archive-be.com » BE » S » SLFP-RAIL.BE

Total: 423

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VSOA Spoor ontvangt de Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant | VSOA - Rail
  van Mobiliteit Jacqueline Galant deelgenomen aan het uitgebreide Uitvoerend Comité op 25 vrijdag september van de groep Spoor Ze heeft een presentatie van haar strategische visie voor het Belgische spoor gegeven aan de afgevaardigden en leden In de discussie die volgde kon de minister in detail reageren op de vragen van de deelnemers VSOA Spoor Kantersteen 16 1000 Brussel Tel 02 213 60 60 Fax 02 224 66 10 vsoa

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/vsoa-spoor-ontvangt-de-minister-van-mobiliteit-jacqueline-galant (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Reactie van het VSOA Spoor op de strategische visie voor het Spoor | VSOA - Rail
  Desalniettemin benadrukt de groep Spoor van het VSOA dat ze een stevig en definitief standpunt zal innemen na de hoorzitting geplant op 16 september met de 2 CEO s voor de Infrastructuur Commissie van de kamer Als de huidige geruchten juist blijken te zijn schrapping van HR Rail verlies van banen de toekomst van het personeel van B Logistics zal dit binnen de groep spoor als onaanvaardbaar worden beschouwd Onder

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/reactie-van-het-vsoa-spoor-op-de-strategische-visie-voor-het-spoor (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • NMBS wil reservatietijd voor reizigers met handicap in grote stations verminderen | VSOA - Rail
  stations Momenteel moeten ze daarvoor 24 uur op voorhand reserveren maar de spooroperator stelt voor om die reservatietijd voor rechtstreekse verbindingen tussen 18 stations te verminderen tot slechts 3 uur NMBS wijst erop dat de Europese regelgeving de reservatietijd vastlegt op 48 uur en dat België het met 24 uur dus al beter doet Toch zorgt die 24 urenregel voor kritiek bij de verenigingen voor personen met een handicap omdat die ervoor zorgt dat de personen met een verminderde mobiliteit niet ongepland op een veilige manier de trein kunnen nemen Ondertussen heeft NMBS 18 grotere stations geïdentificeerd tussen dewelke assistentie binnen een periode van minimaal 3 uur zou kunnen worden aangevraagd Het gaat daarbij enkel om assistentie voor rechtstreekse verbindingen tussen de betrokken stations Volgens NMBS zou twee derde van het cliënteel dat assistentie aanvraagt kunnen profiteren van de verminderde reservatietijd NMBS zal de maatregel die gepland is voor begin 2016 voor advies voorleggen aan de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap In 2014 werden via het contact center en in de stations dus zonder reservatie 57 524 aanvragen voor assisentie voor personen met beperkte mobiliteit ingediend Dat zijn er duizend meer dan het jaar ervoor 56 511

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/nmbs-wil-reservatietijd-voor-reizigers-met-handicap-grote-stations-verminderen (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Presentatie van de Strategische Visie voor het Belgische Spoor door de Minister van Mobiliteit | VSOA - Rail
  elementen te specifiëren Een economische schuld van meer dan 4 miljard euro en een schuldgroei van 200 miljoen per jaar tussen 2005 en 2014 maar hoe zit het later als er niets aan wordt gedaan Het openen van de interne markt in 2019 2021 binnen de ETF hebben wij altijd gevochten tegen de liberalisering van de markt maar wordt helaas werkelijkheid in de nabije toekomst De staat is en blijft hoofdaandeelhouder van de Belgische Spoorwegen hij is degene die overheidssteun toewijst forse neerwaartse herziening voor opdrachten van openbare dienst Daarnaast vertaalt het zijn eigen eisen in het beheerscontract met Infrabel en met de NMBS Enorme verspilling van de publieke middelen toegekend in het verleden zoals Faraonische stations oneigenlijk gebruik van consultancy aankoop van ongeschikt materiaal zie Fyra overbodige investeringen een groot aantal dochterondernemingen inefficiënt beheer door ex Eurostation slecht beheer van bepaalde activiteiten zie dossiers ABX en Logistic s Al deze feiten hebben wij reeds gehekeld in Argument in februari 2015 Gelet op deze verschillende factoren is het duidelijk dat als er snel niets gedaan wordt het scenario van faillissement lonkt Wat moet u onthouden uit deze presentatie Ik erken een bepaalde politieke moed en dit is de eerste keer in vele jaren die een project voor het spoor durft voor te stellen Zelfs al kunnen wij sommige punten totaal niet goedkeuren bijvoorbeeld niet begeleide treinen op secundaire lijnen vinden wij daarentegen een aantal punten terug die zijn opgenomen in onze eisenbundel herstel van het goederenvervoer grensoverschrijdende verbindingen humanisering van de diensten einde loopbaanplanning Sommige betwisten dit in blok door dogmatisch denken en zien het als het begin van de Apocalyps van de Belgische spoorwegen Na een realistische en objectieve analyse en op voorwaarde dat iedereen zijn rol correct speelt door een bevoorrechte sociale dialoog in het bijzonder en het

