archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advies Vlaamse Woonraad over de aanpassing van het Kaderbesluit Sociale Huur | Wonen Vlaanderen
  Vlaamse Woonraad betreurt dat voor deze ontwerpen geen reguleringsimpactanalyse RIA werd opgesteld Dit had inzicht kunnen verschaffen in diverse scenario s die kunnen leiden tot een meer efficiënt gebruik van het sociale huurpatrimonium De Raad wijst op de toenemende complexiteit van de regelgeving en dit zowel voor de sociale verhuurders als voor de huurders Het principe van een meer optimale benutting van het sociale huurpatrimonium kan een legitieme beleidskeuze vormen De Vlaamse Woonraad heeft echter bedenkingen bij de wijze waarop dit principe wordt uitgewerkt De Raad stelt zich met name de vraag of het noodzakelijk en proportioneel is om de volledige groep van nieuwe sociale huurders te vatten met tijdelijke huurcontracten terwijl de gestelde problemen inzake doelgroep en bezettingsgraad 1 qua omvang relatief beperkt zijn 2 ook in combinatie met contracten van onbepaalde duur of 3 via andere incentives kunnen worden gerealiseerd De Raad pleit voor een meer proportionele aanpak waarbij het principe van contracten van onbepaalde duur behouden blijft in functie van woonzekerheid en beperking van administratieve lasten doch aangepaste opzegmogelijkheden worden voorzien in functie van de beleidsdoelstellingen Wat betreft de aanpak van onderbezetting lijkt het de Vlaamse Woonraad aangewezen om de lokale woonactoren te responsabiliseren inzake het optimale

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-aanpassing-van-het-kaderbesluit-sociale-huur (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Advies Vlaamse Woonraad over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen | Wonen Vlaanderen
  de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen De Vlaamse Woonraad heeft zich in het verleden meermaals positief uitgesproken over de visitatie als middel om de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen te verbeteren De visitaties brengen zelfreflectie met zich mee en houden de sector alert De Raad meent dat de aanpak heeft geleid tot meer dynamiek en een meer performante sociale huisvestingssector Het voorliggende ontwerp van besluit is tot stand gekomen na evaluatie

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-prestatiebeoordeling-van-sociale-huisvestingsmaatschappijen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Advies "Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad" | Wonen Vlaanderen
  deze huishoudens opteren voor een private huurwoning zijn sterk verschillend Het kan gaan om een bewuste positieve keuze voor de private huurmarkt omdat deze het best is afgestemd op de levens en gezinssituatie van de huurders Privaat huren kan ook een al dan niet tijdelijk woonstatuut zijn voor wie niet kan of wenst te beschikken over een eigendoms of sociale huurwoning Daarnaast biedt de private huurmarkt investeringsmogelijkheden aan private en professionele verhuurders en investeerders die een relatief veilige belegging met een behoorlijk rendement voor ogen hebben Zowel huurders als potentiële verhuurders hebben dus belang bij een goed functionerende private huurmarkt In dit initiatiefadvies spitst de Vlaamse Woonraad zich toe op de vraag op welke manier en we kunnen komen tot een versterking van het aanbod op de private huurmarkt Hiermee doelen we zowel op het behoud en verbetering van het bestaande aanbod als een daadwerkelijke uitbreiding van het huurwoningbestand In het eerste deel van het advies schetsen we een beeld van de private huurmarkt in Vlaanderen De klemtoon ligt hierbij vooral op het profiel en de investeringsbereidheid van verhuurders aanbodzijde Vervolgens gaan we na welke maatregelen noodzakelijk zijn om een versterkt aanbod op de private huurmarkt te realiseren We leggen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-aanbodbeleid-op-de-private-huurmarkt-bevraging-van-actoren-en-voorstellen-van-de (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wordt u de nieuwe voorzitter van de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen? | Wonen Vlaanderen
  van de beoordelingen door de verschillende visitatiecommissies De voorzitter is ook het gezicht van de Visitatieraad en treedt op als aanspreekpunt voor het beleid en de belanghebbenden De basisvoorwaarde voor deze functie is een grondige kennis en relevante ervaring van minstens vijf jaar op minstens een van de volgende gebieden sociale aspecten en welzijnsaspecten van wonen vooral op het vlak van leefbaarheid woonzekerheid integratie en gelijke kansen van bewoners financiën bedrijfskunde en bestuurskunde en het bedrijfsleven de organisatie en de financiering van de sociale huisvesting De specifieke taken vereiste competenties deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure vindt u in de open oproep Hier vindt u ook bijlage 1 bij de open oproep nl de onafhankelijkheid van en gedragsregels voor de leden van de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen U kunt zich tot 4 januari 2016 kandidaat stellen Hoe U richt uw kandidaatstelling aan de heer Helmer Rooze administrateur generaal van het agentschap Wonen Vlaanderen Koning Albert II laan 19 bus 40 1210 Brussel U stuurt daarvoor een aangetekende brief u geeft een brief af tegen ontvangstbewijs of u stuurt een e mail met ontvangstmelding naar selectie visitatiecommissie rwo vlaanderen be Deze laatste mogelijkheid heeft onze voorkeur De datum van het postmerk van het ontvangstbewijs of van de ontvangstmelding heeft bewijskracht zowel voor de verzending als voor de ontvangst Uw dossier moet uiterlijk op maandag 4 januari 2016 in het bezit zijn van het agentschap Wonen Vlaanderen Uw dossier moet bestaan uit de volgende elementen een motivatiebrief waarin u uw specifieke deskundigheid of deskundigheden beschrijft aangeeft op welke manier u de specifieke taken van de Visitatieraadsvoorzitter kunt en wilt uitvoeren aan de hand van concrete voorbeelden toelichting geeft bij de rol die de Visitatieraad volgens u moet opnemen om bij te dragen tot het optimaal functioneren van de sector op erewoord verklaart dat u hebt

