archive-be.com » BE » P » PROVINCIEANTWERPEN.BE

Total: 406

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fietsostrades - Provincie Antwerpen
  de fietsostrade Antwerpen Mechelen is befietsbaar 89 van de fietsostrade Antwerpen Essen is befietsbaar 8 10 is tevreden over de fietsostrade Antwerpen Mechelen 70 functioneel fietsverkeer op de fietsostrade Antwerpen Mechelen 85 functioneel fietsverkeer op de fietsostrade Antwerpen Essen 40 van de fietsostrade Herentals Balen is befietsbaar Netwerk fietsostrades Onze provincie telt 23 fietsostrades die grote steden met elkaar verbinden Bekijk op deze pagina waar ze liggen en of je er kunt fietsen Fietsostrade Antwerpen Mechelen Fiets in één rechte lijn van het zuiden van de provincie naar de stad Antwerpen en omgekeerd Fietsostrade Antwerpen Essen Fiets rechtstreeks van het noorden van de provincie naar de stad Antwerpen en omgekeerd Fietsostrade Herentals Balen Fiets dwars door de Kempen in één rechte lijn Fietsostrade Antwerpen Lier Deze fietsostrade biedt een volwaardig alternatief voor de wagen De totale afstand van 10 6 kilometer is haalbaar per fiets Nieuws Fietsostrades zorgen voor meer fietsende pendelaars publish date 27 04 2016 Volgens onderzoek van Acerta fietsen er in Vlaanderen nergens zoveel mensen naar het werk als in de provincie Antwerpen Veilig fietsen in gemengd verkeer genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs publish date 30 03 2016 De 400 deelnemers aan het Congres Verkeersveiligheid kozen de winnaar

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/fietsostrades.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Het 10op10-project - Provincie Antwerpen
  vier thema s voor een evenwichtige verkeerseducatie op school zijn praktijklessen verkeer een veilige schoolomgeving betrokken ouders en een stevig draagvlak als basis voor de andere drie thema s Interesse voor deelname aan het 10op10 project Kom naar een infomoment voor een kennismaking met de 10op10 werkwijze ondersteuning en begeleiders Van harte welkom Deel dit op Facebook Twitter Mail 10op10 team E mail 10op10 provincieantwerpen be T 03 240 66 13 245 basisscholen in de provincie Antwerpen nemen deel aan het 10op10 project 40 deellabels uitgereikt in 2015 Een stevig draagvlak Een verkeers en mobiliteitsvisie die ook op lange termijn resultaten oplevert Praktijklessen verkeer op school Een doe vak dat meerdere keren per schooljaar aan bod komt Een veilige schoolomgeving Je school kan zelf heel wat ondernemen om de omgeving veiliger te maken Betrokken ouders Informeer je ouders en stimuleer hen om te helpen bij verkeersacties of zelf initiatieven uit te werken De deellabels Behaal als school een 10op10 deellabel voor je verkeersactieve werking De 10op10 ondersteuning Je staat er niet alleen voor Maak gebruik van een plaatsbezoek in je school neem deel aan een gratis vorming laat je inspireren door de nieuwsbrief Deelnemen Schrijf je school hier in voor

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/educatie-sensibilisatie/het-10op10-project.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bouwberoepen - Provincie Antwerpen
  kan een bouwberoep ingediend worden Als de gemeente je aanvraag tot stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning weigert Als de gemeente één of meerdere voorwaarden oplegt waar je niet mee akkoord gaat Als de gemeente geen tijdige beslissing neemt en hierdoor automatisch een weigering uit voortvloeit Als je niet akkoord gaat met een vergunning die werd afgeleverd aan je buur Wie kan een bouwberoep indienen In de volgende opsomming vind je wie een beroep kan indienen De aanvrager van de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning of zijn vertegenwoordiger Elke natuurlijke of rechtspersoon die hinder of nadelen kan ondervinden als gevolg van de bestreden beslissing bijvoorbeeld een buur Procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse overheid De adviserende instanties op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht Via de onderstaande links kun je een vereenvoudigde versie van de beroepsprocedure voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning terugvinden afhankelijk van wie je bent de aanvrager van de vergunning een derde belanghebbende of een procesbekwame vereniging Dit is geen juridisch bindende tekst Daarvoor verwijzen we je door naar de tekst van het decreet op de website van de Vlaamse overheid Op de onderstaande pagina s geven we je enkel een idee hoe de procedure over het algemeen verloopt Bouwberoepen Deel dit op Facebook Twitter Mail 797 bouwberoepen werden door de deputatie behandeld in 2015 Bouwberoep als aanvrager indienen De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning kan in beroep gaan tegen een beslissing over deze aanvraag van het college van burgemeester en schepenen wanneer het gaat om een stilzwijgende weigering of wanneer de aanvrager het niet eens is met de

