archive-be.com » BE » K » KNIGHTSRAZOR.BE

Total: 427

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Knights of the RazorBlades | Komt Scheer-Mannen uw Grootmeester roept om digitale actie !
  niet kan zien wie Posted by Founder Riddle april 12 2013 18 43 Reply to this comment Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E mail Website Commentaar Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2013/02/21/komt-scheer-mannen-uw-grootmeester-roept-om-digitale-actie/comment-page-1/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Knights of the RazorBlades | Overpeinzingen van Derek
  Dei een stabiele plaats in de Kerk gekregen Ook de heiligverklaring van stichter Jozefmaria Escrivá in 2002 lijkt daartoe te hebben bijgedragen Vanuit buitenkerkelijke kring werd het exclusief geestelijke doel van Opus Dei in twijfel getrokken De instelling zou haar leden stimuleren politieke en financiële macht na te streven om haar invloed te vergroten Dit verwijt gold vooral het politieke optreden van Opus Dei leden ten tijde van het Franco regime Zo waren 8 ministers onder Franco lid van Opus Dei De organisatie zelf benadrukte telkens dat het als exclusief geestelijke instelling steeds gehandeld heeft conform zijn statuten Opus Dei zou zich niet in de politiek hebben gemengd of Franco hebben gesteund In artikel 88 lid 3 van de statuten van Opus Dei staat dat de leden in hun beroepsuitoefening op maatschappelijk politiek gebied etc binnen de grenzen van het katholieke geloof en de moraal dezelfde volle vrijheid genieten als hun katholieke medeburgers en dat de autoriteiten van de Prelatuur zich in het geheel dienen te onthouden van het geven van aanwijzingen of adviezen terzake Wat Opus Dei lidmaatschap betreft bepalen de statuten dat elke vorm van geheimzinnigheid vermeden dient te worden art 89 lid 2 Leden zien echter geen aanleiding hun lidmaatschap publiekelijk bekend te maken De wijze waarop zij de heiligheid proberen na te streven beschouwen zij als een privézaak Op Opus Dei en de manier waarop het te werk gaat wordt door velen kritiek geuit Zij zien het als een aartsconservatief bolwerk casu quo sekte die de macht naar zich toe probeert te trekken In verschillende landen zoals Spanje Groot Brittannië en Italië nemen of namen leden van Opus Dei deel aan het landsbestuur Critici zien dit als een poging van de organisatie om politieke macht naar zich toe te trekken Opus Dei en vele anderen zien dit juist als een essentiële opdracht van christenen en beschouwen de mogelijkheid om deel te nemen aan het politieke debat als een basisrecht Er bestaat in België een vereniging van ex leden Fiat Lux Volgens deze organisatie ondermijnt de heiligverklaring van Escrivá de geloofwaardigheid van de Kerk omdat de Spanjaard helemaal geen vroom man was Hij had een explosief temperament en kon mensen kraken Hij was ook erg op comfort gesteld en voelde zich best in het gezelschap van rijken Opus Dei en de Vrijmetselarij hebben door de esoterische roman De Da Vinci Code veel belangstelling gekregen Enkele leden van de katholieke organisatie worden daarin afgeschilderd als sinistere mensen die er niet voor terugdeinzen moorden te plegen om de ware geschiedenis van de Kerk geheim te houden dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en dat zij kinderen hebben gekregen De auteur Dan Brown heeft laten weten dat de roman een werk van fictie is De roman is echter wel op feiten gebaseerd Toen op 21 april 2005 bekend werd gemaakt dat hij The British Book Award had gewonnen zei hij dat zijn verhaal over een complot van de Katholieke Kerk niet op waarheid berust Telt Opus Dei in zijn boek vijf miljoen leden in werkelijkheid zijn het er rond de 85 000 Als lekenorganisatie kent Opus Dei geen monniken In tegenstelling tot kloosterlingen beleven de leden hun geloof juist