archive-be.com » BE » O » OJ-SLFP.BE

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regering hypothekeert pensioenoverleg | VSOA - Rechterlijke Orde
  met bedrijfstoeslag SWT het voormalige brugpensioen verstrengd Dan zijn er nog de beperkende maatregelen in verband met tijdskrediet eindeloopbaan Op die manier zorgt de regering voor een scheeftrekking van het debat over de zwaarte van het werk de levensverwachting in goede gezondheid en over de eindeloopbaanregelingen waardoor werknemers langer actief zouden kunnen blijven Voor het ACV het ABVV en de ACLVB is het absurd de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar terwijl de jeugdwerkloosheid ongeveer 25 procent bedraagt Jongeren de toegang tot een stabiele baan bemoeilijken zal niet bijdragen tot de financiering van de toekomstige pensioenen en hypothekeert de kans van die jongeren in het bijzonder zij die studies volgden om ooit van een volledig pensioen te genieten Dit verplicht ze misschien wel om langer te werken zelfs na 67 jaar Hetzelfde geldt voor ambtenaren van wie de regering de diplomabonificatie voor de studiejaren wil afschaffen voor de berekening van de loopbaan Fotoreportage Naast die grieven stellen de drie bonden eigen eisen voor in verband met pensioenen en de eindeloopbaan ABVV ACV en ACLVB eisen het integraal behoud van de automatische indexering van de lonen en de sociale uitkeringen en de welvaartsvastheid ervan een versterking van de wettelijke pensioenen een minimumpensioen dat gelijk is aan het interprofessioneel minimumloon vandaag 1 500 euro en een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen rekening houdend met het feit dat onze pensioenen tot de laagste van Europa behoren 20 procent van de gepensioneerden leeft immers onder de armoedegrens naleving van de huidige gelijkstellingsregels voor inactiviteitsperiodes bij de berekening van de loopbaan en van het pensioen met inachtneming van de specificiteit van de loopbaan van vrouwen het behoud van de verworven rechten voor overheidspensioenen De drie vakbonden zijn bovendien beducht voor de intenties van de regering om enkele voorstellen uit het expertenrapport over de

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/regering-hypothekeert-pensioenoverleg (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • VSOA voert actie aan liberale partijzetels Open Vld en MR | VSOA - Rechterlijke Orde
  hoofdzetels van de liberalen partijen Open Vld en MR Voor het VSOA pleegt de federale regering waar de liberalen deel van uitmaken contractbreuk door de in het regeerakkoord opgenomen belofte om sociaal overleg te plegen voor elke wijziging aan de personeelsstatuten nauwelijks te respecteren Het VSOA is voorstander van het liberale gedachtegoed maar dat vindt de vakbond niet terug in het conservatisme dat de liberale partijen vandaag verkondigen Liberalisme staat voor verantwoordelijkheid en respect ten opzichte van de burgers Dit zou de leidraad moet vormen binnen de regeringspartijen Open Vld en MR luidt het De vakbond stelt echter vast het voor de liberale politici enkel draait om de cijfers Voor het VSOA gaat het om de mensen Tijd dus dat ze wakker worden zegt secretaris generaal Henk Herman Fotoreportage Zowel bij Open Vld als bij MR werd een VSOA delegatie ontvangen Bij de Vlaamse liberalen kregen ze een gesprek met voorzitter Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo Voorzitter Olivier Chastel en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine ontvingen het VSOA bij de MR Chastel herinnerde aan de akkoorden binnen de Groep van 10 en aan het sociaal overleg waar in het regeerakkoord expliciet naar verwezen wordt VSOA Rechterlijke Orde Centrumgalerij

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/vsoa-voert-actie-aan-liberale-partijzetels-open-vld-en-mr (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VSOA hekelt botte besparingspolitiek van liberale regeringspartijen Open VLD en MR | VSOA - Rechterlijke Orde
  geen enkele openbare dienstverlening meer mogelijk zijn Nochtans heeft elke burger recht op een sterke en doeltreffende dienstverlening met een menselijk gelaat De politici onder wie de liberalen plegen contractbreuk Het regeerakkoord dat sociaal overleg aankondigde voor elke wijziging aan de personeelsstatuten wordt nauwelijks gerespecteerd benadrukt Secretaris generaal van het VSOA Henk Herman die beide partijen oproept wakker te worden Voor een echte liberaal staat de mens centraal en niet het kapitaal Liberalisme staat voor verantwoordelijkheid en respect ten opzichte van de burgers Hoewel het VSOA zijn syndicale activiteit uitoefent in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid wordt er op syndicaal vlak op basis van de sociale liberale grondslagen gehandeld Hierbij staan vrijheid rechtvaardigheid en vooruitgang centraal VSOA Secretaris generaal Henk Herman Het VSOA is voorstander van het liberaal gedachtegoed dit is de basis van ons syndicalisme maar wij vinden ons niet terug in het conservatisme dat de liberale partijen vandaag verkondigen Liberalisme staat voor verantwoordelijkheid en respect ten opzichte van de burgers Dit zou de leidraad moeten vormen binnen de regeringspartijen Open VLD en MR Het VSOA stelt echter vast dat het voor de liberale politici enkel draait om de cijfers Voor het VSOA gaat het om mensen Tijd dus