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/wordt-u-de-nieuwe-voorzitter-van-de-visitatieraad-voor-sociale-huisvestingsmaatschappijen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Winteropvang in sociale huurwoningen: BVR goedgekeurd | Wonen Vlaanderen
  te zetten voor winteropvang Daartoe nam de regering twee maatregelen Het toegestane maximumpercentage van 1 voor verhuringen buiten het sociale huurstelsel gold al langer niet voor verhuur ter voorkoming van langdurige leegstand in afwachting van renovatie vanaf nu wordt die 1 grens ook losgelaten voor verhuur aan mensen in een noodsituatie als dit gebeurt in het kader van winteropvang Tijdelijk is er ook een beperkte afwijking van de woningkwaliteitsnormen mogelijk

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/winteropvang-sociale-huurwoningen-bvr-goedgekeurd (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Renovatiepremie: aanvragen kan vanaf 1 december 2015 | Wonen Vlaanderen
  algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email wonen antwerpen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 03 224 61 16 Wonen Limburg Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Limburg VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email wonen limburg rwo vlaanderen be Telefoonnummer 011 74 22 00 Wonen Oost Vlaanderen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Oost Vlaanderen VAC Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email wonenoost vlaanderen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 09 276 25 00 Wonen Vlaams Brabant Telefonisch

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/renovatiepremie-aanvragen-kan-vanaf-1-december-2015 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | Wonen Vlaanderen
  renovatieovereenkomsten sociale lening sociale koopwoning Alle aanpassingspremie werken aanpassingspremie facturen aanpassingspremie bewoner Alle oude renovatiepremie bewoner oude renovatiepremie facturen oude renovatiepremie werken Alle verbeteringspremie bewoner verbeteringspremie facturen verbeteringspremie werken Alle beroepen van sociale woonactoren visitatie sociale huisvestingsmaatschappijen bijzondere algemene vergadering organiseren Alle voorbereiding visitaties visitatierapport beslissingen minister na visitatie samenstelling en werking Visitatieraad visitatieproces prestatiebeoordeling prestatiedatabank Alle kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers herstellen van gebreken administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarheidsverklaring leegstandsregister conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting van bewoners van slechte woningen overbewoning rookmelders recht van voorkoop sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen optreden bij acuut gevaar kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen Alle huurovereenkomst opstellen einde en opzeg huurovereenkomst Alle inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning inkomensbegrip verhuring buiten het sociaal huurstelsel overgangsbepalingen indexaties Alle instrument woonoverleg instrument opleiding en vorming instrument projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Alle activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek 111 resultaten gevonden Pagina s 3 4 5 per 1 10 20 40 60 Goedkeuring van de verordening van de gemeenten Lint Boechout en Hove m b t het verplicht stellen van een conformiteitsattest 24 09 2015 De minister heeft de verordeningen van de gemeenten Hove Lint en Boechout m b t het verplicht stellen van het conformitietsattest goedgekeurd De Vlaamse Wooncode voorziet immers in dat gemeenten Overdracht van VIVOO van de Oost Vlaamse gemeente Zwalm 23 09 2015 De Oost Vlaamse gemeente Zwalm geeft het beheer van VIVOO Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid terug aan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws?field_term_topics=All&field_term_topics_0=All&field_term_topics_231=All&field_term_topics_237=All&field_term_topics_235=All&field_term_topics_243=All&field_term_topics_625=All&field_term_topics_681=All&field_term_topics_607=All&field_term_topics_251=All&field_term_topics_253=All&field_term_topics_621=All&field_term_topics_609=All&field_protected=1&items_per_page=10&page=3 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Advies Vlaamse Woonraad over de Visienota een langetermijnstrategie voor Vlaanderen | Wonen Vlaanderen
  referentiekader en sturingskader fungeren om op hoofdlijnen beleidsbeslissingen richting te geven Wat betreft het thema wonen stelt de visienota voorop dat Vlamingen in 2050 in levendige wijken en steden wonen met goede sociale cohesie Wijken en steden gelden als broedplaatsen voor sociale innovatie Steden zijn smart cities die met digitale technologie behoeften en functies verbinden Diverse woonvormen zijn beschikbaar betaalbaar en toegankelijk De technologie en de innovatieve technieken worden in

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-visienota-een-langetermijnstrategie-voor-vlaanderen (2016-05-01)
  Open archived version from archive