archive-be.com » BE » K » KOMIMO.BE

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bijgewerkte belasting op inverkeerstelling (BIV) doet fijn stof opwaaien | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  voor de meest verkochte wagens tot 150 g CO 2 km Een fiscaal beleid dat het prijsverschil tussen kleine wagens en auto s met zwaardere diesel motoren verkleint heeft nefaste gevolgen voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid Vooral de actieve weggebruikers zoals de fietsers zullen de nadelen ondervinden zij ademen dit fijn stof in waardoor de positieve gezondheidseffecten van het fietsen afnemen stelt Roel De Cleen beleidscoördinator bij de Fietsersbond Europa heeft België en de gewesten al op het matje geroepen omwille van een falend fijnstofbeleid Daarenboven blijkt uit onderzoek dat de vervuiling door dieselwagens in werkelijkheid veel groter is dan de officiële cijfers aangeven Binnenkort lanceert Vlaanderen ook een wegenvignet en wordt ook de jaarlijkse verkeersbelasting herzien Het is noodzakelijk dat de Vlaanderen een globale fiscale strategierond automobiliteit uittekent Het is positief dat de Vlaamse Regering een fout wil herstellen maar deze wijziging is ruimschoots onvoldoende concludeert Miguel Vertriest beleidsmedewerker bij Komimo Je kunt verkeersfiscaliteit pas echt gaan vergroenen als je alle elementen in een samenhangend verhaal giet Dezelfde bekommernis was ook terug te vinden in de adviezen van de Milieu en Natuurraad van Vlaanderen Minaraad en de Mobiliteitsraad Vlaanderen MORA Einde persbericht De Belasting op de inverkeerstelling is een eenmalige belasting die een particulier betaalt bij de inschrijving van een nieuwe of een tweedehands wagen Vlaanderen is hiervoor bevoegd sinds 1 1 11 en doet de inning sedert dit jaar ook zelf Het persbericht van de bevoegde ministers van Leefmilieu Joke Schauvliege en van Financiën Philippe Muyters laat uitschijnen dat dit een belangrijke stap is naar een globale vergroende autofiscaliteit De adviesraden wezen op enkele ongewenste effecten van de in juli voorgestelde formule Daarom werd op voorstel van de ministers Schauvliege en Muyters een aantal parameters in de berekeningswijze aangepast De nieuwe formule is Door de zesde macht in

  Original URL path: http://www.komimo.be/content/bijgewerkte-belasting-op-inverkeerstelling-biv-doet-fijn-stof-opwaaien (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Mobiliteitsverenigingen vragen minister Crevits werk te maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  maken tegen 2050 moet er nu actie ondernomen worden Als Vlaanderen vandaag investeert in voetgangers fietsers en openbaar vervoer zullen de gevolgen in de toekomst duidelijk voelbaar worden Investeren in bijkomende weginfrastructuur zoals gepland voor de Antwerpse en Brusselse Ring zal enkel op korte termijn verlichting brengen en tegen 2050 resulteren in een nog meer versnipperd Vlaanderen volgens Miguel Vertriest beleidsmedewerker bij Komimo de koepel van Vlaamse duurzame mobiliteitsverenigingen Op

  Original URL path: http://www.komimo.be/content/mobiliteitsverenigingen-vragen-minister-crevits-werk-te-maken-van-een-duurzaam-mobiliteitsbe (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Brusselse politie en parket kiezen voor 10 keer meer dode voetgangers | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  dat weggebruikers die verkeersregels niet meer serieus nemen Snelheid heeft een directe invloed op de veiligheid van zachte weggebruikers 5 van de voetgangers die met 30 km u door een voertuig worden aangereden komt om het leven Bij 50 km u stijgt de mortaliteit tot 45 Net op het ogenblik dat de actie Go For Zero streeft naar nul verkeersdoden is het een verkeerd signaal om pas te gaan vervolgen

  Original URL path: http://www.komimo.be/content/brusselse-politie-en-parket-kiezen-voor-10-keer-meer-dode-voetgangers (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Persberichten | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  bedrijven zich zelfs herlokaliseren Op korte termijn zal de filelengte verminderen maar na een aantal jaar is de file terug op het oude niveau een evenwicht tussen vraag en aanbod Gesubsidieerde files De reden waarom er zo veel file staat in België is dat onze automobiliteit zo goedkoop is Meer dan 80 van de gezinnen beschikt over minimaal 1 auto en gebruikt die dus ook Daarnaast wordt automobiliteit met bedrijfswagens nog eens gesponsord door de overheid 400 000 bedrijfswagens zijn een enorme belasting voor het wegennet zeker als je weet dat er zo n 160 000 voertuigen per werkdag in beide richtingen over de Brusselse Ring passeren Als 1 op de 5 bedrijfswagens dagelijks heen en terug via de Brusselse Ring rijdt dan zou dat willen zeggen dat alle verkeer op de ring veroorzaakt werd door die bedrijfswagens aldus Miguel Vertriest beleidsmedewerker bij Komimo In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo maar het geeft wel aan dat gesubsidieerd woon werkverkeer een belangrijke factor voor de filelengte Uplace is tegenstrijdig met alle Vlaamse beleidsvoornemens Het project Uplace druist volgens Komimo in tegen tegen elk Vlaams beleid voor milieu ruimtelijke ordening en mobiliteit Dat weerhield Joke Schauvliege minister van leefmilieu niet om de milieuvergunning voor Uplace op 30 mei 2012 goed te keuren Brownfield Joke Schauvliege koos ervoor het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie te negeren en de beleidskeuze van de vorige Vlaamse regering te volgen De keuze voor een shopping center is logisch vanuit het standpunt van de projectontwikkelaar retail brengt een veelvoud op in vergelijking met een industriële ontwikkeling Maar beantwoordt dit ook aan een maatschappelijke nood Werkgeversorganisaties klagen al jaren over een tekort aan industrieterreinen in Vlaams Brabant Zware impact op milieu en mobiliteit Uplace vergt ook een veelvoud van inspanningen voor de mobiliteit De ontwikkelaar rekent op 8

  Original URL path: http://www.komimo.be/persbericht?page=1 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • subsidie | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  Lees verder Projectsubsidies duurzame mobiliteit Formulieren Wetgeving De Vlaamse overheid subsidieert projecten inzake duurzame mobiliteit Deze projecten moeten duurzame mobiliteit bevorderen Onder duurzame mobiliteit verstaat men het streven naar volgende doelstellingen Lees verder Wetteksten en formulieren subsidiedecreet Wetteksten Lees verder Subsidies mobiliteitsverenigingen Formulieren Koepel Wetgeving De Vlaamse regering erkent en subsidieert verenigingen die werken rond duurzame mobiliteit Ze kan één organisatie erkennen per duurzame verkeersmodus Lees verder Subsidies Duurzame Mobiliteit

  Original URL path: http://www.komimo.be/category/intranettags/subsidie (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • duurzame mobiliteit | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  mobiliteit Ze kan één organisatie erkennen per duurzame verkeersmodus Lees verder Subsidies Duurzame Mobiliteit De Vlaamse regering geeft al enkele jaren subsidies voor projecten en verenigingen die werken rond duurzame mobiliteit Het subsidiedecreet werd vernieuwd en trad in werking op

  Original URL path: http://www.komimo.be/category/intranettags/duurzame-mobiliteit (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Subsidies mobiliteitsverenigingen | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  vervoersmodus en hun belangen verdedigen via beleidsacties publicaties camgpagnes en andere activiteiten Een erkende vereniging heeft recht op een basistoelage bestaande uit het loon van één medewerker aangevuld met werkingsmiddelen De mobiliteitsvereniging kan bovenop een aanvullende subsidie krijgen als ze minstens 5000 leden telt en voldoet aan een reeks extra voorwaarden De aanvullende subsidie bestaat eveneens uit een personeelstoelage voor één medewerker plus werkingsmiddelen Verenigingen worden steeds erkend voor een periode van vier jaar De aanvragen voor een nieuwe erkenning moeten ingediend worden voor 1 mei van het voorafgaande jaar Meer informatie vind je in deze handleiding van Komimo Formulieren Aanvraagformulier erkenning mobiliteitsvereniging Aanvraag aanvullende subsidie Model jaarlijks werkingsverslag Model jaarlijks financieel verslag Koepel mobiliteitsverenigingen en Mobiliteitscampagnes Het subsidiedecreet legt ook de erkenning en subsidies vast van de koepel voor mobiliteitsverenigingen Komimo is op dit ogenblik erkend als koepel Het decreet bepaalt dat de koepel volgende opdrachten moet opnemen Beleidsbeïnvloeding en vertegenwoordiging van de mobiliteitsverenigingen bij de Vlaamse overheid en op diverse fora Organisatie van acties en campagnes inzake duurzame mobiliteit Ontwikkelen van de koepel als netwerk voor de lidorganisaties en het aanbieden van dienstverlening aan de leden Komimo ontvangt hiervoor een basissubsidie voor 2 beroepskrachten voor het beleidswerk en

  Original URL path: http://www.komimo.be/node/135 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Wetteksten en formulieren subsidiedecreet | Komimo | Koepel Milieu en Mobiliteit
  19 november 2008 UItvoeringsbesluit geconsolideerde versie Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 28 mei 2004 zoals gewijzigd op 27 maart 2009 Formulieren Mobiliteitsverenigingen Aanvraagformulier erkenning mobiliteitsvereniging Aanvraag aanvullende subsidie Model jaarlijks werkingsverslag Model jaarlijks financieel verslag Actieprogramma s Aanvraagformulier Actieprogramma s Jaarlijks werkingsverslag Jaarlijks financieel verslag Eindverslag actieprogramma

  Original URL path: http://www.komimo.be/content/subsidie_tools (2016-02-13)
  Open archived version from archive •