midden in de maatschappij Gemotiveerde vrijmetselaren zoeken naar diepgang in de samenleving Ze zijn bewust van de spirituele dimensie van het bestaan en de inspiratie die daarvan uitgaat Ze zijn actief bezig met geestelijke ontwikkeling vrije gedachte uitwisseling verdraagzaamheid en broederschap Ze zoeken naar wat mensen bindt en proberen weg te nemen wat hen verdeelt De wereld is een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is Opus Dei is een instelling van de Rooms katholieke Kerk De missie is het verspreiden van de boodschap dat men via werk en leven God kan ontmoeten maar dat men hiervoor zijn naaste moet beminnen Dit is de voorwaarde sine qua non om de samenleving te verbeteren Het verschil zit hem in de uitgangspunten humanisme en godsdienst Dit maakt het moeilijk om in gesprek te blijven Zeker gezien de historische groei in macht en invloed Naar inhoud en doel zijn er echter enkele raakvlakken Het is het aloude probleem tussen godsdienst en en humanisme De oplossing heet ontmoeting Over de gehele wereld zijn deze beide organisaties goed vertegenwoordigd in de media de ambtenarij de politiek de ministeriële kabinetten de grote concerns de financiële instellingen de religieuze en spirituele bewegingen de politie het leger en de verschillende geheime diensten Dat wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaars zijn of leden van Opus Dei maar de sleutelposities zijn wel in hun handen waardoor zij die organisaties controleren Zoveel mogelijk macht met liefst zo min mogelijk mensen is hun devies Zij spelen een vooraanstaande rol in de wereld Ik heb uiteindelijk gekozen voor de middenweg between all extrimities Tussen Een God en Geen God Tussen twee absolute waarheden De geschiedenis van deze laatste is volgeschreven met vervolgingen inquisitie moorden verbrandingen Vandaag zijn de moslimbroeders de fundamentalisten In het verleden was dat de Kerk van Rome Nog dit jaar verschijnt mijn essay Schoon volk in de hemel Zes jaar heb ik eraan gewerkt veel gelezen veel geschreven veel overleg gepleegd Ik ben benieuwd naar de reacties 2 people like this post Like Unlike Discussie 2 comments voor Overpeinzingen van Derek Geachte Heer Ik las toevallig dit artikel Als lid van het Opus Dei kan ik niets anders dan vaststellen dat er vrij veel fouten in zijn Bij voorbeeld over mezelf ik en niet Stefaan Seminckx ben NKO arts Als u één lid van het Opus Dei kent en zou interviewen zouden er misschien minder dergelijke fouten in uw artikel staan Double check is nuttig We zijn heel normale mensen Moest u interesse hebben ik ben bereid u te woord te staan Hoogachtend Jacques Leirens Posted by Jacques Leirens september 24 2012 14 23 Reply to this comment Christendom waarheid en relativisme Jacques Leirens maandag 26 oktober 2009 1 Het relativisme is problematisch Het relativisme 1 is hét probleem waarmee het christendom in onze tijd af te rekenen heeft Dat is de mening van talrijke denkers met een minimum aan maatschappijkritische geest Het zal niemand verwonderen dat religieuze leiders het als een groot probleem zien 2 Er zijn echter ook veel filosofen die erop wijzen dat het relativisme problematisch is niet alleen aan de zogenaamde rechts conservatieve kant 3 maar ook aan links progressieve kant weliswaar om verschillende redenen 4 Het probleem van het relativisme is niet alleen diep in de cultuur maar vooral in het geweten van de hedendaagse mens geworteld gelovig of niet Het relativisme is de vanzelfsprekende bijna nonchalante houding die het geweten van de hedendaagse mens aanneemt ten opzichte van de waarheid Door de houding van zijn geweten ten opzichte van de waarheid onderscheidt de relativistische persoon zich van de persoon die dwaalt of zich vergist De persoon die dwaalt of zich vergist heeft niet per sé een inadequate houding ten