archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De beëindiging van een sociale huurovereenkomst | Wonen Vlaanderen
  u de sociale huurovereenkomst opzeggen Als de huurder kan aantonen dat zijn huwelijk onherstelbaar ontwricht is moet u de huurovereenkomst niet opzeggen De huurovereenkomst wordt dan automatisch ontbonden voor de vertrokken huurder art 33 5 derde lid van het KSH Kent u het nieuwe adres van de vertrokken huurder Dan moet u hem wel verwittigen dat u zijn schrapping uit de huurovereenkomst aanvroeg De vertrokken huurder moet namelijk de kans krijgen de feiten te weerleggen voordat de effectieve ontbinding gebeurt Is er geen bewijs van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk Dan wordt de huurovereenkomst niet automatisch ontbonden voor de vertrokken huurder Maar vanaf het ogenblik dat de huurder zijn domicilie wijzigt komt hij zijn huurdersverplichting niet na art 92 3 1 en 2 van de VWC Deze huurdersverplichting niet naleven is een ernstige tekortkoming art 98 3 2 van de VWC Moet u een plaatsbeschrijving opmaken als een huurder de sociale huurwoning verlaat De huurovereenkomst blijft lopen voor de overblijvende huurders U moet in principe geen tussentijdse plaatsbeschrijving opmaken tenzij u of de huurder dit toch nodig vindt Wat gebeurt er als de referentiehuurder van een sociale huurwoning de woning verlaat De overblijvende huurders kunnen de huurovereenkomst verderzetten zolang er een huurder cat a en of b in de woning blijft Moeten alle huurders van een sociale huurwoning opzeggen als ze de hele huurovereenkomst willen beëindigen Ja De opzeg van 1 huurder geldt niet voor de andere huurders Opgelet Als alleen huurders cat c in de woning achterblijven wordt de overeenkomst automatisch na 6 maanden ontbonden U kunt om billijkheidsredenen de termijn van ontbinding van de huurovereenkomst van 6 maanden verlengen tot maximaal 5 jaar Drie meerderjarige personen wonen in een sociale huurwoning Eén van deze personen wil de woning verlaten Moet hij zij de huurovereenkomst opzeggen Wanneer moet u de huurprijs herzien in zo een situaties Zolang er een huurder in de woning achterblijft is er geen opzeggingstermijn voor de huurder die de woning verlaat Deze huurder moet wél zijn huurovereenkomst opzeggen voor hij vertrekt De huurder meldt zijn vertrek schriftelijk met een aangetekende brief Vanaf de maand die volgt op deze brief rekent u een aangepaste huurprijs aan Opgelet de huurder beëindigt hiermee alleen zijn huurovereenkomst voor de andere huurders blijft de huurovereenkomst gelden Wordt u verwittigd als een huurder van een sociale huurwoning een bouwgrond woning verwerft Neen U wordt niet verwittigd als de zittende huurder een bouwgrond of eigendom verwerft Het kadaster is nu nog niet digitaal beschikbaar Kunt u zonder tussenkomst van de rechter beslissen de huurovereenkomst van een sociale huurwoning te ontbinden Neen Een buitengerechtelijke ontbinding is niet mogelijk de vrederechter moet altijd oordelen over een ontbinding De uitdrukkelijke ontbindende voorwaarden stonden in de Vlaamse Wooncode maar het Grondwettelijk Hof heeft ze vernietigd lees ook arrest Grondwettelijk Hof van 10 juli 2008 Kunnen kinderen in de sociale huurwoning blijven wonen na het overlijden van de ouders De huurovereenkomst eindigt automatisch als de laatste huurder van categorie a en of b overlijdt De kinderen die

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/de-be%C3%ABindiging-van-de-huurovereenkomst-van-een-sociale-huurwoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Het begrip inkomen bij sociale huur | Wonen Vlaanderen
  een kandidaat huurder niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde kunt u ook kijken naar het actueel besteedbaar inkomen ABI Geldt dit alleen voor een persoon in schuldbemiddeling of ook voor andere kandidaat huurders U kijkt naar het ABI als de kandidaat bij inschrijving toelating niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde en in schuldbemiddeling is Het ABI wordt vastgesteld voor alle kandidaat huurders namelijk alle meerderjarige personen waarvan het inkomen in rekening wordt gebracht Het volstaat dus dat één iemand van het gezin in schuldbemiddeling is Maar in de praktijk wordt er per persoon naar het Netto Belastbaar Inkomen NBI van drie van de laatste zes maanden gekeken Eventuele schuldaflossingen alimentatiegelden en vrijgestelde inkomsten worden van dit netto belastbaar inkomen afgetrokken Voor personen waarbij geen van deze drie kosten kunnen worden afgetrokken zal het ABI gelijk zijn aan het NBI Vervolgens worden de inkomens samengevoegd tot een gezamenlijk gezinsinkomen Lees ook art 1 eerste lid 1 van het KSH Voor de huurprijsberekening kijkt u altijd naar het totale gezinsinkomen Een persoon wil zich kandidaat stellen voor een sociale huurwoning maar had tijdens het referentiejaar geen inkomen Welk inkomen is van toepassing U neemt het inkomen van het eerstvolgende jaar waarin de persoon wel een inkomen had Heeft die persoon alleen een inkomen in het jaar van inschrijving dan gaan de gegevens die u opvraagt meer over het effectieve inkomen Hoe zet u dit effectieve inkomen om naar een netto belastbaar inkomen Deze informatie vindt u op www fisconet be bij directe belastingen wetgeving Wetboek van de Inkomstenbelasting 92 WIB 92 aanslagjaar dit is het nodige aanslagjaar voor de betrokken inkomsten Echtgenoten gaan uit elkaar en één van beide verlaat de woning met opzeg en met voltrokken echtscheiding Moet u nog rekening houden met het inkomen van de partner die de woning heeft verlaten Neen De huurprijs wordt aangepast aan de gewijzigde situatie Wat als deze persoon zou terugkeren Wil de vertrokken partner opnieuw toetreden dan is hij huurder categorie c Hij moet opnieuw voldoen aan de toetredingsvoorwaarden Echtgenoten gaan uit elkaar en één van beide verlaat de woning zonder opzeg en met voltrokken echtscheiding Moet u nog rekening houden met het inkomen van de partner die de woning heeft verlaten Neen De ontbinding gaat in op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de overblijvende huurder u de nodige stavingstukken van de echtscheiding bracht Kent u het nieuwe adres van de vertrokken partner Dan verwittigt u hem haar onmiddellijk dat u de stavingstukken van de overblijvende huurder ontving De vertrokken partner mag de feiten nog weerleggen binnen een opgelegde termijn voordat de ontbinding plaatsvindt Deze persoon komt terug Hoe berekent u het inkomen Wil de vertrokken partner opnieuw toetreden dan is hij huurder van categorie c Hij moet opnieuw voldoen aan de toetredingsvoorwaarden Echtgenoten gaan uit elkaar en één van hen verlaat de woning zonder opzeg en zonder voltrokken echtscheiding Moet u nog rekening houden met het inkomen van de partner die de woning heeft verlaten Ja

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/het-inkomensbegrip-bij-sociale-verhuur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hoe een lokaal toewijzingsreglement opstellen? | Wonen Vlaanderen
  in het sociaal huurstelsel 1 06 MB Regelgeving Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning Waar vindt u de regelgeving betreffende de standaardtoewijzingsregels voor een sociale huurwoning De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat huurder vindt u terug in artikel 95 1 tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Wooncode artikel 17 tot en met 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur artikel 8 1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister Waar vindt u de regelgeving betreffende de gemeentelijke toewijzingsregels voor een sociale huurwoning De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u terug in artikel 95 van de Vlaamse Wooncode artikel 26 tot en met 29 van het Kaderbesluit Sociale Huur het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Kaderbesluit Sociale Huur Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode BVR van 12 10 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Omzendbrief van 23 januari 2014 betreffende de mogelijkheid van een verkorte procedure bij de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Omzendbrief van 23 01 2014 betreffende de mogelijkheid van een verkorte procedure bij de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 167 03 KB Meer regelgeving Contact team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email ivan peeters rwo vlaanderen be hilde luyts rwo

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/hoe-een-lokaal-toewijzingsreglement-opstellen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • wegwijs in het sociaal huurstelsel | Wonen Vlaanderen
  Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home wegwijs in het sociaal huurstelsel wegwijs in het sociaal huurstelsel Wegwijs in

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/1545 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  van gebouwen en woningen 17 resultaten gevonden Pagina s 1 2 per 10 20 40 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 mbt de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode BVR van 29 09 1994 mbt de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode Kaderbesluit Sociale Huur Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode BVR van 12 10 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Ministerieel besluit van 10 september 2009 mbt het modelformulier voor de verklaring vermeld in artikel 27 vierde lid 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring vermeld in artikel 27 vierde lid 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode MB v 10 09 2009 mbt het modelformulier voor de verklaring vermeld in artikel 27 vierde lid 2 vh Kaderbesluit Sociale Huur Ministerieel besluit van 14 mei 2014 mbt de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen verhuurd door een lokaal bestuur MB v 14 05 2014 mbt de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs Ministerieel besluit van 21 december 2007 mbt een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur MB v 21 12 2007 mbt een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur Ministerieel besluit van 24 juni 2015 mbt de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen verhuurd door een lokaal bestuur De geactualiseerde kostprijs is nodig voor de huurprijsberekening van sociale huurwoningen van gemeenten en OCMW s In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe huurprijsberekening voor deze actoren wordt de huurprijsberekening van het besluit van 1994 verder gehanteerd Daarnaast is de geactualiseerde kostprijs nodig om een eventuele nieuwe terbeschikkingstelling vast te stellen in het kader van het kooprecht zittende huurder Als de renovatiekosten meer bedragen dan de helft van de geactualiseerde kostprijs is er een nieuwe terbeschikkingstelling die de termijn van 15 jaar opnieuw doet lopen waarbinnen een zittende huurder de woning niet kan kopen Ministerieel besluit van 24 juni 2015 mbt de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen de wijze van bijhouden de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat huurders MB v 30 06 2008 tot bepaling v nadere regels vr het vaststellen de wijze v bijhouden de inhoud en h actualiseren Omzendbrief van 23 januari 2014 betreffende de mogelijkheid van een verkorte procedure bij de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=521 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  kandidaat huurders U kijkt naar het ABI als de kandidaat bij inschrijving toelating niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde en in schuldbemiddeling is Het ABI wordt vastgesteld voor alle kandidaat huurders namelijk alle meerderjarige personen waarvan het inkomen in rekening wordt gebracht Het volstaat dus dat één iemand van het gezin in schuldbemiddeling is Maar in de praktijk wordt er per persoon naar het Netto Belastbaar Inkomen NBI van drie van de laatste zes maanden gekeken Eventuele schuldaflossingen alimentatiegelden en vrijgestelde inkomsten worden van dit netto belastbaar inkomen afgetrokken Voor personen waarbij geen van deze drie kosten kunnen worden afgetrokken zal het ABI gelijk zijn aan het NBI Vervolgens worden de inkomens samengevoegd tot een gezamenlijk gezinsinkomen Lees ook art 1 eerste lid 1 van het KSH Voor de huurprijsberekening kijkt u altijd naar het totale gezinsinkomen Als een kandidaat huurder zijn kandidaatstelling voor een sociale huurwoning wenst uit te breiden naar andere SHM s die in de gemeente of aangrenzende gemeenten acties zijn kan hij dit vragen aan de SHM waar hij zich inschrijft Hoe doet u dit Het volstaat om de documenten in te scannen en via e mail te versturen Iedere verhuurder kan wel nog altijd vragen aan de kandidaat huurder om naar zijn kantoor te komen voor de inschrijving definitief is Zo kan de kandidaat huurder zijn voorkeuren voor de ligging het type en huurprijs laten weten U kunt samen met uw collega SHM s de actualisering van deze kandidatuurstellingen gezamenlijk organiseren Zo hoeft de kandidaat huurder zijn dossier slechts één keer te vervolledigen KSH art 9 2de lid en KSH art 11 2de lid Als het gezinsinkomen lager is dan het leefloon moet u het dan verhogen tot het geldende leefloon Ja Is het totale gezinsinkomen inkomen van alle meerderjarige gezinsleden lager dan het toepasselijke leefloon dan schakelt u het inkomen gelijk met het leefloon dat op dat gezin van toepassing is lees ook art 1 eerste lid 15 van het KSH Als u het inkomen bepaalt moet u dan ook rekening houden met personen die 25 jaar zijn of 25 jaar worden in de loop van het jaar In principe moet u pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar rekening houden met het inkomen van deze persoon om de huurprijs te berekenen Opgelet dit geldt niet als de huurprijs wordt herberekend door bijvoorbeeld een gedaald inkomen voor het referentiejaar Art 29 van de typehuurovereenkomst bepaalt dat de verhuurder een brandverzekering afsluit met afstand van verhaal voor de huurwoningen Hoe is dit bij de huurovereenkomst van voor 1 januari 2008 Het afsluiten van die verzekering is enkel voorzien in de typehuurovereenkomsten van na 1 januari 2008 U moet een dergelijke verzekering enkel afsluiten voor de huurders met een huurovereenkomst van na 1 januari 2008 Beide ouders leven niet langer samen en zijn allebei apart sociale huurders Hierdoor hebben ze elk recht op een halve gezinskorting Hoe kunt u hun verklaring nagaan De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is moet een verklaring op eer

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=253 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring | Wonen Vlaanderen
  Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring Adres Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Koloniënstraat 40 1000 Brussel Email sh

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/servicedesk-kaderbesluit-sociale-verhuring (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Visitatierapporten: hoe goed presteert elke SHM? | Wonen Vlaanderen
  visitatie Klik hier om de reeds gepubliceerde visitatierapporten te raadplegen U kan zoeken op naam van de SHM naam van de gemeente waarin de SHM actief is of via een kaart jouw gemeente selecteren om na te gaan of er visitatierapport beschikbaar van een SHM in jouw buurt beschikbaar is Bij de output van de prestatiedatabank wordt een Glossarium aangeboden Dit glossarium bevat meer details over de definities van de gebruikte indicatoren bv wat wordt als een gerealiseerde woning beschouwd de eventuele berekeningsformule bijvoorbeeld de exacte rekeningnummers uit de jaarrekening en de manier waarop eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen worden gecorrigeerd Het Glossarium vormt m a w een soort van woordenboek bij de gebruikte gegevens in de prestatiedatabank terwijl het Draaiboek Prestatiebeoordeling meer toelichting geeft bij de achtergrond en het waarom van doelstellingen Het Glossarium wordt steeds zo up to date mogelijk gehouden en ook regelmatig aangevuld op basis van vaak voorkomende vragen De meeste recente versie is van 16 oktober 2015 en kan u hieronder downloaden Glossarium Prestatiedatabank WORDVERSIE 16 10 2015 1 MB Glossarium Prestatiedatabank WORDVERSIE MET WIJZIGINGEN ZICHTBAAR SINDS 30 03 2015 1 03 MB Glossarium Prestatiedatabank 16 10 2015 1 13 MB Documenten Glossarium Prestatiedatabank 16

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-voor-shms/hoe-goed-presteert-elke-shm (2016-05-01)
  Open archived version from archive