archive-be.com » BE » S » SITEHOSTING.BE

Total: 467

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IF - Mensenrechten
  Het geeft ook de garantie dat slachtoffers van discriminatie een compensatie kunnen claimen in alle lidstaten Een tweede instructie Council Directive 2000 78 EC verbiedt discriminatie op basis van geloof en religie handicaps leeftijd en seksuele oriëntatie Het geeft ook de basisrechten voor bescherming en het verplicht werkgevers redelijke aanpassingen te maken als het gaat om een persoon met een handicap die in staat is om het werk te doen waarvoor hij gesolliciteerd heeft Deze twee instructies hebben standaarden vastgelegd die een normaal niveau van bescherming tegen discriminatie in de EU geven Deze instructies maken het noodzakelijk dat nationale regels in de lidstaten worden aangepast Dit pakket van maatregelen is onderdeel van een integrale strategie om een betere kwaliteit van leven voor Europese burgers te garanderen Door te helpen discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te stimuleren draagt de EU actief bij aan de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden en de vermindering van de financiële kosten die voortvloeien uit exclusie Tekst gedeeltelijk overgenomen uit The fight for Equality by the European Commission DG Employment and Social Affairs Europa s eerste uitgebreide wet voor gehandicapten Discriminatie komt niet alleen voor op het gebied van tewerkstelling maar ook op het gebied van openbaar vervoer onderwijs en toegang tot diensten en goederen Dit alles heeft een grote invloed op het werkpotentieel van mensen met een handicap Het gebied van arbeidspotentieel staat in nauwe verwantschap met zaken zoals onderwijs transport en toegang tot goederen en diensten Daarom is een wetgeving die alleen gericht is op de arbeidsmarkt niet voldoende Om ervoor te zorgen dat een persoon met een handicap een actief lid van de gemeenschap kan zijn en op alle gebieden mee kan doen is er een nieuwe specifieke wetgeving nodig Mensen met een handicap in Europa kijken met een zekere jaloezie

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/human_rights.asp?lang=4&main=9&sub=2 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • IF - Mensenrechten
  voor het Europese Jaar van Mensen met een Handicap 2003 is de Madrid Resolutie opgesteld tijdens het Europese Congres van Mensen met een Handicap gehouden in Madrid in maart 2002 met meer dan 600 deelnemers uit 34 landen De aangenomen tekst was het resultaat van consensus tussen EDF het Spaanse Voorzitterschap van de EU en de Europese Commissie De Madrid Resolutie gaat uit van de huidige situatie van mensen met

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/human_rights.asp?lang=4&main=9&sub=3 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IF - Mensenrechten
  dat de kwaliteit van hun leven geen reden voor abortus of euthanasie is Dit document was de basis voor het IF gedragslijn document over het recht om anders te zijn hetgeen geaccepteerd is door alle leden van de Algemene Vergadering Gebaseerd op deze gedragslijn heeft IF samen met EDF een Europese resolutie uitgewerkt over Prenatale diagnostiek en Afbreken van zwangerschap voor alle handicaps Deze resolutie is unaniem geaccepteerd tijdens de

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/human_rights.asp?lang=4&main=9&sub=4 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IF - Mensenrechten
  zogenaamd onrechtmatig leven maken gynaecologen onzeker en extra actief gemaakt in het uitvoeren van prenatale diagnostiek om alle handicaps te detecteren en abortus aan te bevelen Op de 12e IF Internationale Conferentie voor Spina Bifida en Hydrocefalie in Toulouse in 2000 is een resolutie aangenomen waarin de nadruk gelegd wordt op het recht om te leven voor mensen met Spina Bifida en of Hydrocefalie De resolutie is afgemaakt in 2002 en de IF leden hebben de volgende actiestappen voorgesteld Opzetten van een Internationaal Kennis Centrum om iedereen toegang te geven tot alle onderwerpen die te maken hebben met Spina Bifida en Hydrocefalie Stimuleren van onderzoek naar de oorzaken van neuraalbuisdefecten en speciaal naar de rol die foliumzuur hierin speelt Voorzichtig omgaan met de boodschap tijdens preventiecampagnes om de waardigheid van mensen met een handicap te waarborgen Bevorderen van het bewustzijn van de effecten van discriminatie praktijken in het taalgebruik van professionelen en het gebruik hiervan door ziekteverzekeraars Organiseren van bewustzijnsactiviteiten zodat steeds meer mensen weten wat Spina Bifida en Hydrocefalie inhoudt Gebaseerd op de resolutie het recht om anders te zijn heeft IF met EDF samengewerkt met betrekking tot de Europese Resolutie over Prenatale Diagnostiek en Afbreken van Zwangerschappen voor alle handicaps Deze resolutie is unaniem aangenomen tijdens de jaarlijkse EDF Algemene Vergadering in Athene in 2003 De IF resolutie is gepresenteerd en geaccepteerd tijdens de jaarvergadering van de Amerikaanse Vereniging voor Spina Bifida IF verwacht dat deze specifieke discussies een sterke invloed zullen hebben op de 10 nieuwe lidstaten vanwege hun religieuze achtergrond Het is ook daarom dat ze zich hiervoor actief moeten gaan inzetten Op de 12e Internationale Conferentie voor Spina Bifida en Hydrocefalie in Toulouse met het thema Het recht om anders te zijn zijn 270 mensen uit 22 landen samengekomen ouders en volwassenen met deze afwijkingen om alle elementen die deze conditie met zich meebrengt te bespreken Sinds enige tijd hebben nieuwe detectiemethodes zoals een echo ouders de mogelijkheid gegeven om hun baby voor de geboorte te kunnen zien In de Westerse wereld kiest 90 van de ouders voor abortus of beëindiging van de zwangerschap als het kindje Spina Bifida heeft Prenatale diagnostiek kan niet helemaal vaststellen hoe erg de afwijking is Toch is in meer en meer landen abortus legaal en sociaal geaccepteerd en in vele landen is er geen tijdslimiet waarop abortus toegepast kan worden als de foetus Spina Bifida of andere zware afwijkingen heeft De motivatie voor abortus is de prognose dat het resultaat voor het kind slecht zou kunnen zijn Dit kan ook uitgelegd worden als zijnde dat leven met Spina Bifida geen zin heeft Dit soort informatie wordt vaak gegeven door mensen die niet voldoende kennis hebben over het leven van mensen met Spina Bifida en Hydrocefalie Geboorteplanning en primaire preventie het innemen van foliumzuur voor en gedurende het eerste deel van de zwangerschap heeft aangetoond dat dat het aantal geboorten met Spina Bifida drastisch vermindert Voor primaire preventie is het nodig dat er Nationale Educatieve programma s zijn om er