opzichte van de waarheid Wie bijvoorbeeld beweert dat twee plus twee drie is kan dit zeggen omdat hij er vast van overtuigd is dat dit de waarheid is maar hij vergist zich En wie bijvoorbeeld beweert dat Jezus Christus nooit heeft gezinspeeld op zijn goddelijkheid en dat hij alleen een zachtmoedige moraliserende rabbijn was of een anti Romeinse verzetstrijder kan dit zeggen omdat hij er vast van overtuigd is dat dit de waarheid is maar hij vergist zich Zo iemand denkt dat de waarheid bereikbaar is degenen die haar bereiken hebben gelijk en wel in de mate dat ze haar bereiken en degenen die het tegengestelde beweren vergissen zich Met zo iemand kan je een discussie voeren De relativistische persoon daarentegen zegt dat de goddelijke realiteiten en al wat met de zin van het menselijk bestaan te maken heeft in wezen onbereikbaar zijn Om over deze realiteiten te spreken maakt ieder tijdperk cultuur of religie gebruik van bepaalde termen symbolen metaforen enz Voor de relativistische persoon zijn dat allemaal cultuur of tijdsgebonden uitdrukkingsvormen die elkaar misschien tegenspreken maar toch dezelfde waarde hebben Op zeer onvolmaakte wijze verwijzen ze allemaal naar realiteiten die niemand echt kan kennen Daarom kan volgens hem aan geen enkel conceptueel of religieus systeem een absolute waarde toegekend worden Ze zijn allemaal historisch of cultureel gerelateerd d i relatief Relatief als ze zijn zijn ze evenwaardig en zelfs complementair om eenzelfde realiteit te benaderen die in wezen verborgen blijft Een boeddhistische parabel illustreert mooi de relativistische visie 5 Een koning in Indië riep eens alle blindgeborenen van de stad bijeen en plaatste ze rond een olifant Sommige blinden liet hij de kop van de olifant aanraken en zei Dit is een olifant Aan andere blinden zei hij hetzelfde terwijl hij hen de slurf de oren of de staart deed betasten Daarna vroeg de koning aan de blinden de olifant te beschrijven Elkeen gaf een verschillende uitleg naargelang het deel van de olifant dat hij had betast De blinden begonnen te ruziën Ze raakten slaags en vormden een vermakelijk schouwspel voor de koning Hoe luidt de relativistische interpretatie van deze parabel In een notedop wij zijn allemaal blindgeborenen We lopen steeds het gevaar een onvolledige en onvolmaakte kennis te verabsolutiseren onbewust als we zijn van onze intrinsieke intellectuele beperktheid dit is het theoretische argument van de relativist En als we eenmaal in de verleiding vallen om te verabsolutiseren dan worden we al snel respectloos en agressief en dit is mensonwaardig dit is het ethische argument van de relativist Het is veel beter zeggen ze de relativiteit van onze ideeën te aanvaarden niet alleen omwille van de beperktheid van onze kennis maar ook omwille van de ethische imperatieven van tolerantie dialoog en wederzijds respect De relativisten presenteren hun visie als de noodzakelijke voorwaarde voor democratie en vreedzame samenleving Toegepast op de twee voorbeelden van hierboven De relativist zegt als ik ervan overtuigd ben dat twee plus twee drie is en jij dat het vier is en nog een ander dat het zeven is dan is het zo iedereen heeft zijn beperkte kijk op de dingen laten we daar niet over ruziën En als ik geloof dat Jezus een moraliserende rabbijn was en jij gelooft dat Hij in wezen waarlijk mens en waarlijk God is en nog een ander dat Hij een anti Romeinse verzetstrijder was dan is het zo iedereen heeft zijn levensvisie laten we daar vooral niet over ruzieën Waar het echt op aankomt zegt hij is dat iedereen in navolging van de religieus super begaafde figuur van zijn godsdienst Confucius Boeddha Jezus Mohammed enz voor een betere wereld zorgt met eerbied van de vrede en de natuur Voor zo iemand is de waarheid van geen tel meer 2 Het christendom de ware godsdienst Waarom is dit nu een probleem voor het christendom Eenvoudigweg omdat het christendom zich presenteert als de ware godsdienst religio vera De christelijke godsdienst stelt zichzelf niet voor als een mythe noch als een geheel van gewoonten die nuttig zijn voor het sociaal leven noch als een inspiratiebron voor positief denken noch als een grote caritatieve NGO met internationale ambities Het christelijk geloof deelt ons in hoofdzaak de waarheid over God mee hoewel niet in zijn geheel zoals Hij zichzelf kent alsook de waarheid over de mens en de zin van het leven Wanneer Jezus door Pilatus ondervraagd wordt verklaart Hij op ondubbelzinnige wijze dat Hij de waarheid komt openbaren Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem 6 Zijn aanspraak op de waarheid wordt almaar duidelijker als hij zichzelf openbaart als degene die de volheid van de goddelijke waarheid kent Niemand kent de Vader tenzij de Zoon en degene aan wie de Zoon het wil openbaren 7 en ook als Hij zich zelfs met de waarheid durft te vereenzelvigen Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven 8 De noodzakelijke ademruimte voor het christelijk geloof is de waarheid Zonder de zuurstof van de waarheid dooft de vlam van het geloof uit het deemstert weg in een alsof logica waar alleen plaats is voor zwakke waarheden zoals het is goed dat we ons gedragen alsof God ons geschapen heeft en alsof we allen broeders van eenzelfde Vader zijn Neen het christelijk geloof heeft altijd gezegd en zegt heel duidelijk God heeft hemel en aarde geschapen en we zijn allen gelijkwaardige zonen van God Ja het maakt hiermee een waarheidsclaim Het zegt zelfs dat Christus de volle en definitieve openbaring van God is afstraling van zijn heerlijkheid en evenbeeld van zijn wezen 9 enige Middelaar tussen God en de mensen 10 Christus is dus niet alleen maar het gelaat waarmee God zich aan de Europeanen heeft laten zien We mogen ook niet vergeten dat de impuls van de evangelisatie in feite voortgekomen is uit het bewustzijn dat ons een schat van waarheden in de schoot geworpen is die voor alle mensen bestemd is Als het geloof maar één van de culturele varianten van alle mogelijke religieuze ervaringen van de mens is dan had het christelijk geloof in haar cultuur moeten blijven en de andere culturen met rust laten Het tegendeel is gebeurd het evangelie werd op vraag van Christus wereldwijd als het woord van de waarheid 11 verkondigd Als hedendaagse christenen hun waarheidsclaim opgeven om de tijdsgeest te volgen dan komen we tot de absurde situatie dat ze precies datgene opgeven waardoor hun geloof zo integer door zoveel generaties christenen is overgeleverd Is dit niet de beste manier om die geloofsschat te verkwanselen Het spreekt vanzelf dat vreedzaam samenleven in een geest van dialoog met hen die er een andere levensbeschouwing op nahouden niet ingaat tegen het christendom Wel integendeel Wat wel ingaat tegen het christelijk geloof is het opdoeken van het theoretische referentiekader van de waarheid zodat hij die een bepaald statement doet evenzeer gelijk kan hebben als wie datzelfde statement ontkent Daardoor gaat ons christelijk geloof en met name ons geloof in Jezus Christus in rook op 3 Het religieus pluralisme en het christendom Laten we nu meer in detail bekijken in welke zin het relativisme problematisch is voor de godsdiensten en in het bijzonder voor het christendom Eerst en vooral zien we dat in het relativistisch denkkader alle godsdiensten op gelijke voet worden gezet In dit denkkader wordt over een theologie van het religieus pluralisme gesproken Voorstanders van deze theorie beweren dat het pluralisme van de godsdiensten niet alleen een feit is maar ook een recht Naast het christendom zou God ook de niet christelijke religies positief gewild hebben als evenwaardige alternatieven om onafhankelijk van