archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen | Wonen Vlaanderen
  Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email ivan peeters rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be joeri laureys rwo vlaanderen be veerle maes rwo

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/team-ondersteuning-lokaal-woonbeleid-antwerpen (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • team ondersteuning lokaal woonbeleid Limburg | Wonen Vlaanderen
  bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home team ondersteuning lokaal woonbeleid Limburg team ondersteuning lokaal woonbeleid Limburg Adres Wonen Limburg team ondersteuning lokaal woonbeleid VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email jos gorssen rwo vlaanderen be kim luys

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/team-ondersteuning-lokaal-woonbeleid-limburg (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • team ondersteuning lokaal woonbeleid Oost-Vlaanderen | Wonen Vlaanderen
  Oost Vlaanderen team ondersteuning lokaal woonbeleid Oost Vlaanderen enkel voor lokale besturen Adres Wonen Oost Vlaanderen team ondersteuning lokaal woonbeleid Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email jimmy eeckhout rwo vlaanderen be jeroen vanpottelberge rwo vlaanderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/team-ondersteuning-lokaal-woonbeleid-oost-vlaanderen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • team ondersteuning lokaal woonbeleid Vlaams-Brabant | Wonen Vlaanderen
  Sociale woonactoren Home team ondersteuning lokaal woonbeleid Vlaams Brabant team ondersteuning lokaal woonbeleid Vlaams Brabant enkel voor lokale besturen Adres Wonen Vlaams Brabant team ondersteuning lokaal woonbeleid Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 92 3000 Leuven Email johan baeten rwo vlaanderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/team-ondersteuning-lokaal-woonbeleid-vlaams-brabant (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • team ondersteuning lokaal woonbeleid West-Vlaanderen | Wonen Vlaanderen
  West Vlaanderen team ondersteuning lokaal woonbeleid West Vlaanderen Adres Wonen West Vlaanderen team ondersteuning lokaal woonbeleid VAC Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I laan 1 2 bus 93 8200 Brugge Email pieter vanvlaenderen rwo vlaanderen be stefaan lombaert rwo vlaanderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/team-ondersteuning-lokaal-woonbeleid-west-vlaanderen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bindend sociaal objectief: wat is het sociale woonaanbod in uw gemeente? | Wonen Vlaanderen
  realiseren van sociaal woonaanbod Voortgangstoets hoe vordert uw gemeente met de realisatie van haar BSO Deelobjectief huur van 9 of meer Sluit dan een sociaal woonbeleids convenant af Regelgeving Decreet Grond en Pandenbeleid Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid Meer regelgeving Contact Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Antwerpen Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen 4 1 lokale grond en pandenbeleidsplanning 4 4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel 4 6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels 4 7 sociale lasten en Adres Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Antwerpen Email joeri laureys rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be Telefoonnummer Joeri Laureys 03 224 94 22 Hilde Luyts 03 224 61 14 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Limburg Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen 4 1 lokale grond en pandenbeleidsplanning 4 4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel 4 6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels 4 7 sociale lasten en Adres Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Limburg Email jos gorssen rwo vlaanderen be dirk pairoux rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jos Gorssen 011 74 22 36 Dirk Pairoux 011 74 22 01 