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/human_rights.asp?lang=4&main=9&sub=5 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IF - Ontwikkelingslanden
  de integratie op school de werkplek en in de buurt Samen met de families kijkt IF wat er nodig is om hun leven te verbeteren en hoe het locale zorgsysteem verbeterd kan worden zodat hun kinderen hun volle potentieel kunnen bereiken Het voordeel is dat alle inbreng gebruikt wordt om de doelgroep te helpen Een inventarisatie van hun problemen doet vragen oprijzen als waar hebben we succes gehad wat ging er fout waarom wat kan IF doen om de locale situatie te verbeteren Door aan het eind van de keten te beginnen heeft IF de armen sterker gemaakt en draagt zo bij aan de verbetering van het hele zorgsysteem Luisterend naar de verhalen van de ouders wordt er informatie verkregen over de mogelijke oorzaken van de afwijkingen Dit bepaalt de kern van het preventie programma waarin foliumzuur vaccinatie en het verbeteren van de locale gezondheidszorg elementen van vitaal belang zijn Het IF programma bouwt geen compleet nieuwe gezondheidszorg op voor haar doelgroep maar verbetert het bestaande systeem en potentieel De grootste inbreng is ouder en patiënten organisaties meer zeggenschap geven het trainen van bestaand personeel op alle niveaus en het delen van informatie en kennis Direct en indirect heeft dit een positieve invloed op het hele systeem in een regio Een gezondheidszorg wat leert te zorgen voor de arme mensen met Spina Bifida en of Hydrocefalie ontwikkelt op die manier ook de capaciteit om andere medische problemen op te lossen Gedurende de laatste 10 jaar heeft IF diverse goede voorbeelden van goede toepassingen ontwikkeld samen met de locale partners Dit heeft geresulteerd in oudergroepen materiaal voor training een effectieve CBR benadering goede chirurgie tegen lage prijzen efficiënte voor en nazorg bij operaties lange termijn rehabilitatie en integratie een neuropediatrische benadering Vakkundigheid wordt verbeterd door op de inbreng van ouders te

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/developing_countries.asp?lang=4&main=10&sub=2 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IF - Ontwikkelingslanden
  altijd belangrijk dat zij door een arts onderzocht worden Kinderen die ouder zijn en symptomen van overdruk hebben moeten zo spoedig mogelijk door een arts onderzocht worden Voor oudere kinderen of jongeren met een gestabiliseerde Hydrocefalie is het niet noodzakelijk dat ze op korte termijn een arts raadplegen tenzij er problemen zijn Als een shunt niet noodzakelijk is kunnen andere manieren van hulp vaak bijdragen tot een verbeterde kwaliteit van leven voor het kind Voordat een onderzoek door een arts plaatsvindt moet het volgende worden gedaan Het meten van de omvang van het hoofd van het kind Zie de IF brochure over hydrocefalie Het trainen van de moeder over hoe ze de omvang van het hoofd moet meten waarop te letten en hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden Als de arts voorschrijft dat een shunt geplaatst moet worden is het belangrijk dat de beslissing genomen wordt met inachtneming van waar het kind woont en in welk ziekenhuis de operatie plaats moet vinden IF heeft een specifieke gids ontwikkeld G uidelines on the Treatment of Hydrocephalus in Developing Countries en gebruikt deze gids in alle projecten Deze gids is tot stand gekomen met medewerking van Dr M Oneko c o KCMC Kinderafdeling en Dr M Nicol van het CCBRT in Dar es Salaam Behandeling Traditioneel wordt Hydrocefalie behandeld door het plaatsen van een ventriculo peritoneale drain VP drain Een alternatieve methode is de ETV methode Endoscopic Third Ventriculostomy Drains kunnen een aantal problemen geven Ze zijn gevoelig voor infectie met name in de eerste drie maanden na plaatsing Draininfecties zijn levensbedreigend en behandeling neemt veel tijd in beslag VP drains zijn ook gevoelig voor complicaties Een studie toonde aan dat 40 van de patiënten een drainrevisie nodig had binnen twee jaar na plaatsing Daar men voor het leven afhankelijk is van

