archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wat en voor wie is de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen? | Wonen Vlaanderen
  Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering Het agentschap Wonen Vlaanderen kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning Ik koop of bouw een woning in het Vlaams Gewest maar ik werk in het buitenland Kom ik in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen Ja U moet niet in België werken om in aanmerking te kunnen komen U mag dus in het buitenland werken als werknemer of als zelfstandige op het ogenblik van indienen van de aanvraag of u mag in het buitenland gewerkt hebben tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag Ik werk op dit moment als zelfstandige in bijberoep Kom ik in aanmerking voor de verzekering Om als zelfstandige in aanmerking te komen moet u de afgelopen 12 maanden als zelfstandige in hoofdberoep hebben gewerkt Werkt u naast uw zelfstandige activiteit in bijberoep ook al minstens 12 maanden voor een werkgever met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur dan komt u in aanmerking voor de verzekering U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden Ik werk op dit moment als zelfstandige in hoofdberoep Kom ik in aanmerking voor de verzekering Ja op voorwaarde dat u de afgelopen 12 maanden ook als zelfstandige in hoofdberoep hebt gewerkt U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden Ik werk op dit moment met een vervangingsovereenkomst Kom ik in aanmerking voor de verzekering Ja op voorwaarde dat u de 12 voorafgaande maanden ononderbroken heeft gewerkt Een vervangingsovereenkomst wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden Ik heb tijdens de 12 voorafgaande maanden een tijd via een uitzendbureau gewerkt Kom ik in aanmerking voor de verzekering Ja op voorwaarde dat u aaneensluitend met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur werkt waarvan de proef of stageperiode verstreken is U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden Ik werk op dit moment via een uitzendbureau Kom ik in aanmerking voor de verzekering Neen Op het ogenblik dat u de aanvraag indient mag u niet werken via een uitzendbureau Ik werk op dit moment niet met een voltijdse maar met een deeltijdse arbeidsovereenkomst Kom ik in aanmerking voor de verzekering Ja ook met een deeltijdse arbeidsovereenkomst komt u in aanmerking voor de verzekering U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maar ik werk nog geen jaar bij mijn huidige werkgever Kom ik in aanmerking voor de verzekering Ja op voorwaarde dat u uw proef of stageperiode hebt beëindigd én dat u voorafgaand aan uw huidige arbeidsovereenkomst aaneensluitend bij een andere werkgever of als zelfstandige gewerkt heeft Als de aaneensluitende tewerkstellingsperiodes samen 1 jaar of meer hebben gelopen komt u in aanmerking U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur maar ik werk nog geen jaar

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/wat-en-voor-wie-de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Hoeveel past de VGW bij als u een tijd niet kunt werken? | Wonen Vlaanderen
  kunt u alleen krijgen als u leent voor nieuwbouw uw woning een primair energieverbruik heeft onder of gelijk aan de E70 norm en uw belastbaar inkomen onder deze inkomensvoorwaarden valt Anders bedraagt de uitkering maximaal 500 euro De verzekeraar keert de tegemoetkoming maandelijks uit aan uw kredietinstelling Het bedrag dat u krijgt hangt af van de verloren inkomsten van uw maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd Het eerste jaar bedraagt de tegemoetkoming 70 van het afbetalingsbedrag Het tweede jaar ontvangt u 56 van het afbetalingsbedrag en het derde jaar nog 42 Regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen Meer regelgeving Veelgestelde vragen Hoeveel tegemoetkoming krijg ik en gedurende hoeveel maanden U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald Als u onvrijwillig werkloos bent kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was Als u arbeidsongeschikt bent kan u gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen Moet ik

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoeveel-past-de-vgw-bij-als-u-een-tijd-niet-kunt-werken (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hoe de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen? | Wonen Vlaanderen
  pdf Aanvraagformulier verzekering gewaarborgd wonen 2016 80 76 KB toelichtingsbrochure vgw 2016 pdf Toelichtingsbrochure bij de aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen 1 44 MB toelichting vgw 2016 pdf Toelichting bij de aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen 47 92 KB Regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen Meer regelgeving Veelgestelde vragen Blijft de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen bestaan in 2016 Ja Ook in 2016 kunt u een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen Er verandert niets aan de verzekering en de voorwaarden Moet ik wachten om mijn aanvraag verzekering gewaarborgd wonen in te dienen totdat het aanvraagformulier volledig ingevuld is Nee Het is belangrijker dat uw aanvraag op tijd op onze dienst toekomt u hebt één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening dit is meestal de aktedatum dan dat uw aanvraag volledig is Van zodra we document 1 en document 2 uit het aanvraagformulier ingevuld per post op onze dienst ontvangen kunnen we een aanvraag opstarten U krijgt nadien twee maanden tijd om alle ontbrekende info attest van de werkgever attest van de kredietinstelling na te sturen Mijn partner voldoet niet aan de voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen maar ik wel Kan ik alleen een verzekeringsaanvraag indienen Dat kan Als uw partner niet aan de voorwaarden voldoet maar u wel dan kunt u alleen een aanvraagformulier indienen De partner die niet aan de voorwaarden voldoet hoeft het aanvraagformulier dan ook niet mee te ondertekenen als aanvrager van de verzekering Wat bedoelt men met eerste of enige kapitaalsopname Met eerste of enige kapitaalsopname bedoelt men de datum waarop de kredietverstrekker het geleende kapitaal of een deel ervan vrijgeeft en u het hele bedrag of een eerste deel ervan opneemt Het is dus het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan krijgt Dit is niet de datum waarop u de eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw bank U kan uw aanvraag tot de Verzekering Gewaarborgd Wonen maar indienen nadat de eerste of enige kapitaalsopname heeft plaatsgevonden Vanaf de datum van de eerste of enige kapitaalsopname heeft u maximum één jaar tijd om uw aanvraag in te dienen Dient u uw aanvraag te laat in dan zal u niet in aanmerking komen voor de verzekering Komen alle leningen in aanmerking voor de verzekering Neen niet alle leningen komen in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen Volgende leningen komen niet in aanmerking leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden herfinanciering het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50 000 bedraagt leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25 000 bedraagt leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financierig van de aankoop van een

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen-aanvragen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • sneltest_a4_kleur.pdf | Wonen Vlaanderen
  Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home sneltest a4 kleur pdf sneltest a4 kleur pdf Ga snel na of u in aanmerking komt voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen A4

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/773 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • vgw_sneltest_a3.pdf | Wonen Vlaanderen
  Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home vgw sneltest a3 pdf vgw sneltest a3 pdf Ga snel na of u in aanmerking komt voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen A3

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/775 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • sneltest_a4_grijswaarden.pdf | Wonen Vlaanderen
  Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home sneltest a4 grijswaarden pdf sneltest a4 grijswaarden pdf Ga snel na of u in aanmerking komt voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen A4

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/777 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  Wonen VMSW Grond en pandenbeleid activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen verhuring van sociale woningen beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen Alle actoren financiering woonprojecten Grond en pandenbeleid private verhuring sociale leningen steunmaatregelen aan particulieren verhuring van sociale woningen verkoop van sociale koopwoningen en kavels woningkwaliteitsbewaking Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden huurdersbonden kredietmaatschappijen sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=537 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  inkomen ligt boven de inkomensgrens dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering Is het E peil van uw woning lager of gelijk aan E70 dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden Het E peil van mijn woning is lager of gelijk aan 70 Is het dan nog nodig om mijn inkomen na te gaan Ja Wanneer het E peil van uw woning lager of gelijk is aan 70 én uw inkomen ligt onder de inkomensgrens dan hebt u recht op een hogere maximale tegemoetkoming van de verzekeraar 600 euro i p v 500 euro Om te weten of uw inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt moeten we uw inkomen nagaan Het energiepeil van mijn woning is hoger dan E70 Kom ik nog in aanmerking voor de verzekering Wanneer het energiepeil van uw woning hoger is dan E70 komt u enkel in aanmerking voor de verzekering wanneer uw inkomen onder de inkomensgrens ligt U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden Hoe wordt het energiepeil van mijn woning nagegaan Het energiepeil van de woning wordt automatisch door het agentschap Wonen Vlaanderen opgevraagd u hoeft ons het energiepeil dus niet zelf te bezorgen Het energiepeil van uw woning wordt bepaald door een daarvoor aangestelde verslaggever de EPB verslaggever Dit is een architect een burgerlijk ingenieur architect een burgerlijk of industrieel ingenieur of een bio ingenieur die de startverklaring dit is een voorlopige schatting van het E peil van de woning en het energieprestatiecertificaat dit is het definitieve E pail van de woning opmaakt en overdraagt aan het Vlaams Energieagentschap in het kader van de energieprestatieregelgeving Hoe wordt het inkomen nagegaan Het inkomen wordt automatisch door het agentschap Wonen Vlaanderen opgevraagd u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld ook wanneer men geen aanvrager is Hoeveel tegemoetkoming krijg ik en gedurende hoeveel maanden U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald Als u onvrijwillig werkloos bent kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming moet u eerst

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=233 (2016-05-01)
  Open archived version from archive