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Oost Vlaanderen Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen 4 1 lokale grond en pandenbeleidsplanning 4 4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel 4 6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels 4 7 sociale lasten en Adres Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Oost Vlaanderen Email jeroen vanpottelberge rwo vlaanderen be veerle vandecasteele rwo vlaanderen be jimmy eeckhout rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jeroen Van Pottelberge 09 276 25 07 Veerle Vandecasteele 09 276 25 08 Jimmy Eeckhout 09 276 25 01 Helpdesk Decreet grond en pandenbeleid Wonen Vlaams Brabant Indien u vragen hebt

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bindend-sociaal-objectief-wat-het-sociale-woonaanbod-uw-gemeente (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bescheiden last: wanneer krijgt u als projectontwikkelaar een bescheiden last en hoeveel bedraagt die dan? | Wonen Vlaanderen
  realisatie van een bescheiden woning een vergunning voor een uitbreiding van die woning verstrekken Ja het is mogelijk om een bescheiden woning uit te breiden in zover deze uitbreiding past binnen de stedenbouwkundige voorschriften of de verkavelingsvoorschriften voor de betreffende locatie Hoe moet het bedrag van de bijdrage berekend worden in uitvoering van een bescheiden last Het geïndexeerde forfaitair bedrag voor het grondaandeel bij de aankoop van een bestaande woning waaraan hoogstens beperkt investeringen moeten worden gedaan voor ze ter beschikking kan worden gesteld als sociale huurwoning def goede woning is opgenomen in artikel 34 van het Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013 Het oorspronkelijke forfaitaire bedrag was 25 000 euro Dat forfaitaire bedrag dient jaarlijks op 1 januari aangepast te worden aan de evolutie van de verkoopprijs per m² van bouwgronden in het Vlaamse Gewest tijdens het voorgaande jaar zoals die door de FOD Financiën wordt gepubliceerd met als basis de gemiddelde verkoopprijs van 111 euro m² in 2005 Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende veelvoud van 100 euro Voor 2010 geldt 33 400 euro Voor 2011 geldt 35 000 euro Voor 2012 geldt 35 500 euro Voor 2013 geldt 37 000 euro Voor 2014 geldt 38 500 euro Voor 2015 geldt 39 600 euro Voor 2016 geldt 40 400 euro Hoe moet de afrondingsregel voor een last inzake de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod te worden toegepast Als de toepasselijke normering één specifiek percentage oplegt er is dus geen minimum of maximum wordt zonder beperking afgerond naar het dichtstbijzijnde natuurlijke getal Moet er nog steeds een last inzake het bescheiden woonaanbod opgelegd worden indien het bindend sociaal objectief in een gemeente is bereikt Ja Enkel als in de gemeente waar het project gerealiseerd wordt een verordening Bescheiden Wonen van kracht is die de last reduceert tot nul is er geen last bescheiden wonen van toepassing Opgelet voor projecten in het plangebied van een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen eigen percentages bescheiden wonen gelden Het behalen van het objectief of een verordening bescheiden wonen heffen die niet automatisch op Voor meer details zie art 4 2 4 Moet er bij een verkavelingswijziging een bescheiden last opgelegd worden Dit is enkel het geval onder twee voorwaarden die tegelijk vervuld moeten zijn De verkavelingswijziging betekent een uitbreiding van het aantal loten of van de oppervlakte van de verkaveling Het aantal loten of de oppervlakte van de verkaveling die niet verkocht zijn valt na de verkavelingswijziging onder de criteria van art 4 2 1 van het decreet Valt een verkaveling van 16 loten bestemd voor woningbouw die op het grondgebied van twee gemeenten ligt onder de bescheiden last Als in geen van beide gemeenten er meer dan 0 5 ha grondoppervlakte gelegen is of minstens 10 woonentiteiten worden gerealiseerd dient uitgemaakt of de beide projectonderdelen een gezamenlijke oppervlakte hebben van meer dan 0 5 ha Als 1 projectdeel groter is dan 0 5 ha zal hierop een last rusten Op het andere deel kleiner dan de 0 5 ha zal enkel een last