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/developing_countries.asp?lang=4&main=10&sub=3 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IF - Ontwikkelingslanden
  op het KCMC september 2000 en gecoördineerd door Dr M Oneko p a KCMC Kinderafdeling en Dr M Nicol Dar es Salaam De neurogene blaas management van continentie CIC in Vietnam De nieren zijn bijzonder kwetsbaar voor schade van druk en steeds weerkerende infecties in het eerste levensjaar 10 van de kinderen met Myelomeningocele MM zullen een dilatatie vervorming binnen het eerste levensjaar ontwikkelen en 35 tegen de tijd dat ze 4 jaar oud zijn Verder zijn er gegevens dat meer dan 50 van MM kinderen een gevaarlijke blaas hebben een actieve sfhincter met of zonder een actieve detrusor Om deze reden is het van vitaal belang dat deze kinderen een goed protocol volgen om de nierfunctie te beschermen Het milieu van een ontwikkelingsland maakt het noodzakelijk een inventieve benadering te hebben wanneer het gaat om de behandeling van deze kinderen Praktisch denken en volgen van voorschriften is zeer belangrijk om succes te behalen en te behouden Clean Intermittent Catheterization CIC is een procedure die IF heeft geimplementeerd in haar projecten in het Zuiden Het is een eenvoudige manier om personen die verlamd en incontinent zijn sociaal droog te maken Dit door middel van een eenvoudige herbruikbare katheter De nieren en blaas blijven gezond door de blaas telkens volledig te ledigen Dit voorkomt bijkomende handicaps Voor meer informatie zie The Protocol on the Management of the Neurogenic Bladder Droog en infectievrij na 17 jaar het verhaal van Romani Romani Josef is 19 jaar en woont in Marango aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania We ontmoeten Romani in het project in Moshi wanneer hij op controle komt voor zijn blaas Romani woont met zijn grootmoeder en een andere jongen van het dorp in een kleine hut Zijn moeder verliet hem toen hij pas geboren was en zijn vader stierf

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/developing_countries.asp?lang=4&main=10&sub=4 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IF - Ontwikkelingslanden
  opzetten van onderzoeksprogramma s waarvan in de toekomst mensen met Spina Bifida en of Hydrocefalie in het Noorden en het Zuiden kunnen profiteren Onderzoek over het gebruik van de ETV methode bij kinderen met Hydrocefalie Dit is een studie van het IF project in het CURE Kinderziekenhuis in Uganda Deze studie werd in 2004 gepubliceerd en laat de resultaten zien van de ETV methode die op 300 kinderen met Hydrocefalie is toegepast Dit is het grootste onderzoek wat tot nu toe is verricht Er is vastgesteld dat infectie bij de pasgeborene de meest voorkomende oorzaak van Hydrocefalie in Uganda is Onderzoek naar de behandeling van de neurogene blaas in kinderen met Spina Bifida en na een trauma van de ruggengraat In samenwerking met 3 lokale partners en de Katholieke Universiteit van Leuven vergelijkt IF in deze studie de nier en blaasfuncties van kinderen die behandeld en opgevolgd werden in de eerste twee jaar van hun leven met kinderen wier behandeling langer dan drie jaar uitgesteld was totdat het continentieprobleem begon IF hoopt te bewijzen dat behandeling met Ultra Sound en Retrograde Cysturethrogram geassocieerd met een simpele cystometrische beoordeling vroege detectie van de aangetaste blaas mogelijk maakt en de standaard urodynamica kan vervangen In de laatste drie jaar heeft IF bijgedragen aan de volgende projecten Clean Intermittent Catheterization Overview of Results in 194 Patients with Spina Bifida Agnes Jeruto RN Dan Poenaru Richard Brainsford Published in The African Journal of Paediatric Surgery Hydrocephalus in Uganda the predominance of infectious origin and primary management with endoscopic third ventriculostomy Dr Warf BC Journal of Neurosurgery Pediatrics 1 102 1 15 2005 Comparison of 1 year outcomes for the Chhabra and Codman Hakim Micro Precision shunt systems in Uganda a prospective study in 195 children Warf BC J Neurosurg Pediatrics 4 102 358 362

  Original URL path: http://ifglobal.sitehosting.be/developing_countries.asp?lang=4&main=10&sub=5 (2016-04-30)
  Open archived version from archive