archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gebruikersaccount | Wonen Vlaanderen
  Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Gebruikersaccount Gebruikersaccount Primaire tabs Inloggen actieve tabblad Nieuw wachtwoord aanvragen Enkel voor de collega s van Wonen Vlaanderen Gebruikersnaam Vul uw Wonen Vlaanderen gebruikersnaam in

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/user/login?destination=personeel (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Een woning huren | Wonen Vlaanderen
  bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home Huren Een woning huren Hier vindt u een duidelijke toelichting van de regelgeving private huur U zoekt een betaalbare huurwoning U hebt een huurwoning op het oog Premies voor het huren van een woning De huurovereenkomst opstellen Uw rechten en plichten als huurder Wat als de huurwoning niet in orde is Een geschil met uw verhuurder oplossen Het einde en de opzeg van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/een-woning-huren (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verhuren | Wonen Vlaanderen
  sociaal verhuurkantoor SVK of u kunt uw woning zelf verhuren Hieronder vindt u alles wat u weten moet van het begin tot het einde van een huurovereenkomst Verhuren aan een SVK is verhuren zonder zorgen Is de huurwoning in orde Een goede huurprijs en huurlast bepalen Een geschikte huurder kiezen Wat zijn de fiscale gevolgen van het verhuren van een woning Een huurovereenkomst opstellen Dek uzelf in tegen huurachterstand met

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • (Ver)bouwen | Wonen Vlaanderen
  valt de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen Daarnaast biedt Wonen Vlaanderen ook een belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten wanneer u geld uitleent voor renovatiewerken Een overzicht van alle beschikbare Vlaamse provinciale en gemeentelijke premies voor uw woning vindt u op www premiezoeker be Contact Wonen Antwerpen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur enkel na afspraak Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email wonen antwerpen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 03 224 61 16 Wonen Limburg Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Limburg VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email wonen limburg rwo vlaanderen be Telefoonnummer 011 74 22 00 Wonen Oost Vlaanderen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Oost Vlaanderen VAC Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email wonenoost vlaanderen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 09 276 25 00 Wonen Vlaams Brabant Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren maandag en dinsdagvoormiddag tussen 08 30 uur en 12 30 uur en op afspraak Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/verbouwen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kopen | Wonen Vlaanderen
  via een sociale huisvestingsmaatschappij Een sociale lening om een woning te kopen of te renoveren De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen biedt de Vlaamse Woonlening aan Bij het Vlaams Woningfonds kunt u onder deze voorwaarden ook terecht voor een sociale lening EKM s Erkende Kredietmaatschappijen bieden ook sociale leningen aan Een gratis verzekering die uw hypotheek helpt aflossen wanneer u uw inkomen verliest Wanneer u een hypotheeklening sluit kijkt u best even na of u in aanmerking komt voor de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen Die betaalt tijdelijk een deel van uw lening af als u uw inkomen verliest De woonbonus Bij de dienst Beleidsondersteuning en Regelgeving van het Departement Financiën en Begroting kunt u terecht met vragen over de woonbonus zie contactinformatie onderaan de pagina Documenten 2014 09 30 aangepaste lijst erkende sociale kredietmaatschappijen xls lijst van erkende kredietmaatschappijen 183 KB Contact EKM erkende kredietmaatschappij Adres Vlaamse kamer van de vzw Sociaal Woonkrediet Website Een EKM in uw buurt Voordelen en voorwaarden van een sociale lening bij een EKM sociale huisvestingsmaatschappij SHM Adres sociale huisvestingsmaatschappij Website Zoek een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt Vlaams Woningfonds VWF Adres Vlaams Woningfonds Telefoonnummer Provinciaal kantoor Antwerpen 03 238 60 34 Provinciaal kantoor Limburg

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/kopen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Thema's voor lokale besturen: | Wonen Vlaanderen
  besturen Lokaal woonbeleid Welke opdrachten u heeft als lokaal bestuur op het vlak van wonen en de subsidies en ondersteuning die u daarvoor krijgt Woningkwaliteitsbewaking Als lokaal bestuur dient u de kwaliteit van de woningen in uw gemeente te bewaken

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/themas-voor-lokale-besturen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Informatie voor sociale woonactoren | Wonen Vlaanderen
  beantwoordt aan elk van de drie criteria Als het project aan twee van de drie criteria beantwoordt is de subsidie gelijk aan 20 van het subsidiabele bedrag Als het project aan minder dan twee criteria beantwoordt komt het niet in aanmerking voor een subsidie Gelet op wat voorafgaat heb ik ervoor geopteerd om richtlijnen uit te werken voor de beoordeling van het criterium van de ligging in een bestaande woonkern Het Agentschap Wonen Vlaanderen zal instaan voor het onderzoek naar en de attestering van de ligging van een perceel project in een bestaande woonkern Dit blijft uiteraard vaak een evaluatie het is onmogelijk om voor alle mogelijke situaties die zich voordoen een sluitende richtlijn uit te werken Specifiek voor de verwervingsdossiers wil ik benadrukken dat initiatiefnemers de mogelijkheid hebben om voorafgaand aan de aankoop van een grond advies in te winnen bij Wonen Vlaanderen U kan dus vragen of de aankoop op basis van het criterium van de ligging in een bestaande woonkern in aanmerking kan komen voor een verwervingssubsidie De subsidieerbaarheid is immers een essentieel criterium bij de beslissing om een grond al dan niet aan te kopen Ik wens u veel succes bij de verdere indiening van subsidieaanvragen voor verrichtingen waarvoor de ligging in een bestaande woonkern een criterium is hetzij om in aanmerking te komen voor een subsidie hetzij om het subsidiepercentage vast te stellen Met vriendelijke groeten Freya VAN DEN BOSSCHE Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale Economie A De beoordeling van de ligging in een bestaande woonkern De begrippen dichte bebouwing gemakkelijke aansluiting op de bestaande infrastructuur en effectieve beschikbaarheid van primaire voorzieningen moeten elk afzonderlijk beoordeeld worden om te kunnen nagaan of een onbebouwd perceel of een project in een bestaande woonkern ligt 1 Een gebied met dichte bebouwing bestemd voor bewoning 1 1 Een gebied bestemd voor bewoning Het project is in principe gelegen in woongebied Een woongebied is een gebied dat ofwel geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP en valt onder de categorie van gebiedsaanduiding wonen Het gaat om wonen in de ruime betekenis dus ook bv een gebied voor wonen en landbouw ofwel geordend wordt door een plan van aanleg een gewestplan een algemeen plan van aanleg of een bijzonder plan van aanleg en valt onder de gebiedsbestemming woongebied in de zin van artikel 5 1 0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp gewestplannen en de gewestplannen Het gaat om woongebied in de ruime betekenis dus ook bv een woongebied met een landelijk karakter Het project kan eveneens gelegen zijn in woonuitbreidingsgebied Een woonuitbreidingsgebied is een gebied dat valt onder de gebiedsbestemming woonuitbreidingsgebied in de zin van artikel 5 1 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp gewestplannen en de gewestplannen of een gelijknamig gebied dat in een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP als dusdanig werd bestemd Voorwaarde is dat het gaat om woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt Dat is het geval als de aansnijding of ontwikkeling geregeld is via een planinitiatief APA BPA of RUP of als de aansnijding of ontwikkeling gebeurt via het vergunningenbeleid meer in het bijzonder in de volgende gevallen Vergunningsaanvragen van sociale woonorganisaties met toepassing van artikel 5 6 6 1 VCRO Vergunningsaanvragen na een principieel akkoord van de deputatie met toepassing van artikel 5 6 6 2 VCRO Vergunningsaanvragen voor groepswoningbouwprojecten en voor verkavelingen die betrekking hebben op het volledige woonuitbreidingsgebied of een substantieel of isoleerbaar deel ervan Zie daarvoor de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp gewestplannen en de gewestplannen gewijzigd bij de omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober 2002 Bij de evaluatie toetsing aan de goede ruimtelijke ordening kunnen elementen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan o a woningprogrammatie meegenomen worden Merk overigens op dat sociale woonorganisaties met toepassing van artikel 5 6 6 1 VCRO niet enkel woonuitbreidingsgebieden kunnen aansnijden maar ook reservegebieden voor woonwijken en woonaansnijdingsgebieden In dat opzicht is het logisch dat deze gebieden eveneens beschouwd worden als gebieden bestemd voor bewoning voor zover ze reeds voor bebouwing in aanmerking komen De sociale woonorganisatie moet de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van artikel 5 6 6 1 VCRO laten attesteren door de vergunningverlener In ontvoogde gemeenten is het enkel en alleen de gemeente die de vergunning verleent en die deze voorwaarden beoordeelt attest van de gemeente waar het perceel het project ligt volstaat In niet ontvoogde gemeenten verleent niet enkel de gemeente de vergunning maar moet ze de vergunningaanvraag ook voorleggen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar In dat geval moet de sociale woonorganisatie dus een attest vragen bij zowel gemeente als gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 1 2 Een gebied met dichte bebouwing Voor de beoordeling van het begrip dichte bebouwing wordt rekening gehouden met de ligging in een statistische sector Op basis van de verdeling in statistische sectoren door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie ADSEI van de Federale Overheidsdienst Economie kan elke sector wordt geïdentificeerd door haar naam en een code die bestaat uit één letter en twee of drie cijfers elk met een eigen betekenis bv A02 De letter van de code A02 wijst op de historisch administratieve omschrijving Bijvoorbeeld A voor Sint Gillis Waas een deel van Kemzeke B voor De Klinge C voor Meerdonk D voor Sint Pauwels E voor het deel dat van Vrasene werd afgescheiden De eerste twee cijfers van de code A02 hebben respectievelijk betrekking op de wijk eerste cijfer en de buurt tweede cijfer De buurtcodes 0 tot en met 5 verwijzen naar de buurten met aaneengesloten bebouwing waarbij de buurt 0 overeenstemt met de functionele en administratieve kern van de gemeente De codes 8 en 9 dragen meestal een landelijk karakter met een verspreide bebouwing Buurtcode 7 verwijst naar een dominerende werkgelegenheidsfunctie in de buurt Buurtcode 6 duidt op de aanwezigheid van recreatieve woonparken Een gebied voldoet aan het criterium dichte bebouwing als het gelegen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-voor-sociale-woonactoren (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Premies voor het huren van een woning | Wonen Vlaanderen
  dus niet zelf aan te vragen Meer inlichtingen over de vermindering van de onroerende voorheffing kunt u nalezen bij de Vlaamse belastingdienst Sociale huurwoning Deze organisaties bieden sociale huurwoningen aan Bij een sociale huisvestingsmaatschapij in uw buurt kunt u onder bepaalde voorwaarden een sociale huurwoning huren Een sociaal verhuurkantoor SVK biedt onder bepaalde voorwaarden huurwoningen aan Het Vlaams Woningfonds biedt ook sociale huurwoningen aan In de Vlaamse Rand kunt u bij Vlabinvest terecht voor een sociale huurwoning Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit Waar vindt u alle documenten om een huurpremie aan te vragen In principe ontvangt u automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet Zie vraag U heeft nog geen invulformulier ontvangen Wat kunt u doen U ontvangt al een huursubsidie Kunt u daarbij ook nog de huurpremie ontvangen Nee beide premies kunt u niet samen krijgen Wonen Vlaanderen keert wel telkens de hoogste premie uit Meer vragen Contact Wonen Antwerpen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur enkel na afspraak Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email wonen antwerpen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 03 224 61 16 Wonen Limburg Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Limburg VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email wonen limburg rwo vlaanderen be Telefoonnummer 011 74 22 00 Wonen Oost Vlaanderen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Oost Vlaanderen VAC Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email wonenoost vlaanderen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 09 276 25 00 Wonen Vlaams Brabant Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren maandag en dinsdagvoormiddag tussen 08 30 uur en 12 30 uur en op afspraak Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/premies-voor-het-huren-van-een-woning (2016-05-01)
  Open archived version from archive