archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advies Vlaamse Woonraad over de Beleidsbrief Wonen 2015-2016 | Wonen Vlaanderen
  2016 13 11 2015 De Vlaamse Woonraad bracht op eigen initiatief advies uit over de Beleidsbrief Wonen 2015 2016 De Raad is van oordeel dat de beleidskeuzes in de beleidsnota Wonen 2014 2019 afdoende potentieel bevatten om het Vlaams woonbeleid te kunnen verbeteren bv aandacht voor private huurmarkt en vernieuwende woonvormen De Raad stelt vast dat de beleidsbrief voornamelijk evaluaties vooropstelt als eerste stap in het proces om de vooropgestelde

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-beleidsbrief-wonen-2015-2016 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Overdracht van VIVOO van de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Lievens-Houtem | Wonen Vlaanderen
  8 oktober 2015 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2015 VIVOO bestaat eigenlijk uit 2 lijsten een lijst van de ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen en een lijst van de verwaarloosde woningen en gebouwen De inventaris vormt de basis voor de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen of gebouwen de zogenaamde krotbelasting Die belasting is verschuldigd zodra een gebouw gedurende 12 maanden is opgenomen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/overdracht-van-vivoo-van-de-oost-vlaamse-gemeente-sint-lievens-houtem (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Het lokaal woonbeleid op de kaart! | Wonen Vlaanderen
  aanleiding van de afronding van het onderzoek over lokaal woonbeleid De studienamiddag Het lokaal woonbeleid op de kaart zal plaats vinden te Brussel op 3 december 2015 Meer informatie kunt u vinden op de website van het Steunpunt Wonen Tijdens de voorbije twee studiedagen mochten ze telkens een 100 tal deelnemers verwelkomen Wie er niet kon bij zijn vindt alle presentaties en de rapporten die er werden besproken op de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/het-lokaal-woonbeleid-op-de-kaart (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Advies Vlaamse Woonraad over het programmadecreet bij de begroting 2016 | Wonen Vlaanderen
  Advies Vlaamse Woonraad over het programmadecreet bij de begroting 2016 23 10 2015 Op 10 oktober 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het programmadecreet bij de begroting 2016 De Vlaamse Woonraad beperkt zich in haar advies tot de onderdelen van het programmadecreet die behoren tot het beleidsveld wonen of er raakvlakken mee hebben Dit betreft onder meer wijzigingen aan de werking van het Rollend Grondfonds de financiering

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-het-programmadecreet-bij-de-begroting-2016 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Advies Vlaamse Woonraad over de subsidiëring van terreinen voor woonwagenbewoners | Wonen Vlaanderen
  deze legislatuur de omslag te maken van een historisch gegroeid categoriaal standplaatsenbeleid naar een woonbeleid inzake woonwagenterreinen Gemeenten provincies OCMW s en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen tot maximaal 100 subsidies aanvragen voor investeringen in woonwagenterreinen voorheen 90 Het ontwerpbesluit bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van de subsidie De Vlaamse Woonraad kan op hoofdlijnen instemmen met de subsidieregeling zoals voorgesteld in het ontwerpbesluit De verhoogde subsidiëring kan bij een aantal initiatiefnemers

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-subsidi%C3%ABring-van-terreinen-voor-woonwagenbewoners (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Advies Vlaamse Woonraad: ‘huisvestingsnood en vluchtelingen’ | Wonen Vlaanderen
  private huurmarkt en op de sociale huisvesting Dit vergt een goede voorbereiding en een weloverwogen aanpak Onder meer vraagt de Raad aandacht voor de brugfunctie met begeleidingstraject tussen de opvang van asielzoekers en de reguliere huisvesting van vluchtelingen of subsidiair beschermden De Raad is geen voorstander van een aparte regeling voor vluchtelingen Dit kan allicht niet op voldoende maatschappelijk draagvlak rekenen en kan een vorm van ongelijkheid creëren ten aanzien

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-%E2%80%98huisvestingsnood-en-vluchtelingen%E2%80%99 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Advies Vlaamse Woonraad over de organisatie van de winteropvang van dak- en thuislozen in de sociale huisvesting | Wonen Vlaanderen
  bestuur of welzijnsorganisatie met het oog op winteropvang Anderzijds door beperkte en tijdelijke afwijkingen toe te staan op de minimale kwaliteitsvereisten die in uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn vastgesteld De Vlaamse Woonraad waardeert de inspanningen van de Vlaamse Regering om leegstaande sociale huurwoningen in te willen zetten voor de winteropvang van dak en thuislozen De winteropvang moet volgens de Vlaamse Woonraad in eerste instantie veilig kunnen gebeuren Daarom acht

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-organisatie-van-de-winteropvang-van-dak-en-thuislozen-de (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wonen loopt warm voor de vluchtelingen in Syrië | Wonen Vlaanderen
  schouders zetten onder de solidariteitsactie van de Vlaamse overheid Samen voor Syrië Daarvoor rekenen we natuurlijk ook op u Klik op het inschrijvingsformulier en raad hoe snel onze collega s samen de marathon lopen de eindtijd van beide ploegen samen gedeeld door 2 U kan een gokje wagen voor amper 2 euro maar het mag natuurlijk ook meer zijn Alvast enkele tips Afstanden in loopvolgorde 5 km 10 km 5

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/wonen-loopt-warm-voor-de-vluchtelingen-syri%C3%AB (2016-05-01)
  Open archived version from archive