archive-be.com » BE » V » VSOA-RAIL.BE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuws | VSOA - Rail
  mei 2012 zal je niet meer automatisch met je identiteitskaart en rijksregisternummer eID kunnen inloggen op het extraweb bv van thuis uit Lees meer Intern overleg op donderdag 08 03 12 van het District Noord West van VSOA Spoor mededeling 09 03 2012 De samenwerking in Gent met de andere vakbonden zijn de laatste tijd merkelijk verbeterd Dit is essentieel om gezamenlijk tot een vergelijk te komen voor alle problemen die zich op de werkvloer voordoen In die context zijn wij bereid onze actieve medewerking te verlenen aan initiatieven die leiden tot een verbetering van de werkomstandigheden Lees meer Aanvraag voor pensioen waakzaamheid is geboden mededeling 08 03 2012 Wij willen uw aandacht vestigen op het volgende feit gebaseerd op concrete gevallen Indien u uw pensioen aanvraagt stuurt H HR u jouw biografie overzicht op voor akkoord Deze materie wordt nu verwerkt door het SAP systeem Lees meer Pagina s eerste vorige 42 43 44 45 46 47 48 49 50 volgende laatste Argument mei 2016 BEDANKT aan al onze hulpdiensten 22 maart 2016 België beleefde een gitzwarte dinsdag Uitbreiding van de competenties van de Securail agenten Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal Zaventem VSOA Spoor Kantersteen 16 1000 Brussel Tel 02 213

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/publicaties/nieuws?page=45 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Nieuws | VSOA - Rail
  geantwoord Lees meer De visie van het VSOA over de toekomst van de spoorweg Minister Magnette geeft ons antwoord mededeling 07 03 2012 Onlangs stuurden wij een e mail naar onze bevoegde Minister de heer Magnette waarin we onze voorstellen en prioriteiten voor de toekomst hebben overgemaakt m b t het vervoer per spoor als een kwalitatieve openbare dienst zie ons artikel in Argument maart 2012 Lees meer Europese actiedag Te veel is te veel ACLVB De Europese Confederatie van Vakbonden riep 29 02 2012 uit als Europese actiedag De vakbonden hebben hierop in heel Europa gereageerd en gemobiliseerd opdat de sociale rechtvaardigheid en de werkgelegenheid een beleidsprioriteit zou worden In heel Europa hebben de Vakbonden hun krachten gebundeld om luid en duidelijke hun boodschap te scanderen Te veel is te veel Lees meer Hervorming van de pensioenen mededeling BELANGRIJKE INFORMATIE Toepassingsgebied bedienden NMBS De onderhandelingen voor de Openbare Sector eindigen binnenkort Wat is de situatie op woensdag 22 02 2012 Lees meer Pagina s eerste vorige 43 44 45 46 47 48 49 50 51 volgende laatste Argument mei 2016 BEDANKT aan al onze hulpdiensten 22 maart 2016 België beleefde een gitzwarte dinsdag Uitbreiding van de competenties van de

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/publicaties/nieuws?page=46 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | VSOA - Rail
  auto Lees meer Agressie tegen de treinbegeleiders mededeling 21 02 2012 Als gevolg van de steeds maar gewelddadiger agressie waarvan de treinbegeleiders het slachtoffer zijn heeft het VSOA een brief gericht aan de drie betrokken Ministers Justitie Binnenlandse zaken en Overheidsondernemingen om de feiten aan te klagen en passende maatregelen te eisen om hun veiligheid te verhogen Lees meer Ziek Gebruik voortaan het vernieuwde formulier A111 Er is een nieuwe versie van het formulier A111 Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel veranderd te zijn maar er is toch een belangrijke wijziging en daarom moet ieder personeelslid van de NMBS Groep voortaan het nieuwe formulier gebruiken Lees meer Het spoor morgen onze toekomstvisie mededeling In zijn brief van 2 februari aan de Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette heeft onze 1ste Federaal Ondervoorzitter Filoteo Africano hem onze eisen en voorstellen laten weten m b t de ontwikkeling van een kwalitatieve spoorwegsector die een maximale service biedt aan onze klanten en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor onze bedienden loon vorming veiligheid enz Lees meer Pagina s eerste vorige 44 45 46 47 48 49 50 51 52 volgende laatste Argument mei 2016 BEDANKT aan al onze hulpdiensten 22 maart 2016

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/publicaties/nieuws?page=47 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | VSOA - Rail
  op heden is de rechtskundige aansprakelijkheid nog niet bekend Lees meer Nieuw contract voor onze hospitalisatieverzekering Een vernieuwde collectieve overeenkomst tussen de NMBS Holding met ETHIAS is zopas afgesloten voor twee jaar met uitwerking op 1 januari 2012 De algemene voorwaarden veranderen niet enkel de tarieven voor de facultatieve opties tweepersoonskamer voor niet rechthebbende van de kas der geneeskundige verzorging of Eenpersoonskamer voor iedereen wordt verhoogd Lees meer Bericht 5 H HR 2012 mededeling Overgang van de operatoren en seingevers 1e klasse naar de graad van technicus elektromecanicien seininrichting Er wordt een overgangsopleiding georganiseerd voor operatoren en seingevers 1e klasse die toegang geeft tot de graad van technicus elektromecanicien seininrichting zie bericht hiernaast Lees meer Nieuwjaarsreceptie van het VSOA Spoor Zaterdag 28 januari 2012 ging de traditionele nieuwjaarsreceptie van het VSOA Spoor door Deze happening bestaande uit een drink en gevolgd door een aan tafel bediende maaltijd ging door in het aangenaam kader van het station van Anderlecht en werd opgeluisterd door een muzikaal combo Lees meer Pagina s eerste vorige 45 46 47 48 49 50 51 52 53 volgende laatste Argument mei 2016 BEDANKT aan al onze hulpdiensten 22 maart 2016 België beleefde een gitzwarte dinsdag Uitbreiding van

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/publicaties/nieuws?page=48 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | VSOA - Rail
  Magnette Het door de NMBS groep en de syndicaten afgesloten Sociaal akkoord houdende werkonderbrekingen moet immers gerespecteerd worden door de ondertekenaars Lees meer Stopzetten van het verspreiden op papier van HR onderrichtingen Toepassing van de omzendbrief 46 H HR2011 Het lijkt erop dat sommige onmiddellijke chefs de omzendbrief verkeerd hebben geïnterpreteerd m b t de verstrekking van documentatie aan de bedienden die geen toegang hebben tot Intraweb op het werk Lees meer Uitbetaling achterstallige compensatieverlof bericht H 176 HR van 3 11 2011 mededeling Dit bericht sloot de 1e adjunct stationschefs Infrabel en inspecteurs van beweging Infrabel uit die volgens ons discriminerend leek terwijl het bedrijf zelf die posten in volcontinu werkregime had gecreëerd voor deze categorieën Lees meer 2H HR 2012 Pensionering op aanvraag mededeling Omzendbrief 2H HR 2012 De minimale tijd voor het indienen van een aanvraag voor een pensioen wordt verhoogd van 3 tot 6 maanden Opmerking Dit is een interne maatregel bedoeld voor de NMBS Groep die op geen enkele wijze gerelateerd is aan de huidige hervorming van het pensioenstelsel Lees meer Pagina s eerste vorige 45 46 47 48 49 50 51 52 53 volgende laatste Argument mei 2016 BEDANKT aan al onze hulpdiensten 22

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/publicaties/nieuws?page=49 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | VSOA - Rail
  aan creativiteit toont en de gemakkelijkheidoplossing gebruikt door de werknemers aan te vallen Lees meer Nationale staking op 22 december 2011 VSOA SPOOR was aanwezig in Antwerpen Berchem mededeling VSOA Spoor was donderdag 22 12 aanwezig met 30 leden verdeeld over 2 ploegen aan het Staion Antwerpen Berchem Om 21H00 werd er begonen met het logistiek te plaatsen aan de hoofdingang om 22H00 zijn wij met een ploeg naar de perrons overgegaan om daar de klappers te zetten om de treinen tot stilstand te brengen Lees meer Stakingsactie bij de NMBS van woensdag 21 12 om 22u00 tot donderdag 22 12 om 22u00 persbericht Het VSOA Spoor nam kennis van het wetsontwerp van Minister van Pensioenen Van Quickenborne Het VSOA spoor wijst de welwillendheid af die alle partijen in de regering Di Rupo betonen aan de werkwijze van Minister Van Quickenborne Lees meer Q blijf van de ambtenarenpensioenen af persbericht Minister Van Quickenborne heeft de aanval ingezet op de pensioenen van de openbare diensten Als gevolg daarvan zal iedereen minimaal 2 jaar langer moeten werken en het zal ook veel langer duren om een volle loopbaan te bekomen Lees meer Pagina s eerste vorige 45 46 47 48 49 50

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/publicaties/nieuws?page=50 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Stopzetten van het verspreiden op papier van HR-onderrichtingen | VSOA - Rail
  geen toegang hebben tot Intraweb op het werk Een belangrijk document P1103 de elektronische versie van de P103 relatie bediende onmiddellijke chef maakt daar deel van uit Sommige regels zijn ook van toepassing om snel de bedienden te kunnen informeren die ver van de dienst verwijderd zijn Het VSOA heeft gewezen op de tegenstrijdigheden van deze omzendbrief en is tussengekomen bij HR om de toepassing ervan beter te verduidelijken via

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/stopzetten-van-het-verspreiden-op-papier-van-hr-onderrichtingen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VSOA Spoor ontmoet Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine | VSOA - Rail
  maatregelen Het doel dat door de regering wordt vooropgesteld is op langere termijn de duur van de loopbanen geleidelijk aan te verlengen om de principes van ons pensioensysteem te vrijwaren Tegen 2030 wil de regering een nieuw pensioensysteem op punten invoeren De berekening van het pensioenbedrag zal niet aangetast worden Het begrip leeftijd zal in de toekomst minder van belang zijn tegenover andere criteria die de duur van de loopbaan en de penibiliteit van het werk zullen zijn Om het geheel van de aan te passen elementen na te zien heeft de regering beslist om tegen de lente 2015 een Nationaal Comité voor Pensioenen op te richten op grond van een nieuw verslag van de Commissie Vandenbroucke waarin de vakbonden zullen vertegenwoordigd zijn het zal dus wel gaan om een onderhandeling tussen sociale partners In die hervorming zal dus niets beslist worden zonder de instemming van de vakbonden Ondertussen worden de overgangsmaatregelen die door de regering Di Rupo werden genomen behouden 2 Bijzondere maatregelen voor het rijdend personeel NMBS Voor wat betreft de categorieën opgenomen in de zware beroepen met een voorkeursstelsel van het pensioen zal de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof betreffende de politie niet uitgebreid worden naar de NMBS en het leger De criteria die de zware beroepen zullen bepalen zullen ook onder de bevoegdheid van de Nationaal Comité voor Pensioenen vallen Gelet op de complexiteit van de materies zullen de definitieve besluiten niet binnen huidige legislatuur verwacht worden De voorkeurstantièmes 48e en de leeftijd van 55 jaar voor het rijdend personeel zullen ongewijzigd blijven zolang de besluiten van het Nationaal Comité voor Pensioenen evenals de beslissingen die zullen genomen worden door de regering op dat tijdstip niet gekend zullen zijn Ondertussen zal de groep Spoor aandachtig blijven voor de ontwikkeling van dat belangrijk dossier We zullen u

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/vsoa-spoor-ontmoet-minister-van-pensioenen-daniel-bacquelaine (2016-04-30)
  Open archived version from archive