archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opdracht: de conformiteit van (huur)woningen onderzoeken | Wonen Vlaanderen
  tv kamers seizoensarbeiders pdf een technisch verslag voor kamers voor seizoenarbeiders 59 4 KB 2013 12 10 aanwijzingsbesluit burgemeester docx model van aanwijzingsbesluit 14 63 KB 20141219 brief minister aan gemeenten kr pdf Brief minister aan gemeenten met kamerreglement 441 37 KB ov woning vrijstaand sjabloon docx omstandig verslag 267 37 KB Regelgeving Waar vindt u de regelgeving rond het conformiteitsattest De regelgeving over het conformiteitsattest vindt u terug in de Vlaamse Wooncode artikelen 7 14 het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 artikelen 10 15bis Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering van 6 10 1998 mbt de kwaliteitsbewaking het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende opgeh BVR 12 juli 2013 art 25 het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen BVR v 6 10 1998 mbt de kwaliteitsbewaking het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht Kwaliteitsbesluit Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits en veiligheidsnormen voor woningen BVR v 12 07 2013 betreffende de kwaliteits en veiligheidsnormen voor woningen Ministerieel besluit van 29 07 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen MB v 29 07 tot vaststelling vd modellen v conformiteitsattesten vr woningen en kamerwoningen Meer regelgeving Veelgestelde vragen Heeft u een conformiteitsattest nodig als u verhuurt Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woonnormen Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht Daarvoor kan u best bij uw gemeente informeren De aanvraag voor een conformiteitsattest moet eveneens ingediend worden bij de gemeente Een conformiteitsattest kan worden aangevraagd voor woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of te huur of ter beschikking worden gesteld verhuurd te huur of ter beschikking worden gesteld met het oog op de huisvesting van één of meer studenten ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard om te bewijzen dat de woning opnieuw in orde is Een conformiteitsattest is tien jaar geldig ook na verkoop van de woning Het attest vervalt automatisch bij een ongeschikt of onbewoonbaarverklaring of wanneer er ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd De gemeente kan in een reglement ook een kortere geldigheidsduur vaststellen Een conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat u een bonafide verhuurder bent U staat dan ook sterker wanneer u in de toekomst een malafide huurder heeft die uw eigendom schade toebrengt om achterstallen op de huur te verantwoorden Meer informatie over de procedure voor de aanvraag van een conformiteitsattest Is het nu een zelfstandige woning of een kamer Het onderscheid tussen woningen en kamers wordt in het kader van de woonkwaliteitsbewaking gemaakt op basis van de feitelijke toestand In de praktijk wordt echter vastgesteld dat het onderscheid

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-de-conformiteit-van-huurwoningen-onderzoeken (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Opdracht: reageren op klachten over de woonkwaliteit en overbewoning | Wonen Vlaanderen
  de procedure zijn juridisch geen inhoudelijke voorwaarden verbonden Toch is het best aan de bewoner te vragen of hij de klachten schriftelijk aan de eigenaar verhuurder heeft gemeld Zoniet kan de gemeente eventueel samen met de bewoner een brief opstellen of de verzoeker een modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder 17 07 KB meegeven Verzoek tot opstart procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarheidsverklaring De gemeente kan ook een standaardformulier verzoek tot opstart procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring 18 08 KB voorzien dat de klachten op een uniforme manier weergeeft en alle nuttige informatie bevat Dat klachtenformulier bevat minimaal volgende gegevens De identificatiegegevens van de aanvrager en indien verschillend de bewoner Adres van de woning een opsomming van de klachten Bij de aanvraag is het belangrijk de bewoner op de hoogte te brengen van het verloop van de procedure en de mogelijke gevolgen ervan Sommige bewoners denken dat een ongeschikt of onbewoonbaarheid automatisch recht geeft op prioriteit in de sociale huisvesting of huursubsidie wijs hen er dus best op dat dit maar in een beperkt aantal gevallen geldt Link naar De voorwaarden om bij vaststelling van ongeschikt of onbewoonbaarheid in aanmerking te komen voor huursubsidie of voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning nog uit te werken Documenten modelbrief bewoner signaleert klachten aan verhuurder docx Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder 17 07 KB ontvangstbewijs verzoek procedure oo docx Ontvangstbewijs verzoek procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring 13 98 KB modelbrief belanghebbende start procedure oo docx Modelformulier verzoek tot opstart procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring 18 08 KB 2013 08 16 besluit onb wooncode na 11 augustus 2013 docx Besluit tot onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode 21 73 KB 2013 08 16 besluit ong wooncode na 11 augustus 2013 docx Besluit tot ongeschiktverklaring op basis van de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-reageren-op-klachten-over-de-woonkwaliteit-en-overbewoning (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opdracht: een leegstandsregister bijhouden in uw gemeente | Wonen Vlaanderen
