archive-be.com » BE » K » KNIGHTSRAZOR.BE

Total: 427

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Knights of the RazorBlades | Oproep!
  dat www heet en we gebruiken het niet Ligt de Orde op apegapen Neen driewerf neen Deze immobiliteit is vermoedelijk te wijten aan allerlei factoren drukke profane werkzaamheden de strijd tegen de hackers en de virussenplaag de opbouw van een nieuwe website Toch zou ik een nieuwe oproep willen doen neem regelmatiger deel aan onze tornooien Je kunt dit op allerlei manieren met webbouwstukken of jes door deel te nemen aan bestaande projecten door belangstelling te tonen voor de uitgaven van onze huisuitgeverij Razor s Edge Editions ruchtbaarheid distributie aankoop door aanwezig te zijn op activiteiten waar onze ridders jonkvrouwen optreden of voor entertainment zorgen door nieuwe kandidaten te peteren door het gedachtegoed van de Orde uit te dragen open en verdraagzame samenleving met gemotiveerd onderzoek van waarheid en leugen door het ludieke van het initiatief iedere keer te onderstrepen Is onze missie niet voor een voortbewegende golf van humaniteit via internet Derek van t Gulle Zand Be the first to like Like Unlike Discussie One comment voor Oproep Hear Hear Posted by Founder Riddle Ridder van het Scheermes april 26 2009 01 25 Reply to this comment Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2009/04/25/oproep/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | De dood, die grote gelijkmaker
  zouden komen om het de levenden lastig te maken Het verschijnsel van de grafkist of sarcofaag was echter vreemd in West Europa En het kerkhof was ook niet het kerkhof zoals we dat nu kennen In die tijd werd de grond rond het kerkgebouw ook tot de kerk gerekend Binnen in het gebouw begraven te worden was gereserveerd voor de rijken De armen werden gekleed in hun doodshemd bijgelegd in grote massagraven buiten het kerkgebouw in diepe kuilen die pas met aarde bedekt werden als ze vol waren Tegelijk werd dan een oud graf geopend De beenderen daaruit werden overgebracht naar de knekelhuizen en langzaam kon dit vrijgekomen graf dan worden opgevuld met nieuwe doden Tot aan het begin van de 18de eeuw waren de doden en daarmee de dood voor de levenden een vertrouwd deel van het eigen leven De dood was een natuurlijke gebeurtenis die noch ontlopen noch begeerd werd enkel aanvaard Als in de 13de eeuw het dansen op de graven om eer te bewijzen aan de doden wordt verboden maakt de dans met de doden plaats voor een nieuwe dodendans de dans met de dood Niet langer dansen de levenden met elkaar op de graven op de doden Nu danst ieder zij het ook alleen op schilderijen en in beeldhouwwerk met zijn eigen dood Men begreep dat iedereen zijn eigen dood in zich droeg De dood wordt persoonlijk een deel van ieders eigen leven In religieus opzicht is hier echter nog niets veranderd God en de Kerk vormen de basis van de samenleving Al het aardse is slechts een voorbereiding op het hemelse En de verwachting van een beter leven na de dood maakt de dood tot een onprettige en angstaanjagende overgangsfase De dood is bovendien nog steeds een persoonlijke bewuste ingreep van God Men heeft evenveel reden daarin te geloven in de hoop gelijk te hebben als er niet in te geloven in de angst ongelijk te hebben Hoewel men zou kunnen aanvoeren dat aangezien wij allemaal of tenminste bijna allemaal de wens koesteren na de dood voort te leven alle bewijzen daartoe met gepaste achterdocht beschouwd dienen te worden Vanaf de 12de eeuw verandert de hele samenleving drastisch Handel komt op steden ontstaan geld en ambacht groeien uit tot de pijlers van de maatschappij De wereld werd minder heilig meer werelds zakelijker De mens werd zich bewust van zijn eigen mogelijkheden om zijn lot te verbeteren zijn eigen wil te volgen zijn eigen leven te leiden Kortom het leven op aarde werd belangrijker het leven na de dood een onzekerheid Van overgangsfase wordt de dood daardoor meer eindpunt Het definitieve einde van het leven hier op aarde De dood is zekerder geworden dan het voortbestaan na de dood de onsterfelijkheid Van nu af aan wordt iedereen geconfronteerd met zijn eigen definitieve dood En daarmee groeit de behoefte om te leren hoe je dat moet doen hoe je moet sterven De dood krijgt een ander gezicht Het beeld van de overgangsfase gaat niet geheel verloren