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bescheiden-last-wanneer-krijgt-u-als-projectontwikkelaar-een-bescheiden-last (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Wat doet u met de sociale last in uw vergunning nu de sociale last is vernietigd? | Wonen Vlaanderen
  decreet van 4 april 2014 houdende de wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond en pandenbeleid werd artikel 4 2 4 in de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening aangepast De verplichting om een bepaald percentage bescheiden woonaanbod op te leggen werd ingetrokken voor de RUP s die werden vastgesteld in de periode van 1 september 2009 tot 7 november 2013 De norm bescheiden woonaanbod in de RUP s van deze periode vindt daardoor zijn rechtsgrond in artikel 4 2 4 1 DGPB namelijk de mogelijkheid om een bescheiden norm op te leggen Kortom de normen bescheiden woonaanbod blijven ongewijzigd en rechtsgeldig Wat met eigenstandige normen sociaal en bescheiden woonaanbod in ruimtelijke uitvoeringsplannen die voorlopig maar nog niet definitief werden vastgesteld vóór 7 november 2013 De decretale bepalingen inzake de eigenstandige normen sociaal woonaanbod in plangebied zijn vernietigd alsook de bijhorende typebepaling De eigenstandige normen bescheiden woonaanbod in plangebied blijven wel van toepassing In een nieuw RUP kunnen dergelijke typebepalingen inzake normen sociaal woonaanbod niet langer opgenomen worden Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof en eventueel naar aanleiding van de ingediende bezwaren hieromtrent dienen de normen sociaal woonaanbod geschrapt te worden bij de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan De gebiedsaanduiding wonen blijft voor het overige gewoon van toepassing Aangezien de bestemming hetzelfde blijft en de schrapping het gevolg is van een arrest van het Grondwettelijk Hof alsook eventueel van een bezwaar gaat het om een wijziging die nog kan doorgevoerd worden na het openbaar onderzoek Wil men alsnog een norm sociaal woonaanbod in het ruimtelijk uitvoeringsplan opnemen zal dit enkel kunnen onder de voorwaarden zoals besproken onder vraag nr 4 In dat geval zal een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk zijn Daarnaast werd de norm bescheiden woonaanbod niet vernietigd door het Grondwettelijk Hof Wanneer op grond van artikel 4 2 4 DGPB er verplicht een percentage bescheiden woonaanbod in de voorschriften moet voorzien worden nl de RUP s bedoeld in artikel 4 1 12 en 4 1 13 DGPB moest dit percentage verminderd worden met het percentage sociaal woonaanbod Doordat dit laatste wegvalt moet de norm bescheiden woonaanbod in het ruimtelijk uitvoeringsplan nagekeken worden en eventueel terug worden verhoogd Indien door de verhoging van de norm bescheiden woonaanbod er voorschriften aangepast moeten worden inzake bv perceelsafmetingen dichtheden maximum volumes ed zal dit echter wel een essentiële wijziging zijn die niet kan doorgevoerd worden zonder een nieuwe openbaar onderzoek te organiseren Aangezien sociaal woonaanbod meestal ook voldoet aan de normen voor bescheiden wonen zal dit waarschijnlijk zelden voorkomen Wat met eigenstandige normen sociaal woonaanbod in bestaande ruimtelijk uitvoeringsplannen vastgesteld vóór 1 september 2009 Artikel 7 3 10 DGPB bepaalde dat de artikelen 4 1 12 en 4 1 13 van toepassing zijn op alle ruimtelijke uitvoeringsplannen die voorlopig werden vastgesteld vanaf 1 september 2009 Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2013 heeft enkel de rechtsgeldigheid weggenomen voor de normen sociaal woonaanbod in deze ruimtelijke uitvoeringsplannen Het arrest heeft geen invloed op plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen die tot stand zijn gekomen vóór de inwerkingtreding van het decreet grond en pandenbeleid Dit betekent dat de normen