archive-be.com » BE » N » NKVERZEKERINGEN.BE

Total: 163

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NK Verzekeringen - Bedrijfsschade
  van de bedienden het bedrijfsresultaat Bijkomend Lonen van de arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten op enkelvoudige basis 100 of een ander percentage gedurende heel de vergoedingsperiode op dubbele basis 100 gedurende een eerste periode en nadien een ander percentage Sociale verplichtingen gewaarborgd weekloon opzeggingsvergoedingen voor de arbeiders van wie de lonen hierboven niet verzekerd zijn Extra kosten contractuele boetes voor vertraging of

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/bedrijf/19-onderneming/57-bedrijfsschade.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • NK Verzekeringen - Gewaarborgd Inkomen
  arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of een ziekte Deze verzekering vormt de ideale aanvulling bij het vervangingsinkomen dat je krijgt van de sociale zekerheid Dat vervangingsinkomen is immers beperkt en haalt zeker niet het niveau van jouw salaris Voor zelfstandigen is de situatie nog minder gunstig zij krijgen tijdens de eerste maand van hun arbeidsongeschiktheid geen enkele vergoeding Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen behoud je je levensstandaard en kun je je financiële verplichtingen nakomen terugbetaling van je hypothecaire lening betaling van de huur terugbetaling van een persoonlijke lening Vrije keuze Uiteraard ben je zelf het best geplaatst om je financiële behoeften te kennen DVV vertrekt altijd vanuit jouw behoeften Zo ben je zeker dat je de oplossing kiest die het beste bij je past Want jij bepaalt de maandelijkse aanvulling waarvan je zeker wilt zijn het moment waarop je de eerste storting wilt krijgen de duur van je contract het type van vergoeding stijgend of constant de waarborgen die je wilt nemen ziekte en alle ongevallen of een meer beperkte dekking Bij DVV stel je zelf een verzekering samen Je bent dus zeker dat ze op jouw maat gesneden is Zelfstandigen en kaderleden DVV heeft twee voordelige formules uitgedacht voor twee specifieke sociale categorieën jonge zelfstandigen en kaderleden Jonge zelfstandigen hebben zelden veel financiële ademruimte als ze hun zaak starten Daarmee houdt DVV rekening voor een lage premie krijgen zij bij ons een uitstekende bescherming Bovendien kunnen zij na vijf jaar heel voordelig overstappen naar een nog uitgebreidere dekking Voor kaderleden betekent arbeidsongeschiktheid een aanzienlijk inkomensverlies Vaak zijn deze mensen gewend aan een hoog inkomen En als je als kaderlid arbeidsongeschikt wordt krijg je van de sociale zekerheid slechts een minimale uitkering Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV moet je het als kaderlid niet zien te rooien met een

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/bedrijf/18-ondernemers/56-gewaarborgd-inkomen.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • NK Verzekeringen - Key-man Verzekering
  vennootschap zich precies verzekert tegen het wegvallen door overlijden van de bedrijfsleider s Wie is verzekerde De verzekerden in het kader van een key manverzekering dienen alleszins een leidinggevende rol te vervullen in de onderneming Het dient met andere woorden steeds te gaan om een key man Wie is de begunstige De begunstigde van de levensverzekering is steeds de verzekeringsnemer ttz de vennootschap Hoe wordt de key manverzekering fiscaal behandeld de premie Op voorwaarde dat de betaalde premies in verhouding staan tot de reële bedrijfsresultaten en dus niet als overdreven worden beschouwd zijn ze volledig fiscaal aftrekbaar de uitgekeerde kapitalen Het totale bedrag dat door de verzekeringspolis uitbetaald wordt moet beschouwd worden als een volledig bedrijfsinkomen Als men hier geen reëel bewezen uitgaven tegenover kan plaatsen is de uitkering integraal belastbaar bij de bedrijfswinst de verzekeringstaks De verzekeringstaks verschuldigd op de premies bedraagt 4 4 De vrijstelling van de verzekeringstaks voor de individuele levensverzekeringen is hier niet van toepassing Het meest complete verzekeringspakket voor jonge huurders voor 25 maand lees meer DVV beloont haar schadevrije klanten met DVV Stars lees meer De DVV Mobility App biedt je gratis assistentie vanuit je broekzak lees meer Laatste Nieuws DVV verzekeringen trofee DVV

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/bedrijf/18-ondernemers/55-key-man-verzekering.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • NK Verzekeringen - Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen - VAPZ
  verzekeringnemer Wat zijn de waarborgen Enerzijds keert DVV u op uw pensioenleeftijd of op de leeftijd van uw vervroegd pensioen een aanvullend rustpensioen uit Anderzijds kan het VAPZ eveneens voorzien in een overlijdensdekking Welk bedrag kunt u storten U kunt minimaal 100 euro en maximaal 8 17 van het netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug storten met een absoluut plafond van 3060 07 euro in 2016 U betaalt geen verzekeringstaks op de gestorte premies Wat zijn de fiscale voordelen Premies fiscaal aftrekbaar De premies zijn tot het door de wet bepaalde bedrag integraal aftrekbaar van de hoogste inkomensschijf marginale belastingvoet Bovendien kunt u deze aftrek combineren met de fiscale voordelen van andere individuele levens en of pensioenverzekeringen Hebt u een vennootschap dan kunt u uw fiscaal voordeel nog verhogen met een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging Minder sociale bijdragen Aangezien de premies fiscaal beschouwd worden als sociale bijdragen is het bedrag van de premies volledig aftrekbaar van uw beroepsinkomen Hierdoor daalt uw netto belastbaar inkomen en zo de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen En dus ook uw sociale bijdragen zelf Voordelige belasting bij uitkering De uitkering van het gevormd pensioenkapitaal is mogelijk in de vorm van een eenmalig kapitaal of in de vorm van een rente die als u gehuwd bent overdraagbaar is op de overlevende echtgeno o t e Opteert u voor de uitkering van een eenmalig kapitaal dan wordt het gedeelte gewaarborgd kapitaal volgens de huidige fiscale wetgeving omgezet in een fictieve rente die gedurende een beperkte periode op de belastingaangifte als een pensioen moet worden aangegeven Dit is een zeer voordelige vorm van eindbelasting Kiest u voor een rente uitkering dan zal het opgebouwde pensioen eerst worden belast als kapitaal Het overblijvende bedrag nettokapitaal wordt omgezet in een rente die wordt belast als een lijfrente 3 van

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/bedrijf/18-ondernemers/54-vrij-aanvullend-pensioen-voor-zelfstandigen-vapz.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • NK Verzekeringen - BA Bestuurder van Rechtspersonen
  strafrechtelijke civiele als administratieve vorderingen waarbij het niet van belang is wie de vordering stelt aansprakelijkheid en rechtsbijstand Wat rechtsbijstand betreft betaalt DVV de juridische kosten vanaf de aanvang van de gerechtelijke procedure U bent uiteraard vrij uw eigen raadsman te kiezen dochterondernemingen met een meerderheidsparticipatie externe mandaten die men vervult bij andere firma s waarvan men aandeelhouder is De polis verzekert alles tenzij het expliciet is uitgesloten De uitsluitingen zijn bovendien zeer beperkt Voorbeelden zijn opzettelijke fouten zoals misbruik van vennootschapsgoederen en boetes Om overlapping met andere verzekeringspolissen te vermijden zijn ook lichamelijke en materiële schade niet opgenomen Pollutie kan daarentegen wel worden verzekerd U kiest het bedrag Naargelang de grootte van uw vennootschap of uw vzw kiest u het verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekerde periode Bovendien wordt er geen enkele franchise toegepast Wanneer bent u verzekerd U bent verzekerd voor alle schadevorderingen die ingesteld worden tijdens de looptijd van de polis en van 36 tot 60 maanden na deze looptijd voorzover er geen andere verzekering is Bovendien zijn ook fouten begaan voor het begin van de polis gedekt als u op dat moment nog niet wist dat er een claim zou komen Het meest complete verzekeringspakket

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/bedrijf/18-ondernemers/53-ba-bestuurder-van-rechtspersonen.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • NK Verzekeringen - Gewaarborgd Inkomen
  sociale zekerheid Dat is immers beperkt en haalt zeker niet het niveau van uw salaris U behoudt uw levensstandaard en kunt uw financiële verplichtingen nakomen terugbetaling hypothecaire lening betaling huur terugbetaling persoonlijke lening Voordelen U kiest de maandelijkse aanvulling waarvan u zeker wilt zijn het moment waarop u de eerste storting wilt krijgen de duur van uw contract het type van vergoeding stijgend of constant de waarborgen die u neemt

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/gezin/30-gewaarborgd-inkomen.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • NK Verzekeringen
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=js_impacto&link=fe2baf0323633b5f20b3a30506fc7482e2523344 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • NK Verzekeringen - Arbeidsongevallenverzekering
  en naar het werk Deze vergoedingen zijn in functie van de werkelijke bezoldigingen evenwel beperkt tot het wettelijk plafond voorzien zowel bij tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden Opties Verzekering arbeidsongevallen boven het wettelijk plafond excedent verzekering Nuttig voor

  Original URL path: http://www.nkverzekeringen.be/index.php/bedrijf/17-uw-medewerkers/48-arbeidsongevallenverzekering.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-28)
  Open archived version from archive