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2011/07/20/de-dood-die-grote-gelijkmaker/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | Tekst lezing: Gesloten genootschappen
  wacht de bevrijding of de terugkeer naar het Licht Ook bij de meeste godsdiensten treft men dit symbolisch verhaal aan Ook bij de Rooms Katholieke godsdienst Het verhaal van de schepping van het heelal bv Het brengen van licht in de duisternis Beste vrienden Ook bij de gesloten genootschappen ontbreekt het religieuze aspect dus niet Bij de bestudering van deze organisaties tref je altijd het begrip Heilige Aarde of aards paradijs aan Het aards paradijs staat als uitgangspunt centraal in tal van traditionele bewegingen Ieder gesloten genootschap kent zijn eigen Hof van Eden Het verloren paradijs waar de mens nog goed was en alle geheimen van de wereld kende Door de zondeval heeft hij deze kennis verloren Iedere gesloten genootschap kent drie basiselementen het reine geweten het binnentreden in een spiritueel leven op symbolische wijze een nieuw leven beginnen Iedere genootschap van ingewijden wil doordingen tot het onderbewustzijn waar de macht over de menselijke ziel zetelt De inwijding heeft veel raakpunten met de psychoanalyse beide streven ernaar om de mens van een passief tot een actief persoon te maken Veel gevoelservaringen zijn echter niet sterk genoeg om tot het onderbewuste door te dringen Dit is de schaduwzone tussen het ik en het eigen onderbewustzijn Voor psychoanalyse heb je de hulp nodig van een specialist Ook de inwijding moet de betrokkene in staat stellen zich te bezinnen over zijn innerlijke levenshouding De weg naar deze kennis is afgebakend met proeven die bij iedere stap meer inspanning vergen Hoe verder men vordert hoe beter je inzicht verwerft in je innerlijk leven Beste vrienden Wat ik tot hier heb gezegd geldt voor alle gesloten genootschappen zowel voor de esoterische religies denk aan de eredienst van de god Osiris in het Oude Egypte aan de cultusmysteriën in het Oude Griekenland aan de godendiensten in het Romeinse Rijk als voor de Katharen de Tempeliers de Rozenkruisers de Vrijmetselarij In de loop van de geschiedenis zijn de gesloten genootschappen vaak in botsing gekomen met de heersende macht Tijdens de tweede periode van de Franse revolutie rond 1793 was niet alleen het christendom slachtoffer van vervolging maar ook de Vrijmetselarij Eigenaardig want het devies van de revolutie was immers rechtstreeks ontleend aan de Vrijmetselarij vrijheid gelijkheid broederschap In 1940 publiceerde het Franse staatsblad een wet die alle gesloten genootschappen verbood Voor de Tweede Wereldoorlog hebben ook de regeringen in Duitsland Italië Portugal Roemenië en Turkije wetten gestemd tegen dezelfde genootschappen In Rusland was de Vrijmetselarij streng verboden In al die landen verdwenen de gesloten genootschappen in de clandestiniteit Beste vrienden Wanneer zijn de eerste gesloten genootschappen ontstaan Uit archeologische opgravingen weet men dat Mesopotamië en Egypte de bakermat zijn geweest van een hoge vorm van beschaving die zich via Palestina Syrië en Klein Azië uitbreidde naar Kreta Ik beperk mij tot de Rozenkruisers en de Vrijmetselaars De Rozenkruisers werd gesticht door de Duitser Christian Rosenkreutz in 1614 Op zijn reizen door het Midden Oosten werd hij ingewijd in de esoterische wetenschappen In de eerste helft van de 17de eeuw zijn de Rozenkruisers voortdurend aan veranderingen onderhevig geïnspireerd door mystiek alchemie wetenschappelijk onderzoek en sociale hervormingen Ik kan het genootschap van de Rozenkruisers het best definiëren als een theosofisch stelsel opgebouwd uit elementen van alle esoterische tradities uit de Middeleeuwen en de Renaissance In de 17de eeuw vonden de meeste Rozenkruisers een toevlucht in de werkplaatsen