archive-be.com » BE » V » VSOA-RAIL.BE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vakbonden pleiten voor een ernstige sociale dialoog | VSOA - Rail
  Tenslotte had hij oor naar ons verzoek om op een verantwoordelijke manier overleg te plegen Standpunt VSOA De Algemene Voorzitter van het VSOA François Fernandez Corrales benadrukt ons standpunt in dit netelig dossier We herhalen dat we niet wensen maar wel eisen dat een echt sociaal overleg in de openbare sector wordt gevoerd Daarmee bedoelen we een echte maatschappelijke dialoog en niet de komedie die ons tot op heden werd geserveerd De enige boodschap van de Federale Regering aan de vakorganisaties luidt als volgt Besparingen besparingen en nog besparingen Fotoreportage Dat vertaalt zich in ontslagen in de openbare diensten door een vermindering van het aantal personeelsleden door een frontale aanval tegen de pensioenen waarop het personeel in de openbare diensten terecht aanspraak kan maken en een ondermijning van het statuut van het personeel van de openbare diensten Het wordt tijd dat de regering niet alleen luistert naar onze argumenten maar dat ze die ook aanhoort Jawel de openbare diensten zijn een noodzaak vooral in deze tijden Jawel de openbare diensten bieden essentiële diensten aan elke burger en zijn een onmisbare hulp voor de zwaksten in onze samenleving Het wordt dan ook hoog tijd dat de federale regering reageert en zijn

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/vakbonden-pleiten-voor-een-ernstige-sociale-dialoog (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Vakbonden Openbare Sector vragen ernstig sociaal overleg | VSOA - Rail
  regeerakkoorden hard maken De federale regering moet niet enkel als coach optreden bij het interprofessioneel sociaal overleg De regeringen hebben ook een cruciale rol als werkgevers en zij moeten die op een positieve manier opnemen aan de onderhandelingstafel van de openbare sector Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD FCSOD en VSOA wil dat de federale regering een ernstige sociale dialoog opstart Concreet vragen we dat de regering rekening houdt met onze terechte argumenten om bepaalde maatregelen uit het federale regeerakkoord aan te passen terug te schroeven of te schrappen dit onder andere rond het gebrek aan sociale dialoog voor de openbare sector het gebrek aan sociale dialoog voor de openbare sector de aanval op het pensioen van het personeel in de openbare sector de ontslagen in de openbare sector de stelselmatige afbouw van het personeelsbestand het snijden in en het schrappen van werkingmiddelen de aanval op het statuut van het personeel in de openbare sector In een warme samenleving zijn sterke betaalbare en duurzame openbare diensten meer dan nodig Ze voorzien een noodzakelijke dienstverlening voor iedere burger en vormen bovendien een onmisbaar vangnet voor de zwaksten Door het sociaal overleg voor haar eigen openbare sector te negeren ontloopt de federale regering

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/vakbonden-openbare-sector-vragen-ernstig-sociaal-overleg (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Nieuwjaar bij VSOA in teken van verdraagzaamheid en solidariteit | VSOA - Rail
  de voorzitter van de ACLVB Jan Vercamst Algemeen Voorzitter VSOA François Fernandez Corrales vroeg aan het begin van de nieuwjaarsbijeenkomst bijzondere aandacht voor de terroristische aanslag op de redactie van het blad Charlie Hebdo en als gevolg de laffe moord op een politieagent in Parijs De vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten vormen de fundamenten van onze samenleving Het VSOA stelt dan ook via zijn eigen statuten vrijheid solidariteit en verdraagzaamheid voorop om bij te dragen tot rechtvaardigheid vrede en vooruitgang Hij vroeg de aanwezigen een minuut stilte Op het podium hing de nu al memorabele slogan Je suis Charlie Fotoreportage De voorzitter zei in zijn nieuwjaarstoespraak zelf dat 2014 een moeilijk jaar was Het voorbije jaar stond in het teken van de besparingen allerhande en eens te meer was de openbare sector opnieuw één van de oorzaken van die besparingen Lees de budgetten die aan het openbaar ambt worden toegekend moeten naar omlaag en wat geprivatiseerd kan worden moét geprivatiseerd worden Hij zei verder dat het VSOA consequent zal blijven strijden tegen de besparingen en zich niet zal laten dicteren door de politiek De voorzitter vroeg de waarden van solidariteit verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid meer dan ooit te blijven verdedigen

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/nieuwjaar-bij-vsoa-teken-van-verdraagzaamheid-en-solidariteit (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Wensen en verwachtingen voor 2015 | VSOA - Rail
  de wensen die hem haar het nauwst aan het hart liggen waar kan maken In het magazine Argument van februari zal ik de gelegenheid krijgen om in detail terug te komen op de balans van 2014 evenals op de perspectieven voor 2015 Laat me intussen toe om mijn dierbaarste professionele wensen voor 2015 met u te delen Ons Statuut vrijwaren Onze sociale zekerheid handhaven Een sociale dialoog opnieuw aanleggen tussen de sociale partners Onze ideeën laten horen en op opbouwende wijze deelnemen aan de sociale onderhandelingen Uitmonden op een sociaal akkoord dat stevig is en gunstig voor de werknemers Het geheel van onze verworvenheden behouden Het huidig niveau van tewerkstelling waarborgen door het organiseren van een doordachte rekrutering in functie van de noden Geen besparingen doen op de rug van de werknemers en ten koste van de veiligheid Een maximale veiligheid aan het personeel en aan de reizigers verschaffen Voor onze organisatie onze groei verderzetten door het aanbieden van een kwaliteitsvolle dienst aan onze leden In tijden die zich als moeilijk aftekenen geloof ik dat we vooral solidair en gemobiliseerd zullen moeten blijven Vechten voor de rechten van de werknemers en voor een fatsoenlijk sociaal leven in die zin zullen

