archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vlaamse Woonraad | Wonen Vlaanderen
  woningen 08 04 2016 De Vlaamse Wooncode bepaalt dat elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids gezondheids en woonkwaliteitsnormen Deze normen worden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits en veiligheidsnormen voor woningen Voorliggend ontwerp van besluit voert op een beperkt aantal punten wijzigingen door aan de minimale woonkwaliteitsnormen Het betreft in hoofdzaak verduidelijking of verbeterde toepassing van de minimale woonkwaliteitsnormen naar aanleiding van een aantal interpretatieproblemen of praktische knelpunten die de woningcontroleurs op het terrein ondervinden Daarnaast wordt geopteerd om enkele normen aan te passen aan gewijzigde bouwconcepten en of aan bouwtechnische ontwikkelingen Klik hier voor het volledige advies Dak en thuisloosheid in Vlaanderen pistes voor een meer woongericht beleid 24 03 2016 Dakloosheid vormt een schending van de menselijke waardigheid en van de mensenrechten Huisvesting is een basisbehoefte van ieder mens en een voorwaarde voor behoorlijke levensomstandigheden en sociale insluiting In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding kondigt de Vlaamse Regering aan te willen inzetten op kwalitatieve huisvesting en dak en thuisloosheid te willen voorkomen en bestrijden Hierbij wordt geopteerd voor een preventief en meer woongericht beleid In zijn advies Dak en thuisloosheid in Vlaanderen Pistes voor een meer woongericht beleid wenst de Vlaamse Woonraad na te gaan of en hoe een meer woongericht beleid inzake dak en thuisloosheid vorm kan krijgen Uitgangspunt is dat het woonbeleid een belangrijker verantwoordelijkheid dient te dragen in de strijd tegen dak en thuisloosheid Een kwaliteitsvolle woonsituatie is immers essentieel om de maatschappelijke integratie van dak en thuislozen te bevorderen Klik hier voor het volledige advies Samenstelling Vlaamse Woonraad De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden 5 onafhankelijke deskundigen 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten één namens de OCMW s en één namens de steden en gemeenten 1 vertegenwoordiger van de provincies Onafhankelijke deskundigen Bernard Hubeau voorzitter Sien Winters Jaak Floridor Els Vandevyvere Dries Braeye Vertegenwoordigers middenveld effectief plaatsvervanger Claudia Callens Joris Van Gool BVS Beroepsvereniging van de Vastgoedsector Kati Lamens Marc Hendrickx NAV Vlaamse architectenorganisatie Bjorn Mallants Myriam Indenkleef VVH Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen Peggy Verzele Pieter Decelle CIB Confederatie van Immobiliënberoepen Marc Dillen Gert Huybrechts VCB Vlaamse Confederatie Bouw Lies Baarendse Thomas Raes Huurpunt Federatie van SVK s Katelijne D Hauwers Fred Niemans Verenigde Eigenaars Anja Larik Nadia Schepens Bouwunie Elke Valgaeren Luc Wouters Gezinsbond Frank Vandepitte Leen Smets Samenlevingsopbouw Geert Inslegers Viki Leysen Vlaams Huurdersplatform Michel Debruyne Sandra Rosvelds Beweging net Vertegenwoordigers gemeenten en provincies effectief plaatsvervanger Joris Deleenheer Linda Boudry VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gemeenten Geraldine Serras Peter Jonckheere VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten OCMW s Tom Raes Martine Brackeleire VVP Vereniging van de Vlaamse Provincies Opdrachten van de Vlaamse Woonraad De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen de maatschappelijke

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/vlaamse-woonraad (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 12 resultaten gevonden Pagina s 1 2 per 10 20 40 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 05 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen BVR v 16 05 2014 tot bepaling vd nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen BVR van 18 10 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen Besluit van de Vlaamse Regering van 2 12 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BVR v 2 12 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen vd shm s door de VMSW Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energieverbruik en groene warmte Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Rege Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot wijziging van artikel 55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?field_term_legislation_themes=585 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | Wonen Vlaanderen
  en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning inkomensbegrip verhuring buiten het sociaal huurstelsel overgangsbepalingen indexaties lokaal woonbeleid instrument woonoverleg instrument opleiding en vorming instrument projecten intergemeentelijke samenwerking instrument woonbeleidsvisie ontwikkelen opdracht sociale woonprojecten stimuleren opdracht ondersteuning aan woonbehoeftige gezinnen Grond en pandenbeleid activeringsprojecten bindend sociaal objectief monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek woonwagens Alle huren verhuren ver bouwen kopen premies modeldocumenten woononderzoek en statistieken woonbeleid adviezen Vlaamse Woonraad voor lokale besturen voor SHM s voor SVK s voor Wonen Vlaanderen woningkwaliteitsbewaking private huur sociale verhuur lokaal woonbeleid Grond en pandenbeleid woonwagens Alle Verzekering Gewaarborgd Wonen Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Vlaams huurgarantiefonds Vlaamse huurpremie Vlaamse huursubsidie vernieuwde Vlaamse renovatiepremie oude Vlaamse renovatiepremie Vlaamse verbeteringspremie Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten sociale lening sociale koopwoning Alle aanpassingspremie werken aanpassingspremie facturen aanpassingspremie bewoner Alle oude renovatiepremie bewoner oude renovatiepremie facturen oude renovatiepremie werken Alle verbeteringspremie bewoner verbeteringspremie facturen verbeteringspremie werken Alle beroepen van sociale woonactoren visitatie sociale huisvestingsmaatschappijen bijzondere algemene vergadering organiseren Alle voorbereiding visitaties visitatierapport beslissingen minister na visitatie samenstelling en werking Visitatieraad visitatieproces prestatiebeoordeling prestatiedatabank Alle kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers herstellen van gebreken administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarheidsverklaring leegstandsregister conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting van bewoners van slechte woningen overbewoning rookmelders recht van voorkoop sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen optreden bij acuut gevaar kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen Alle huurovereenkomst opstellen einde en opzeg huurovereenkomst Alle inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs van een sociale huurwoning kosten en lasten van een sociale huurwoning beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws?field_term_topics=625&field_term_topics_0=625&field_term_topics_231=All&field_term_topics_237=All&field_term_topics_235=All&field_term_topics_243=All&field_term_topics_625=All&field_term_topics_681=All&field_term_topics_607=All&field_term_topics_251=All&field_term_topics_253=All&field_term_topics_621=All&field_term_topics_609=All&items_per_page=10 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hoe de Vlaamse huurpremie aanvragen? | Wonen Vlaanderen
  deze gegevens niet dan dient u deze te laten verbeteren bij uw DSHM Regelgeving Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer MB van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Vlaamse huurpremie besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders Meer regelgeving Veelgestelde vragen Waar vindt u alle documenten om een huurpremie aan te vragen In principe ontvangt u automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet Zie vraag U heeft nog geen invulformulier ontvangen Wat kunt u doen U heeft een invulformulier Aanvraag huurpremie ontvangen maar bent intussen verhuisd Kan u dit formulier dan nog gebruiken Neen Nu u bent verhuisd moeten we nagaan of uw nieuwe huurcontract aan alle voorwaarden voldoet Normaal gezien zou u automatisch een nieuw invulformulier voor uw nieuwe adres moeten ontvangen wanneer u bij uw gemeente bent ingeschreven op uw nieuwe adres en bent ingeschreven bij een DSHM U heeft een invulformulier ontvangen maar u heeft dit laten liggen Tot wanneer kunt u de huurpremie ontvangen In principe kunt u het invulformulier blijven opsturen zolang u nog steeds op hetzelfde adres woont als op het invulformulier wordt vermeld u intussen geen brief heeft ontvangen met de melding dat u niet langer in aanmerking komt voor de huurpremie de huurpremie nog steeds bestaat Het is wel zonde om het invulformulier niet zo snel mogelijk terug te sturen Bij de behandeling van de aanvraag kijkt Wonen Vlaanderen na van wanneer af u aan alle voorwaarden voldeed en zal u dan tot

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-huurpremie-aanvragen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Wonen Vlaanderen
  Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste driejarige periode heeft de verhuurder recht op een opzegvergoeding Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan 3 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het eerste jaar 2 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het tweede jaar 1 maand huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het derde jaar De opzegvergoeding is altijd verschuldigd ongeacht de omstandigheden van de opzeg dus ook al zou de opzeggende huurder onmiddellijk een andere huurder kunnen voorstellen en ook wanneer de huurder opzegt naar aanleiding van een geschil met de verhuurder Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een opzeggingstermijn van 6 maanden om reden van persoonlijke bewoning uitvoering van werken of zelfs zonder motief kan de huurder een tegen opzeg geven met een opzegtermijn van 1 maand zonder een opzegvergoeding te betalen ook al gebeurt deze tegen opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract Praktisch De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van de opzegbrief De opzegvergoeding moet niet meteen betaald worden In de praktijk wordt dit verrekend bij de vrijgave van de huurwaarborg op het einde van de huur Opgelet zolang de huurovereenkomst van negen jaar niet geregistreerd is kan de huurder opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding Deze regel is niet van toepassing gedurende de twee maanden die volgen op het afsluiten van de huurovereenkomst bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op contracten van drie jaar of minder Wanneer deze zogenaamde contracten van korte duur echter stilzwijgend zijn blijven verder lopen worden deze automatisch ook contracten van 9 jaar bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vóór 28 februari 1991 zijn afgesloten Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs de Vlaamse huursubsidie De Vlaamse huursubsidie wordt gedurende maximaal negen jaar uitbetaald te rekenen vanaf de startdatum van uw huurovereenkomst Als u op de aanvraagdatum bovendien minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent en uw nieuwe woning voldoet aan alle voorwaarden kan uw huursubsidie zelfs voor onbepaalde duur worden uitbetaald In bepaalde gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie vervroegd worden stopgezet Dat zal het geval zijn als uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 2 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 6 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt behalve als uw huursubsidie van onbepaalde duur is u rechthebbend wordt op de Vlaamse huurpremie u ingeschreven moet zijn op de wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw gemeente en u nu van deze wachtlijst geschrapt wordt of als u door een nieuwe verhuis niet meer aan deze voorwaarde voldoet en u dit niet binnen de zes

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/faq?field_term_topics=611 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • sociaal verhuurkantoor (SVK) | Wonen Vlaanderen
  Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home sociaal verhuurkantoor SVK sociaal verhuurkantoor SVK Adres sociaal verhuurkantoor Website Zoek een

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/sociaal-verhuurkantoor-svk (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 20141106_overzicht-woonwinkels.xls | Wonen Vlaanderen
  Premies Modeldocumenten Regelgeving Onderzoek Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home 20141106 overzicht woonwinkels xls 20141106 overzicht woonwinkels xls overzicht woonwinkels in

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/file/1081 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 1700 | Wonen Vlaanderen
  Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home 1700 1700 Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur Adres 1700 Het gratis nummer van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/content/1700 (2016-05-01)
  Open archived version from archive