archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Brochures | Wonen Vlaanderen
  team ondersteuning woningkwaliteit Limburg 3500 Hasselt Adres Wonen Limburg team ondersteuning woningkwaliteit VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email tania dewaele rwo vlaanderen be Telefoonnummer Tania Dewaele 011 74 22 13 team ondersteuning woningkwaliteit Oost Vlaanderen Adres Wonen Oost Vlaanderen team ondersteuning woningkwaliteit Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email ludwig ponnet rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ludwig Ponnet 09 276 25 10 team ondersteuning

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/node/2187 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Sociale woonprojecten stimuleren | Wonen Vlaanderen
  het verslag van het woonoverleg binnen de 14 dagen ingeven op het projectportaal eventueel met de projectfiche als bijlage Op basis van de ingediende gegevens brengt Wonen Vlaanderen een advies uit Is dit advies positief dan kan het project naar fase 2 Fase 2 opname in de meerjarenplanning De meerjarenplanning is de planning van projecten die binnen de drie jaar van start kunnen gaan De initiatiefnemer dient hiertoe een voorontwerp van zijn project in bij de VMSW Na advies van de sectorarchitect van de VMSW beslist een beoordelingscommissie van betrokken instanties of het project al dan niet kan worden gefinancierd Fase 3 opname in de kortetermijnplanning Na opname op de meerjarenplanning dient de initiatiefnemer een uitvoeringsdossier in bij de VMSW De VMSW toetst dit dossier aan de technische en budgettaire normen en brengt een advies uit Is dit positief dan gaat het project naar de beoordelingscommissie Die beslist over opname op de kortetermijnplanning dat is de planning van projecten waarvan de uitvoering binnen de vier maanden kan beginnen Fase 4 toewijzing van middelen op het jaarbudget Na opname op de kortetermijnplanning bezorgt de initiatiefnemer een gunningsdossier aan de VMSW Bij gunstig advies kan het project gegund worden en zal de VMSW de middelen voor de financiering toewijzen op het jaarbudget Vanaf dan is de initiatiefnemer zeker van zijn financiering Via het projectportaal kan de gemeente gedurende het hele planningsproces de stand van zaken van de projecten op haar grondgebied blijven opvolgen Voor hun adviezen baseren Wonen Vlaanderen en de adviescommissie op het ministerieel besluit van 13 februari 2014 en de ministeriële omzendbrief van 13 februari 2014 De minister kondigde in haar Beleidsnota Wonen een evaluatie aan van het Procedurebesluit Wonen In het kader daarvan loopt momenteel een bevraging bij initiatiefnemers zie vragenlijst initiatiefnemers 68 33 KB en bij de lokale besturen als regisseur van het lokaal woonbeleid zie vragenlijst lokale besturen 62 65 KB Documenten planning sociale woonprojecten pptx basiscursus lokaal woonbeleid planning van sociale woonprojecten 4 56 MB financiering sociale woonprojecten pptx basiscursus lokaal woonbeleid financiering van sociale woonprojecten 7 62 MB 2014 02 14 omzendbrief rwo wo 2014 02 pdf Omzendbrief van 13 februari 2014 RWO 2014 02 486 54 KB leidraad projectfiche lwo formulier docx projectfiche 191 12 KB Regelgeving Decreet Grond en Pandenbeleid Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid Financieringsbesluit Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten citeeropschrift Financieringsbesluit Financieringsbesluit Procedurebesluit Wonen 2013 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013 houdende de procedure voor de planning de programmatie en de realisatie van woonprojecten citeeropschrift Procedurebesluit Wonen Procedurebesluit Wonen 2013 Ministerieel besluit van 13 02 2014 procedurebesluit Ministerieel besluit van 13 februari 2014 houdende vaststelling van het decretale beleidskader en het financiële kader ter uitvoering van artikel 4 eerste lid van het Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013 Ministerieel besluit van 13 02 2014 procedurebesluit Meer regelgeving Contact team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/sociale-woonprojecten-stimuleren (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opdracht: woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden ondersteunen | Wonen Vlaanderen
  is een sociaal verhuurkantoor actief Deze svk s vormen via het lokaal woonoverleg een belangrijke partner in het lokale woonbeleid Gemeenten waar nog geen svk actief is kunnen er zelf een oprichten of kunnen aansluiten bij een bestaand SVK Houd uw gemeentelijke premies up to date op www premiezoeker be www premiezoeker be biedt een overzicht van alle beschikbare premies voor wonen Ook voor gemeenten is het dus van belang dat ze hun eigen premies voor wonen maar ook voor duurzaam ver bouwen en rationeel energieverbruik in deze applicatie toevoegen en actueel houden Dat kunt u doen door na te gaan of alle voor uw gemeente opgenomen steunmaatregelen correct en volledig zijn en eventuele fouten te melden door op www premiezoeker be onderaan op de knop fout of aanvulling melden te klikken U kunt als gemeente de beschikbare premies rechtstreeks uit Premiezoeker tonen op uw eigen website via http www premiezoeker be premie xml Meld ons wanneer de contactgegevens van uw woonwinkel niet langer correct zijn naam woonwinkel naam IGS project waartoe de woonwinkel behoort adres woonwinkel telefoon woonwinkel e mailadres woonwinkel uw e mailadres Zodat we u kunnen laten weten wanneer de contactgegevens werden aangepast Documenten 2014 lokaal woonbeleid activiteiten instrumenten ondersteuning pdf Basiscursus lokaal woonbeleid activiteiten instrumenten en ondersteuning 882 48 KB overzicht woonloketten in vlaanderen xls overzicht woonloketten in Vlaanderen 532 5 KB Contact team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email ivan peeters rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be joeri laureys rwo vlaanderen be veerle maes rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ivan Peeters diensthoofd 03 224 61 27 Hilde Luyts 03 224 61 14 Joeri Laureys 03 224 94 22 Veerle Maes 03 224 61 36 team ondersteuning lokaal woonbeleid Limburg Adres

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/opdracht-woonbehoeftige-gezinnen-en-alleenstaanden-ondersteunen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Instrument: een woonbeleidsvisie uitwerken om doelstellingen en acties op elkaar af te stemmen | Wonen Vlaanderen
  deelproblematiek Stap 3 actieplan Die doelstellingen zijn te vertalen in concrete projecten en acties op korte en lange termijn zodat ze ook effect hebben op het terrein Een resultaatgericht actieplan gekoppeld aan de meerjarenbegroting vormt dan ook een essentieel onderdeel van het woonbeleidsplan Stap 4 evaluatie en bijsturing Tijdens de legislatuur moet men ook tussentijdse evaluaties voorzien om waar nodig de doelstellingen te kunnen bijsturen Dit kan best bij de jaarlijkse begrotingsopmaak en jaarplanning Belangrijke aandachtspunten Het lokale woonoverleg met alle relevante woonactoren van de gemeente moet zeker bij dit proces worden betrokken als advies en overlegorgaan Het woonbeleid heeft raakvlakken met verschillende domeinen milieu ruimtelijke ordening mobiliteit welzijn het woonbeleidsplan moet hier dan ook rekening mee houden en ook bij het woonoverleg worden die actoren best betrokken Voor de ontwikkeling en de realisatie van het woonplan moet de gemeente de nodige middelen voorzien hetzij via het reguliere budget hetzij via bijkomende subsidie Prioritaire projecten en acties worden best gespreid over de meerjarenbegroting zodat ze budgettair haalbaar blijven en de jaarlijkse uitgaven binnen de perken blijven Documenten 2014 woonbeleidsvisie pptx Basiscursus lokaal woonbeleid een woonbeleidsvisie opstellen 1 2 MB 2014 lokaal woonbeleid activiteiten instrumenten ondersteuning pdf Basiscursus lokaal woonbeleid activiteiten instrumenten en ondersteuning 882 48 KB Contact team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email ivan peeters rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be joeri laureys rwo vlaanderen be veerle maes rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ivan Peeters diensthoofd 03 224 61 27 Hilde Luyts 03 224 61 14 Joeri Laureys 03 224 94 22 Veerle Maes 03 224 61 36 team ondersteuning lokaal woonbeleid Limburg Adres Wonen Limburg team ondersteuning lokaal woonbeleid VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email jos gorssen rwo vlaanderen be

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/instrument-een-woonbeleidsvisie-uitwerken-om-doelstellingen-en-acties-op-elkaar-af (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Instrument: woonoverleg organiseren tussen de verschillende woonactoren | Wonen Vlaanderen
  Basiscursus lokaal woonbeleid activiteiten instrumenten en ondersteuning 882 48 KB sessie 1 lokaal woonoverleg pptx lokaal woonoverleg 3 87 MB Contact cel lokaal woonbeleid Adres Koning Albert II laan 19 bus 40 1210 Brussel team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email ivan peeters rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be joeri laureys rwo vlaanderen be veerle maes rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ivan Peeters diensthoofd 03 224 61 27 Hilde Luyts 03 224 61 14 Joeri Laureys 03 224 94 22 Veerle Maes 03 224 61 36 team ondersteuning lokaal woonbeleid Limburg Adres Wonen Limburg team ondersteuning lokaal woonbeleid VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email jos gorssen rwo vlaanderen be kim luys rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jos Gorssen 011 74 22 36 Kim Luys 011 74 22 09 team ondersteuning lokaal woonbeleid Oost Vlaanderen enkel voor lokale besturen Adres Wonen Oost Vlaanderen team ondersteuning lokaal woonbeleid Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email jimmy eeckhout rwo vlaanderen be jeroen vanpottelberge rwo vlaanderen be veerle vandecasteele rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jimmy Eeckhout diensthoofd 09 276 25 01 Jeroen Van Pottelberge

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/instrument-woonoverleg-organiseren-tussen-de-verschillende-woonactoren (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hulpmiddel: subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid | Wonen Vlaanderen
  verzoeken behandelen om een woning overbewoond te verklaren als vermeld in artikel 17 1 eerste lid van de Vlaamse Wooncode Bijdragen tot de herhuisvesting van de bewoners van ongeschikte onbewoonbare of overbewoond verklaarde woningen vermeld in artikel 17bis 1 eerste lid van de Vlaamse Wooncode Verzoeken behandelen tot opheffing van een besluit waarbij een woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard als vermeld in artikel 9 van de Vlaamse Wooncode Het gebruik van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet afstemmen op de administratieve procedure ongeschikt en onbewoonbaarverklaring overeenkomstig de Vlaamse Wooncode Leegstaande woningen en gebouwen als vermeld in artikel 2 2 6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid inventariseren 3 Informeren adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen Een laagdrempelig woonloket aanbieden waar inwoners terecht kunnen met hun woonvragen Gestructureerde basisinformatie aan de inwoners aanbieden over De huursubsidie de verbeterings en aanpassingspremie de huurpremie en het huurgarantiefonds De renovatiepremie de energiepremies en de energielening Sociaal huren sociaal kopen en sociaal lenen Woningkwaliteitsbewaking Federale Vlaamse provinciale en gemeentelijke beleidsmaatregelen op het vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod Inwoners actief ondersteunen bij de aanvraag van een huursubsidie en het verband leggen tussen de installatiepremie en de huursubsidie Woningkwaliteitsbewaking De zoektocht naar een sociale huurwoning 4 Ondersteunen van de lokale private huurmarkt De lokale private huurmarkt in kaart brengen Informeren en correct doorverwijzen van kandidaat huurders kandidaat verhuurders en intermediairen Het erkend sociaal verhuurkantoor dat actief is op het grondgebied van de gemeente promoten Aanvullende activiteiten Behalve de verplichte activiteiten kan een project ervoor opteren om een aantal aanvullende activiteiten uit te voeren Die activiteiten kaderen in de regel eveneens in de vier hoger beschreven doelstellingen Het is mogelijk om één of twee vernieuwende of experimentele activiteiten in het activiteitenpakket op te nemen Voor die activiteiten volstaat het dat ze passen binnen de doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid Op die manier is er binnen de projecten ruimte voor creatieve inbreng nieuwe instrumenten of kan bv worden ingespeeld op nieuwe regelgeving De aanvullende activiteiten hoeven niet in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied uitgevoerd te worden Als het activiteitenpakket van het project een aantal aanvullende activiteiten bevat komt het project in aanmerking voor de aanvullende subsidie Deze aanvullende subsidie is maximaal gelijk aan de basissubsidie Bij de definitieve goedkeuring van het besluit streefdatum is juli 2016 zal de minister een niet limitatieve lijst van aanvullende activiteiten voorleggen aan de collega s van de Vlaamse regering waarop de gemeenten zich kunnen baseren bij hun projectaanvraag Berekening van de subsidie In het ontwerpbesluit wordt er voor geopteerd om de reële personeelsinzet niet meer als basis voor het bepalen van de subsidie te hanteren Er zal gewerkt worden met een puntensysteem voor zowel de basissubsidie als de aanvullende subsidie Eén subsidiepunt stemt overeen met 10 000 euro subsidie per werkingsjaar De basissubsidie wordt berekend op basis van de kenmerken van het werkingsgebied van het project inclusief stimulans voor gemeenten zonder IGS verleden om deel te nemen De aanvullende subsidie wordt berekend

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/hulpmiddel-subsidies-voor-intergemeentelijke-samenwerkingsprojecten-lokaal (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opdracht: woningkwaliteit bewaken | Wonen Vlaanderen
  Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email wonen antwerpen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 03 224 61 16 Wonen Limburg Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Limburg VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email wonen limburg rwo vlaanderen be Telefoonnummer 011 74 22 00 Wonen Oost Vlaanderen Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren van 08 30 uur tot 12 30 uur Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente Adres Wonen Oost Vlaanderen VAC Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email wonenoost vlaanderen rwo vlaanderen be Telefoonnummer 09 276 25 00 Wonen Vlaams Brabant Telefonisch bereikbaar van 08 30 uur tot 12 30 Bezoekuren maandag en dinsdagvoormiddag tussen 08 30 uur en 12 30 uur en op afspraak Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/opdracht-woningkwaliteit-bewaken (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hulpmiddel: begeleiding en vorming voor lokale besturen | Wonen Vlaanderen
  bij het decreet zonder inmenging in de autonome beslissingsbevoegdheid van alle vergunningverlenende overheden en beroepsinstanties Meer informatie over het grond en pandenbeleid Publicaties In 2013 publiceerde Wonen Vlaanderen Wild van wonen Lokaal woonbeleid in 40 praktijkverhalen Dit boek bevat veertig inspirerende en praktische voorbeelden met aandacht voor thema s als woonvisie woonoverleg woningkwaliteit en dienstverlening Voor de centrumsteden databank instrumenten lokaal woonbeleid Het Kenniscentrum Vlaamse steden ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de instrumenten die de centrumsteden inzetten bij het voeren van een lokaal woonbeleid Vormingsaanbod voor lokale besturen Naast thematische informatie en vormingssessies en begeleidingen op maat biedt Wonen Vlaanderen jaarlijks een basiscursus Lokaal Woonbeleid aan De basiscursus lokaal woonbeleid is een kennismaking met de belangrijkste begrippen procedures en wijze van aanpak van lokaal woonbeleid De opleiding is opgedeeld in 4 thematische sessies die zijn aangepast aan de actualiteit en de meest recente regelgeving De opleiding richt zicht tot medewerkers die werken rond wonen uit gemeenten OCMW s en provincies medewerkers van intergemeentelijke samenwerkingsprojecten SVK medewerkers Programma 2016 3 mei 2016 vm sessie lokaal woonbeleid focust op de sleutelbegrippen van lokaal woonbeleid nl een woon beleidsvisie woonoverleg en de gemeentelijke opdrachten inzake woonbeleid 3 mei 2016 nm sessie woningkwaliteit behandelt de basisbegrippen en procedures voor de kwaliteitsbewaking van het woningpatrimonium De focus ligt hierbij op de taken die de gemeenten inzake woningkwaliteit dienen uit te voeren ongeschikt en onbewoonbaarheid conformiteitsattest 10 mei 2016 vm sessie planning en financiering van sociale woonprojecten gaat dieper in op het bindend sociaal objectief de planning van sociale woonprojecten en het procedurebesluit de financiering van de sociale huisvesting 10 mei 2016 nm sessie tegemoetkomingen voor particulieren biedt een overzicht van Vlaamse premies en tegemoetkomingen inzake wonen renovatiepremie verbeterings en aanpassingspremie huurpremie huursubsidie verzekering gewaarborgd wonen huurgarantiefonds energiepremies Deelname en inschrijving Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht Aan de personen die in 2015 hebben deelgenomen wordt gevraagd om niet opnieuw in te schrijven om zo voldoende ruimte te bieden aan nieuwe deelnemers U kan via de inschrijvingsmodule onderaan het scherm online inschrijven tot 22 april 2016 Aandacht de sessie woningkwaliteit is volzet voor die sessie kan dus niet meer worden ingeschreven Mocht u na inschrijven toch belet zijn om te komen ontvangen wij graag een seintje Praktische info Waar in het auditorium van het Ellipsgebouw in Brussel Koning Albert II laan 35 1030 Het Ellipsgebouw ligt vlakbij het station Brussel Noord en is dus gemakkelijk bereikbaar met de trein of openbaar vervoer Routebeschrijving Hoe laat Voormiddagsessie van 9 30u tot 12 30u middagpauze 12 30u tot 13 45u namiddagsessie 13 45u tot 16 30u Eten In het Ellipsgebouw kan u s middags tegen een democratische prijs een broodje of warme maaltijd verkrijgen Contact team ondersteuning lokaal woonbeleid Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning lokaal woonbeleid Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email ivan peeters rwo vlaanderen be hilde luyts rwo vlaanderen be joeri laureys rwo vlaanderen be veerle maes rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ivan Peeters diensthoofd 03

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/hulpmiddel-begeleiding-en-vorming-voor-lokale-besturen (2016-05-01)
  Open archived version from archive