archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Studiedag coöperatief ondernemen op 20 oktober 2015 | Wonen Vlaanderen
  Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Nieuws Studiedag coöperatief ondernemen op 20 oktober 2015 Studiedag coöperatief ondernemen op 20 oktober 2015 08 10 2015 Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid organiseert op 20 oktober 2015 het jaarlijks congres rond Coöperatief Ondernemen in conferentiecentrum ALM in Antwerpen Onder de noemer Wij Doen Het Zelf Samen Beter Ondernemen staat ook het thema wonen op het programma

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/studiedag-co%C3%B6peratief-ondernemen-op-20-oktober-2015 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Nieuws | Wonen Vlaanderen
  opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Grond en pandenbeleid activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek woonwagens Alle huren verhuren ver bouwen kopen premies modeldocumenten woononderzoek en statistieken woonbeleid adviezen Vlaamse Woonraad voor lokale besturen voor SHM s voor SVK s voor Wonen Vlaanderen woningkwaliteitsbewaking private huur sociale verhuur lokaal woonbeleid Grond en pandenbeleid woonwagens Alle Verzekering Gewaarborgd Wonen Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Vlaams huurgarantiefonds Vlaamse huurpremie Vlaamse huursubsidie vernieuwde Vlaamse renovatiepremie oude Vlaamse renovatiepremie Vlaamse verbeteringspremie Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten sociale lening sociale koopwoning Alle aanpassingspremie werken aanpassingspremie facturen aanpassingspremie bewoner Alle oude renovatiepremie bewoner oude renovatiepremie facturen oude renovatiepremie werken Alle verbeteringspremie bewoner verbeteringspremie facturen verbeteringspremie werken Alle beroepen van sociale woonactoren visitatie sociale huisvestingsmaatschappijen bijzondere algemene vergadering organiseren Alle voorbereiding visitaties visitatierapport beslissingen minister na visitatie samenstelling en werking Visitatieraad visitatieproces prestatiebeoordeling prestatiedatabank Alle kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers herstellen van gebreken administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarheidsverklaring leegstandsregister conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting van bewoners van slechte woningen overbewoning rookmelders recht van voorkoop sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen optreden bij acuut gevaar kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen Alle huurovereenkomst opstellen einde en opzeg huurovereenkomst Alle inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning inkomensbegrip verhuring buiten het sociaal huurstelsel overgangsbepalingen indexaties Alle instrument woonoverleg instrument opleiding en vorming instrument projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Alle activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek 111 resultaten gevonden Pagina s 10 11 12 per 1 10 20 40 60 Advies Vlaamse Woonraad over de opvolging van het bindend sociaal objectief 30 06 2011 Met het ontwerpbesluit worden belangrijke stappen gezet om de opvolging van het bindend sociaal objectief te verzekeren De Vlaamse woonraad vraagt evenwel aandacht voor de gehanteerde Advies Vlaamse Woonraad over de tegemoetkoming voor kandidaat huurders 30 06 2011 De Vlaamse Woonraad meent dat de huursubsidie als volwaardig beleidsinstrument moet worden uitgebouwd voor de naar schatting 180 000 huishoudens met een laag inkomen die een private woning huren die Krijtlijnen voor een duurzaam woonbeleid Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voorafgaand aan het woonbeleidsplan Vlaanderen 30 06 2011 In zijn advies Krijtlijnen voor een duurzaam woonbeleid formuleert de Vlaamse Woonraad een aantal principes en aandachtspunten die als inspiratiebron kunnen dienen bij het uittekenen van het Advies Vlaamse Woonraad over de hervorming van de sociale kredietverlening 14 06 2011 Op 19 april 2011 heeft de minister bevoegd voor wonen de Vlaamse Woonraad een principevraag over de hervorming van de sociale kredietverlening voorgelegd De Vlaamse Woonraad ondersteunt het idee om Wonen en armoede aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voor een woonbeleid gericht op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting 28