van de vrijmetselaars Een nieuw verhaaltje Luister Op een avond bij een goede vriend geraak ik in gesprek met een boeiende persoonlijkheid Hij observeert scherp de mensen om zich heen Nogal snel blijkt ook dat hij goed kan luisteren Al een half uur probeer ik zijn beroep te raden Vergeefs Tot hij zegt Ik ben vrijmetselaar Ik ben in de wolken Vertel zeg ik Hij glimlacht Wat is de Vrijmetselarij Er bestaan heel veel boeken over dit genootschap Zij vertellen tot in detail over de ritualen en de symbolen En toch doen mensen zo geheimzinnig over deze organisatie Waarom De leden zelf bewaren hierover het stilzwijgen Zij wensen de ritus niet openbaar te maken Uit voorzorg Misschien Om de geheimzinnigheid eromheen te bewaren Misschien De essentie van dit genootschap kun je leren door hun symbolen te bestuderen De symboliek van de Vrijmetselarij is gebaseerd op de wiskunde en de bouwkunst De vrijmetselaar ziet de mens als ruwe steen die hij moet bewerken tot een zuivere vorm waarmee hij de Volmaakte Tempel van de Mensheid kan bouwen Dit klinkt goed maar blijft het bij theorie Ik som enkele symbolen op de gelijkzijdige Driehoek in het midden ervan staat de Hebreeuwse naam van Jehova in tetragram 4 letters ofwel het goddelijk oog De Driehoek symboliseert de Goddelijkheid in alle vormen Verleden Heden en Toekomst Wijsheid Kracht en Schoonheid Geboorte Leven en Dood Licht en Duisternis Tijd Het Tetragram het vierletterteken is het symbool van de Grote Bouwmeester van het Heelal Het Oog is het symbool van de Zon de zichtbare gestalte van het Goddelijke waaruit licht en leven ontspruiten de vurige Ster met de letter G in het midden de letter G staat voor Gravitatie zwaartekracht Geometrie Geest en Gnosis kennis en God de Winkelhaak en de Passer de winkelhaak duidt op de macht van de mens over de materie op zijn vermogen om orde te scheppen in de chaos De passer symboliseert het Betrekkelijke en geeft het grootst mogelijke bereik aan van de menselijke geest Het middelpunt van de cirkel is het beginpunt van de kosmos het zegel van Salomo of de zespuntige ster de ster bestaat uit twee driehoeken De witte driehoek symboliseert het Goddelijke het streven naar ontwikkeling het geestelijke Vuur De zwarte die binnen de witte ligt en ervan zowel de tegenstelling als de aanvulling is symboliseert de mens de aarde de teruggang in ontwikkeling het vlammende Zwaard is het symbool van de Schepping van het Licht in de Duisternis Ook van de zuivering Elk gesloten genootschap heeft zijn eigen ritus zijn specifieke tekens zijn bijbehorende titels Zo heb je de drie punten in de vorm van een driehoek Dit

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2011/06/25/tekst-lezing-gesloten-genootschappen/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | luchtschip Aarde
  is alles zo cyclisch terwijl ik mijn wereld in laagjes zie wil de dood me even gerust laten tranen wanneer ik weer een geborene zie oogvocht van geluk amuse en esthetiek maar ook de tragiek en de wetenschap het leven ervaar ik op mijn manier met mijn visie onrust en ontspanning laat ik maar zeggen ik heb plezier met de volledige bemanning Be the first to like Like Unlike Discussie 2 comments voor luchtschip Aarde Q persoonlijk ervaar ik de dood als de schaduw van een aasgier alles gadeslaand wat ik doe voel ik me een zwak prooidier Q Persoonlijk ervaar ik de dood als het ultieme doel des levens dat maakt het een stuk plezanter Posted by Ridder Founder Riddle juni 11 2011 17 40 Reply to this comment Ach ieder z n ding met zo veel verschillende mensen en meningen zijn er ook meerdere mogelijkheden dan je ooit voor mogelijk houdt Posted by Maularia Fist juni 18 2011 22 53 Reply to this comment Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E mail Website Commentaar Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2011/04/26/luchtschip-aarde/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | 1/2 gedichten
  voor goud zielklemclaim Be the first to like Like Unlike Discussie No comments voor 1 2 gedichten Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E mail Website Commentaar Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek video zonder categorie Over de Orde wat zijn webbouwstukken wat is