  houden en welke mogelijkheden ze krijgen voor het voeren van een eigen beleid omtrent het opvolgen van leegstand bij gebouwen en woningen Welke elementen bevat het leegstandsreglement en leegstandsregister Wat is de procedure voor de vaststelling van leegstand Als gemeente een leegstandsheffing invoeren Instrument RWO Data Manager voor actualisatie van het leegstandsregister Regelgeving Decreet Grond en Pandenbeleid Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2 04 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en of woningen BVR 10 07 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister Meer regelgeving Contact team ondersteuning woningkwaliteit Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning woningkwaliteit Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email jurgen dewitte rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jurgen Dewitte 03 224 61 40 team ondersteuning woningkwaliteit Limburg 3500 Hasselt Adres Wonen Limburg team ondersteuning woningkwaliteit VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email tania dewaele rwo vlaanderen be Telefoonnummer Tania Dewaele 011 74 22 13 team ondersteuning woningkwaliteit Oost Vlaanderen Adres Wonen Oost Vlaanderen team ondersteuning woningkwaliteit Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-een-leegstandsregister-bijhouden-uw-gemeente (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opdracht: herhuisvesting van bewoners van slechte woningen | Wonen Vlaanderen
  onbewoonbaarverklaring de woning in dezelfde gemeente liggen als de toe te wijzen woning Als de burgemeester de woning onbewoonbaar verklaart op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet worden geen andere voorwaarden opgelegd Als de woning daarentegen voorwerp uitmaakt van een procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring zoals voorzien in artikel 15 van de Vlaamse Wooncode gelden er bijkomende voorwaarden Het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek moet voldoen aan een van volgende voorwaarden Ofwel minstens 3 gebreken van cat III aangeduid onder de hoofdrubrieken omhulsel of binnenstructuur Ofwel minstens 3 gebreken van cat IV en 60 strafpunten aangeduid In verband met het begrip conformiteitsonderzoek wordt verwezen naar art 3 van het kwaliteitsbesluit van 12 07 2013 Dat betekent dat men niet alleen rekening houdt met de vaststellingen van de onderzoekers van Wonen Vlaanderen en de Wooninspectie maar ook met de technische verslagen van door de burgemeester aangewezen woningcontroleurs bv in het kader van een vooronderzoek De bewoner kan op twee momenten in de procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring zijn recht op voorrang laten gelden door zich binnen 2 maanden na de kennisgeving van het technisch verslag in te schrijven bij de SHM door zich binnen 2 maanden na de kennisgeving van het besluit tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring in te schrijven bij de SHM Het is dus belangrijk hem op beide momenten door te verwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappij en in de gemeente Tegemoetkoming in de huurprijs Bewoners van een onbewoonbaar verklaarde woning zowel op basis van de VWC als op basis van de Nieuwe Gemeentewet die verhuizen naar een conforme woning en voldoen aan de inkomens en eigendomsvoorwaarde komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs Voor bewoners van ongeschikt verklaarde woningen moet het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek voldoen aan een van volgende voorwaarden Ofwel minstens 3 gebreken van cat III aangeduid onder de hoofdrubrieken omhulsel of binnenstructuur Ofwel minstens 3 gebreken van cat IV en 60 strafpunten aangeduid De bewoner wordt voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure best doorverwezen naar de decentrale dienst van Wonen Vlaanderen Recupereren kosten herhuisvesting Als de burgemeester overgaat tot herhuisvesting van de bewoners kan men herhuisvestingskosten verhalen op de eigenaar De noodzaak om te herhuisvesten omwille van een veiligheids en of gezondheidsrisico wordt dan opgenomen in een besluit Dit kan het besluit tot ongeschikt of onbewoonbaarverklaring zelf zijn maar er kan ook een apart besluit voor worden genomen bijvoorbeeld als de herhuisvesting dermate dringend is dat het besluit tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring niet kan worden