archive-be.com » BE » W » WONENVLAANDEREN.BE

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Modeldocumenten woningkwaliteit voor lokale besturen | Wonen Vlaanderen
  woningkwaliteit of overbewoning Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder 17 07 KB Modelformulier verzoek tot opstart procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring 18 08 KB Ontvangstbewijs verzoek procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring 13 98 KB Besluit tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring i k v de Vlaamse Wooncode 27 07 KB Besluit tot ongeschiktverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode 22 18 KB Besluit tot onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode 21 73 KB Optreden in geval van acuut gevaar op basis van art 135 van de Nieuwe Gemeentewet Modelfiche melding gevaarlijke situatie 21 42 KB Model van toegangsbevel i k v art 135 NGW 29 12 KB Model registratieattest onbewoonbaarheid i k v art 135 NGW 21 02 KB Modelbesluit onbewoonbaarverklaring i k v art 135 NGW 18 07 KB Handleiding invullen van een technisch verslag Technisch handboek woningkwaliteit 4 61 MB Contact team ondersteuning woningkwaliteit Antwerpen Adres Wonen Antwerpen team ondersteuning woningkwaliteit Lange Kievitstraat 111 113 bus 54 2018 Antwerpen Email jurgen dewitte rwo vlaanderen be Telefoonnummer Jurgen Dewitte 03 224 61 40 team ondersteuning woningkwaliteit Limburg 3500 Hasselt Adres Wonen Limburg team ondersteuning woningkwaliteit VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email tania dewaele rwo vlaanderen

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/modeldocumenten-en-brochures/modeldocumenten-woningkwaliteit-voor-lokale-besturen (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Brochures | Wonen Vlaanderen
  team ondersteuning woningkwaliteit Limburg 3500 Hasselt Adres Wonen Limburg team ondersteuning woningkwaliteit VAC Koningin Astridlaan 50 bus 1 3500 Hasselt Email tania dewaele rwo vlaanderen be Telefoonnummer Tania Dewaele 011 74 22 13 team ondersteuning woningkwaliteit Oost Vlaanderen Adres Wonen Oost Vlaanderen team ondersteuning woningkwaliteit Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 9000 Gent Email ludwig ponnet rwo vlaanderen be Telefoonnummer Ludwig Ponnet 09 276 25 10 team ondersteuning

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/modeldocumenten-en-brochures/brochures (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  verhuurkantoren toezichthouder voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 157 resultaten gevonden Pagina s 1 2 3 per 10 20 40 60 Besluit van de Vlaamse regering van 10 11 2011 mbt de tweejaarlijkse voortgangstoets Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets Besluit van de Vlaamse regering van 10 11 2011 mbt de tweejaarlijkse voortgangstoets Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse Regering van 14 12 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 04 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering ter uitvoering van artikel 78 van de Vlaamse Wooncode BVR v 14 12 2012 tot wijziging van het BVR v 2 04 2004 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 05 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen BVR v 16 05 2014 tot bepaling vd nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=All&field_term_legislation_themes_0=All&field_term_legislation_themes_577=All&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10&page=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 157 resultaten gevonden Pagina s 2 3 4 per 10 20 40 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 2 04 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of woningen Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van geschr BVR 10 juli 2009 art 13 verkrotting van gebouwen en of woningen BVR v 2 04 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of woningen Besluit van de Vlaamse Regering van 2 04 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode BVR v 2 04 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse Regering van 2 12 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BVR v 2 12 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen vd shm s door de VMSW Besluit van de Vlaamse Regering van 21 09 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid BVR v 21 09 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning vh lokaal woonbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 21 12 2012 houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=All&field_term_legislation_themes_0=All&field_term_legislation_themes_577=All&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10&page=2 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regelgeving | Wonen Vlaanderen
  voor de sociale huisvesting visitatieraad Vlaams Huurdersplatform Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Woonraad Vlabinvest Wonen Vlaanderen Alle gemeenten OCMW s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden private ontwikkelaars sociale huisvestingsmaatschappijen sociale verhuurkantoren Vlaams Woningfonds Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Alle activeringsprojecten belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten bindend sociaal objectief leegstandsregister en leegstandsheffing monitoring en voortgangstoets normen en lasten bescheiden woonaanbod normen en lasten sociaal woonaanbod register van onbebouwde percelen en activeringsheffing wonen in eigen streek Alle belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten huurgarantiefonds huurpremie huursubsidie renovatiepremie uitdovende premiestelsels verbeterings en aanpassingspremie Verzekering Gewaarborgd Wonen Alle beëindiging van de huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurovereenkomst van een sociale huurwoning huurprijs sociale woning indexaties inkomensbegrip inschrijvings en toelatingsvoorwaarden inschrijvingsregister kosten en lasten sociale huurwoning overgangsbepalingen toewijzing van sociale woningen verhaalprocedure verhuring buiten het sociaal huurstelsel Alle administratieve procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring conformiteitsattest gewestelijke inventaris en heffing herhuisvesting herstellen kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen ook energienorm optreden bij acuut gevaar overbewoning recht van voorkoop rookmelders sociaal beheer van woningen strafrechterlijke procedure verwaarlozing van gebouwen en woningen 157 resultaten gevonden Pagina s 14 15 16 per 10 20 40 60 Waar vindt u de regelgeving betreffende het beëindigen van de huurovereenkomst van een sociale woning Waar vindt u de regelgeving betreffende de beëindiging van een huurovereenkomst van een sociale huurwoning De rechtsgrond en de modaliteiten om een huurovereenkomst te beëindigen vindt u in artikel 98 van de Vlaamse Wooncode artikel 33 van het Kaderbesluit Sociale Huur Waar vindt u de regelgeving betreffende het inschrijvingsregister voor een sociale huurwoning Waar vindt u de regelgeving betreffende het inschrijvingsregister voor een sociale huurwoning De rechtsgrond en de modaliteiten voor het bijhouden van een inschrijvingsregister voor sociale huurwoningen vindt u terug in artikel 93 1 eerste en derde lid en 2 artikel 94 en 100 van de Vlaamse Wooncode artikel 7 tot en met 12 van het Kaderbesluit Sociale Huur artikel 1 tot en met 7 en 8 2 en 9 tot en met 13 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister Waar vindt u de regelgeving betreffende het verhuren van een sociale woning buiten het sociaal huurstelsel Waar vindt u de regelgeving betreffende het verhuren van een sociale huurwoning buiten het sociaal huurstelsel De rechtsgrond en de modaliteiten inzake het verhuren van sociale woning buiten het sociaal huurstelsel vindt u in artikel 91 1 van de Vlaamse Wooncode artikel 55bis tot en met artikel 55sexies van het Kaderbesluit Sociale Huur Waar vindt u de regelgeving rond de huurovereenkomst van een sociale huurwoning De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de huurovereenkomsten voor een sociale huurwoning vindt u terug in artikel 92 1 en 96 en 97 van de Vlaamse Wooncode artikel 31 en 37 en 77 van het Kaderbesluit Sociale Huur bijlage 1 bij het Kaderbesluit Sociale Huur wat betreft de verhuring door een SHM de VMSW een lokaal bestuur of het Vlaams Woningfonds de tyephuurovereenkomst bijlage 2 bij het Kaderbesluit Sociale Huur

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/regelgeving?query=&field_term_legislation_types=All&field_term_legislation_themes=All&field_term_legislation_themes_0=All&field_term_legislation_themes_577=All&field_term_legislation_themes_565=All&field_term_legislation_themes_545=All&field_term_legislation_themes_525=All&field_term_legislation_themes_521=All&field_term_legislation_themes_489=All&items_per_page=10&page=15 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lexicon | Wonen Vlaanderen
  zien die beginnen met dat karakter 1 13 centrumsteden A aangepast aan de grootte van uw gezin aangepast aan uw fysieke toestand aanslagbiljet aanvraagdatum B behandeling van optrekkend muurvocht Synoniemen bestrijden van optrekkend muurvocht bestrijden van optrekkend muurvocht BSO Synoniemen bindend sociaal objectief D domiciliemaatschappij Synoniemen DSHM draagvloeren E een van de gemeenten uit deze lijst elektrische huisinstallatie G grootstedelijk gebied Antwerpen grootstedelijk gebied Gent H huurpremie huurprijs K kosten

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/termen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek | Wonen Vlaanderen
  onderdeel vindt u een overzicht van de recente onderzoeksprojecten en resultaten rond wonen Onderzoek van het Steunpunt Wonen 2012 2015 Cost effective housing policy 2014 2016 Onderzoeksopdrachten Woonfiscaliteit en Sociale huur Steunpunt Ruimte en Wonen 2007 2011 Kenniscentrum Duurzaam Woon

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/onderzoek (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Statistieken | Wonen Vlaanderen
  Personeel Uw zoekopdracht Wonen Vlaanderen Huren Verhuren Ver bouwen Kopen Lokale besturen Sociale woonactoren Home onderzoek en statistieken statistieken Statistieken cijfers Contact cel onderzoek databeheer en langetermijnbeleid Adres cel onderzoek databeheer en langetermijnbeleid Koning Albert II laan 19 bus 21

  Original URL path: https://www.wonenvlaanderen.be/woononderzoek-en-statistieken/statistieken (2016-05-01)
  Open archived version from archive