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws?field_term_topics=All&field_term_topics_0=All&field_term_topics_231=All&field_term_topics_237=All&field_term_topics_235=All&field_term_topics_243=All&field_term_topics_625=All&field_term_topics_681=All&field_term_topics_607=All&field_term_topics_251=All&field_term_topics_253=All&field_term_topics_621=All&field_term_topics_609=All&field_protected=1&items_per_page=10&page=10 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | Wonen Vlaanderen
  aan woonbehoeftige gezinnen Grond en pandenbeleid activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek woonwagens Alle huren verhuren ver bouwen kopen premies modeldocumenten woononderzoek en statistieken woonbeleid adviezen Vlaamse Woonraad voor lokale besturen voor SHM s voor SVK s voor Wonen Vlaanderen woningkwaliteitsbewaking private huur sociale verhuur lokaal woonbeleid Grond en pandenbeleid woonwagens Alle Verzekering Gewaarborgd Wonen Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Vlaams huurgarantiefonds Vlaamse huurpremie Vlaamse huursubsidie vernieuwde Vlaamse renovatiepremie oude Vlaamse renovatiepremie Vlaamse verbeteringspremie Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten sociale lening sociale koopwoning Alle aanpassingspremie werken aanpassingspremie facturen aanpassingspremie bewoner Alle oude renovatiepremie bewoner oude renovatiepremie facturen oude renovatiepremie werken Alle verbeteringspremie bewoner verbeteringspremie facturen verbeteringspremie werken Alle beroepen van sociale woonactoren visitatie sociale huisvestingsmaatschappijen bijzondere algemene vergadering organiseren Alle voorbereiding visitaties visitatierapport beslissingen minister na visitatie samenstelling en werking Visitatieraad visitatieproces prestatiebeoordeling prestatiedatabank Alle kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers herstellen van gebreken administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarheidsverklaring leegstandsregister conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting van bewoners van slechte woningen overbewoning rookmelders recht van voorkoop sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen optreden bij acuut gevaar kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen Alle huurovereenkomst opstellen einde en opzeg huurovereenkomst Alle inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning inkomensbegrip verhuring buiten het sociaal huurstelsel overgangsbepalingen indexaties Alle instrument woonoverleg instrument opleiding en vorming instrument projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Alle activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek 111 resultaten gevonden Pagina s 9 10 11 per 1 10 20 40 60 Advies Vlaamse Woonraad over het voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse woonbeleid 26 01 2012 26 01 2012 Medio 2011 werd het onderzoeksrapport Voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse Woonbeleid van het Steunpunt Ruimte en Wonen vrijgegeven Het betreft de uitwerking van een set van indicatoren die Advies Vlaamse Woonraad over het Rollend Grondfonds 02 12 2011 De Vlaamse Regering wenst in de schoot van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW een rollend grondfonds op te richten Het rollend grondfonds heeft als doel waar nodig Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsbrief Wonen 2011 2012 16 11 2011 De Vlaamse Woonraad heeft als opdracht te reflecteren over de beleidsnota s en beleidsbrieven over het woonbeleid De Vlaamse Woonraad spitst zijn advies over de Beleidsbrief 2011 2012 toe op vier Advies Vlaamse Woonraad over de organisatie van het toezicht op de sociale woonactoren 27 10 2011 De Vlaamse Regering wil uitvoering geven aan het gewijzigde artikel 29 bis van de Vlaamse Wooncode en het huidige toezichtbesluit actualiseren Inhoudelijk wordt per woonactor een aangepaste Advies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet bij de Begroting 2012 18 10 2011 Naar aanleiding van de aangekondigde regionalisering van de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws?field_term_topics=All&field_term_topics_0=All&field_term_topics_231=All&field_term_topics_237=All&field_term_topics_235=All&field_term_topics_243=All&field_term_topics_625=All&field_term_topics_681=All&field_term_topics_607=All&field_term_topics_251=All&field_term_topics_253=All&field_term_topics_621=All&field_term_topics_609=All&field_protected=1&items_per_page=10&page=9 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Advies Vlaamse Woonraad: Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt | Wonen Vlaanderen
  private huurwoningen wordt bewoond door kwetsbare groepen zoals mensen met lage inkomens alleenstaanden eenoudergezinnen werklozen en vreemdelingen Eén op vijf huurders bewoont een woning in slechte staat Vier op tien huurders besteden meer dan 30 van hun inkomen aan huisvestingskosten Dit is meer dan bij eigenaars of sociale huurders Het aantal private huurwoningen neemt de laatste decennia stelselmatig af Dit zorgt ervoor dat kandidaat huurders steeds moeilijker een geschikte woning vinden en dat minderwaardige woningen op de markt blijven Geconfronteerd met deze vaststellingen pleit de Vlaamse Woonraad voor een doortastend beleid voor de private huurmarkt In een advies aan minister van Wonen Freya Van den Bossche stelt de Vlaamse Woonraad vier prioriteiten voorop 1 De betaalbaarheid verhogen 180 000 huishoudens op de private huurmarkt beschikken niet over een betaalbare kwaliteitsvolle woning Aan deze huishoudens moet een substantiële huursubsidie worden toegekend 2 Een verruimd aanbod stimuleren aan verhuurders die hun woning aan een redelijke huurprijs aan een maatschappelijk kwetsbaar doelpubliek verhuren dient een subsidie en of fiscaal voordeel te worden toegekend Op die manier wordt privaat verhuren opnieuw aantrekkelijk worden nieuwe investeerders aangetrokken en komt er een verruimd en kwalitatief aanbod op de private huurmarkt 3 De woonkwaliteit verbeteren via fiscale