afgewacht De gevolgen en modaliteiten van deze herhuisvesting vermeldt de burgemeester best in het besluit Wanneer de burgemeester overgaat tot herhuisvesting kunnen de volgende kosten worden verhaald op de eigenaar De kosten voor ontruiming van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning De transport en of opslagkosten voor het meubilair en de goederen van de bewoners van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning De installatiekosten voor de nieuw te betrekken woning Het saldo van de huurkost van de nieuwe huurwoning waarbij de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-herhuisvesting-van-bewoners-van-slechte-woningen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opdracht: optreden bij acuut gevaar (stabiliteitsproblemen, ratten, brand,...) | Wonen Vlaanderen
  rechten van verdediging van alle betrokkenen maximaal gewaarborgd worden Binnen die procedure is het bijgevolg niet mogelijk om een besluit tot onbewoonbaarverklaring te nemen zonder een advies van Wonen Vlaanderen of zonder de hoorplicht te respecteren zelfs niet als de omstandigheden daartoe nopen Om in urgente situaties zeer snel te kunnen optreden en de nodige bewarende maatregelen te kunnen nemen kan daarom gekozen worden voor de toepassing van artikel 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet Deze mogelijkheid is voorbehouden voor de situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners omwonenden of passanten in gevaar is De burgemeester kan binnen deze regelgeving uitsluitend die maatregelen nemen die nodig zijn om de vastgestelde acute gevaren te verhelpen De maatregelen moeten bovendien proportioneel zijn met de vastgestelde risico s In dit geval treedt de burgemeester op als orgaan van de gemeente en is er geen sprake van gedeelde bevoegdheid met het Vlaamse gewest Wonen Vlaanderen heeft samen met de Vlaamse Wooninspectie en enkele steden en gemeenten een draaiboek voor het optreden bij acuut gevaar 912 91 KB in of rond woningen uitgewerkt In het draaiboek vindt u eerst en vooral enige juridische duiding Vervolgens wordt stap per stap uitgelegd hoe je een besluit neemt in toepassing van de Nieuwe Gemeentewet Documenten 2014 10 22 modelfiche melding gevaarlijke situatie geactualiseerd docx Modelfiche melding acuut gevaar 21 42 KB 2014 10 22 model van toegangsbevel geactualiseerd docx Model van toegangsbevel 29 12 KB 2014 10 22 modelbesluit tot onbewoonbaarverklaring art 135 ngw geactualiseerd docx Modelbesluit onbewoonbaarverklaring obv art 135 Nieuwe Gemeentewet 18 07 KB 2014 10 22 model van registratieattest ngw geactualiseerd docx Model van registratieattest 21 02 KB Regelgeving Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode Artikel 135 van de

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-optreden-bij-acuut-gevaar-stabiliteitsproblemen-ratten-brand (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Opdracht: opstellen van een vermoedenslijst van verwaarloosde woningen | Wonen Vlaanderen
  geïnd Een aantal gemeenten beheert de inventaris voor hun grondgebied nog zelf Zij zijn verplicht om het agentschap Wonen Vlaanderen maandelijks ofwel een afschrift van de inventarisformulieren ofwel een kopie van de inventarisdatabank te bezorgen Wat zijn de gevolgen wanneer een gebouw wordt opgenomen in de inventaris van verwaarloosde gebouwen of woningen Als een jaar na inventarisopname de gebreken aan het pand nog niet zijn verholpen moet de eigenaar vanaf dan jaarlijks een heffing betalen tenzij de inventarisbeheerder een vrijstelling of opschorting heeft toegekend zie Heffing Er rust een recht van voorkoop op elke geïnventariseerde woning Dat betekent dat bepaalde besturen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een sociale huisvestingsmaatschappij de gemeente en eventueel ook het OCMW het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente het OCMW of een sociale woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over woningen die opgenomen zijn in de inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en woningen Een jaarlijkse heffing wanneer een gebouw is opgenomen in de inventaris van verwaarloosde gebouwen of woningen De eigenaars houders van het zakelijk recht van de geïnventariseerde panden worden belast met een jaarlijkse heffing om hen aan te sporen om een einde te maken aan de verwaarlozing en hun panden weer geschikt te maken voor bewoning Uitzondering de eigenaar die zelf het geïnventariseerde pand bewoont als hoofdverblijfplaats en geen andere woning in eigendom heeft geldt niet als heffingsplichtige Berekening het basisbedrag van de Vlaamse heffing is het geïndexeerd kadastraal inkomen met een minimum van 990 euro Die heffing is verschuldigd bij elke verjaardag van de inventarisatie en bedraagt na 1 jaar basisbedrag X 2 na 2 jaar basisbedrag X 3 na 3 jaar basisbedrag X 4 na 4 jaar en volgende basisbedrag X 5 Let op als een pand op meerdere lijsten van de gewestelijke inventaris staat kan men jaarlijks maar één heffing opleggen In dat geval rekent men de hoogste heffing aan Bijkomende gemeentelijke heffing De gemeente kan op de gewestelijke heffing opcentiemen vestigen Ze is verplicht om de heffingsplichtigen hierover te informeren Vrijstellingen van de heffing Bij een vrijstelling van heffing blijft het pand geïnventariseerd maar moet men de jaarlijkse heffing niet betalen gedurende de periode van vrijstelling De inventarisbeheerder kan in verschillende situaties een vrijstelling toekennen Aard van de vrijstelling Aanvangsdatum vrijstelling Vrijstelling bewoning enige woning Vanaf datum effectieve bewoning Vrijstelling bescherming monument of stads of dorpsgezicht Vanaf datum bescherming of vanaf de datum van de opname in een ontwerp van lijst tot bescherming die bij ministerieel besluit wordt vastgelegd Vrijstelling onteigening Vanaf datum goedgekeurd onteigeningsplan of vanaf de datum van de weigering van de bouwaanvraag omdat er een onteigeningsplan wordt voorbereid Vrijstelling ramp Vanaf de datum van de ramp tot 2 jaar erna Vrijstelling overmacht Toegekend voor één jaar vanaf de aanvraag Wordt jaarlijks verlengd als de overmacht aanhoudt De beoordeling of een aanvraag tot vrijstelling op basis van overmacht al dan niet gegrond is hangt grotendeels af van de motivering van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-opstellen-van-een-vermoedenslijst-van-verwaarloosde-woningen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Instrument: aan de slag met het technisch verslag | Wonen Vlaanderen
  foto s van elk gebrek Stap 4 vink elk gebrek aan op het technisch verslag Maak hiervoor gebruik van de hulpmiddelen die Wonen Vlaanderen ter beschikking stelt Technisch handboek woningkwaliteit 4 61 MB de toepassing voor het invullen van het technisch verslag Elk vinkje komt overeen met een aantal strafpunten 1 3 9 of 15 afhankelijk van de aard en de ernst van het gebrek Alle strafpunten worden samengeteld en geven een eindscore Als de woning 15 strafpunten of meer scoort komt ze in aanmerking voor een ongeschiktverklaring Stap 5 als er veiligheids of gezondheidsrisico s zijn omschrijf deze in een omstandig verslag Als u ernstige gezondheids of veiligheidsrisico s vaststelt die verdere bewoning ontoelaatbaar maken maakt u naast het technisch verslag ook een omstandig verslag 267 37 KB op In dat verslag geeft u duidelijk aan over welke risico s het precies gaat Een woning waarvoor dergelijke risico s worden vastgesteld komt in aanmerking voor een onbewoonbaarverklaring Het aantal strafpunten dat de woning krijgt in het technisch verslag staat daar los van Aandachtspunten Vanaf 1 01 2015 moet u bij het controleren van zelfstandige woningen ook rekening houden met de dakisolatienorm Documenten ov woning vrijstaand sjabloon docx omstandig verslag 267 37 KB 2015 01 handleiding technische richtlijnen pdf Technisch handboek woningkwaliteit 4 61 MB 2016 01 22 bijlage 3 bij bvr tv zelfst woningen pdf technisch verslag voor zelfstandige woningen 40 95 KB 2016 01 22 bijlage 2 bij bvr tv kamers pdf technisch verslag voor kamers 64 56 KB 2016 01 22 bijlage 2 bij bvr tv kamers voor seizoenarbeiders pdf technisch verslag voor kamers voor seizoenarbeiders 59 22 KB Contact team ondersteuning woningkwaliteit Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning woningkwaliteit Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email jurgen dewitte rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jurgen Dewitte

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Instrument: applicatie woningkwaliteitsbewaking | Wonen Vlaanderen
  02 2016 bugfix handtekeningsectie bij CA bijeenhouden Aanpassingen in deze laatste versie invoer van een nieuwe versie van het technisch verslag geldig vanaf 22 01 2016 deel B code 81 uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter aangewezen door de burgemeester blijkt brandonveiligheid deel C woning bezettingsnorm Bij een woning met een totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen kleiner dan 18 m² en gebouwd of vergund vóór 01 02 2008 wordt de oppervlakte van de aparte badkamer meegeteld voor maximaal 3 m² Hoe Holv installeren Holv is een MSAccesstoepassing en vereist de installatie van minimaal Internet Explorer 8 Bij installatie kunt u aanduiden welke versie u wilt installeren afhankelijk van de aanwezige versie van MSAccess op de pc Opgelet De versie voor MSAccess 2010 werkt enkel voor de 32 bit versie van MSOffice Als u GEEN MS Access geïnstalleerd hebt kunt u eerst de runtime van MSACCESS2007 downloaden en installeren waarna u tijdens de holv installatie voor de MS Access2007 versie kiest om te installeren U hebt een paswoord nodig om te kunnen installeren Daarvoor kunt u contact nemen met eholv rwo vlaanderen be Meer info vindt u in Handleiding voor de installatie en het gebruik van holv 1

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/instrument-applicatie-woningkwaliteitsbewaking (2016-05-01)
  Open archived version from archive