archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie? | Wonen Vlaanderen
  06 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend Meer regelgeving Veelgestelde vragen Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs de Vlaamse huursubsidie De Vlaamse huursubsidie wordt gedurende maximaal negen jaar uitbetaald te rekenen vanaf de startdatum van uw huurovereenkomst Als u op de aanvraagdatum bovendien minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent en uw nieuwe woning voldoet aan alle voorwaarden kan uw huursubsidie zelfs voor onbepaalde duur worden uitbetaald In bepaalde gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie vervroegd worden stopgezet Dat zal het geval zijn als uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 2 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 6 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt behalve als uw huursubsidie van onbepaalde duur is u rechthebbend wordt op de Vlaamse huurpremie u ingeschreven moet zijn op de wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw gemeente en u nu van deze wachtlijst geschrapt wordt of als u door een nieuwe verhuis niet meer aan deze voorwaarde voldoet en u dit niet binnen de zes maanden na uw verhuis opnieuw in orde brengt u verhuist naar een woning die niet aan de voorwaarden voldoet De woning heeft bijvoorbeeld ernstige gebreken Als u uw huursubsidie aangevraagd heeft vanaf 1 mei 2014 moet u er bij een nieuwe verhuis ook op letten dat uw nieuwe huurprijs onder het maximum blijft Wanneer krijg ik de eerste uitbetaling van de huursubsidie Eerst en vooral moet uw aanvraag goedgekeurd zijn Van zodra u het bericht ontvangen heeft dat uw aanvraag goedgekeurd werd volgt de eerste uitbetaling binnen de vier maanden Naar aanleiding van deze eerste betaling zullen alle maanden huursubsidie waar u al recht op had in één keer worden uitbetaald Belangrijk als u huurt bij een sociaal verhuurkantoor betaalt Wonen Vlaanderen de huursubsidie altijd rechtstreeks op de rekening van dit sociaal verhuurkantoor uit Het sociaal verhuurkantoor zal dit bedrag vervolgens in mindering brengen van uw huurprijs Als u bij een OCMW voorschotten heeft ontvangen op de huursubsidie kan het zijn dat Wonen Vlaanderen uw huursubsidie eerst op de rekening van het OCMW moet overschrijven Ik ontvang maandelijks een huursubsidie De vorige overschrijving op mijn rekening werd gedaan op 30 mei Ondertussen is het 1 juli en is de volgende storting nog niet op mijn rekening terechtgekomen Is er een probleem met de uitbetaling De huursubsidie wordt normaal op het eind van elke maand uitbetaald E lke uitbetaling van de huursubsidie is echter aan een aantal administratieve controles onderworpen Hierdoor kan een uitbetaling van de huursubsidie een aantal dagen meer of minder in beslag nemen dan voorzien U hoeft zich dus niet meteen zorgen te maken als uw volgende uitbetaling na exact één maand nog niet werd uitbetaald Als u verhuist worden de uitbetalingen van de huursubsidie stopgezet Wij moeten dan eerst uw nieuw huurcontract ontvangen en uw nieuwe woning onderzoeken Vergeet dus niet ons altijd zo snel mogelijk op de hoogte te brengen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoeveel-bedraagt-de-vlaamse-huursubsidie (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Hoe de Vlaamse huursubsidie aanvragen? | Wonen Vlaanderen
  te verlaten ernstige gebreken vertoont In het geval van ernstige gebreken is het cruciaal dat de onderzoeker alles ter plaatse kan vaststellen op het ogenblik dat u nog in deze woning verblijft Met gebreken die de onderzoeker pas kan vaststellen nadat u de woning heeft verlaten kan Wonen Vlaanderen geen rekening houden in uw aanvraag Als u uw aanvraag voorafgaand aan uw verhuis indient moet u binnen de negen maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning beginnen te huren en dat meedelen aan Wonen Vlaanderen De aanvraag indienen na de verhuis kan ook maar dit moet binnen de negen maanden na de startdatum van het huurcontract van uw nieuwe woning Aanvragen die na de termijn van negen maanden worden ingediend zullen helaas altijd worden geweigerd door Wonen Vlaanderen Er is geen afwijking mogelijk op deze termijn Als u uw aanvraag pas indient nadat u verhuisd bent moet u er rekening mee houden dat een aantal mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moeilijker wordt of zelfs vervalt Hierboven werd al uitgelegd hoe belangrijk het is dat ernstige gebreken aan uw woning worden vastgesteld op het ogenblik dat u daar nog in woont Er kunnen ook andere problemen opduiken als u de aanvraag pas na de verhuis indient Als u bijvoorbeeld de huursubsidie aanvraagt en op het aanvraagformulier vermeldt dat u een te kleine woning heeft verlaten moet de onderzoeker dit ter plaatse kunnen nagaan door opmetingen uit te voeren in deze woning In dat geval moet de onderzoeker toegang kunnen krijgen tot de verlaten woning Als de onderzoeker geen toegang meer kan krijgen bijvoorbeeld omdat de woning ondertussen leegstaat of omdat de nieuwe bewoner geen toegang wenst te verlenen zal de aanvraag worden geweigerd Als uw nieuwe huurwoning verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor of als u voor de ingebruikname van uw nieuwe woning van het OCMW een installatiepremie heeft ontvangen worden er geen voorwaarden gesteld aan de verlaten woning In dergelijke gevallen kan u uw aanvraag dus gerust na de verhuis indienen zolang u dat maar binnen de negen maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract doet Hetzelfde geldt als uw woning gesloopt wordt In een dergelijk geval dient u best uw aanvraag in nadat de sloop een feit is en u dus al verhuisd bent Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag voor de huursubsidie heb ingediend Eerst en vooral zal Wonen Vlaanderen onderzoeken of alle noodzakelijke documenten in uw dossier aanwezig zijn Binnen de maand nadat uw aanvraag is ingediend zal Wonen Vlaanderen u laten weten of uw aanvraag al dan niet volledig is Als u nog bepaalde documenten moet bezorgen dan zal Wonen Vlaanderen die bij u opvragen Op deze brief staat altijd een dossierbehandelaar vermeld U kan bij deze persoon terecht met uw vragen Mogelijk moet Wonen Vlaanderen onderzoeken ter plaatse uitvoeren Er moet namelijk onderzocht worden of uw oude en nieuwe woning aan de voorwaarden voldoen Wonen Vlaanderen zal deze onderzoeken altijd schriftelijk en op voorhand aankondigen U moet ervoor zorgen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-huursubsidie-aanvragen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen verhuring van sociale woningen beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=527 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  moet minstens sprake zijn van ofwel drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken Omhulsel of Binnenstructuur ofwel drie gebreken van categorie IV en zestig strafpunten Een deel van de ongeschikt verklaarde woningen behaalt dat minimum aantal strafpunten of gebreken niet Voor het verlaten van een dergelijke woning kan geen tegemoetkoming in de huurprijs worden toegekend De vaststellingen moeten bovendien gebeurd zijn op het ogenblik dat u uw hoofdverblijfplaats had in deze woning Als de vaststellingen pas kunnen gebeuren nadat u de woning al verlaten heeft kunnen ze niet meer in aanmerking genomen worden voor de huursubsidie De woning die ik wil verlaten is ongeschikt verklaard Er zijn voldoende strafpunten en gebreken op het technisch verslag Geeft het verlaten van deze woning recht op huursubsidie Ja maar u moet natuurlijk nog altijd aan de andere voorwaarden voldoen zoals die van inkomen eigendom en maximale huurprijs van uw nieuwe woning Bovendien moet u er rekening mee houden dat de eigenaar van de woning die u wenst te verlaten kan overgaan tot het herstellen van de gebreken Stel dat de eigenaar de gebreken herstelt en de door u te verlaten woning opnieuw conform wordt voordat u verhuisd bent of een huurcontract voor een nieuwe woning heeft afgesloten dan vervalt uw recht op de huursubsidie De woning waarvoor de huursubsidie wordt aangevraagd mag geen kamer zijn Wat is eigenlijk een kamer Is een studio een kamer Een kamer is een woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken een wc een bad of douche kookgelegenheid Als men voor één van deze voorzieningen een beroep moet doen op een gemeenschappelijke ruimte in of aansluitend bij het gebouw waar de woning deel van uitmaakt dan is de woning een kamer Een studio is geen kamer In een studio zijn de drie voorzieningen die hierboven staan opgesomd altijd aanwezig Een huursubsidie kan aangevraagd worden op basis van het verlaten van een overbewoonde woning en op basis van het verlaten van een te kleine woning Wat is het verschil tussen beide Overbewoning wordt vastgesteld naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek Tijdens dit onderzoek gaat een gewestelijk ambtenaar van het agentschap Wonen Vlaanderen een woningcontroleur van de gemeente of een woninginspecteur van het agentschap Inspectie RWO ter plaatse na of de woning voldoet aan de normen van brand veiligheid gezondheid woonkwaliteit en woningbezetting In dit geval moet er bij overbewoning altijd sprake zijn van een veiligheids of gezondheidsrisico wat dan door de onderzoeker wordt omschreven in een omstandig verslag Deze vaststelling moet gebeurd zijn terwijl u uw hoofdverblijfplaats had in deze woning Los daarvan kan Wonen Vlaanderen ook onderzoeken of een woning te klein is Dit gebeurt op basis van dezelfde bezettingsnormen als die van de overbewoning maar hoeft niet noodzakelijk deel uit te maken van een conformiteitsonderzoek Er hoeft dus niet noodzakelijk een veiligheids of gezondheidsrisico te zijn Bovendien mag dit ook nog vastgesteld worden nadat u al verhuisd bent De woning in kwestie moet dan uiteraard wel nog altijd toegankelijk zijn Hoe bepalen jullie of

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=239 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Voor wie is de Vlaamse huurpremie? | Wonen Vlaanderen
  gebied Antwerpen of het grootstedelijk gebied Gent is de maximumhuurprijs 638 euro plus 72 5 euro per persoon ten laste u staat al minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in uw gemeente uw gezamenlijk jaarinkomen zoals gekend in uw kandidatendossier bij uw DSHM is niet hoger dan 17 230 euro met nog 1 540 euro extra per persoon ten laste Wie komt NIET in aanmerking voor een huurpremie De huurpremie is niet voor personen die al in een sociale woning wonen die een woning huren van een familielid van eerste graad ouders grootouders broer of zus die op hetzelfde adres woont die meer verdienen dan het toegestane maximum die een hogere huurprijs betalen dan het toegestane maximum van wie de huurpremie werd stopgezet Regelgeving Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer MB van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Meer regelgeving Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit Waarom komt men niet in aanmerking voor de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huurpremie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning? | Wonen Vlaanderen
  centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent bedraagt de maximale subsidie 136 01 euro met 22 67 euro extra per persoon ten laste Einde van de huurpremie De huurpremie wordt stopgezet als u in een sociale woning gaat wonen u wordt geschrapt uit de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij u een aangeboden sociale woning weigert u een eigen woning of bouwgrond verwerft u verhuist en u zich niet binnen drie maanden opnieuw inschrijft bij een sociale huisvestingsmaatschappij in uw nieuwe gemeente Let op er mag geen onderbreking in de inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij zijn De huurpremie wordt opgeschort als uw inkomen hoger wordt dan de maximumgrens de huurprijs van de woning hoger is dan de maximumhuurprijs volgens de grootte van uw gezin u verhuist naar een andere woning Wanneer de huurpremie is opgeschort kunt u ze opnieuw krijgen als u weer aan de voorwaarden voldoet Regelgeving Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer MB van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Meer regelgeving Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoeveel-bedraagt-de-vlaamse-huurpremie-als-u-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat moet u doen om uw huurpremie te behouden? | Wonen Vlaanderen
  te komen voor de huurpremie 41 03 KB Zoek in de de kolom Gemeente waarnaar u verhuist naar uw gemeente Langs uw gemeente ziet u één of meerdere DSHM s die er werkzaam zijn Als er meerdere zijn heeft u de keuze bij welke u zich inschrijft Hoeveel mag de huurprijs bedragen van de woning die u huurt om in aanmerking te komen voor de huupremie Voor aanvragen in 2016 mag de maandelijkse huurprijs van uw woning ten hoogste 580 zijn Per persoon ten laste tot en met de vierde mag u 72 5 bij dat bedrag tellen toegestane huurprijs om in aanmerking te komen voor de huurpremie wanneer u niet in Vlabinvestgebied het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent of één van de centrumsteden woont Aantal personen ten laste Maximum toegestane huurprijs in 2016 0 580 00 1 652 50 2 725 00 3 797 50 4 870 00 In bepaalde steden en gemeenten mag de maximumhuurprijs 10 hoger liggen dan hierboven vermeld Concreet gaat het om de gemeenten in Vlabinvestgebied en het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent Ook in de 13 centrumsteden mag de maximum huurprijs 10 hoger liggen maximaal toegestane huurprijs om in aanmerking te komen voor de huurpremie wanneer u wél woont in Vlabinvestgebied het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent of één van de 13 centrumsteden Aantal personen ten laste Maximum toegestane huurprijs in 2016 0 638 00 1 710 50 2 783 00 3 855 50 4 928 00 Opgelet de huurprijs waarvan Wonen Vlaanderen uitgaat kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt Wat gebeurt er met de huurpremie als je een aanbod van een sociale woning weigert Vanaf het ogenblik dat u een huurpremie ontvangt en u weigert een eerste aanbod van een gepaste sociale woning wordt de huurpremie onherroepelijk stopgezet Dit

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/wat-moet-u-doen-om-uw-huurpremie-te-behouden (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen verhuring van sociale woningen beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=529 (2016-05-01)
  Open archived version from archive