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-naar-een-beleid-ter-ondersteuning-van-de-private-huurwoningmarkt (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Towards a cost-effective housing policy for Flanders and Europe | Wonen Vlaanderen
  divided between market and non market organizations Economic theory will provide the basis for the development of the conceptual framework Since the late 1990s a lot of research has been done on the conditions and effects of different housing policy measures in different EU countries Some comparative studies bring the results of European Member States together For instance Stephens et al 2010 search for relations between welfare regimes housing systems and housing outcomes However these studies do not address cost effectiveness in particular and may not have allowed for the results to be appraised by the stakeholders It are exactly those elements that we want to incorporate Workplan timing The action will take place from September 2014 until August 2016 During the first three months the researchers will start with gathering and studying data and relevant literature The steering committee will be established and the Flemish administration will set up the website and SharePoint A first kick off meeting with the consortium partners and the EC project manager will be organized in September 2014 All partners of the consortium will inform their members concerning the action and distribute the information via their own websites and newsletters A second kick off meeting with the consortium partners and the stakeholder platform will be organized in the third month of the project autumn 2014 By the end of the first half year February March 2015 one or more academic papers will be written CECODHAS and FEANTSA will give feedback on the academic papers The researchers will integrate the comments and recommendations in their work These papers can be presented at ENHR 2015 beginning of July 2015 The Flemish stakeholder discussion will start at the beginning of spring 2015 The action will be presented at a plenary session of the Flemish Housing Council late March 2015 and shortly after that a working group of the Flemish Housing Council will be established An academic workshop will be organized in May 2015 For this workshop six international experts on welfare economics and or housing will be invited in Leuven to discuss the draft framework for evaluation of alternative housing policy instruments By the end of May 2015 an interim report will be available The international stakeholder platform will meet in July August 2015 The main purpose of this meeting is to discuss the interim report and make recommendations for the program and participants of the international conference held in March 2016 The beginning of the second year of the project period from September to December of 2015 will be used for further development of the framework for evaluation of alternative housing policy instruments and for the organization of the international conference All partners of the consortium will use their networks to mobilize a large group of potential participants Members of the stakeholder platform will be asked to do the same The international conference will take place in June 2016 in Brussels and will last two days The first day is targeted towards an international public of

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/towards-cost-effective-housing-policy-flanders-and-europe (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Visitatiecel | Wonen Vlaanderen
  Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Visitatiecel Visitatiecel De visitatiecel van Wonen Vlaanderen ondersteunt de Visitatieraad bij het beoordelen van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen en geeft advies aan de minister over daaraan gerelateerde onderwerpen Adres Wim Guillemyn Koning Albert

