www.archive-be.com » BE » S » SCHELLE.BE

Total: 876

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Schelle.be; Milieudienst
  schelle be carry de laet schelle be Deze dienst behartigt alles wat te maken heeft met ons leefmilieu Je kan er terecht voor informatie over voorkoming en selectieve inzameling van afval informatie i v m milieuvergunningen voor hinderlijke inrichtingen in het kader van het Vlarem het indienen van vergunningsaanvragen voor hinderlijke inrichtingen klasse 2 en meldingsplichtige inrichtingen klasse 3 duurzame ontwikkelingen verminderen van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen duur spaar zaam
  http://www.schelle.be/Milieudienst/2285/default.aspx?id=70 (2012-08-21)


 • Schelle.be; Financiële dienst
  Werken Ruimtelijke Ordening Milieudienst Financiële Dienst Jeugddienst Gemeenschapswacht Gemeentelijke werkplaatsen Containerpark BKO De Schellebel Politie Sociale bouwmaatschappij Sportdienst wapenschild stuur ons een e mail nuttige nummers Doorzoek de website Financiële dienst Simonne De Herdt Nicole Rypens Marie Rose Slootmaeckers Danielle Quintelier klik op de namen voor meer persoonsgegevens algemene informatie Tel 03 871 98 42 E mail financiele dienst schelle be Deze dienst verzorgt de boekhouding int de inkomsten verricht
  http://www.schelle.be/Financi%C3%ABle%20Dienst/2286/default.aspx?id=71 (2012-08-21)

 • Schelle.be; Jeugddienst
  Toerisme Verenigingen Secretariaat Infodienst Cultuurdienst Bevolkingsdienst Burgerlijke Stand Logistieke Dienst Openbare Werken Ruimtelijke Ordening Milieudienst Financiële Dienst Jeugddienst Gemeenschapswacht Gemeentelijke werkplaatsen Containerpark BKO De Schellebel Politie Sociale bouwmaatschappij Sportdienst wapenschild stuur ons een e mail nuttige nummers Doorzoek de website Jeugddienst Tessa Mertens Sabrina Scherps klik op de namen voor meer persoonsgegevens algemene informatie Tel 03 887 51 74 E mail sport schelle be Jongeren en jeugdwerkers kunnen hier terecht
  http://www.schelle.be/Jeugddienst/2287/default.aspx?id=65 (2012-08-21)

 • Schelle.be; Dienst Gemeenschapswacht
  zelf opleggen en is niet langer afhankelijk van het parket en de politierechter De gemeente kan een hele reeks overlastproblemen zelf aanpakken en heeft meer armslag om lokale problemen aan te pakken Dit ontlast de parketten zodat die meer tijd en middelen kunnen inzetten tegen zwaardere criminaliteit Wat is het verschil met een politiereglement Bij een politiereglement worden de straffen uitgesproken door de rechtbank en komen ze op je strafregister Bij administratieve sancties wordt de administratieve geldboete uitgesproken door een sanctionerende ambtenaar Daarom heeft men het ook over administratieve sancties Bij een eerste overtreding kan een geldboete van 25 euro opgelegd worden Die kan bij herhaling van dezelfde inbreuk binnen de 12 maanden oplopen van 60 over 120 tot maximum 250 euro Als de sanctie er in bestaat dat een vergunning wordt ingetrokken of geschorst dan is het College van Burgemeester en Schepenen hiervoor bevoegd Verandert er veel Wordt nu plots alles verboden Nee de bedoeling van dit reglement is niet om nu alles te verbieden We nodigen de inwoners trouwens ook uit om eerst na te gaan of ze de problemen niet door overleg kunnen oplossen Een goede buur blijft beter dan een verre vriend De meeste zaken in dit reglement zijn zaken die voor zich spreken en erop gericht zijn op een goede samenleving in onze gemeente Vandalisme belemmering van de openbare weg geluidsoverlast beschadiging van eigendommen sluikstorten zijn uiteraard strafbaar Toch zijn er enkele zaken die we onder speciale de aandacht willen brengen Wie een dier begeleidt moet voorzien zijn van het nodige om de uitwerpselen van dat dier vb hondenpoep op te ruimen en deze ook onmiddellijk opruimen Dit is van toepassing voor alle dieren Dieren mogen niet onbewaakt loslopen op de openbare weg De bewaking moet zo zijn dat de dieren niemand kunnen lastigvallen voertuigen
  http://www.schelle.be/Gemeenschapswacht/2516/default.aspx?id=2439 (2012-08-21)