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/wensen-en-verwachtingen-voor-2015 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VSOA - Rail | Syndicat Libre de la Fonction Publique
  november stakingsacties in de provincies Henegouwen Luxemburg Limburg en Antwerpen 1 december stakingsacties in de provincies Namen Luik Oost Vlaanderen en West Vlaanderen 8 december stakingsacties in de provincies Vlaams Brabant Waals Brabant en Brussel 15 december nationale staking ter ondersteuning van de spoorwegen Wij verzetten ons met name tegen de besparingen met 2 1 miljard euro en de invoering van een minimale dienstverlening Lees meer Regeerakkoord Totaal onverteerbaar voor VSOA Spoor persbericht 10 10 14 Het Bestendig Comité van de groep Spoor van het VSOA in vergadering bijeen op vrijdag 10 oktober 2014 heeft het regeerakkoord die door de nieuwe meerderheidspartijen afgesloten werd onderzocht De groep Spoor van het VSOA stelt vast dat dit akkoord asociaal en ANTI OPENBARE DIENST is Lees meer Ambtenaren betalen opnieuw het gelag persbericht 08 10 14 Het VSOA heeft met ontzetting kennis genomen van het zopas gesloten regeerakkoord De partijen van deze kamikazecoalitie hebben besloten dat de werknemers opnieuw het gelag zullen moeten betalen Lees meer Een delegatie van de Groep Spoor bezocht de werkplaats van Stockem mededeling 08 10 14 Dit werkbezoek werd gebracht in het kader van de bezoeken aan de werkplaatsen met spoorwegmaterieel op het spoorwegnet Na Cuesmes Salzinnes en Merelbeke was Stockem aan de beurt om onze delegatie te ontvangen Lees meer Pagina s eerste vorige 13 14 15 16 17 18 19 20 21 volgende laatste VSOA Actualiteit ACLVB voert actie aan zetel MR in Brussel Vakbonden hekelen pensioenhervorming tijdens Nacht van Onderwijs Gemeenschappelijke actie openbare sector in de maak tegen begin juni Persmededeling van het VSOA i v m de lopende acties in de gevangenissen VSOA LRB Mededeling in het kader van de staking gepland op dinsdag 26 april 2016 VSOA dient geen algemene stakingsaanzegging in Ontmoeting met de minister van Pensioenen 300 tal vakbondmensen protesteren tegen

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/emptyfront?page=16 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Nationale staking op 22 december 2011 - VSOA-SPOOR was aanwezig in Antwerpen-Berchem. | VSOA - Rail
  Berchem Om 21H00 werd er begonen met het logistiek te plaatsen aan de hoofdingang om 22H00 zijn wij met een ploeg naar de perrons overgegaan om daar de klappers te zetten om de treinen tot stilstand te brengen UIteraard werd er dan tekst en uitleg verschaft aan de reizigers over het doel van onze staking Farid Chkhachkhi VSOA SPOOR District Noord Oost Foto reportage VSOA Spoor Kantersteen 16 1000 Brussel

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/nationale-staking-op-22-december-2011-vsoa-spoor-was-aanwezig-antwerpen-berchem (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Stakingsactie bij de NMBS van woensdag 21/12 om 22u00 tot donderdag 22/12 om 22u00 | VSOA - Rail
  de welwillendheid af die alle partijen in de regering Di Rupo betonen aan de werkwijze van Minister Van Quickenborne Het VSOA Spoor wijst eveneens de frontale aanval af op de bedienden in openbare dienst in het algemeen en het spoorwegpersoneel in het bijzonder Het VSOA wijst ook de doodsteek af die aan het in België toegepaste sociaal overleg wordt gegeven en vreest dat dit een eerste test is voor wat de algemene norm dreigt te worden binnen de regering Het VSOA Spoor beschouwt de genomen maatregelen als compleet ondenkbaar en eist van Minister Van Quickenborne een herwerking van zijn ontwerptekst Het VSOA Spoor eist van de regering dat ze blijk geeft van durf en creativiteit door de middelen te gaan halen waar ze te vinden zijn namelijk in de financiële en bankwereld Het is door voortdurend de werknemers aan te vallen dat we de economische crisis zullen oplossen Daarom hebben wij aan de directie van de NMBS een stakingsaanzegging ingediend van woensdag 21 12 om 22u00 tot donderdag 22 12 om 22u00 Dirk Verlinden Federaal Vice Voorzitter Gsm 0475 472911 Filoteo Africano 1ste Federaal Ondervoorzitter Gsm 0495 334930 Jacques Joie Federaal Secretaris Gsm 0499 197491 VSOA Spoor Kantersteen 16 1000

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/stakingsactie-bij-de-nmbs-van-woensdag-2112-om-22u00-tot-donderdag-2212-om-22u00 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Q, blijf van de ambtenarenpensioenen af ! | VSOA - Rail
  af te nemen van alle specifieke stelsels o a rijdend personeel spoorwegen post lokale en regionale besturen onderwijs politie gevangenissen militairen die omwille van de zware werkomstandigheden vroeger met pensioen kunnen gaan De minister mag dan wel verkondigen dat hij de pensioenleeftijd niet verhoogt dat is slechts in theorie het geval In de praktijk zal blijken dat vele van de huidige starters onder het voorgestelde systeem niet aan een volledige

  Original URL path: http://www.vsoa-rail.be/nl/news/q-blijf-van-de-ambtenarenpensioenen-af (2016-04-30)
  Open archived version from archive