sociaal woonaanbod in ruimtelijke uitvoeringsplannen van vóór 1 september 2009 nog rechtsgeldig zijn en niet buiten toepassing gelaten moeten worden Wat met eigenstandige normen sociaal woonaanbod in nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen Het blijft mogelijk om in ruimtelijke uitvoeringsplannen gebiedsspecifieke voorschriften gericht op een sociaal woonaanbod op te nemen zowel ten aanzien van semi publieke rechtspersonen als ten aanzien van private eigenaars of ontwikkelaars op voorwaarde dat dit gebiedsspecifiek evenredig en rechtszeker gebeurt Meer informatie over deze mogelijkheid en de voorwaarden kan teruggevonden worden in de omzendbrief RWO 2014 1 van 4 april 2014 betreffende mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren Wat met eigenstandige normen sociaal woonaanbod in gemeentelijke verordeningen Stedenbouwkundige verordeningen die dateren van vóór de inwerkingtreding van het aanpassingsdecreet ruimtelijke ordening 1 september 2009 en die normen bevatten voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod kunnen ongewijzigd worden toegepast Op basis van de huidige wetgeving is het niet mogelijk om in nieuwe stedenbouwkundige verordeningen normen of lasten sociaal woonaanbod op te leggen Wat met het gemeentelijk reglement sociaal wonen De decretale bepalingen inzake de normen sociaal woonaanbod zijn met terugwerkende kracht vernietigd Daardoor is er geen rechtsgrond meer voor het vaststellen van gemeentelijke reglement Sociaal Wonen Door het arrest van het Grondwettelijk Hof zijn de gemeentelijke reglementen Sociaal Wonen niet automatisch vernietigd Ze blijven in principe bestaan doch hun rechtsgeldigheid is aangetast Er zijn verschillende manieren om dit weg te werken Deze worden hieronder besproken Het reglement Sociaal Wonen moet buiten toepassing gelaten worden Wat moet men buiten toepassing laten De normen sociaal woonaanbod in een gemeentelijk reglement Sociaal Wonen die werden gemotiveerd vanuit het Grond en Pandendecreet Meer in het bijzonder op grond van artikel 4 1 9 DGPB Als het reglement Sociaal Wonen enkel gebaseerd is op artikel 4 1 9 DGPB dient men het volledige reglement buiten toepassing te laten Als de normen sociaal woonaanbod deel uitmaken van een groter geheel bv een gemeentelijk reglement dat eveneens gebaseerd is op artikel 4 2 10 DGPB dient men enkel het luik met betrekking tot de normen sociaal woonaanbod buiten toepassing te laten Wanneer moet men deze buiten toepassing laten Indien bij de behandeling van een vergunningsaanvraag de normen sociaal woonaanbod van toepassing zijn moet deze aanvraag behandeld worden alsof het reglement Sociaal Wonen niet bestaat Wat met de norm bescheiden woonaanbod De normen bescheiden woonaanbod werden niet vernietigd door het Grondwettelijk Hof Indien bij de behandeling van een vergunningsaanvraag de normen bescheiden woonaanbod van toepassing zijn moet deze aanvraag behandeld worden alsof het reglement Sociaal Wonen niet bestaat Het percentage sociaal woonaanbod uit dit reglement kan dus niet in mindering gebracht worden van het percentage bescheiden woonaanbod De intrekking van het reglement Sociaal Wonen Wie kan intrekken De gemeenteraad Wat kan worden ingetrokken De normen sociaal woonaanbod in een gemeentelijk reglement Sociaal Wonen die werden gemotiveerd vanuit het Grond en Pandendecreet Meer in het bijzonder op grond van artikel 4 1 9 DGPB Als het reglement Sociaal Wonen enkel gebaseerd is op artikel 4 1 9 DGPB dient men het volledige reglement in te trekken Als de normen sociaal woonaanbod deel uitmaken van een groter geheel bv een gemeentelijk reglement dat eveneens gebaseerd is op artikel 4 2 10 DGPB dient men enkel het luik met betrekking tot de normen sociaal woonaanbod in te trekken Binnen welke termijn Een reglement Sociaal Wonen kent geen rechten toe aan derden en kan om die reden onbeperkt in de tijd ingetrokken worden Dit behoort tot de gemeentelijke autonomie Hoe Bij gemotiveerd besluit van de