 • Schelle.be; Gemeentelijke werkplaatsen
  Logistieke Dienst Openbare Werken Ruimtelijke Ordening Milieudienst Financiële Dienst Jeugddienst Gemeenschapswacht Gemeentelijke werkplaatsen Containerpark BKO De Schellebel Politie Sociale bouwmaatschappij Sportdienst wapenschild stuur ons een e mail nuttige nummers Doorzoek de website Gemeentelijke werkplaatsen Frans Cretenlaan 61 2627 Schelle Tel 03 887 63 82 algemene informatie Alle personeelsleden van de buitendienst staan onder de dagelijkse leiding van de werkleider Hij zorgt voor de dagelijkse werkverdeling en controleert de werken De
  http://www.schelle.be/Gemeentelijke%20werkplaatsen/2288/default.aspx?id=73 (2012-08-21)

 • Schelle.be; Containerpark
  13 00 19 00 zaterdag 09 00 16 00 Toegang wordt verleend tot 10 minuten voor de sluitingstijd NIEUWE TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN OP HET CONTAINPARK VANAF 1 JANUARI 2011 Twee jaar na de invoering van diftar op het containerpark was het tijd voor een grondige evaluatie Er gelden nu twee tarieven in plaats van drie Dit is eenvoudiger en spaart heel wat wegingen en tijd uit De algemene vrijstelling van
  http://www.schelle.be/Containerpark/2289/default.aspx?id=74 (2012-08-21)

 • Schelle.be; BKO De Schellebel
  algemene informatie Openingsuren dagen openingsuren Voor en na de schooluren 07 00 08 00 16 00 18 30 Woensdagnamiddag 12 05 18 30 Schoolvrije dagen en vakanties 07 00 18 30 Weekends en feestdagen Niet De buitenschoolse kinderopvang De Schellebel biedt opvang voor kinderen van 2 5 tot 12 jaar die in de gemeente Schelle wonen of schoollopen De Schellebel biedt opvang op maandag dinsdag donderdag en vrijdag van 7u00 tot 8u00 en van 16u00 tot 18u30 Op woensdag van 7u00 tot 8u00 en van 12u05 tot 18u30 Tot slot is De Schellebel open op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 7u00 tot 18u30 De Buitenschoolse Kinderopvang is erkend door Kind Gezin Bij een eerste inschrijving krijg je een dienstverleningsovereenkomst om in te vullen Daarnaast ontvang je een brochure en een huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement dient voor akkoord ondertekend te worden Bij inschrijving van uw kind dient u een attest van de kinderbijslagkas en gezinssamenstelling af te geven indien u hierbij in gebreken blijft behoudt het initiatief het recht om uw kind te weigeren Na deze inschrijving kan je kind voor en naschools op schoolvrije dagen en woensdagnamiddag in De Schellebel terecht Voor elke vakantieperiode moet er apart ingeschreven worden
  http://www.schelle.be/BKO%20De%20Schellebel/2290/default.aspx?id=75 (2012-08-21)

 • Schelle.be; Politie
  90 Fax 03 443 09 99 Agnes Rypens Tom Ploegaerts Foad El Makrini Philippe Serrien klik op de namen voor meer persoonsgegevens algemene informatie Openingsuren Voormiddag Namiddag Maandag t e m vrijdag 9 00 12 30 Dinsdag 18 00 19 30 Je kan bij de politie o a terecht voor Attesten verlies identiteitskaarten verlies rijbewijzen Aanvragen vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg plaatsen vekeerssignalisatie n a
  http://www.schelle.be/Politie/2291/default.aspx?id=76 (2012-08-21)