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/presentatie-van-de-strategische-visie-voor-het-belgische-spoor-door-de-minister-van-mobiliteit (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Verbeterde veiligheid in de stations : VSOA Spoor pleit voor veiligheidspoortjes | VSOA - Rail
  verbale agressies zijn vaak met reizigers die niet in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs Wij zijn ook bezorgd over het overheidsproject om treinen zonder begeleider te laten rijden op secundaire lijnen Dit zal een verhoogd onveiligheidsgevoel met zich meebrengen alsook dat de rijtuigen een wetteloze zone worden Op termijn zal blijken dat het banenverlies zal leiden tot een contra productiviteit Lees hieronder artikel verschenen in Nord Éclair Sinds 1 juli 2015 is het station van Brussel National Airport uitgerust met dergelijke veiligheidspoortjes zoals in de Brusselse metro Enkel reizigers met een geldig vervoersbewijs hebben nog toegang tot de perrons Deze maatregel zou doorgetrokken kunnen worden naar andere stations over het ganse land zoals Filoteo Aficano Federaal Voorzitter van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt VSOA afdeling Spoor voorstelt Wij gaan dit zeker nog bespreken met de overheid daar de agressie tegenover onze werknemers meestal van reizigers komen die niet in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs verteld Mr Africano Hij kan zelf bevestigen dat in de jaren 70 en 80 er wel veiligheid controles aanwezig waren in de stations Maar er is wel een andere hervorming die de syndicale organisaties zorgen baart namelijk de afschaffing van de begeleiders in de treinen op secundaire lijnen Dat zou een regelrechte catastrofe zijn zegt hij Zelfs als ze geen mandaten meer hebben van de gerechtelijke politie is het van groot belang om de treinbegeleiders niet af te schaffen om geen wetteloze zone te creëren in de treinen In Frankrijk zal de SNCF eind 2015 in alle stations veiligheidspoortjes plaatsen Hun objectief is niet enkel de veiligheid verhogen maar ook de fraude te verminderen op deze manier deze kost loopt jaarlijks op tot bijna 300 miljoen euro Zij gaan prototypes plaatsen en testen in het station Saint Charles in Marseille

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/verbeterde-veiligheid-de-stations-vsoa-spoor-pleit-voor-veiligheidspoortjes (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Tussenkomst VSOA Spoor in de Commissie voor Transport van het Waals Parlement | VSOA - Rail
  en Heren Volksvertegenwoordigers Jacques Joie vertegenwoordigd de groep Spoor van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt Jullie hebben een gedetailleerde uitleg van de procedures en adviezen over deze kwestie van de vorige sprekers ontvangen Sta mij toe om ons standpunt ter zake toe te lichten Bij de NMBS Belgische Spoorwegen is er ruimte voor een sociaal dialoog Aan de ene kant zijn er een aantal mechanismen en legale organen die het sociale dialoog organiseert zowel op regionaal en nationaal vlak GPC NPSC NPC CPBW t is te zeggen voor wat betreft personeelszaken Deze ruimten van dialoog en uitwisseling van standpunten bevatten al een zeer belangrijke eerste filter in de sociale relaties Anderzijds zijn na verloop van tijd de informele relaties verder ontwikkeld tussen de vakbonden en de lokale verantwoordelijken de regio s en de centrale administratie van de NMBS Belgische Spoorwegen Het gebruik van al deze procedures kunnen vaak werkonderbrekingen voorkomen hoeveel effectieve werkonderbrekingen wegens staking zijn vermeden hoeveel conflicten werden opgelost Uit ervaring kunnen we beweren dat Er een goede communicatie bestaat tussen de partijen er een duidelijke en juiste informatie tijdig is verspreid en door actief te luisteren dit in belangrijke mate bijdraagt aan de sociale vrede Al deze initiatieven vormen een goede sociale dialoog Wij onderschrijven perfect deze lijn Om werkonderbrekingen te omkaderen tekenden wij we een protocol van akkoord met de NMBS Belgische Spoorwegen die de procedures bepaalt Dit is nu onderdeel van onze ARPS Dit behandeld o a de legitimiteit van de acties We zijn over het algemeen gezien tevreden over de wijze waarop deze procedures worden toegepast Besluit We ondersteunen een sterke en constructieve dialoog waarin beide partijen hun verantwoordelijkheden nemen We moeten niet wachten tot een conflict wordt geboren want er zijn vaak voorafgaande alarmsignalen alvorens te reageren zowel lokaal als regionaal