gemeenteraad In de motivatie kan men verwijzen naar het arrest nr 145 2013 van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2013 en moet men verduidelijken dat de intrekking gebeurt omwille van het wegvallen van de rechtsgeldigheid van de normen sociaal woonaanbod Gevolg De normen sociaal woonaanbod wordt geacht nooit te hebben bestaan Een beroep bij de Raad van State Volgens artikel 18 van de Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof is er een heropening van de beroepstermijn om de reglementen Sociaal Wonen aan te vechten bij de Raad van State Dit diende te gebeuren ten laatste op 11 augustus 2014 zijnde binnen een termijn van zes maanden vanaf de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2014 Indien de Raad van State een vernietiging uitspreekt worden de normen sociaal woonaanbod van het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen geacht nooit te hebben bestaan Ik heb een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning waarin een sociale last werd opgelegd Wat kan ik doen De onwettigheid die ontstaat naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft niet tot gevolg dat de bestaande sociale lasten uit het rechtsverkeer verdwijnen Bestaande beslissingen blijven hun gelding behouden tot op het ogenblik dat zij hervormd of ingetrokken worden buiten toepassing worden gelaten door de Hoven en Rechtbanken artikel 159 GW of totdat er een nieuwe vergunning wordt afgeleverd Hoewel de opgelegde sociale last blijft bestaan is de rechtsgeldigheid ervan aangetast Er zijn verschillende manieren om dit weg te werken Het wegvallen van de last heeft in principe geen impact op de geldigheid van de vergunning De vergunninghouder kan er ook voor opteren de sociale last vrijwillig uit te voeren De gemeente heeft een vergunning verleend Intrekking Intrekking sociale last De sociale last die in een vergunning is opgelegd op grond van artikel 4 1 16 t e m artikel 4 1 26 DGPB kon worden ingetrokken door het college van burgemeester en schepenen De rechtsgeldigheid van de vergunning zelf is niet aangetast waardoor deze niet kan worden ingetrokken enkel de bijhorende sociale last De uiterste datum om een beslissing tot intrekking te nemen was op 11 augustus 2014 Indien dit niet gebeurd is of indien er geen tijdig beroep werd ingesteld bij de Deputatie zie verder is de last juridisch definitief en uitvoerbaar Door het stilzitten heeft de vergunninghouder de rechtmatigheid van de opgelegde sociale last aanvaard waardoor deze tot de interne rechtsorde is gaan behoren De vergunninghouder is er dan in principe toe gehouden deze verder uit te voeren Indien de beslissing tijdig werd ingetrokken wordt deze geacht nooit hebben bestaan De sociale last valt weg Voor het overige blijft de vergunning met de bijhorende plannen onverkort van toepassing Wat met de bescheiden last Indien in uw gemeente een reglement Sociaal Wonen van toepassing is en de bescheiden last werd berekend als het verschil tussen het percentage bescheiden woonaanbod en het percentage sociaal woonaanbod uit dit reglement moet in principe de bescheiden last verhoogd worden De termijn om hierover een nieuwe beslissing te nemen is in de meeste gevallen intussen verstreken waardoor dit niet meer rechtgezet kan worden middels een intrekking De verhoging van de bescheiden last kan enkel gebeuren wanneer men in beroep zou gaan tegen de last of wanneer een nieuwe vergunning wordt aangevraagd Wat indien er een financiële waarborg werd gevraagd Indien er op basis van artikel 4 2 20 VCRO een financiële waarborg werd gevraagd voor de uitvoering van de sociale last kan de beslissing tot het opleggen van deze waarborg mee worden ingetrokken Het gaat hier eveneens om een last die in principe afsplitsbaar is van de vergunning zodat deze laatste in voorkomend geval met de bijhorende plannen onverkort van toepassing blijft Beroep bij de deputatie Instellen administratief beroep Om de sociale last uit het rechtsverkeer te laten verdwijnen kon er beroep gedaan worden op de heropening van de beroepstermijn zoals voorzien in artikel 18 van de Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof Op basis daarvan kon tot en met 11 augustus 2014 tegen een vergunning waarin een sociale last werd opgelegd op grond van artikel 4 1 16 t e m artikel 4 1 26 DGPB een administratief beroep worden ingesteld bij de Deputatie Indien dit niet gebeurd is of indien de beslissing niet tijdig werd ingetrokken is de last juridisch definitief en uitvoerbaar Door het stilzitten heeft de vergunninghouder de rechtmatigheid van de opgelegde sociale last aanvaard waardoor deze tot de interne rechtsorde is gaan behoren De vergunninghouder is er dan in principe toe gehouden deze verder uit te voeren Indien tijdig een beroep werd ingesteld moet de Deputatie een nieuwe beslissing ten gronde nemen Wat met de bescheiden last Indien in uw gemeente een reglement Sociaal Wonen van toepassing is en de bescheiden last werd berekend als het verschil tussen het percentage bescheiden woonaanbod en het percentage sociaal woonaanbod uit dit reglement moet in principe de bescheiden last verhoogd worden De deputatie heeft de mogelijkheid om een nieuwe beslissing inzake de bescheiden last te nemen doch enkel voor zover dit geen essentiële wijziging van de plannen met zich mee brengt Indien bijvoorbeeld de dichtheid moet aangepast worden de perceelsafmetingen of de grootte van de woningen en er voor de aanvraag een openbaar onderzoek werd georganiseerd kan dit enkel aangepast worden door middel van een nieuwe aangepaste vergunningsaanvraag met een nieuw openbaar onderzoek Een andere mogelijke oplossing bestaat er in om de verhoging van de bescheiden last uit te voeren door middel van een storting van een bijdrage conform artikel 4 2 8 DGPB Aanvraag voor een nieuwe vergunning De vergunninghouder heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen Indien de werken reeds uitgevoerd zijn kan er een regularisatie aangevraagd worden In de nieuwe vergunning kan geen sociale last opgelegd worden Wel zal de aanvraag de volledige administratieve procedure moeten doorlopen en moet deze beoordeeld worden op basis van de huidige wetgeving en feitelijke situatie Indien de aanvraag onderworpen is aan een norm bescheiden woonaanbod zal er in de aanvraag nog steeds een bescheiden last opgelegd worden artikel 4 2 5 DGPB Indien in de vorige aanvraag de bescheiden last werd berekend als het verschil tussen het percentage bescheiden woonaanbod en het percentage sociaal woonaanbod uit het reglement Sociaal Wonen moet de bescheiden last in de nieuwe aanvraag verhoogd worden In een nieuwe aanvraag kunnen de plannen aangepast worden om te voldoen aan het bescheiden woonaanbod Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de dichtheid aan te passen of het volume van de woning of de perceelsafmetingen Aanvraag voor een verkavelingswijziging Indien er in een verkavelingsvergunning een sociale last werd opgelegd kan er een verkavelingswijziging aangevraagd worden conform artikel 4 6 7 VCRO In de nieuwe vergunning kan geen sociale last opgelegd worden Wel zal de aanvraag de volledige administratieve procedure moeten doorlopen en moet deze beoordeeld worden op basis van de huidige wetgeving en feitelijke situatie Indien de aanvraag onderworpen is aan een norm bescheiden woonaanbod zal er nog steeds een bescheiden last opgelegd moeten worden artikel 4 2 5 DGPB Indien in de vorige aanvraag de bescheiden last werd berekend als het verschil tussen het percentage bescheiden woonaanbod en het percentage sociaal woonaanbod uit het reglement Sociaal Wonen moet de bescheiden last in de nieuwe aanvraag verhoogd worden In een nieuwe aanvraag kunnen de plannen aangepast worden om te voldoen aan het bescheiden woonaanbod Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de dichtheid aan te passen of het volume van de woning of de perceelsafmetingen De vergunning met sociale last ongewijzigd laten De vergunninghouder kan er voor opteren om niets te ondernemen en de sociale last verder uit te voeren Zie ook volgende vraag de sociale last is al uitgevoerd of nog in uitvoering Als de vergunninghouder heeft nagelaten enig nuttig initiatief te nemen binnen de voorgeschreven zes maandentermijn is de sociale last juridisch definitief en uitvoerbaar Door het stilzitten heeft de vergunninghouder de rechtmatigheid van de opgelegde sociale last aanvaard waardoor deze tot de interne rechtsorde is gaan behoren De vergunninghouder kan geen beroep meer doen op een schadevergoeding of een terugvordering wegens onverschuldigde betaling 1 1 Cass 8 mei 2014 http www cass be concl A VAN INGELGEM LRB 2014 afl 3 15 concl A VAN INGELGEM Zie ook D BATSELÉ T MORTIER en M SCARCEZ Initiation au droit constitutionnel Brussel Bruylant 2009 501 en 503 la jurisprudence dominante considère que l acte administratif même dépourvu de fondement légal subsiste tant qu il n a pas été abrogé retiré ou annulé et qu un acte qui n est plus susceptible d être éliminé avec effet rétroactif retrait ou annulation ni même sans un tel effet abrogation est définitif et continue à produire ses effets en dépit de son illégalité De deputatie heeft in beroep een vergunning verleend Intrekking Intrekking sociale last De sociale last die in een vergunning is opgelegd op grond van artikel 4 1 16 t e m artikel 4 1 26 DGPB kon worden ingetrokken door de Deputatie De rechtsgeldigheid van de vergunning zelf was niet aangetast waardoor deze niet kon worden ingetrokken doch enkel de bijhorende sociale last De uiterste datum om een beslissing tot intrekking te nemen was 11 augustus 2014 Indien dit niet gebeurd is of indien er geen tijdig beroep werd ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zie verder is de last juridisch definitief en uitvoerbaar Door het stilzitten heeft de vergunninghouder de rechtmatigheid van de opgelegde sociale last aanvaard waardoor deze tot de interne rechtsorde is gaan behoren De vergunninghouder is er dan in principe toe gehouden deze verder uit te voeren Indien de beslissing tijdig werd ingetrokken wordt deze geacht nooit hebben bestaan De sociale last valt weg Voor het overige blijft de vergunning met de bijhorende plannen onverkort van toepassing Wat met de bescheiden last Indien in uw gemeente een reglement Sociaal Wonen van toepassing is en de bescheiden last werd berekend als het verschil tussen het percentage bescheiden woonaanbod en het percentage sociaal woonaanbod uit dit reglement moet in principe de bescheiden last verhoogd worden De termijn om hierover een nieuwe beslissing te nemen is in de meeste gevallen intussen verstreken waardoor dit niet meer rechtgezet kan worden middels een intrekking De verhoging van de bescheiden last kan enkel gebeuren wanneer men in beroep zou gaan tegen de last of wanneer een nieuwe vergunning wordt aangevraagd Wat indien er een financiële waarborg werd gevraagd Indien er op basis van artikel 4 2 20 VCRO een financiële waarborg werd gevraagd voor de uitvoering van de sociale last kan de beslissing tot het opleggen van deze waarborg mee worden ingetrokken Het gaat hier eveneens om een last die afsplitsbaar is van de vergunning zodat deze met de bijhorende plannen onverkort van toepassing blijft Beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen Om de sociale last uit het rechtsverkeer te laten verdwijnen kan er beroep gedaan worden op de heropening van de beroepstermijn zoals voorzien in artikel 18 van de Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof Instellen beroep Op basis van de heropening van deze termijn kon tot en met 11 augustus 2014 tegen een vergunning waarin een sociale last werd opgelegd op grond van artikel 4 1 16 t e m artikel 4 1 26 DGPB een verzoek tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen Indien dit niet gebeurd is

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/wat-doet-u-met-de-sociale-last-uw-vergunning-nu-de-sociale-last-vernietigd (2016-05-01)
  Open archived version from archive