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/vsoa-hekelt-botte-besparingspolitiek-van-liberale-regeringspartijen-open-vld-en-mr (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Raak niet aan onze waardigheid | VSOA - Rechterlijke Orde
  de voorkeur aan geven om het sociaal overleg alle kansen te bieden betekent ook niet dat we de besparingsmaatregelen van de regeringen zomaar goedkeuren Wij bestrijden deze maatregelen nog steeds maar kiezen voor een andere aanpak dan de stakende collega s Van de regering verwachten we nu concrete stappen om tot een intersectoraal akkoord te komen binnen de openbare diensten Bovendien willen we dat de pensioenrechten gevrijwaard worden en de mogelijkheden van de loopbaanonderbreking behouden blijven We eisen dat het pensioendossier niet wordt opgedeeld maar als één geheel wordt behandeld Onze burgers hebben het recht op dienstverlening geef ons de middelen om hiervoor te zorgen We zijn ons zeer goed bewust van deze forse houding Maar de uitdagingen zijn dan ook zeer groot Want waar gaat het in wezen over het gaat over de democratische rechten van elke burger Een samenleving is slechts echt democratisch indien zij ook een goede dienstverlening aan haar burgers biedt Een dienstverlening met een menselijk gelaat die sterk en doeltreffend optreedt De openbare diensten die nu zo worden bekritiseerd en die volgens de politieke overheid zo duur zijn maken het de burgers wel mogelijk toegang te krijgen tot de dienstverlening waarop zij recht hebben Brandweerlieden onderwijzers politieagenten militairen verpleegkundigen bus of treinbestuurders zij staan allen ten dienste van de bevolking en zij zijn daar trots op Maar men perst hen uit als citroenen Evenwel onze fierheid helpt ons om een ware dienstverlening voor de burgers te verzekeren Men ontneemt ons onze middelen maar men zal ons nooit onze waardigheid van ambtenaar kunnen ontnemen Regeringen willen voornamelijk besparingen verwezenlijken op de kap van de ambtenaren Door stelselmatig de budgetten in te krimpen zal er morgen geen enkele openbare dienstverlening meer mogelijk zijn Het wordt voor ons inderdaad moeilijk om onze opdrachten te vervullen Naarmate men besparingen

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/raak-niet-aan-onze-waardigheid (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VSOA dient geen algemene stakingsaanzegging in, maar… | VSOA - Rechterlijke Orde
  de mogelijkheid niet weg dat er gerichte acties of stakingen kunnen ontstaan binnen welbepaalde sectoren VSOA Secretaris generaal Henk HERMAN We geven er de voorkeur en de prioriteit aan om het sociaal overleg alle kansen te geven Maar dit betekent evenwel niet dat we de besparingsmaatregelen van de regeringen zomaar zullen slikken Onze doelstelling is dezelfde als deze van onze collega s die staken maar onze methode is anders Voor de politici draait alles om cijfers voor het VSOA draait alles om mensen Het VSOA blijft de druk op de regering hoog houden en heeft nogmaals aangedrongen op een ernstige sociale dialoog die deze naam waardig is Bij de begrotingscontroles was er bovendien slecht nieuws voor de gewesten en de gemeenschappen De Premier ging hier nogal gemakkelijk over heen en reageerde dat men nu eenmaal te maken krijgt met goed én met slecht nieuws tijdens begrotingscontroles Voor de politici draait alles om cijfers voor het VSOA draait alles om mensen We verwachten zeer concrete stappen om tot een intersectoraal akkoord te komen binnen de openbare diensten Bovendien pleit het VSOA voor het vrijwaren van de pensioenrechten en het behoud van de mogelijkheden van loopbaanonderbreking Henk HERMAN Secretaris generaal GSM 0477

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/vsoa-dient-geen-algemene-stakingsaanzegging-maar%E2%80%A6 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • BELANGRIJK BERICHT | VSOA - Rechterlijke Orde
  BERICHT 02 04 15 Voor de personen die deelnemen en slagen in de door Selor georganiseerde screening die toegang verleent tot het niveau C is het belangrijk te weten dat dit geen toegang verschaft voor een functie binnen de Rechterlijke Orde VSOA Rechterlijke Orde Centrumgalerij Blok II 4de verdieping 1000 Brussel Tel 02 226 41 23 Fax 02 503 25 02 info ro vsoa be Email webmaster Site by C

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/belangrijk-bericht-1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Alarmdag : We waren aanwezig voor u ! | VSOA - Rechterlijke Orde
  meestal niet eens aan de minimale veiligheidsvoorwaarden voldoen naar hun beste weten en geweten hun werk doen Wij weten allemaal dat wij sparen moeten maar we kunnen niet aanvaarden dat het personeel van de justitie steeds meer werk met steeds minder middelen moet doen Bijvoorbeeld Er worden nu geen kaften meer besteld voor de dossiers die worden nu op kleurige A 3 bladen gefotokopieerd Het is toch voorspelbaar dat die dunne papieren aan de dagelijkse manipulatie niet zullen weerstaan In sommige diensten moest het personeel al het toiletpapier zelf van thuis meebrengen Ik vertel hier geen leuke verhaaltjes ik stel dit wanbeheer aan de kaak Vroeger waren de men sen trots toen ze bij de justitie werkten Vandaag is men als personeelslid het ondergeschoven kindje onder de Federale Overheidsdiensten die ons steeds een stap voorblijven die meer verdienen en die al onder elkaar mobiel zijn enzovoort Hoe kan men een jonge hoopvol mens voor een zulke baan bezielen en motiveren Wij moeten dit luid zeggen en het aan de burgers van ons land uitleggen die toestanden bij justitie zijn beschamend omdat de verantwoordelijke politici aan de justitie de absoluut noodzakelijke financiële middelen voor haar werking weigeren Ons personeel lijdt er als eerste aan maar alle burgers zullen vroeg of laat de gevolgen ervan beleven Bovendien zijn er al die precaire overeenkomsten waarvan sommigen van maand tot maand worden verlegd soms nog op de laatste dag Achter elk overeenkomst staat er een mens een lot en dat is geen manier om zijn medewerkers te behandelen Wij vorderen onder meer dat de FOD Justitie als werkgever zijn wettelijk voorgeschreven verplichtingen naleeft In de wet Welzijn op het werk is er uitdrukkelijk voorzien dat de werkgever verplicht is de opleiding van het personeel te garanderen materiaal tot de beschikking te stellen opdat het

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/alarmdag-we-waren-aanwezig-voor-u (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • François Fernandez-Corrales : “Echte sociale dialoog en geen komedie” | VSOA - Rechterlijke Orde
  op het Muntplein in Brussel tegen de besparings en pensioenmaatregelen van de verschillende regeringen Deze werden immers zonder ernstig sociaal overleg doorgedrukt waardoor het personeel én de gebruikers van de openbare sector bijzonder hard worden geraakt Globale onderhandelingen Algemeen voorzitter van het VSOA François Fernandez Corrales sprak na afloop van de manifestatie de militanten toe Wij eisen een globale onderhandeling van het hele pensioendossier Wij willen een algemeen zicht op de draagwijdte van de hervorming van de overheidspensioenen en dus is het onderhandelen per kleine dossiertjes niet de goede oplossing Maatschappelijke dialoog De voorzitter stelde vast dat men de bonden aan het lijntje houdt en de vraag blijft wanneer er opnieuw zal worden onderhandeld Het is niet onze wens maar onze eis dat er een echt sociaal overleg komt in de overheidssector een echte maatschappelijke dialoog en niet die komedie die ons tot op heden werd geserveerd Fotoreportage Mens centraal niet het kapitaal Ten slotte had de voorzitter nog een boodschap voor premier Charles Michel MR Ik maak van de gelegenheid gebruik om deze boodschap aan de Heer Michel mee te geven Voor een echte liberaal staat de mens centraal en niet het Kapitaal Pour un vrai libéral L homme

  Original URL path: http://www.oj-slfp.be/nl/news/fran%C3%A7ois-fernandez-corrales-%E2%80%9Cechte-sociale-dialoog-en-geen-komedie%E2%80%9D (2016-04-30)
  Open archived version from archive