archive-be.com » BE » V » VESPACLUBOOSTENDE.BE

Total: 131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Huishoudelijk reglement | Vespa Club Oostende vzw
  te worden nageleefd inzake de vereiste wettelijke papieren zoals rijbewijs inschrijvingsbewijs gelijkvormigheidsattest en een geldende verzekering De scooter moet in degelijke staat en conform de Belgische wetgeving zijn en of de wetgeving van het land waarin de activiteit deels plaatsvindt en dit zonder een gevaar of hinder te vormen voor de andere leden Bv verlichting signalisatie banden uitlaat max snelheid voor 50cc Elk lid respecteert de verkeerswetgeving zoals Stoppen voor een rood verkeerslicht tijdens activiteiten zoalsrondritten Voorrang van rechts respecteren als het verkeer niet wordtopgehouden door een wegkapitein Snelheidslimieten respecteren een voorrijdend clublid volgen is geen vrijgeleide om de geldende snelheidslimieten niet na te leven Steeds alle wettelijk verplichte kledij voorzien helm lange broek lange mouwen handschoenen voor wie met een Vespa rijdt met een cilinderinhoud hoger dan 50 cc zowel voor bestuurder als voor passagier Indien de activiteit buiten het Belgische grondgebied plaatsvindt geheel of gedeeltelijk dienen zowel bestuurder als passagier aan alle geldende wetgeving van het betreffende land te voldoen De instructies van de wegkapiteins ten allen tijde opvolgen en steeds achter de vooroprijdende wegkapitein blijven Zoveel mogelijk een vaste plaats innemen op de eigen weghelft blijven geschrankte formatie veelvuldig inhalen vermijden uitzondering de wegkapiteins Voldoende afstand houden zeker als volger van de voorste wegkapitein beducht zijn voor plotse rem of afslagmaneuvers Onmiddellijk hulp bieden bij een ongeval In het bezit zijn van een scooter van het merk Vespa of LML Andere merken worden niet toegelaten De inschrijving Uit de hand Het lidgeld wordt cash aan de penningmeester overhandigd Met de bank Wil daarvoor contact opnemen met het secretariaat Door het lidgeld te betalen gaat het lid automatisch akkoord met de clubreglementen en toelatingsvoorwaarden Het lidgeld bedraagt 20 per persoon Het lidgeld is geldig voor een volledig jaar van1 november tot en met 31 oktober Voor betalingen vanaf juli er zijn dan al tweederde van het werkjaar verstreken wordt 10 euro lidgeld gevraagd Na betaling en registratie van een nieuw lid wordt een lidkaart in de mate van het mogelijke snel geleverd Door het feit dat we een officiële Vespaclub zijn is het wenselijk vóór 15 december te betalen Dan kunnen de lidkaarten snel via Vespa Club België worden geregeld Na deze periode vraagt Vespa Club België tijd tot de maand maart In de regel gaan we ervan uit dat elk potentieel lid alvorens het lidgeld over te maken ten minste één keer deelneemt aan een clubactiviteit Dit stelt beide partijen het potentiële lid en de andere leden van VCO in staat om elkaar te leren kennen De uitsluiting Dit betreft het recht van het bestuur om iemand te weigeren of uit te sluiten Het bestuur van VCO heeft het voorrecht om aanvragen voor lidmaatschap te weigeren Als de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd kan het bestuur van VCO een lid met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten van VCO zonder terugbetaling van het lidgeld Bij wangedrag of agressief gedrag of wanneer een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden zal dezelfde sanctie

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/huishoudelijk_reglement (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Lidmaatschap | Vespa Club Oostende vzw
  van uitmaakt kan je deelnemen aan alle officiële treffens in ons land inclusief de Belgian Vespa Days Voor wie zich niet wil beperken tot ons kleine Belgenland is er de Vespa World Club waarbij je dankzij je lidmaatschap van Vespa Club Oostende ook bent aangesloten Je kan je dus met alle gemak inschrijven voor de Vespa Alp Days de British Vespa Days of waarom niet de Vespa World Days En voor slechts 5 extra ben je meteen ook lid van de Belgische Federatie voor Oude voertuigen wat je nog meer voordelen oplevert Leden van Vespa Club België vind je overal Aan t zèètje uiteraard Maar ook in het verre binnenland of buiten onze grenzen Als je naar een treffen of bijeenkomst rijdt vind je vast wel iemand om een eindje met je mee te rijden of kan je zelf inpikken ergens langs de weg Je bent werkelijk noois allein op boane zoals onze slogan het zo treffend verwoordt We zijn overal en met velen VCO is ook niet zo maar een club waarbij je je jaarlijks snel even je lidgeld betaald en er voor het rest van het jaar niets meer van hoort We zijn actief op twitter hebben naast onze officiële pagina een zeer actieve Facebookgroep en onze leden krijgen ook regelmatig een mail in de bus met de vespa agenda voor de volgende weken Velen spreken ook spontaan af op een zonnige dag voor een avond ritje onder vrienden Want dat wordt je wel bij VCO Heb je nog steeds interesse om lid te worden van een van de snelst groeiende vespafamilies van het land Lees dan eerst even het huishoudelijk reglement voor je verdergaat Goede afspraken maken immers goede vrienden Een lidmaatschap aanvragen kost 20 en kan je hier Zoekveld DE KLEINE LETTERTJES Het clubnieuws op deze

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/lidmaatschap (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Lid worden | Vespa Club Oostende vzw
  Dag Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Maand Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaar Jaar 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/lidmaatschap_aanvraag (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Vespa Club België & Vespa World Club | Vespa Club Oostende vzw
  World Club Vespa Club België Vespa World Club Als lid van Vespa Club Oostende ben je automatisch ook lid van de officiële Vespa Club van België die op zijn beurt weer deel uitmaakt van de Vespa World Club de wereldwijde Vespafederatie Concreet betekent dit dat je mag deelnemen aan alle officiële treffens in het kleine binnen maar vooral ook het verre buitenland Van Athene tot Oslo en van Moskou tot

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/vcb (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Statuten Vespa Club Oostende vzw | Vespa Club Oostende vzw
  gewone meerderheid van stemmen Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt doorslaggevend ARTIKEL 16 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter Indien deze belet of afwezig zijn wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders ARTIKEL 17 Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen ARTIKEL 18 De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt ARTIKEL 19 Bestuurders die namens de vereniging optreden moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging ARTIKEL 20 Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen overeenkomstig art 13 4 lid W VZW De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon die lid is van de vereniging De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden a op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur b door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven tor kennis gebracht worden van de betrokkene De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit ARTIKEL 21 Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging overeenkomstig art l3bis 1 lid W VZW De raad van bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur aanstellen Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden a op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur b door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur dat als een college vergadert worden steeds genomen in collegiaal overleg TITEL IV ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 22 De algemene

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/statuten (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Oorkonde Vespa Club België | Vespa Club Oostende vzw
  Wij zijn VCO Rittenbox Blauwe VCO fleece bestellen Rode VCO jas bestellen Goede afspraken Goede vrienden Wegkapiteins Foto s Flickr Instagram Huishoudelijk reglement Lidmaatschap Lid worden Vespa Club België Vespa World Club Statuten Oorkonde Vespa Club België Leden Nieuws Clubnieuws Persberichten Vespazette In de VCO mailbox In de media Social media Facebook Flickr Instagram Twitter Contact Zoekertjes Clubs Home Over ons Oorkonde Vespa Club België Oorkonde Vespa Club België Zoekveld