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2011/02/24/12-gedichten/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | Mijn nieuwjaarsbrief voor 2011
  afkeren van de politiek Het foute beleid verklaart echter niet alles Het heeft ongetwijfeld de afkeer tegenover de politiek versneld dat wel Er is echter een dieper liggende oorzaak De afkeer voor de politieke democratie en voor de traditionele partijen verraadt een diepe stroming van ongenoegen en ontgoocheling Wat er ook van zij er is iets fundamenteels aan de hand waarom haken de mensen af waarom pikken zij zo gretig in op partijen die de politiek en de democratie willen ridiculiseren Een belangrijke reden is ongetwijfeld het verdwijnen van de ideologische zekerheden Velen voelen zich bedrogen Eén voor één storten de totalitaire regimes in en de vrije democratie komt in de plaats De implosie die zich de jongste jaren heeft voorgedaan is het resultaat van twee fenomenen Het eerste is het meest zichtbare het economische failliet van het communistische systeem Geplanifieerde economieën zijn niet geschikt om een moderne postindustriële samenleving op te bouwen Het tweede fenomeen is ongetwijfeld de kentering die zich in de derde wereld heeft voltrokken Vele ontwikkelingslanden vragen vandaag om economische liberalisering en democratie als hefboom om uit de onderontwikkeling te geraken Niemand verdedigt nog een door de staat geplande economie Geen mens haalt het nog in zijn hoofd om openlijk en ronduit te pleiten voor nationalisering of het onder collectief gezag plaatsen van ondernemingen De mensen krijgen hierdoor wel de indruk dat alle partijen en politici in feite hetzelfde zeggen en dat er geen echte verschillen meer bestaan De ideologische verschillen worden nog wel eens uit de kast gehaald maar niet meer uit overtuiging Het zijn veeleer dekmantels geworden die moeten verhullen dat het in onze politieke democratie in wezen om wat anders gaat om macht en eigenbelang De mensen weten dit voelen dit en balen De politiek spuit ideeën waarden en programma s niet uit overtuiging niet om de samenleving vooruit te helpen maar om macht om de macht te verwerven om het eigenbelang te laten zegevieren In de ogen van de mensen is de politiek verworden tot een spektakel waarbij de woorden al lang niet meer de daden dekken en waarbij zijn ideeën noch zijn verzuchtingen of verwachtingen aan bod komen Naast het verdwijnen van de ideologische verschillen doet zich in ons land een tweede verontrustend verschijnsel voor met name de corruptie en het cliëntelisme Er gaat geen dag voorbij of we worden via krant radio of televisie opgeschrikt door een of ander geval van politieke oplichting Deze corruptie vindt haar verspreiding in de steeds groter wordende bemoeizucht van de overheid Even schadelijk voor de democratie is echter het cliëntelisme De politieke benoeming en het iets regelen In de politieke wereld maakt men er zich nog nauwelijks druk over maar men onderschat het afgrijzen waarmee de mensen tegen dit alles aankijken Politiek dienstbetoon ervaart de burger vaak als een vernedering waarbij hij de politici moet smeken ogenschijnlijk kleine maar voor hem levensbelangrijke problemen op te lossen problemen die in feite niet zouden mogen opduiken of die zichzelf zouden moeten oplossen indien de staat en de administratie naar behoren zouden werken Vele politici nestelen zich graag in dit cliëntelisme hun intuïtie vertelt hun dat ze de mensen op die manier afhankelijk maken Zo afhankelijk dat zij er bij de verkiezingen niet meer onderuit kunnen om voor de behulpzame politicus te stemmen De mensen pikken dit niet langer Deze afhankelijkheid of politieke lijfeigenschap nemen zij niet meer Zij hebben de politici door ze azen op hun stem Naast de implosie van de ideologieën en het cliëntelisme is de almacht van drukkingsgroepen het corporatisme de derde belangrijke oorzaak voor de afkeer van de mensen voor de politiek Zij