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-stedenbouwkundige-beroepen/bouwberoepen.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Erfgoed - Provincie Antwerpen
  te laten samengaan Erfgoed biedt een meerwaarde voor het wel zijn een kwaliteitsverbetering van het leven en de leefomgeving Erfgoed is dan ook aanwezig in verschillende provinciale bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening landschapszorg of gebiedsgericht beleid Steeds meer mensen ervaren het als belangrijk dat ons erfgoed onderzocht bewaard en aan het publiek getoond wordt We ondersteunen dan ook graag gebiedsgerichte projecten impulsprojecten of projecten voor bijzondere doelgroepen om regionaal erfgoed duurzaam te beheren en toegankelijk te maken Hieronder ontdek je nog meer illustraties van onze erfgoed beleidsdoelstellingen en informatie over onze subsidies Deel dit op Facebook Twitter Mail Joke Bungeneers Functie Diensthoofd Erfgoed E mail joke bungeneers provincieantwerpen be T 03 240 64 17 Al 50 jaar onderhouden we de Onze Lieve Vrouwekathedraal Aanbod Fortengordel 15 mei 2016 Voor de 8e keer wordt een Fortengordel georganiseerd Deze editie telt 22 deelnemende forten en vele verrassende activiteiten Erfgoedpublicaties Boeiend erfgoed uitgelicht in aparte publicaties Donnet Dé databank voor erfgoed in de provincie Antwerpen Monumentenwacht Het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren Architectuurarchief Het verhaal van de architectuur in de provincie Antwerpen Erediensten en morele dienstverlening Confessionele en niet confessionele gemeenschappen ondersteunen Advies en trajectbegeleiding Dienst Erfgoed stelt graag haar expertise ter beschikking Uit de stellingen 50 jaar geleden startte de provincie met de hoognodige restauratie van de kathedraal In 2015 vieren we dat je de kathedraal opnieuw in volle glorie kunt bekijken Erfgoeddepots Het beheer de kwaliteit en de organisatie van erfgoeddepots duurzaam optimaliseren Kalender Subsidies Subsidies voor intergemeentelijke culturele samenwerking aanvraag projectsubsidie ook online mogelijk Project en werkingssubsidies voor gemeenten in de provincie Antwerpen die culturele samenwerkingsverbanden op touw willen zetten Subsidies voor erkende regionaal ingedeelde collectiebeherende instellingen Erkende regionaal ingedeelde collectiebeherende instellingen verlenen we werkingssubsidies voor hun regionale werking Subsidies voor lokale erfgoedhouders aanvraag ook online mogelijk Projectsubsidies voor lokale

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/beleid/leefomgeving/erfgoed.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Provinciale Fietsbarometer - Provincie Antwerpen
  leidt tot een objectieve basis voor een integraal fietsbeleid een rapport waarmee lokale overheden aan de slag kunnen Einde 2015 zijn de eerste globale resultaten van de Provinciale Fietsbarometer bekend Samenwerking sleutel tot succes De provincie Antwerpen stelt 70 telapparaten ter beschikking van de lokale overheden Daarmee tellen zij elk jaar gedurende 2 weken op 3 strategische locaties het aantal fietsers De resterende 46 weken kunnen ze het apparaat vrij gebruiken voor andere tellingen Reeds 67 gemeenten ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen Zij ontvangen hun telapparaat op een workshop waarvan de volgende plaatsvindt in het voorjaar 2016 Meer informatie via Steunpunt Fiets provincie Antwerpen Samenwerkingsovereenkomst Provinciale Fietsbarometer Type PDF Grootte 147KB Aantal pagina s 3 pagina s EERSTE RESULTATEN FIETSTELWEEK EN FIETSBAROMETER BEKEND Fietsbarometer telt 445 000 fietsers tijdens Vlaamse Fietstelweek In de week van 16 tot 22 september 2015 werden in de provincie Antwerpen 445 000 fietsers geteld op 62 tellocaties De fietsbarometer leverde gegevens over wel 55 verschillende gemeenten Bovendien kleurt de fietsostrade op de heatmap van Fietsberaad Vlaanderen felrood een duidelijk bewijs dat deze route zeer populair is en druk befietst wordt in het kader van functioneel woon werkverkeer Stijging functioneel fietsgebruik We vergeleken het fietsgebruik op de fietsostrade Antwerpen Mechelen tussen 2013 en 2015 Die cijfers tonen aan dat een gepaste fietsinfrastructuur kwalitatieve fietspaden fietstunnels en bruggen het functionele fietsverkeer met gemiddeld 20 doen toenemen Hoogste cijfers Elf van de 18 invalswegen naar de stad Antwerpen zijn met telapparatuur uitgerust Op deze invalswegen werden ruim 70 000 fietsers genoteerd Met minstens 10 000 fietsers die elke dag de stad in en uitrijden is de stad Antwerpen koploper in de statistieken Ook andere fietspunten leveren nuttige gegevens Telpunt fietstunnel Krijgsbaan Mortsel richting Antwerpen werden 25 567 fietsers genoteerd goed voor een passage van 3 652

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/voor-lokale-besturen/provinciale-fietsbarometer.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groepsaankopen Energie - Provincie Antwerpen
  een groepsaankoop Door met een grote groep mensen samen een product te kopen kun je een scherpere prijs bedingen van de leverancier hoe groter de groep hoe scherper de prijzen kunnen zijn Dat is het principe van een groepsaankoop Je schrijft gratis en vrijblijvend in Tijdens een veiling bieden gekwalificeerde leveranciers hun scherpste prijs De leverancier met het beste aanbod prijs en kwaliteit wint Je ontvangt je persoonlijk voorstel van de winnende leverancier en je weet meteen hoeveel je kunt besparen Jij beslist of je het aanbod accepteert Om de groepsaankopen in goede banen te leiden werken we samen met een externe partner iChoosr Zij bieden logistieke ondersteuning bij de organisatie van de groepsaankopen Contactgegevens van iChoosr vind je op de pagina van elke groepsaankoop Deel dit op Facebook Twitter Mail Groepsaankoop groene energie particulieren Een voordelige prijs en groene energie Ja dat kan Doe mee met onze groepsaankoop Groepsaankoop groene energie KMO s en verenigingen KMO of vereniging op groene energie aan een voordelige prijs Doe mee met onze groepsaankoop Groepsaankoop zonnepanelen Zonnepanelen zonder subsidies Zeker nog interessant Vraag je persoonlijk voorstel met onze groepsaankoop Kom neem eens de Veleau Veleau is meer dan een dag fietsplezier De vele

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/duurzaam-leven/groepsaankopen-energie.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen - Provincie Antwerpen
  Facebook Twitter Mail 88 milieuvergunningsaanvragen binnen 4 maanden beslist 89 milieuvergunningsaanvragen volledig vergund Aanbod Natuur vergunningen Natuurvergunningen zijn gericht op de bescherming de ontwikkeling het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu Milieuvergunningen Milieuvergunningen dragen bij tot een uitgebalanceerd evenwicht tussen milieu en economie tussen burgers en bedrijven Informatie over wegeving en praktische wegwijzer om jouw dossier op te stellen en op te volgen Bouwberoepen Hoe

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/beleid/leefomgeving/vergunningen.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Waterlopen - Provincie Antwerpen
  te melden over een waterloop Gebruik dan het meldpunt Zo help je mee wateroverlast te vermijden Ook geef je daarmee watergebonden dieren en planten alle kansen Meldpunt Welke waterloop Wil je weten hoe en waar een bepaalde waterloop loopt Neem dan een kijkje op het Geoloket en vink het vakje Water aan Dan zie je meteen alle provinciale waterlopen en kan je inzoomen op bijvoorbeeld je gemeente Geoloket Waterlopen Abonneer je op spraakwater Deel dit op Facebook Twitter Mail Didier Soens Functie Directeur dienst Integraal Waterbeleid E mail diw provincieantwerpen be T 03 240 64 61 2 400 km onbevaarbare waterlopen door de provincie beheerd Aanbod Op ontdekking Ook op terrein kun je heel wat te weten komen over onze waterlopen Wonen of werken langs een waterloop Aandachtspunten als buur van een waterloop advies bij bouwkundige ingrepen en info over de watertoets Beheer van de waterlopen Onderhoudswerken zoals kruidruimingen herstellingswerken en het verdringen van ongewenste gasten in onze waterlopen Regelgeving rond waterlopen Relevante wetgeving rond het waterbeleid en de waterlopen Projecten en realisaties Een greep uit onze overstromingsgebieden ecologische heringerichte valleigebieden en vistrappen Beleidsondersteuning Water Meer info over de overlegstructuren en de waterbeheerplannen Kalender Veleau pakt uit met 3 rivierenroute Datum wo 06 04 ma 31 10 Ken je het 3 rivierenpunt Het punt in Duffel waar de Nete met de Dijle samenvloeit en zo de Rupel vormt Ook in die omgeving heeft de provincie heel wat gerealiseerd in de strijd tegen overstromingen En waar water is is er veel natuur en ontspanning Spring dus snel op je fiets voor een gloednieuwe Veleau route Zitten er zeldzame vissen in de Koude Beek Datum za 28 05 Leerlingen van de kunstacademie van Boechout maken zichtbaar wat er volgens hen zoal in het water verborgen zit Dankzij hun prachtige creaties sta je

  Original URL path: http://www.provincieantwerpen.be/beleid/leefomgeving/waterlopen.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive