archive-be.com » BE » K » KNIGHTSRAZOR.BE

Total: 427

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Knights of the RazorBlades | zonder categorie
  klaar voor hem te staan en hem te helpen in tijd van nood of oorlog De eerste ridders waren gewoon soldaten te paard Pas vanaf de 12de Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is de Orde geschiedenis princiepsverklaring statuten

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/category/zonder_categorie/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Knights of the RazorBlades | wat zijn webbouwstukken?
  of hedendaags Bekijk alle webbouwstukken hier Discussie No comments voor wat zijn webbouwstukken Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E mail Website Commentaar Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is de Orde geschiedenis princiepsverklaring

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/wat-zijn-webbouwstukken/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | wat is de Orde?
  de orde Man of vrouw computeringewijde of leek iedereen met een gezonde drang naar kennis en absurditeit komt in aanmerking In de sectie geschiedenis krijgt u een overzicht van het onstaan van de Orde In de Webtempel kunnen ingewijde en profaan elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen In de Webtempel bevindt zich ook de Aller Ultiemste pagina enkel toegankelijk voor ridders van The Knights of the Razorblades Discussie 6 comments voor wat is de Orde ik haat jullie stomme klotewebsite watefuk doen ridders op het internet ik hoop dat jullie geen belgen zijn Posted by ik juni 3 2009 16 02 Reply to this comment Mooi deze woorden Poëtische woordenschat zonder weerga Gefundeerd ook Ben tot tranens toe bewogen Lekker anoniem ook zo heb ik het graag Posted by Grootmeester juni 3 2009 16 15 Reply to this comment Inderdaad vooral Ik hoop dat jullie geen Belgen zijn Dreigend Toevallig ben ik Belg en dan Ik denk trouwens dat het eigenlijk wattefuk moet zijn ipv watefuk Niet Posted by Ridder Parsifal juni 3 2009 16 18 Reply to this comment Wat moet ik uit je reactie afleiden IK Dat je de website maar niets vindt omdat het over ridders gaat die bovendien Belgen blijken te zijn Wie is nu tegen de Belgen en tegen ridders Ik doe even een onderzoekje Posted by Deforge juni 6 2009 17 46 Reply to this comment Mijn meerdere zal mij niet beledigen Mijn ondergeschikte kan mij niet beledigen Posted by Founder Riddle september 26 2009 00 10 Reply to this comment Pardon ik ben geen Belg ik ben Nederlander en ik vind het niet fijn om onze zuiderburen zo te beledigen Groeten van een medekaaskop Posted by Ridder van het Scheermes Maularia Fist april 28 2012 17 17 Reply to this comment Post a comment

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/over-de-orde/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | geschiedenis
  Scheermesjes Één van hun belangrijkste rituelen was het scheren van het hoofd met baard gelegen op een schaal Het hoofd met baard symboliseerde de oningewijde De neofiet werd door het afscheren van de baard klaar gemaakt voor inwijding Na 33 dagen groeide de baard terug en kon het ritueel opnieuw worden uitgevoerd Deze cyclus van 33 dagen was voor de orde zeer belangrijk Daardoor ontstond een eigen kalender alleen gekend door de hogere graden van de orde De origine van dit ritueel wordt door velen toegewezen aan de Tempeliers Heden ten dage wordt dit ritueel symbolisch overgedaan door aan de leek de vraag te stellen of hij bereid is zich te laten scheren door zijn broeders Via het scheren wordt de overgang van de Tempeliers naar de nieuwe orde gesymboliseerd Dit ritueel impliceert niet dat alle leden baardloos zijn Dit is geen vereiste De orde laat zijn ridders volledig vrij De symbolische bereidheid is voldoende en zorgt ervoor dat de ridder op de hoogte wordt gebracht van de voorgeschiedenis van de orde Door de jaren heen heeft deze orde in alle stilte arbeid geleverd en meegewerkt aan verschillende grote gebeurtenissen in de geschiedenis Deze geschiedenis zal te gepaste tijde en hoofdstuk per hoofdstuk bekend gemaakt worden op deze site Daar de orde zich altijd heeft aangepast aan haar omgeving en de technische vooruitgang komt zij naar buiten onder de vorm van een website Discussie One comment voor geschiedenis de sectie geschiedenis krijgt u een overzicht van het onstaan van de Posted by Knights of the RazorBlades Ridderorde online maart 8 2009 18 04 Reply to this comment Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E mail Website Commentaar Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/over-de-orde/geschiedenis/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | princiepsverklaring
  Verbinding en zich slechts met de zwakken gaat inlaten wanneer zij macht verwerft en de wijdvertakte wereldse verbinding als het enige goed uitroept moet The Knights of the Razorblades een beweging op het getouw zetten die soepel en minder evolutionistisch de slinger van Foucault zijn werk laat doen Het is ondenkbaar dat The Knights of the Razorblades de vrije gedachte zou afremmen of conditioneren om op filosofisch en sociaal gebied de plak te kunnen zwaaien The Knights of the Razorblades kan zich niet vastsnoeren in verouderde idealen zij mag haar lot niet verbinden aan dat van voorbijgaande maatschappelijke instellingen Veel minder nog mag zij toetreden tot deze nieuwe Wereldse Arrogantie die alle krachten bundelen wil om een cordon sanitaire op te werpen tegen vrije en eerlijke mannen die door ideologie altruïsme en onbaatzuchtigheid het ideaal van het gemeenschappelijk welzijn wil ontwikkelen The Knights of the Razorblades voelt zich onweerstaanbaar verbonden met een religie van broederlijkheid en liefde De ware traditie de ridderschap ligt in haar progressiviteit The Knight of the Razorblades is de verkondiger van een nieuwe en groeiende gedachte van zijn tijd The Knights of the Razorblades is geen adept van arbeid die tot slaaf maakt nog minder van arbeid die in het zweet uws aanschijns verricht wordt The Knights of the Razorblades prijst de scheppende arbeid waar hand en hoofd de levenloze stof tot schoonheid vervormen arbeid die bevrijdt en waarin de mens zichzelf verwezenlijkt Het is ook deze arbeid waaruit wetenschap en technologie gegroeid zijn die ons de mogelijkheden zal bieden om de Ultieme Verbinding te maken Wetenschap en technologie zijn slechts middelen zij kunnen hun taak alleen vervullen in een rechtvaardig georganiseerde maatschappij waar vrijheid en gelijkheid door broederlijkheid overkoepeld worden The Knights of the Razorblades erkent de noden in een wereld die door haat en egoïsme met algemene uitroeiing wordt bedreigd in een wereld waar door een onbillijke verdeling der rijkdommen de meerderheid der mensheid hongert Deze idealen innig te beleven naar buiten uit te dragen en er alle lagen van de samenleving bij te betrekken is het doel van The Knights of the Razorblades The Knights of the Razorblades is immers gebaseerd op de progressieve principes van openheid en zelfontwikkeling continue aanpassing door gebruik Vrijheid is de centrale waarde Deze ridderorde wil zich niet integreren in het spanningsveld politiek civiele maatschappij internet Ze wil zich wel organiseren via het net niet alleen omdat het perfect aansluit bij haar losse netwerkstructuur maar ook omdat het netwerk de dynamiek verandert van de samenleving In een wereld gekenmerkt door wijdverspreide crisis van politieke legitimiteit en onvrede vanwege burgers tegenover politici acht The Knights of the Razorblades het internet een perfect middel om rust en evenwicht respect en sereniteit te brengen eerst bij haar leden en daarna in de omgeving van elk van hen Deze ridderorde beschouwt het internet als bevrijdende technologie Ridder zijn bij The Knights of the Razorblades is niet zomaar zijn Van de ridder worden ook volgende werken verwacht Hij zij wordt geacht de feestdagen

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/over-de-orde/princiepsverklaring/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | statuten
  6 Het Hoofdbestuur is bevoegd een lid te schorsen indien het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de Orde in ernstige mate schaadt Gedurende de periode dat een lid is geschorst kan het niet deelnemen aan de werkzaamheden Artikel 7 Het lidmaatschap eindigt door de dood van het lid door opzegging door het lid door opzegging namens de Orde Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf kan slechts geschieden door een e mail aan de Grootmeester Deze is verplicht de ontvangst binnen de maand per e mail aan alle leden te melden Opzegging van het lidmaatschap namens de Orde kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken nadat het lid tot driemaal is aangemaand De opzegging geschiedt altijd via e mail met opgave van de reden en De betrokkene kan binnen één maand na kennisgeving in beroep gaan bij het Hoofdbestuur Gedurende die termijn blijft het lid geschorst De beslissing tot opzegging wordt genomen met tenminste drie vierden van het aantal uitgebrachte stemmen Geldmiddelen balans en staat van baten en lasten Artikel 8 De geldmiddelen der Orde bestaan uit de toevallige contributies van de leden en uit andere baten Bestuur het hoofdbestuur Artikel 9 Het Hoofdbestuur bestaat uit alle leden vanaf de 7de graad De bestuurders zijn voor een periode van zeven jaar benoemd De bestuurders kunnen echter te allen tijde zelf ontslag nemen Artikel 10 Het Hoofdbestuur is belast met het besturen van de Orde De Orde wordt vertegenwoordigd door de Grootmeester of door twee gezamenlijk handelende andere leden van het Hoofdbestuur Het Hoofdbestuur kan bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door een commissie Het Hoofdbestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen Indien de stemmen staken beslist de voorzitter Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de Grootmeester of drie andere leden van het Hoofdbestuur dit nodig achten Zittingen Artikel 11 Binnen drie maand na afloop van elk werkjaar wordt een jaarvergadering gehouden Het Hoofdbestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt verantwoording af voor zijn in het afgelopen werkjaar gevoerd bestuur Het Hoofdbestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken Goedkeuring van het jaarverslag strekt het Hoofdbestuur tot décharge Indien de goedkeuring wordt geweigerd benoemt de Grootmeester in de jaarvergadering een commissie bestaande uit tenminste drie afgevaardigden die de pijnpunten onderzoeken Binnen drie weken na de benoeming brengt zij aan het Hoofdbestuur verslag uit van haar bevindingen Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan herhaalt de procedure zich tot eenstemmigheid is bereikt Artikel 12 Behalve de jaarvergadering zal een buitengewone zittingen worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur dit wenselijk acht Artikel 13 Alle leden met uitzondering van hen die geschorst zijn hebben toegang tot de jaarvergadering en de zittingen en hebben daar ieder één stem Ieder lid kan zijn stem uitbrengen door een ander daartoe gemachtigd lid Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen Op de jaarvergadering hebben de leden

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/over-de-orde/statuten/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | Ridders en Graden
  Scheermes Bourgondië 23 11 2004 Grootmeester Grootmeester Sublieme Prins van het Koninklijk Scheermes België Guillaume de Lynn Geheim Ridder van het Scheermes België 14 06 2006 Guillaume de la vie unique Volmaakt Ridder van het Scheermes Nederland 26 04 2010 Hélène Intendant van het Scheermes België 30 10 2004 Isolde van t Gravensteen Geheim Jonkvrouw van het Scheermes België 31 12 2006 Jardon Rechter van het Scheermes Andorra 22 01 2005 Jean de Barjac Geheim Ridder van het Scheermes België 30 06 2007 Joris Intendant van het Scheermes België 30 10 2004 Jozef van t kruys Rechter van het Scheermes België 08 06 2005 Karel van de Vooreel Geheim Ridder van het Scheermes België 27 03 2007 Lambertus Rechter van het Scheermes België 29 12 2004 Lanseloet Rechter van het Scheermes België 08 01 2005 Machiavelli Intendant van het Scheermes België 28 11 2004 Marguerite Volmaakt Jonkvrouw van het Scheermes Martinus Rechter van het Scheermes België 12 11 2005 Maularia Fist Geheim Ridder van het Scheermes Veenendaal 08 02 2006 Maximus Decimus Meridius Geheim Ridder van het Scheermes Rome 30 09 2008 Morgane Rechter van het Scheermes België 11 02 2005 Orgazmic le Bohémien Intendant van het Scheermes Flandria 02 12 2004 Parzival Intendant van het Scheermes België 01 09 2004 Patrones van Indural Geheim Jonkvrouw van het Scheermes Nederland 03 08 2008 PiR van Amorest Geheim Ridder van het Scheermes Koninkrijk van het Hart 02 04 2007 PiT Rechter van het Scheermes Belgiëland 28 09 2005 PomPom Rechter van het Scheermes Limburgia 03 12 2005 Robertus du Val D or Geheim Ridder van het Scheermes België 15 02 2006 Rojonck Rechter van het Scheermes België 21 10 2005 Romain de Gallois Rechter van het Scheermes België 16 11 2006 Rufus Revoltus Geheim Ridder van het Scheermes België 15 10

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/ridders-en-graden/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | Razor’s Edge Editions
  zorg ervoor dat je manuscript de 5 MB niet te boven gaat Je document moet een Word document zijn Indien u aanlevert via PDF zorg dan dat het PDF document niet beveiligd is tegen het kopiëren van tekst Bestaat je boek hoofdzakelijk uit foto s en of tekeningen stuur ons dan naast de tekst een voorbeeld toe van drie pagina s Ook hier geldt je zending mag de 5 MB niet te boven gaan Indien kleiner dan 5 mb niet haalbaar is stuur dan eerst een mail met vermelding van de grootte en we zoeken naar een oplossing Je krijgt na toezending een ontvangstbevestiging Houd rekening met lange responstijden Wij nemen het initiatief tot contact Wij zullen je manuscript met respect behandelen en het alleen gebruiken om een oordeel te vellen over de geschiktheid voor publicatie Zodra we je manuscript hebben goedgekeurd gaan we je eerst informeren Deze informatiefase is nodig om de tweede belangrijke beslissing te nemen wil je een offerte ontvangen met als bijlage een ontwerpovereenkomst In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en Razor s Edge Editions netjes op een rij Je ondertekent het contract en mailt een exemplaar van het document naar razorsedge knightsrazor be Vervolgens sturen wij jou een kostennota Zodra je het daarop genoemde bedrag hebt overgemaakt en het contract getekend beginnen wij met de productie van je boek Standaard voeren we het boek uit met cover in full colour cover ontwerp met achterop je foto 90 g wit papier We gebruiken het printing on demand systeem Dit maakt het mogelijk boeken in kleine oplagen te produceren Vanaf 50 Nadien kan er op jouw verzoek per 10 ex worden bijgedrukt Dit systeem kan alles aan Ook foto s in kleur en zwart wit In de loop van het produktieproces verrichten we ook onze verkoop

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/razors-edge-editions/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive