archive-be.com » BE » R » RO-VSOA.BE

Total: 334

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DRINGEND EN BELANGRIJK BERICHT : Terugvordering competentiepremies (2) | VSOA - Rechterlijke Orde
  heeft plaatsgevonden met het CDVU Tot onze spijt kan owv fiscale en reglementaire bepalingen de terugvordering niet voor onbepaalde tijd worden opgeschort De betrokken personen zullen dus na controle van elk individueel dossier dienen over te gaan tot de terugbetaling van de vastgestelde som Inzake het afbetalingsplan is het aangewezen dat de personen rechtstreeks contact opnemen met het CDVU teneinde voor hen een aanvaardbare regeling uit te werken Elk dossier wordt hierbij individueel bekeken en de nodige afspraken gemaakt in functie van de omvang van het terug te betalen bedrag en het loon van het betrokken personeelslid Wij hebben alvast aangedrongen om op een soepele houding van het CDVU tav het opstellen van het afbetalingsplan De terugbetaling voor zover nog niet gestart dient pas te gebeuren nadat het dossier nogmaals werd doorgenomen door de dienst HR Gerechtspersoneel en betrokken persoon een schrijven heeft ontvangen van de dienst met betrekking tot zijn specifieke situatie Deze informatie neemt niet weg dat de volgende Minister gevraagd zal worden de aanpassing van de regelgeving te voorzien De inhoud beantwoordt zeker niet aan onze verwachtingen en het VSOA zal zelf ook niet nalaten die punt aan te kaarten bij de volgende minister van justitie met

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/dringend-en-belangrijk-bericht-terugvordering-competentiepremies-2 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • DRINGEND EN BELANGRIJK BERICHT : Terugvordering competentiepremies | VSOA - Rechterlijke Orde
  Vlaanderen sommige personeelsleden een aangetekend schrijven waarin soms aanzienlijke sommen werden teruggevorderd U vindt hieronder de nota uitgaande van de personeelsdienst in deze aangelegenheid In navolging van het onderwerp Terugvordering competentiepremies op het syndicaal overleg van vorige vrijdag heeft het CDVU ons meegedeeld dat een uitstel van 2 maanden werd toegestaan Op deze manier kan de dienst HR Gerechtspersoneel elk dossier nog individueel bekijken Een communicatie zal nog deze week gestuurd worden naar alle betrokken personeelsleden via e mail Elk personeelslid zal ook een individueel schrijven krijgen van de dienst met de toelichting voor zijn persoonlijke situatie Momenteel kan hieromtrent nog geen timing meegedeeld worden dit zal ook gefaseerd verlopen Dit tijdelijk uitstel neemt niet weg dat inmiddels een bijkomend verzoek is vertrokken naar het CDVU om de terugvorderingen voor onbepaalde tijd uit te stellen voor de specifieke dossiers inzake wijziging van rechtspositie en dit tot de volgende minister zich uitgesproken heeft over de aanpassing van de regelgeving van de rechterlijke orde Wij volgen dit natuurlijk op en zullen u hieromtrent ook verder informeren Uw permanente afgevaardigden Anneliese Servais en Guy Van Cauwenberghe VSOA Rechterlijke Orde Centrumgalerij Blok II 4de verdieping 1000 Brussel Tel 02 226 41 23 Fax 02

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/dringend-en-belangrijk-bericht-terugvordering-competentiepremies (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • De openbare diensten "op dieet"? | VSOA - Rechterlijke Orde
  Maar impliciet kan dit doen denken dat de onderliggende gedachte doelt op een inkrimping van het gewestelijk openbaar ambt dat in verhouding tot het aantal inwoners veel minder belangrijk is in Vlaanderen dan in Wallonië en in Brussel Blijft de wil van de Vlaamse overheden om de posten van de gewestelijke hogere ambtenaren maximaal te feminiseren De idee is lofwaardig maar dreigt twee problemen te stellen Enerzijds dat van het statuut van de huidige ambtenaren en anderzijds te zien dat personen die hun best hebben gedaan niet de promotie krijgen waarop ze recht zouden hebben enkel en alleen omdat ze mannen zijn Dit zou in voorkomend geval enkele mooie beroepen bij de Raad van State kunnen beloven Samengevat waakzaamheid is geboden in alle gewesten Aan de Brusselse kant wil de nieuwe gewestelijke regering zich toeleggen op faraonisch projecten nieuwe metro Neos complex veralgemeende fietspaden nieuw olympisch stadion enz waarvan niemand weet hoe ze zullen gefinancierd worden Ze wil de gewestelijke belasting afschaffen en die bron aan inkomsten vervangen door een verhoging van de onroerende voorheffing Dit is sociale nonsens die één gevolg zal hebben de huurprijzen op middellange termijn doen omhoog schieten Pikant is trouwens vast te stellen dat op dit laatste punt de liberale en sociaalvoelende economisten het voor éénmaal eens zijn De overheden van de hoofdstad zouden wel eens kunnen geneigd zijn om de huurprijzen te blokkeren maar we weten dat een dergelijke maatregel een waardevermindering van het onroerend patrimonium tot pervers effect heeft de eigenaars voeren de vernieuwingswerken niet meer uit wegens gebrek aan rendabiliteit van hun goederen Aangezien de post openbaar ambt het zwaarste weegt in de begroting van het Brussels Gewest moet men vrezen dat ook daar zwaar zal in gesnoeid worden Aan de Waalse kant en bij de Franse Gemeenschap liggen de zaken duidelijk

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/de-openbare-diensten-op-dieet (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Nationale Feestdag | VSOA - Rechterlijke Orde
  en militaire defilé komt dit stukje verleden weer tot leven Tal van acteurs doen het verleden herleven door te defileren in kostuums die onze jongens droegen in 1914 Dankzij de samenwerking met het Legermuseum kan je soldaten en rijkswachters uit die tijd zien samen met voertuigen en hondenkarren zoals in 1914 Op de Nationale Feestdag herdenken we niet alleen honderd jaar Eerste Wereldoorlog Het is ook de gelegenheid om de

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/nationale-feestdag (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe wet psychosociale risico's | VSOA - Rechterlijke Orde
  betreft het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Het is belangrijk te vermelden dat deze nieuwe reglementering maar in werking treedt op 1 september 2014 behoudens artikel 80 dat pas in werking treedt op 1 januari 2015 Dit impliceert dat de huidige wetgeving nog van toepassing blijft tot die datum Belangrijkste wijzigingen Psychosociale risico s worden beschouwd als een ander risico en worden ook gekoppeld aan een risicoanalyse zoals de andere risico s in de onderneming De rol van de verschillende actoren bij de preventie van psychosociale risico s werd verduidelijkt werkgever werknemer CPBW vertrouwenspersoon preventieadviseur Statuut vertrouwenspersoon invoeren van onverenigbaarheden volgen van opleiding en de preventieadviseur van de interne dienst PBW oefent automatisch de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uit Bevoegdheden CPBW het CPBW kan een risicoanalyse vragen van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld De individuele werknemer heeft toegang tot interne procedures rond psychosociale risico s op het werk Men spreekt van een verzoek tot informele of formele psychologische interventie en niet meer van een met reden omklede klacht Wijzigingen aan de procedure mogelijkheid voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om verzoeken te weigeren wanneer ze geen geweld pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden verplichting van de preventieadviseur psychosociale aspecten om alvorens zijn advies mee te delen bewarende maatregelen voor te stellen wanneer de ernst van de feiten dit vereist verplichting van de preventieadviseur psychosociale aspecten om beroep te doen op de Inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk TWW wanneer de werkgever niet de nodige maatregelen heeft getroffen verruiming definitie van pesterijen zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk als onschuldig kunnen worden beschouwd maar die bij herhaling een onrechtmatig gedrag vormen verkorting van de termijn waarbij de preventieadviseur psychosociale

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/nieuwe-wet-psychosociale-risicos (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DRINGEND EN BELANGRIJK BERICHT | VSOA - Rechterlijke Orde
  attesten vermeld waarover de kandidaten dienen te beschikken alsook de documenten die dienen toegevoegd te worden Geïnteresseerden in deze betrekkingen dienen binnen de maand volgend op de publicatiedatum en aan de hand van bijgevoegde inschrijvingsformulieren hun kandidatuurstelling via e mail te versturen naar exsel just fgov be Het team van het VSOA Rechterlijke Orde Invulformulier klasse A2 25 06 2014 Invulformulier niveau B administratief deskundige 25 06 2014 Invulformulier niveau

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/dringend-en-belangrijk-bericht-0 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • BELANGRIJK BERICHT - BELGISCH STAATSBLAD | VSOA - Rechterlijke Orde
  PDF 20061402 PDF 20061403 PDF 27 06 14 In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2014 werden de wetten en KB s gepubliceerd m b t het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde VSOA Rechterlijke Orde Centrumgalerij Blok II 4de verdieping 1000 Brussel Tel 02 226 41 23 Fax 02 503 25 02 info ro vsoa be

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/belangrijk-bericht-belgisch-staatsblad (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Les syndicats du secteur public demandent un vrai dialogue social | VSOA - Rechterlijke Orde
  de gouvernement Le gouvernement fédéral ne doit pas simplement faire figure de coach dans la concertation sociale interprofessionnelle Les gouvernements sont également des employeurs et ont à ce titre un rôle crucial à jouer à la table des négociations du secteur public Le front commun syndical composé de la CGSP de la FSCSP et du SLFP souhaite que le gouvernement fédéral engage un dialogue social sérieux Plus concrètement nous demandons que le gouvernement écoute nos arguments légitimes afin de modifier d alléger ou de supprimer certaines mesures de l accord de gouvernement fédéral notamment en ce qui concerne Le manque de dialogue social pour le secteur public L attaque sur les pensions du personnel des services publics Les licenciements dans les services publics La réduction systématique de l effectif du personnel Les coupes claires dans les moyens de fonctionnement voire leur suppression L attaque contre le statut du personnel des services publics Des services publics forts abordables et durables sont plus que nécessaires dans notre société Ils offrent des services essentiels à chaque citoyen et constituent un filet de sécurité indispensable pour les plus faibles En négligeant la concertation sociale dans ses propres services publics le gouvernement fédéral fuit devant

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/fr/news/les-syndicats-du-secteur-public-demandent-un-vrai-dialogue-social (2016-04-29)
  Open archived version from archive