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/oorkonde (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Leden | Vespa Club Oostende vzw
  300 ie Torhout Andrea Bulteel Vespa LX 125 Beige Oostende Andrea De Cort Vespa GTS 125 Slijpe Andrew Snijkers Vespa PX 125 Zwart Oostende Anja Defevere Sponsor VCO Vespa GTS 250 Gistel Ann Peere Vespa Primavera 125 Gistel Ann Van den Sompel Gent Annabelle Bauwens Vespa PX 125 Zwart Brugge Annelies Spriet Vespa Primavera 125 Bianco Ieper Annick Bauwens Vespa Primavera 125 Oostende Armand Manten Bulteel Vespa GTS 250 ie ABS Chiquita Yellow Oostende Bart Hommez Vespa PX 125 Oostende Bart Houwen secretaris VCO Vespa PK 50 1992 Vespa GL 150 1959 Vespa 125 Primavera Leffinge Bernadette Lemaire Vespa Lx 125 De Haan Bernard Pinsart Vespa PX 150 Rosso Vespa GTS300 ie black Oostende Bernard Rooze Vespa GTS 250 ie Gits Bunti Hameed Shahzad Sponsor VCO Vespa GTS 300 ie Titanium Super Sport Oostende Carlos Van Craeynest ritencoördinator en verantwoordelijke foto s Vespa GTS 250 ie Gris Oostende Chris Jans LXV 125 Gris Gistel Chris Vantieghem Vespa PX 125 Black Deinze Christiaan Decoene Vespa GTV 250ie Lauwe Christian Debusscher Vespa Sprint 150 Diest Christine Derous Bijrijder Rik Miny Torhout Claude Cloet Vespa PX 125 Lombardsijde Claudia Samijn Vespa Sprint Veloce Oostende Daisy Veldeman Bijrijder Dirk Aspeslagh Wervik Dannick Pauwels Vespa GTS 125 ie Westkerke Dayle Vanbillemont Vespa LX 50 Westkerke Diane Huyghe Vespa Primavera 50 Oostende Dirk Aspeslagh Vespa LX 125 Zandvoorde Dominique Mietje Vandemoortele Vespa LX V 50 Oostende Donna De Coeyere Vespa GTS 300 ie rood bijrijder Mark De Waele Merelbeke Dries Holsteyn Zoon van Hubert Blankenberge Dylan Vanbillemont Vespa LX 50 Bredene Edwin Deprez Vespa GTS 300 ie rood Oostende Ephram Gevaert Vespa VNB 125 Bredene Eric Syvertsen Vespa GTS 250 Red Oostakker Erika Rattier Bijrijder Herve Bouzin Vespa GTV 300 Beige Oostende Erwin Boussery Vespa Primavera 125 Black Zwezele Erwin Van der Straeten Vespa GTS 300

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/leden (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | Vespa Club Oostende vzw
  Club Oostende promoot Oostendegevoel in Limburg Lees verder over Vespa Club Oostende promoot Oostendegevoel in Limburg Vespa Club Oostende lanceert eigen bier Lees verder over Vespa Club Oostende lanceert eigen bier Vespa Club Oostende steunt actie Child Focus Een tijdje geleden startte Child Focus de actie NotFound org Met deze actie roepen zij websitebeheerders op een code in hun website te integreren die wanneer de bezoeker een verkeerd adres intikt een pagina weergeeft waarop niet enkel de boodschap pagina niet gevonden wordt getoond maar meteen ook een opsporingsbericht voor een vermist kind op het scherm zet Lees verder over Vespa Club Oostende steunt actie Child Focus Vespa Club Oostende hernieuwt samenwerking met Ostend Motor Sport Op een gezamenlijke vergadering tussen vertegenwoordigers van Vespa Club Oostende VCO en Ostend Motor Sport OMS is besloten dat de twee motorverenigingen ook in 2016 hun samenwerking verderzetten met onder meer een gezamenlijke avondrit Lees verder over Vespa Club Oostende hernieuwt samenwerking met Ostend Motor Sport Met de Kerstman op de Vespa Op 19 december organiseert Vespa Club Oostende in samenwerking met Steene Leeft een kerstrit waarbij de Oostendse Vespisten opgeroepen worden hun scooters of zichzelf in een kerstjasje te steken Verwacht dus een parade van fonkelende lichtjes en kleurrijke rijders als je op de kerstmarkt van Stene Dorp rondloopt die zaterdagmiddag De Vespa s komen aan omstreeks 15 uur en vertrekken terug mét de Kerstman om 15u 45 Lees verder over Met de Kerstman op de Vespa Pagina s 1 2 3 4 5 volgende laatste Clubnieuws Website vistasulmare be online Vista sul Mare 2016 inschrijven vanaf 1 mei Aperitief in t Vliegpleintje Inschrijvingen Belgian Vespa Days 2016 VC Ath Inschrijvingen stedenrit 2016 geopend Zoekveld VCO perslijst Vul uw e mailadres in om onze persberichten te ontvangen E mailadres Inschrijven Uitschrijven DE KLEINE LETTERTJES

  Original URL path: http://www.vespacluboostende.be/nieuws (2016-04-27)
  Open archived version from archive