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/tussenkomst-vsoa-spoor-de-commissie-voor-transport-van-het-waals-parlement (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Algemene verklaring van de Groep Spoor van het VSOA op het NPC nr. 265 van 9 juli 2015 | VSOA - Rail
  in vele stations vooral omdat natuurlijk onze syndicale opdracht het beschermen arbeidsplaatsen is Want het is duidelijk dat met het sluiten van de loketten op termijn het station zelf zal verdwijnen alsook de activiteiten en misschien ook wel een aanpassing van het vervoersplan Het zijn in de eerste plaats de meest landelijke gebieden die als eerste getroffen zullen worden Door hun ligging zijn ze economisch gezien reeds benadeeld en een sluiting zal het isolement alleen maar versterken Onveiligheid vandalisme verwaarlozing en verkrotting zullen enorm toenemen ingevolge een economisch en politieke beslissing maar het is wel weer de openbare dienst die met de vinger zal worden gewezen Treinbegeleider en materiaal DESIRO Wij zijn zeer tevreden met de positieve initiatieven die genomen zijn door de NMBS voor het aantrekken en aanwerven van nieuwe treinbegeleiders om openstaande posten in te vullen Deze tijdelijke situatie van gebrek aan personeel moet wel niet leiden tot het uitwerken van een plan om treinen zonder begeleider te laten rijden Wij zouden graag het standpunt van de NMBS kennen aangaande de informatie die wij hebben over de bestellingen van een 4de rijtuig voor de treinstellen Desiro voorzien in 2017 Als wij er vanuit gaan dat het gaat om het verbeteren van het aanbod voor de reizigers zijn wij enorm verwonderd om te vernemen dat het 4de rijtuig zal dienen om het uit te rusten met een verkoopautomaat gelijkaardig aan deze die reeds in de stations staan Het doel hiervan is duidelijk om het werk van de treinbegeleider af te schaffen en een deel van die taken over te dragen aan de treinbestuurders Dit accepteren wij NIET Kan u ons volgende punten toelichten Wat is er gaande met deze bestelling Zo ja wat is de planning hiervoor Welk doel wordt hier eigenlijk nagestreefd Is er een piloot project voorzien

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/algemene-verklaring-van-de-groep-spoor-van-het-vsoa-op-het-npc-nr-265-van-9-juli-2015 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Document 265/1HR Rail - beheer van de pensioenen | VSOA - Rail
  de herschikking enkel intern gebeuren of zal het personeel de mogelijkheid behouden om hun activiteiten PDOS verder te zetten als men voor deze optie kiest wat zijn dan de voorwaarden waaronder detachering zal worden gerealiseerd mijn organisatie werd niet uitgenodigd op de paritaire subcommissie en gezien het belang van deze kwestie geloven wij dat we officieel geïnformeerd moeten worden tijdens de NPC over de voortgang van dit herschikkingsdossier Hoewel wij het behoud hadden gewild van de verschillende maatregelen zonder voorwaarden van het pensioen bij de spoorwegen rekening houdend met de huidige context verwelkomen wij met grote voldoening de door het kabinet van de minister opgegeven punten het behoud van de preferentiële statuut van het rijdend personeel het behoud van de toegangsvoorwaarden tot het pensioen het behoud van de tantièmes in afwachting van de slotconclusies van het nationaal comité voor de pensioenen onze deelname aan het debat over de zware beroepen Wij dringen er ten zeerste op aan dat deze participatie is geen alibi mag zijn maar dat wij een actieve rol hebben in het debat Om een deel van de arbeidsplaatsen te vrijwaren bij HR Rail die de dienst uitbetaling voor de pensioenen moet handhaven heeft de groep Spoor van

  Original URL path: http://www.slfp-rail.be/nl/news/document-2651hr-rail-beheer-van-de-pensioenen (2016-04-29)
  Open archived version from archive