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/visitatiecel (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Overzicht van de geplande wijzigingen per prestatieveld | Wonen Vlaanderen
  het aanbod af te stemmen op de noden van verschillende groepen OD1 5 wordt uitgebreid met de vereisten van de huidige doelstelling aanpasbaar bouwen OD2 3 De vereiste om uw sociaal huurpatrimonium flexibel in te zetten voor wisselende behoeften van uw bewoners wordt toegevoegd aan OD1 5 Prestatieveld Kwaliteit van de woningen De doelstellingen aanpasbaar bouwen OD2 3 en milieuvriendelijkheid in functie van de betaalbaarheid OD2 2 behouden we niet langer als afzonderlijke doelstellingen De vereisten van aanpasbaar bouwen brengen we onder bij OD1 5 De vereisten verbonden aan de doelstelling over milieuvriendelijkheid blijven ook behouden Deze worden in principe ondergebracht bij drie andere doelstellingen De vereisten voor milieuvriendelijkheid van bestaande woningen worden toegevoegd aan de vereisten bij OD2 1 renovatie verbetering aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium De vereisten voor milieuvriendelijkheid van nieuwe woningen worden toegevoegd aan de vereisten bij OD 3 1 prijsbewust bouwen de vereisten voor milieuvriendelijkheid voor de bewoners toe te voegen aan de vereisten bij bij OD 4 4 huisvestingsondersteuning aanbieden De doelstelling instaan voor de renovatie verbetering aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium waar nodig OD2 1 wordt uitgebreid met een bijkomende vereiste voor het onderhoud en herstel van sociale huurwoningen Om het belang van de kwaliteit van uw patrimonium te onderstrepen wordt een nieuwe doelstelling geformuleerd kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving realiseren OD2 2 Prestatieveld Betaalbaarheid van de woningen De huidige vereisten voor milieuvriendelijkheid van nieuwe woningen worden toegevoegd aan de vereisten bij OD 3 1 prijsbewust bouwen Prestatieveld Sociaal beleid De huidige vereisten voor milieuvriendelijkheid voor de bewoners worden toegevoegd aan de vereisten bij OD 4 4 huisvestingsondersteuning aanbieden Prestatieveld Financiële leefbaarheid en interne controle Dit prestatieveld bevat een drietal doelstellingen over organisatiebeheersing U moet streven naar effectiviteit en efficiëntie streven naar een echte woonmaatschappij en bereid zijn tot verandering en

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/overzicht-van-de-geplande-wijzigingen-prestatieveld (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Voor wie is de Vlaamse huursubsidie? | Wonen Vlaanderen
  verhuist lopen de zes maanden vanaf het begin van uw huurcontract Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is hoeft u niet ingeschreven te zijn U moet ook niet ingeschreven zijn als u verhuist naar een assistentiewoning Regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2 1 derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4 2 van hetzelfde besluit MB van 10 06 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend Meer regelgeving Veelgestelde vragen Hoe bepalen jullie of een woning te klein is En wat met een kamer Wij meten de oppervlakte op van de volgende woonlokalen leefkamer s keuken en slaapkamer s Daarvan maken wij het totaal Als dat totaal kleiner is dan de bij besluit opgelegde minimumnorm of als er te weinig woonlokalen zijn dan is de woning of kamer te klein Een belangrijke opmerking bij studio s gerealiseerd vóór 1 februari 2008 is dat de oppervlakte van de badkamer bij onderzoeken vanaf 14 mei 2011 zal bijgeteld worden tot een maximum van 3 m² als de woonkamer tussen 15 en 18 m² meet Voor woningen bedraagt de minimale oppervlakte 18 m² voor 1 persoon 27 m² voor 2 personen 40 m² voor 3 personen 50 m² voor 4 personen 60 m² voor 5 personen In 1 of 2 woonlokalen kunnen maximaal 2 personen verblijven in 3 woonlokalen 3 personen in 4 woonlokalen 5 personen in 5 woonlokalen 8 personen Opgelet er wordt enkel gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 220 cm Bij hellende plafonds wordt ook rekening gehouden met de zone met een vrije hoogte groter dan 180 cm Met lokalen die kleiner zijn dan 4 m² of die nergens 220 cm plafondhoogte halen wordt geen rekening gehouden Voor een kamer gelden andere minimale oppervlaktenormen Daar bedraagt het minimum van het woongedeelte 12 m² voor 1 persoon 18 m² voor 2 personen 35 m² voor 3 personen 45 m² voor 4 personen Als de kamer een keukenfunctie en of een badfunctie in het woongedeelte bevat dan wordt het minimum per aanwezige functie verhoogd met 3 m² Voor studentenkamers die gerealiseerd werden vóór 1 september 1998 geldt een minimale oppervlakte van 8 m² als een conformiteitsattest werd aangevraagd vóór 1 september 2001 en vervolgens toegekend In de andere gevallen is

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huursubsidie (2016-05-01)
  Open archived version from archive