archive-be.com » BE » R » RO-VSOA.BE

Total: 334

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 5.000 militanten Openbare Sector op straat tegen regering | VSOA - Rechterlijke Orde
  respect vragen de vakbonden voor de overheidsdiensten Na de militantenconcentratie van vorige week was het nu de beurt aan de vakbonden van de overheidsdiensten om aan de alarmbel te trekken Dat deden ze met meer dan 5 000 militanten de politie houdt het op 4 500 Op een podium op het Muntplein brachten werknemers van verschillende strekkingen binnen de overheidsdiensten een getuigenis van hoe de besparingen van de regering een impact hebben op hun werk en hun leven De kei van de openbare dienstverlening is bijna helemaal gestroopt De besparingen in de openbare sector gebeuren blind volgens het vakbondsfront en er is geen enkel overleg rond de pensioenhervormingen Ze zijn nu zes maanden bezig en ze hebben nog niets concreet Henk Herman van VSOA vindt dat de militanten weer een belangrijk signaal gegeven hebben Het is meer dan genoeg met de brute besparingen Deze regering heeft geen visie en geen toekomstplan Fotoreportage Het wordt tijd dat wij gehoord worden zegt Chris Reniers van het socialistische ACOD Wat Reniers tegen de borst stoot is dat de regering kleine beslissingen neemt omtrent de pensioenen die allen een negatieve impact hebben Voer een globaal debat binnen de Nationale Pensioenconferentie Maar het mag niet enkel bij praten blijven Wij willen geen overleg zonder resultaat Dat de regering de vakbonden niet hoort is een grote ergernis De regering doet koppig voort met de besparingsplannen terwijl er eigenlijk een verantwoord sociaal overleg moet gebeuren zegt Luc Hamelinck van ACV De regering blijft maar naar de cijfers kijken maar niet naar de gevolgen voor de mensen Ook de nationale voorzitters van de vakbonden kwamen hun centrales een hart onder de riem steken We moeten de statuten vrijwaren de tewerkstelling vrijwaren en ook de dienstverlening aan de bevolking vrijwaren Men ziet trouwens dat de actualiteit het besparingsbeleid van

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/5000-militanten-openbare-sector-op-straat-tegen-regering (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • BELANGRIJK BERICHT : Vorming VSOA Rechterlijke Orde | VSOA - Rechterlijke Orde
  op slagen te gunnen De vorming zal doorgaan op woensdag 29 april 2015 vanaf 10 00 uur in onze lokalen gelegen in de Centrumgalerij Blok II 4 e verd Kleerkoperstraat 15 17 1000 Brussel De opleiding zal worden gegeven door de bvba Diversity gespecialiseerd in dergelijke opleidingen Deze vorming is voorbehouden voor onze leden die in orde zijn met hun bijdragen 2015 of zij die wensen lid te worden Aarzel

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/belangrijk-bericht-vorming-vsoa-rechterlijke-orde (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Tussen de 9.000 en 10.000 militanten op het Muntplein | VSOA - Rechterlijke Orde
  pensioenleeftijd Verzwakking van de openbare diensten De regering heeft een kant gekozen stelt Nationaal Voorzitter Jan Vercamst vast De kant van de aandeelhouders en de machtigen niet die van de werknemers en de sociaal verzekerden En daarbij wil ze sociale vrede Dat allemaal op een moment dat er nog geen beslissing is genomen over fiscale rechtvaardigheid Duizenden militanten van de drie vakbonden die samenkwamen op het Muntplein kwamen daar om hun afkeuring te laten blijken voor deze blinde besparingspolitiek Fotoreportage Maanden gaan voorbij en we hebben de indruk dat de regering doof blijft voor de vragen van de bevolking De indexsprong is een economische aberratie met negatieve effecten op de consumptie die enkel gewenst is door de bedrijven Ze richt zich enkel op de werknemers uit de privésector de ambtenaren en de sociaal verzekerden De andere inkomens worden als bij toeval gespaard merkt Nationaal Secretaris Olivier Valentin op Een tax shift is mogelijk De inkomens uit kapitaal de dividenden de meerwaarden en de inkomens uit immobiliën belasten kan tot 3 7 miljard per jaar opbrengen volgens de Hoge Raad voor Financiën Wat dan met her verlagen van de fiscaliteit op arbeid en het scheppen van banen VSOA Rechterlijke Orde Centrumgalerij

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/tussen-de-9000-en-10000-militanten-op-het-muntplein (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VSOA - Rechterlijke Orde | Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
  uzelf en SLUIT NU AAN Tweets van vsoa slfp Ambtenaren betalen opnieuw het gelag persbericht 08 10 14 Het VSOA heeft met ontzetting kennis genomen van het zopas gesloten regeerakkoord De partijen van deze kamikazecoalitie hebben besloten dat de werknemers opnieuw het gelag zullen moeten betalen Lees meer DRINGEND EN BELANGRIJK BERICHT Terugvordering competentiepremies 2 mededeling UPDATE 01 10 14 Aansluitend op het vorige bericht uitgaande van personeelsdienst m b t de terugvordering van de competentiepremie geven wij u hierna het vervolg weer Lees meer DRINGEND EN BELANGRIJK BERICHT Terugvordering competentiepremies mededeling 10 09 14 Recent ontvingen vooral in het Vlaanderen sommige personeelsleden een aangetekend schrijven waarin soms aanzienlijke sommen werden teruggevorderd Lees meer De openbare diensten op dieet mededeling 26 07 14 De gewestelijke regeringen zijn samengesteld en ze hebben hun programma voor de legislatuur voorgesteld Het minste wat men kan schrijven is dat aan beide kanten van de taalgrens en wat ook de politieke kleuren van de coalities mogen zijn ze blijkbaar één gemeenschappelijk punt hebben een vermageringskuur opleggen aan de gewestelijke openbare ambten Lees meer Pagina s eerste vorige 6 7 8 9 10 11 12 13 14 volgende laatste VSOA Actualiteit Persmededeling van het VSOA i v m de lopende acties in de gevangenissen VSOA LRB Mededeling in het kader van de staking gepland op dinsdag 26 april 2016 VSOA dient geen algemene stakingsaanzegging in Ontmoeting met de minister van Pensioenen 300 tal vakbondmensen protesteren tegen de pensioenmaatregelen voor ambtenaren Belgocontrol VSOA roept op om zich niet onterecht ziek te melden De regering grijpt opnieuw in tegen het openbaar ambt via de pensioenen Afschafregering gaat verder met afbouw statuut van Ambtenaren Begrotingsakkoord Een zoveelste kaakslag voor het overheidspersoneel Opnieuw aanslag op loopbanen overheids en onderwijspersoneel Meer Argument mei 2016 BEDANKT aan al onze hulpdiensten 22 maart

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/emptyfront?page=9 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Vakbondsconcentratie VSOA - ACOD - FCSOD. Donderdag 19 maart 2015 - Muntplein, Brussel | VSOA - Rechterlijke Orde
  op de werkingsmiddelen het personeel en de investeringsbudgetten van de openbare sector heeft grote gevolgen voor de openbare dienstverlening aan de burgers zegt Luc Hamelinck van FCSOD 15 minder 23 minder 7 minder en het gaat zo maar door Rode draad doorheen het verhaal van de regering is de focus op cijfers Wij willen dat ónze focus het personeel de mensen ook wordt belicht tijdens overleg en onderhandelingen En dat gebeurt nu heel duidelijk niet Geen cijfers maar mensen zijn de rode draad van de openbare diensten Op vele plaatsen moet het personeel dezelfde of zelfs meer taken uitvoeren met minder collega s en minder middelen Daardoor neemt de werkdruk toe tot een onaanvaardbaar niveau en krijgen de burgers niet langer de dienstverlening waarop ze recht hebben Henk Herman van VSOA verwijst onder andere naar duurder en minder frequent openbaar vervoer langere wachtlijsten in de zorgsector duurdere kinderopvang minder culturele activiteiten hogere inschrijvingsgelden in het onderwijs en minder middelen voor justitie en een rechtvaardig fiscaal beleid Dat zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen hoe de regeringen de factuur van de besparingen doorschuiven naar de burgers En als je in de openbare sector werkt pakken ze je dubbel als burger én als werknemer Volgens Chris Reniers van de ACOD kan het personeel van de openbare sector ook de nieuwe pensioenmaatregelen van de regering Michel maar moeilijk verkroppen De manier waarop de ambtenaren voor de tweede maal in 3 jaar tijd een pensioenhervorming in de maag gesplitst krijgen is ongezien Als een olifant in een porseleinwinkel vernielt de federale regering het evenwichtig pensioenstelsel dat voor het personeel van de openbare diensten is opgebouwd Met het afschaffen van de pensioenbonus en de preferentiële tantièmes en het uitdoven van de diplomabonificatie ontneemt de regering haar ambtenaren een pensioen dat zeker niet te hoog is

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/vakbondsconcentratie-vsoa-acod-fcsod-donderdag-19-maart-2015-muntplein-brussel (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • BELANGRIJK BERICHT - Verlenging geldigheidsuur bevorderingsexamen NIVEAU C | VSOA - Rechterlijke Orde
  2015 wordt in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut de loopbaan en bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C assistent sessie 2009 waarvan het proces verbaal afgesloten werd op 25 maart 2009 verlengd voor een nieuwe periode van één jaar namelijk tot 25 maart 2016 VSOA

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/belangrijk-bericht-verlenging-geldigheidsuur-bevorderingsexamen-niveau-c (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Blokkering benoemingen en aanwervingen. Onaanvaardbaar voor het VSOA | VSOA - Rechterlijke Orde
  uitgevaardigd in het kader van de budgetaire beperkingen met als gevolg dat geen enkele benoeming of bevordering zal doorgaan Het VSOA Groep Rechterlijke Orde klaagt deze unilateraal genomen beslissing aan die de laureaten van de examens niveau C en B ingericht door FOD Justitie en die sinds meerdere maanden wachten op een benoeming benadeeld De administratie verzekert ons nochtans dat de er druk zal worden uitgeoefend bij de ministers van begroting en openbaar ambt Het personeel van de rechterlijke orde betreurt dat Sinds de doorvoering van de hervorming van Justitie verlangt men van het personeel flexibiliteit mobiliteit en het uitvoeren van bijkomende taken dit alles terwijl hun aantal gestaag verminderd Hun enige beloning voor deze inzet is een vermelding voldoet aan de verwachtingen in het kader van de evaluatie Desondanks voert het personeel zijn taken loyaal uit zij het meestal in gebouwen die niet voldoen aan de meest elementaire normen van gezondheid en veiligheid Voor het VSOA Groep Rechterlijke Orde is deze toestand totaal onaanvaardbaar en vraagt dat ook bij hoogdringendheid een overleg met de overheid Bij gebrek aan een gepaste reactie sluiten wij in de zeer nabije of nabije toekomst geen acties uit Voor het VSOA Rechterlijke Orde Anneliese

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/blokkering-benoemingen-en-aanwervingen-onaanvaardbaar-voor-het-vsoa (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Onderhandelingen pensioenen : VSOA is niet akkoord met de afschaffing van de diplomabonificatie ! | VSOA - Rechterlijke Orde
  01 15 Het regeerakkoord voorziet in overleg met de sociale partners van de publieke sector over een aantal aspecten van het ambtenarenpensioen Een onderdeel gaat over de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie tussen 2016 en 2030 wat betreft de toegang tot het vervroegd pensioen Met andere woorden iedereen moet langer aan de slag wegens kortere loopbanen Kortom een pure besparingsmaatregel en een schending van verworven rechten Ondanks de tegemoetkoming van de Regering op enkele voorstellen en opmerkingen van het VSOA heeft het VSOA zich niet akkoord verklaard met de afschaffing van de diplomabonificatie tijdens het Comité A van 30 januari 2015 De diplomabonificatie houdt in dat ambtenaren die een Bachelor of Masterdiploma nodig hebben om te worden benoemd in een ambt van niveau B of A deze studiejaren meegeteld krijgen voor zowel de toegang tot het vervroegd pensioen als voor de berekening van het pensioen De afschaffing van de diplomabonificatie betreft voorlopig enkel de toegang tot het vervroegd pensioen Comité A is het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten Dit comité is bevoegd voor materies die alle ambtenaren lokaal provinciaal deelstatelijk en federaal niveau aanbelangen VSOA Rechterlijke Orde Centrumgalerij Blok II 4de verdieping 1000 Brussel Tel 02 226 41 23 Fax

  Original URL path: http://www.ro-vsoa.be/nl/news/onderhandelingen-pensioenen-vsoa-niet-akkoord-met-de-afschaffing-van-de-diplomabonificatie (2016-04-29)
  Open archived version from archive