt met de functionele en administratieve kern van de gemeente De codes 8 en 9 dragen meestal een landelijk karakter met een verspreide bebouwing Buurtcode 7 verwijst naar een dominerende werkgelegenheidsfunctie in de buurt Buurtcode 6 duidt op de aanwezigheid van recreatieve woonparken Een gebied voldoet aan het criterium dichte bebouwing als het gelegen is in een statistische sector met het kenmerk aaneengesloten bebouwing d w z met één van volgende buurtcodes 0 1 2 3 4 of 5 Als gebied is te beschouwen de statistische sector of het geheel van statistische sectoren die relevant zijn voor het sociaal woonproject Wonen Vlaanderen zal bij de beoordeling van deze voorwaarde uitgaan van de hoger beschreven richtlijnen met dien verstande dat steeds rekening wordt gehouden met de situatie ter plaatse en met de wijzigingen of nieuwe elementen die zich mogelijk de laatste jaren hebben voorgedaan en die bijvoorbeeld niet af te leiden zijn uit de gegevens met betrekking tot de statistische sectoren 2 Het gebied kan gemakkelijk aangesloten worden op de bestaande infrastructuur Aan deze voorwaarde is voldaan als er slechts een beperkte nieuwe bovengrondse en ondergrondse infrastructuur nodig is om het aan te sluiten op de bestaande infrastructuur Hier wordt enkel de aansluiting van het projectgebied op de bestaande infrastructuur beoordeeld en niet de interne infrastructuur gepland voor de realisatie van het project 3 Het gebied wordt gekarakteriseerd door de effectieve beschikbaarheid van primaire voorzieningen van dagelijkse commerciële dienstverlenende en socio culturele aard Onder effectief beschikbaar en primaire voorzieningen verstaan we dat de toekomstige bewoners van het project in de buurt terecht kunnen voor een belangrijk deel van hun dagelijkse behoeften en hun normale sociale activiteiten Een eerste vereiste is de beschikbaarheid van openbaar vervoer binnen een redelijke afstand Via het openbaar vervoer kunnen immers tal van primaire voorzieningen Effectief beschikbaar of in de buurt betekent dat toekomstige bewoners van het woonproject geen wagen hoeven te gebruiken In het ideale geval zijn de voorzieningen te voet bereikbaar en anders met het openbaar vervoer De wandelafstand moet redelijk zijn Verder dan 1km

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=All&field_term_legislation_themes_0=All&field_term_legislation_themes_577=All&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10&page=13 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vlaamse Wooncode | Wonen Vlaanderen
  Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Vlaamse Wooncode Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Lees ook

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/vlaamse-wooncode (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6/10/1998 mbt de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht | Wonen Vlaanderen
  besturen Sociale woonactoren Home Besluit van de Vlaamse Regering van 6 10 1998 mbt de kwaliteitsbewaking het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht Besluit van de Vlaamse Regering van 6 10 1998 mbt de kwaliteitsbewaking het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende opgeh BVR 12 juli 2013 art 25 het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-6101998-mbt-de-kwaliteitsbewaking-het-recht-van-voorkoop (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 13 centrumsteden | Wonen Vlaanderen
  Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Lexicon 13 centrumsteden Abonneren op RSS 13 centrumsteden 13 centrumsteden Aalst Antwerpen Brugge Genk Gent Hasselt

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lexicon/13-centrumsteden (2016-05-01)
  Open archived version from archive