Christus zich te openbaren en de mensen te redden In elke godsdienst zou er een echte goddelijke openbaring zijn Christus zou niet meer zijn dan één van de mogelijke alternatieven om zich te redden Deze visie berust op de vooronderstelling dat het reddend handelen van de godheid in Jezus Christus in feite historisch en cultureel gebonden is Het reddend handelen van de godheid zou zich slechts op een beperkte manier in de godsdiensten uiten naargelang volk of cultuur en is nooit helemaal tot één van hen te herleiden De absolute waarheid over God zou nooit een adequate en bevredigende uitdrukkingsvorm kunnen vinden in de geschiedenis en in de menselijke taal die beperkt en relatief blijft De woorden en de daden van Christus zouden aan die relativiteit onderworpen zijn zoals de woorden en de daden van andere grote religieuze figuren van de geschiedenis De figuur van Christus zou geen absolute en universele waarde hebben 12 In de encycliek Redemptoris Missio van Johannes Paulus II en in de verklaring Dominus Iesus 13 werd erop gewezen dat deze theologische theorieën de christologie in rook doen opgaan de door Christus vervulde openbaring wordt beperkt onvolledig en onvolmaakt verklaard om zodoende een vrije ruimte voor andere onafhankelijke openbaringen open te laten Voor hen die deze theorieën verdedigen is bepalend dat het ethisch imperatief van de dialoog met name met de vertegenwoordigers van de grote Aziatische godsdiensten wordt gegarandeerd Dat is onmogelijk beweren ze als niet van meet af aan wordt aangenomen dat deze religies een autonome heilswaarde hebben onafhankelijk van Christus We zien hier ook dat het theoretisch argument het religieus pluralisme grotendeels ingegeven is door een praktisch argument het imperatief van de dialoog We bevinden ons hier dus voor een andere versie van het gekend kantiaans thema van het primaatschap van de praktische rede boven de theoretische rede Om alle misverstanden te vermijden moeten we hier twee verduidelijkingen maken De eerste verduidelijking is dat de katholieke Kerk niet zegt dat zij die haar geloof niet delen zich niet kunnen redden 14 Wat ze wel duidelijk zegt is dat zij die buiten hun schuld Christus en zijn Kerk niet kennen en volgens hun geweten leven zich kunnen redden en wél door Christus en in Christus Christus is de Verlosser en de universele Redder van de mensheid De tweede verduidelijking is dat de katholieke Kerk niets verwerpt van wat waar en heilig is in andere godsdiensten Zij heeft een hoge achting voor hun levenswijze voorschriften en onderricht die ofschoon in vele opzichten verschillend van haar eigen leerstellingen niettemin een straal weerspiegelen van die waarheid die alle mensen verlicht 15 4 Het religieus pluralisme in vraag gesteld Wat is er nu mis met de stelling dat alle godsdiensten evenwaardige wegen naar het heil kunnen zijn Enerzijds is het vrij duidelijk dat God niemand verwerpt enkel en alleen maar omdat hij het christendom niet gekend heeft en omdat hij in een andere godsdienst is opgegroeid Maar anderzijds moeten we bij die stelling vragen stellen omdat verschillende godsdiensten niet alleen verschillende vereisten hebben maar vaak ook tegengestelde vereisten En hoe kunnen tegengestelde wegen tot eenzelfde doel leiden Moeten we ons hierbij neerleggen voor de lieve vrede Volgens Joseph Ratzinger hebben de voorstanders van de relativistische theorieën omtrent religieus pluralisme over drie punten niet genoeg nagedacht 16 a Ten eerste worden de verschillende godsdiensten alsook het agnosticisme en het atheïsme als gelijk waardig beschouwd terwijl ze dat in werkelijkheid helemaal niet zijn

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2012/02/08/overpeinzingen-van-derek/comment-page-1/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | 16, 17 juni aanstaande
  17 00 uur Aanstaande zaterdag en zondagmiddag houdt de Veenendaalse kunstenaar dichter Maurits Sterkenburg ook bekend als Maularia Fist open huis in zijn atelier in Kunstplaats aan de Zuivelstraat in Veenendaal Iedereen is welkom met nadruk ook kinderen Maurits toont abstracte schilderijen en Kolozaïk wonderbaarlijke wezens die hij uit wol vervaardigt met knoop en haaktechnieken Zijn werk is voor vriendelijke prijzen te koop Ook worden er twee sets schilderijen die vorig jaar te zien waren op de tentoonstelling Techniek op Techniek bij opbod verkocht De bezoeker kan tevens genieten van poëtische clips en op verzoek draagt Maurits gedichten voor uit eigen werk Kinderen kunnen in het atelier naar hartelust zelf een fraaie tekening maken Het atelier in Kunstplaats is zaterdag en zondag open van 13 00 tot 17 00 uur Posted by Maularia Fist juni 11 2012 22 33 Reply to this comment Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E mail Website Commentaar Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is de Orde geschiedenis princiepsverklaring

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2012/06/08/16-17-juni-aanstaande/comment-page-1/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | 50 Meester-dichters
  3de jg nr 10 Tweede Jaarboek Dichter uit de hemel gevallen meteoriet 2011 DE 50 MEESTER DICHTERS VAN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE ZIJN BEKEND behalve uitzonderlijke gevallen is deze lijst definitief Jan Huyghe Annemieke Steenbergen N Martin Carrette Peter Motte Jenny Dejager Ruud Poppelaars N Ina Stabergh Trijntje Gosker N Jozef Vandromme Marleen De De 50 meester dichters van de lage landen bij de zee By Derek van t Gulle Zand Prins van het Scheermes juni 1 2010 Post a comment DE 50 MEESTER DICHTERS VAN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE Nieuwsbrief 3de jg nr 8 TWEEDE JAARBOEK Dichter uit de hemel gevallen meteoriet 2011 ZIJN VOORLOPIG GESELECTEERD Jan Huyghe Annemieke Steenbergen N Martin Carrette Peter Motte Jenny Dejager Ruud Poppelaars N Ina Stabergh Trijntje Gosker N Jozef Vandromme Marleen De Smet Herwig Verleyen Mark Meekers Thierry Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is de Orde geschiedenis princiepsverklaring statuten Ridders en Graden Razor s Edge Editions Tags 911 alzheimer Brave New World dexia doncela eerste liefde

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/category/50-meester-dichters/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | aankonding
  Nieuwe ridders jonkvrouwen By Grootmeester oktober 23 2010 One comment Volgende ridders en jonkvrouwen zijn onlangs tot de Orde toegetreden Shoshan d O Jonkvrouw van het Scheermes Frank Neirynck Ridder van het Scheermes Sibrand Ridder van het Scheermes De Orde bestaat nu uit 75 ridders en jonkvrouwen 1 person likes this post Like Unlike Releaseparty Subtiela Bombastica een tocht op gevoel By Ridder van het Scheermes Maularia Fist september 19 2010 Post a comment Het is zover 26 10 10 van 17 00u 19 00u is de releaseparty van Subtiela Bombastica een tocht op gevoel En waar is dat dan Nou dat is bij boekhandel van Kooten deze bevindt zich op de Zandstraat 143 3905 EB te Veenendaal N De prijs van deze oogstrelende bundel is 9 75 en 12 op bestelling incl Nieuwe Ridder By Grootmeester augustus 6 2010 2 comments Volgende ridder is onlangs tot de Orde toegetreden William de Wittewalle Ridder van het Scheermes De Orde bestaat nu uit 72 ridders en jonkvrouwen 2 people like this post Like Unlike De 50 meester dichters van de lage landen bij de zee By Derek van t Gulle Zand Prins van het Scheermes juni 12 2010 Post a comment NIEUWSBRIEF 3de jg nr 10 Tweede Jaarboek Dichter uit de hemel gevallen meteoriet 2011 DE 50 MEESTER DICHTERS VAN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE ZIJN BEKEND behalve uitzonderlijke gevallen is deze lijst definitief Jan Huyghe Annemieke Steenbergen N Martin Carrette Peter Motte Jenny Dejager Ruud Poppelaars N Ina Stabergh Trijntje Gosker N Jozef Vandromme Marleen De De 50 meester dichters van de lage landen bij de zee By Derek van t Gulle Zand Prins van het Scheermes juni 1 2010 Post a comment DE 50 MEESTER DICHTERS VAN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE Nieuwsbrief 3de jg nr 8 TWEEDE JAARBOEK Dichter uit de hemel gevallen meteoriet 2011 ZIJN VOORLOPIG GESELECTEERD Jan Huyghe Annemieke Steenbergen N Martin Carrette Peter Motte Jenny Dejager Ruud Poppelaars N Ina Stabergh Trijntje Gosker N Jozef Vandromme Marleen De Smet Herwig Verleyen Mark Meekers Thierry Nieuwe ridder By Grootmeester mei 1 2010 Post a comment Volgende ridder is onlangs tot de Orde toegetreden Ridder Guillaume de la vie unique Ridder van het Scheermes De Orde bestaat nu uit 67 ridders en jonkvrouwen 2 people like this post Like Unlike Oproep By Derek van t Gulle Zand Prins van het Scheermes maart 8 2010 One comment Vele ridders en jonkvrouwen zijn hun eerste enthousiasme kwijtgespeeld Daar zijn vele redenen voor Een eerste die bij mij opkomt de nieuwte is er af Ze zijn te lang uit het ei de kinderbroek is al jaren uitgedaan de storm en drangperiode is over nieuwe bezems worden vlug oud Of zij verwarren hun edele titel Oproep tot de 50 meesterdichters van de Lage Landen bij de zee By Derek van t Gulle Zand Prins van het Scheermes januari 6 2010 One comment TWEEDE JAARBOEK VOOR EINDE 2010 BEGIN 2011 Beste Meesterdichter Beste sollicitant Na De 33 Meesterkoks van België

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/category/aankonding/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | de Orde
  het Hart 05 09 2008 Brenna Jonkvrouw van het Scheermes België 04 12 2007 Glasramen en reliekboekjes By Ridder Parsifal mei 1 2009 2 comments Be the first to like Like Unlike Kelk en By Ridder Parsifal maart 15 2009 Post a comment Be the first to like Like Unlike De Orde van de Afgang By Grootmeester juli 2 2006 Post a comment Na maanden van onderzoek heb ik de eerste bewijzen kunnen verzamelen die wijzen op de oprichting van een nieuwe orde Na lang twijfelen heb ik toch besloten naar buiten te komen met dit nieuws De orde zou door het leven gaan met als naam Orde van de Afgang De geschiedenis is nog duisters alsook de De Orde haalt de nationale pers By Grootmeester december 18 2004 Post a comment De koene ridders door Astrid Wittebolle publicatiedatum 18 12 2004 Cultuur Wetenschap l Site van de dagwww knightsrazor com Het wereldwijde web heeft zijn eigen ridderorde De Orde van de Scheermesjes is een Vlaams hersenspinsel met globale ambities De orde streeft naar de totstandkoming van een netwerksamenleving en moedigt haar ridders aan tot het verwerven van muis Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/category/deorde/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | bezittingen
  comment Be the first to like Like Unlike Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is de Orde geschiedenis princiepsverklaring statuten Ridders en Graden Razor s Edge Editions Tags 911 alzheimer Brave New World dexia doncela eerste liefde etc gedicht

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/category/deorde/bezittingen/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | de Orde en de wereld
  de Scheermesjes is een Vlaams hersenspinsel met globale ambities De orde streeft naar de totstandkoming van een netwerksamenleving en moedigt haar ridders aan tot het verwerven van muis Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is de Orde geschiedenis princiepsverklaring

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/category/deorde/de-orde-en-de-wereld/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive