archive-be.com » BE » L » LVMODELAFDELING.BE

Total: 309

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • lijnbesturing
  introductie in de late jaren 30 is lijnbesturing uitgegroeit tot in een competitie sport van hoog niveau Piloten bekampen elkaar in verschillende wedstrijd klassen Acrobatie of kunstvlucht Combat Team race Speed Navy carrier en schaalmodellen of gewoon voor het plezier Sinds kort wordt er zelfs in sportzalen gevlogen met lijnbestuurde modellen Hier beneden een beschrijving van de FAI klassen die gevlogen worden op Europees en Wereldniveau Voorstelling van FAI klassen F2A SNELHEID Deze modellen vliegen met een kabellengte van 17 69m 9 cirkels wat overeenkomt met 1 km De snelheid word gemeten vanaf het ogenblik dat de piloot zijn handvat in de piloon plaatst Er worden snelheden bereikt van meer dan 300 km per uur F2B KUNSTVLUCHT Hier moet een voorgeschreven programma van 16 figuren waaronder vierkanten driehoeken achten een zandloper een klaverblad enz binnen zeven minuten afgewerkt worden Door een jury van 3 of 5 juryleden worden er punten gegeven op de preciezie van de uitgevoerde figuren F2C TEAM RACE Een team bestaat uit een piloot en een mekanieker Drie teams bekampen elkaar tegelijk in de cirkel Er moeten 100 ronden gevlogen worden wat met een verplichte lijnlengte van 15 92 m dat overeen komt met een afstand van

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=52%3Alijnbesturing&id=44%3Alijnbesturing&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=34 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • motorvliegen
  grotere modellen die meestal boven de 2 meter spanwijdte gaan En dan hebben we de jets dit zijn in het echt de bekende straaljagers Deze toestellen worden door een ducted fan aangedreven of door een kleine turbine of door een elektro turbine Met motor vliegtuigen worden ook allerhande wedstrijden gevlogen Enkele hievan zijn De schaalmodellen F4C deze toestellen worden zo juist mogenlijk van een origineel nagebouwd En er worden dan

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=53%3Amotorvliegen&id=52%3Amotorvliegen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • zwevers
  een brandstof motor zijn 2 Wat ook veel gedaan wordt is de zwever doormiddel van een lier op zijn gewenste hoogte te brengen 3 Ook is het mogelijk om een zwever de lucht in te dragen door een ander gemotoriseerd vliegtuig wat de zwever op de rug mee de lucht in neemt 4 En dan als laatste hebben we het slepen dit wordt bij ons het meeste gedaan Hierbij word

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=54%3Azwevers&id=53%3Azwevers&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=54 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • heli's
  beginners Helivliegen is enorm veelzijdig niet alleen de techniek van het toestel is een totaal andere wereld dan die van de modelvliegtuigen maar ook het beheersen van de heli zal menigeen verbazen Een heli kan iedere mogelijke beweging uitvoeren uiteraard enkel als de piloot het aankan Ook is de het elektrisch vliegen de laatste jaren enorm toegenomen Zo bestaan er reeds kleine 4 en 6 kanaals versies zoals de E

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=55%3Ahelis&id=54%3Ahelis&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=57 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • indoor
  terecht Wij organiseren elk winter seizoen een aantal indoor dagen in de sporthal te As en of Zutendaal Het indoorvliegen bestaat nog niet zo héél lang en is ondertussen uitgegroeid naar een discipline die zeker ook respect afdwingt wat het bouwen techniek en ook het vliegen betreft Het grote voordeel van het indoorvliegen is dat het bouwen van de modellen wel goed meevalt i p v een normaal model Op een goede vijf uurtjes kan je een doorsnee indoormodel zeker klaar krijgen Ook de kosten van de toestellen liggen aanzienlijk lager De hedendaagse modellen maken zelfs gebruikt van de laatste nieuwe snufjes op het gebied van electro aandrijving denk maar aan lipocellen brushless motortjes micro ontvangers en micro servo s Het indoorvliegen is natuurlijk niet te onderschatten omdat de ruimte waarin je vliegt beperkt is door muren lage plafonds en dergelijke dus enige ervaring is wel een vereiste maar bij onze club helpen we ook nieuwelingen die deze sport aandurven Zelfs de TOP piloten die normaal in de klasse F3A F3M vliegen de koningsklasse der kunstvlucht zijn niet meer weg te denken in het indoorwereldtje zij bepalen door het voordeel van hun ervaring de nieuwste technieken en vliegstijlen Ieder jaar

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=56%3Aindoor&id=55%3Aindoor&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=58 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • brevetten
  accu s te wisselen Veiligheidsbrevet A Jet Start met rechte stijgvlucht Procedure turn Eén lus achterover Vlakke acht Eén rol Circuit met go around dus geen touch and go Landingspoging met motor stationair Circuit met aansluitend Landing Algemene veiligheid van vlucht en model Uitreiking brevet A Na ontvangst van het examenverslag zal V M L v z w de aanvraag in behandeling nemen en het brevet uitschrijven Voor persoonlijk aangesloten V M L leden zal een administratiekost van 10 in rekening worden gebracht 4 H ANDLEIDING VOOR DE EXAMENCOMMISSIE Zoals beschreven in Richtlijnen voor Examinatoren ligt het accent van de beoordeling niet zozeer op de exactheid van de te vliegen figuren als wel op het feit dat de kandidaat deze figuren kan volbrengen zonder dat zich daarbij situaties voordoen waardoor de veiligheid in gevaar komt Belangrijk is te weten dat de kandidaat op een veilige wijze zonder enige hulp van anderen het model kan starten vliegen en landen en dat hij zich ook uit bijzondere situaties weet te redden Dit houdt onder meer in dat de kandidaat met een motormodel een landing met afgeslagen motor moet kunnen maken daarom is de landingspoging met motor stationair als simulatie in het programma opgenomen geldt niet voor helikopters Het zwaarst telt het punt algemene veiligheid van vlucht en model van de beoordelingslijst Hierin kan een algemene indruk van de vlucht ten aanzien van veiligheid worden weergegeven maar ook een indruk van het model waarmee de kandidaat vliegt omdat ook daar vaak oorzaken van ongelukken liggen verscholen De examinator dient zich heel goed van zijn verantwoordelijkheid bewust te zijn Het veiligheidsaspect staat tenslotte bij iedere club hoog in het vaandel geschreven en moet ten koste van alles gewaarborgd blijven De kandidaat kan zich voor het aanzeggen van de figuren verzekeren van een helper In geval van lijnbreuk motor of radiostoring mag de kandidaat zijn vlucht éénmaal afbreken en overstarten waarna op dat punt verder gegaan wordt waar de vlucht is afgebroken Voor motormodellen is handstart toegestaan Hier mag wel gebruik gemaakt worden van een helper 5 WAARSCHUWING Bij het uitvoeren van brevetvluchten met alle typen modelvliegtuigen moeten de veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden welke beschreven staan in de circulaire CIR GDF 01 van het Directoraat Generaal Luchtvaart 6 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 6 1 Algemeen De examinator heeft de plicht de start te verbieden van elk modelvliegtuig dat naar zijn of haar oordeel gevaar voor de omstanders of omgeving kan opleveren ook al voldoet het aan de technische voorschriften De deelnemers die door hun optreden de orde verstoren personen of modelvliegtuigen in gevaar brengen kunnen van deelneming worden uitgesloten Verboden zijn a metalen luchtschroeven of rotorbladen b gerepareerde luchtschroeven of rotorbladen c onjuist bevestigde motoren d scherpe voorlijsten e scherpe spinners of luchtschroefbevestigingen f niet schokvrij gemonteerde radiobesturing in geval van motortrillingen g brandend lont dat niet in een doofbuisje of andere voorziening voor vasthouden en doven zit h vaste brandstof of vloeibaar gas bij reactiemotoren 6 2 Radiobesturing De bestuurder van een radiomodel dient de voorschriften

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=34%3Alvmodelafdeling.be&id=51%3Abrevetten&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=64 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • de 15 geboden van de club
  Testen van apparatuur en of motor gebeurt altijd achter de veiligheidsdraad 5 Piloten staan altijd in het pilotenvak en bij elkaar zodat ze mogelijke meldingen aan mekaar kunnen doorgeven 6 Toeschouwers staan altijd voor de veiligheidsdraad Collega s die de piloot helpen staan bij de actieve piloot in het pilotenvak en zorgen ervoor dat ze de piloot niet afleiden 7 De vlieglijn wordt niet overschreden dwz dat er enkel kan gevlogen worden in de zone voor de pilotenvakken de pilotenvakken worden links en rechts verlengd met een boordsteen die deze vlieglijn nog eens extra accentueert 8 Een toestel uit de hand starten kan dus ook enkel voor het pilotenvak 9 Denk aan de geluidsnormen en gebruik steeds een demper die voldoende stil is 10 Ruim steeds je gebruikte poetsdoeken lege flesjes enzovoort op Bij eventuele crash neem je de resten mee naar huis 11 Vliegen onder invloed van alcohol is niet toegestaan 12 Leden die gebruik maken van de FM band dienen steeds hun frequentieslotje op te hangen aan het frequentiebord Indien meerdere piloten dezelfde of aanliggende frequenties gebruiken moet na het vliegen het slotje weggenomen worden om iedereen de kans te geven om te kunnen vliegen 13 Zorg dat

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=34%3Alvmodelafdeling.be&id=50%3A15-geboden&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=83 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • reglement
  Alle bestuursleden en toegevoegde functies zijn na een periode van 2 jaar aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen 2 Alleen de op de jaarvergadering aanwezige leden zijn stemgerechtigd 9 Verantwoordelijkheid en begrenzing 1 De club de vluchtleiders en of het clubbestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies diefstal of vernieling van materiaal of lichamelijk letsel Schade berokkend aan derden moet binnen de 24 uur aan het Bestuur worden gemeld Met de betrokkene moet zo snel mogelijk contact opgenomen worden 2 De Limburgse Vleugels vzw noch enig lid van het Bestuur inbegrepen de vluchtleiders kunnen op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan derden welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de club 10 Vergaderingen Een afdelings jaarvergadering niet een algemene ledenvergadering deze wordt gehouden met de andere afdelingen in januari A Tijdstip zal steeds doorgaan in november B Plaats en datum zal door middel van email of post en ca 3 weken vooraf gemeld worden C Doel jaarverslag bespreking voorbije jaaractiviteiten van de club door de secretaris voorstellen jaaractiviteiten nieuw seizoen door de secretaris verkiezing Bestuur D In uitzonderlijke gevallen zal er een algemene afdelingsledenvergadering bijeen geroepen kunnen worden E De secretaris zal in het algemeen over alles berichten om het goed functioneren van de club te bevorderen Deze berichten zullen indien zij eisen bevatten strikt opgevolgd worden 11 Takencommissie vergaderingen 1 Deze zullen doorgaan wanneer het Bestuur het nodig acht na onderlinge afspraak betreffende plaats datum en uur 2 Bespreking van schorsing van een overtreder van de reglementen 12 Terrein Het terrein heeft toelating voor cat 1 en 2 cat 2 enkel met schriftelijke toelating van de overheid zie VML Circulaire GELIEVE HET BESTUUR EEN COPY TE BEZORGEN VAN UW CATEGORIE 2 VERGUNNING INDIEN U HOUDER BENT VAN DEZE A verboden zone voor alle modelluchtvaartuigen in vlucht B verboden zone voor toeschouwers 13 Schikkingen A Van alle leden wordt verwacht dat zij strikt zullen waken over de veiligheid van de apparatuur de toestellen en het vliegen zelf Lawaai en vervuiling zijn tot een uiterst minimum te beperken en afhankelijk van de omgeving alsook van de richtlijnen van het Bestuur Deze richtlijnen kunnen door het Bestuur ten allen tijde aangepast worden B Elk lid kan een modelbouwer uitnodigen om te vliegen op het clubterrein tenzij door het bestuur anders beslist wordt geldt deze regel slechts voor één keer De genodigde in kwestie moet echter eerst zijn verzekeringspolis of geldige VML lidkaart voorleggen Verder is men verplicht een afstandscontrole van de zendapparatuur model en motor te doen De genodigde zal kennis nemen van alle reglementen en schikkingen op het terrein Bij afwezigheid van één der bestuursleden op het terrein zal het uitnodigende lid verantwoordelijk worden gesteld voor de hiervoor genoemde controles alsook voor het naleven van het clubreglement Indien deze persoon meer dan 3 keer wil komen vliegen moet hij lid worden van de Limburgse Vleugels C Het is verboden laag te vliegen boven personen huizen of

  Original URL path: http://www.lvmodelafdeling.be/index.php?view=article&catid=34%3Alvmodelafdeling.be&id=49%3Areglement&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=70 (2016-04-30)
  Open archived version from archive