voelen aan dat het niet meer het parlement is diegenen die zij hebben gekozen die de macht heeft om beslissingen te nemen maar de belangengroepen Zij voelen aan dat wat ook de uitslag van de verkiezingen is er toch niets zal veranderen omdat achter de schermen van het politieke spektakel anderen staan die de touwtjes in handen hebben Deze anderen zijn de drukkingsgroepen De politici zijn het verlengstuk de politieke arm geworden van deze organisaties Deze organisaties ook zuilen genoemd bezitten schoolnetten hospitalen mutualiteiten werknemers en werkgeversorganisaties socio culturele verenigingen banken reisbureaus en noem maar op Zij beheren het overheidsapparaat Zij controleren de staatsbedrijven Iedere stap die de mens in zijn leven zet wordt door hen georganiseerd staat onder hun controle letterlijk van de wieg tot het graf Deze zuilen beheersen grote delen van het maatschappelijk leven Op zichzelf is daar echter niets op aan te merken Maar de zuilen worden wel een probleem van zodra ze zich ook met het politieke leven inlaten Dan worden ze een staat in de staat die buiten het concept van het algemeen stemrecht en de parlementaire controle valt met groepen die steeds groter willen worden en meer middelen willen vergaren Beetje bij beetje voelen de mensen zich in de steek gelaten En dat ondanks hun waarschuwingen keer op keer bij elke stembusgang Tot de schok niet meer te vermijden zal zijn 2 De problemen waarmee onze moderne samenleving worstelt files migrantenrellen armoede hooliganisme werkloosheid worden in de schoenen geschoven van de mensen zij zijn schuldig en moeten op hun plaats worden gezet Files vinden hun oorzaak niet in een gebrekkig openbaar vervoer maar in een teveel aan auto s Spanningen tussen de eigen bevolking en de migranten zijn niet te wijten aan het ontbreken van enig beleid maar aan een foute ingesteldheid van de mensen Schrijnende armoede is niet het gevolg van een slecht functionerend sociaal systeem maar van een gebrek aan middelen van een tekort aan belastinggeld van fraude De ideeën achter dit alles zijn duidelijk Het staatsapparaat waarop de zuilen teren moet intact blijven De greep van de overheid op het dagdagelijkse leven van de mensen moet ongeschonden gehouden worden In plaats van de mensen aan te moedigen om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen worden zij ontmoedigd om nog zelf een inspanning te doen Van enige zelfredzaamheid of vorm van spontane samenwerking mag geen sprake zijn Ondanks het gigantische overheidsapparaat zijn er geen middelen en mensen genoeg om een integere openbare service te verlenen Niet in de spoorwegstations op de postkantoren aan het loket van de autonummerplaten in de gerechtsgebouwen de diensten voor ruimtelijke ordening of milieuzaken voor studiebeurzen bij de fiscale autoriteiten of de verleners van economische vergunningen De lijst van dit Belgisch verdriet is eindeloos 3 De tegenstelling in de Belgische politiek is niet meer een strijd tussen links en rechts gelovig en niet gelovig vrije markt en planeconomie Welke zin heeft het nog te spreken over links en rechts Wat is tegenwoordig links en wat rechts De zeldzamen die nog pleiten voor een planeconomie en grote interventies van de overheid noemen zich links waaronder dan progressief moet worden verstaan Eigenlijk is dat een aberratie Want precies de begrippen links en progressief werden gebruikt als etiketten voor regimes die gedurende decennia de mens hebben onderdrukt En toch Wie in onze Westerse samenleving de vrije democratie en de vrije economie verdedigt wordt nog bijna automatisch rechts genoemd hij is afkeurenswaardig want het begrip betekent in feite reactionair of gekant tegen de vooruitgang Voor wat betreft de landen die tot de voormalige Sovjet Unie behoren is het eigenaardig genoeg net het tegenovergestelde Zij die daar zweren bij de vrije markteconomie heten links ook in onze Westerse berichtgeving Zij die zich blijven vastklampen aan het communisme heten in al onze nieuwsbulletins steevast de rechtse conservatieven Wel intact is het onderscheid tussen gelovig en niet gelovig gebleven Deze begrippen behouden ook vandaag nog hun volle betekenis maar ze beheersen niet meer de politieke strijd De scheiding tussen Kerk en Staat tussen religie en politiek tussen het spirituele en het wereldlijke wordt niet meer betwist Algemeen wordt aanvaard dat gelovigen ook politiek actief kunnen zijn in partijen die het evangelie of de bijbel niet gebruiken of misbuiken als blauwdruk voor een politiek systeem Tussen gelovigen en niet gelovigen hoeft inderdaad geen demarcatielijn meer te liggen De politieke kloof ligt als dusdanig niet tussen geloof of ongeloof maar binnen deze kampen zelf Er bestaat geen enkele reden meer om politiek gesproken de geesten te laten scheiden door religieuze thema s Het religieuze levensgevoel en de gelijkgezindheid met andere gelovigen staan buiten de politiek Wie de bevolking politiek nog wil mobiliseren op grond van geloofszaken staat in feite met lege handen Hij probeert een kunstmatige tegenstelling op te roepen De politiek ontwikkelt zich vandaag volgens een nieuwe breuklijn deze tussen de mensen die steeds verder vervreemden van de politieke democratie en de meeste politici die nog slechts de emanatie zijn van de partijen en hun zogenaamde achterbannen Kortom de zuilen bepalen heden en toekomst van dit land De mensen weten dit zij zijn niet dom Zij voelen instinctmatig aan dat hun invloed en de invloed van diegenen die zij gekozen hebben nihil is Het politieke landschap in ons land moet dan ook gehergroepeerd worden Er is een partij nodig die opkomt voor de elementaire rechten en vrijheden van iedereen Een partij die opkomt voor de leefgemeenschappen die spontaan ontstaan en gegroeid zijn zoals individu gezin familie buurt wijk volk tegenover de kunstmatige instellingen zoals staat overheid administratie bureaucratie Het is niet voldoende dat deze instellingen democratisch gekozen zijn opdat zij zich mogen aanmeten voortdurend in de plaats te treden van de mensen en hun leefgemeenschap De gemeenschap is de samenleving van de mensen van de burgers de burgerlijke maatschappij in de ware zin van het woord Van zodra de staat zich in de plaats stelt van de gemeenschap is hij niet meer bekwaam de noden van deze laatste te lenigen De staat die buiten zijn oevers treedt is een staat die de samenleving verarmt en ontregelt Dit is de sterke maar illegale staat In deze illegale staat wil de overheid zich met alles en nog wat moeien Fraude en het stiefmoederlijk optreden ontwikkelen zich ten nadele van het recht en de wettelijkheid De overheid betuttelt en bemoeit zich zodanig met het leven van de mensen dat zij het uiteindelijk beu worden Egoïsme het nastreven van het eigenbelang desnoods ten koste van de medemens is kenschetsend voor iedere maatschappij die geterroriseerd wordt door een bureaucratische overheid De open samenleving steunt echter op de individuele vrijheid op recht op verantwoordelijkheid genegenheid edelmoedigheid en spontane solidariteit m a w op alles wat de gemeenschap met elkaar verbindt De illegale staat daarentegen stoelt op bevoogding afgunst en sociale dwang Dit is de nieuwe breuklijn De nieuwe partij die uit de hergroepering van ons versplinterde politieke krachtenveld geboren wordt zal integendeel opkomen voor de mensen en de gemeenschap Een beweging die de mensen opnieuw werkelijk wil vertegenwoordigen Dit heet opkomen voor het algemeen belang Alleen zo n beweging kan het alternatief zijn voor de antipolitieke reactie van de mensen Hun afkeer voor de politieke democratie moet worden omgezet in nieuwe hoop en nieuw vertrouwen De mensen hebben niets te verwachten van de extremistische en antipolitieke boodschappers Wie eerlijk is weet en zegt het al geruime tijd wat we nodig hebben is een democratisch georiënteerd en geïnspireerd alternatief dat de mensen opnieuw aan de oppervlakte brengt Waar het nu om gaat is de negatieve energie om te zetten in een positieve actie door een beweging te vormen van alle mensen die de vrijheid niet vrezen de verantwoordelijkheid niet schuwen en de solidariteit niet ontlopen Dit alternatief hoeft geen kleur te hebben de mensen die het genegen zijn kunnen in soort van samenwerkingsverband een beleidsgeschikt programma samenstellen 4 De democratie wint veld over de gehele wereld Paradoxaal kent de democratie een crisis in de democratieën zelf Op het ogenblik dat ze op haar hoogtepunt staat is ze onderhevig aan nog nooit gekende interne spanningen Het is of zich in onze samenlevingen een sluipend gif verspreidt dat de democratie niet dadelijk doodt maar de werking van de instellingen ondermijnt Corporatisme cliëntelisme corruptie en het inhoudsloze politieke debat maken dat de mensen zich massaal afkeren van het openbare leven Wat baat het zich ervoor te interesseren zo redeneren zij wanneer men met hun mening toch geen rekening houdt De mensen hebben immers het gevoel dat eens de verkiezingen voorbij zijn de politici hen toch maar als onvolwassen beschouwen Deze tragische frustratie moet worden weggewerkt De mensen moeten opnieuw greep krijgen op de democratie de democratische instellingen en de politici die ze bevolken Dat is de eerste opdracht De mensen moeten opnieuw invloed krijgen op wie in het parlement zal zetelen en wie de dienst in de regering zal uitmaken om wat te beslissen Nu is dit niet het geval Hoeft het dan te verwonderen dat zij zich afkeren van dit willekeurige politieke gezag Wat een eerste positief signaal zou kunnen zijn is het afschaffen van de kopstem of ze in elk geval niet gebruiken om aan de eerst gerangschikte kandidaten een zetel toe te wijzen Alle kandidaten worden op voet van gelijkheid geplaatst Wie het meeste stemmen haalt is gekozen Ten tweede moeten de mensen opnieuw greep krijgen op de politiek en de politici Dit betekent dat de mensen de kans krijgen zelf te beslissen over essentiële punten Vele politici zijn daartegen gekant Voor hen is zijn de mensen vrije slaven die bij contract lees verkiezingen een deel van hun individuele vrijheid en hun persoonlijke rechten hebben afgestaan aan het algemeen belang lees de politiek Voor hen is het niet wenselijk dat de mensen zelf spreken beslissen of regeren Zij worden daar niet toe in staat geacht Alleen zij die gekozen zijn hebben het politieke leven in handen Dit is een visie die de mogelijkheden van de mens miskent 5 Door de vele communautaire en institutionele compromissen en politieke koopjes die worden gesloten is ons land onbestuurbaar De mensen verdwalen in een institutioneel niet meer te ontwarren kluwen Het regent bevoegdheidsconflicten De bureaucratische paperassen en de regeldrift nemen zienderogen toe En in elk geval wordt het bestuur van onze instellingen en daar was het oorspronkelijk toch om te doen niet dichter bij de mensen gebracht Federalisme wordt beschouwd als een wondermiddel tegen communautaire spanningen daar waar het in de eerste plaats een samenhangende filosofie is om het beleid zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen Ongetwijfeld zijn er meerdere oorzaken voor het falen van de staatshervorming De toestand die werd geschapen waarbij drie gemeenschappen de Vlaamse Franstalige en Duitstalige gemeenschap drie gewesten Vlaanderen Brussel Wallonië en vier taalgebieden het Nederlandstalige Franstalige Duitstalige en tweetalige taalgebied tot stand werden gebracht is een onhoudbare constructie De hervorming van onze instellingen moet radicaal worden overgedaan en totaal anders worden aangepakt In plaats van steeds maar nieuwe communautaire compromissen te bedenken naar aanleiding van de vorming van een of andere regering moet er een geheel nieuwe staatshervorming komen Een echte authentieke doorzichtige federale staat houdt in dat eerst maximale autonomie wordt toegekend aan het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen aanleunt de steden en gemeenten Vervolgens aan de gemeenschappen de deelgebieden van dit land En tenslotte aan de federale overheid De federale staat moet slechts op zich nemen wat de overige niveaus samen beslist hebben om over te dragen of het organiseren van een doorzichtige en omkeerbare solidariteit Op die wijze wordt een federalisme van samenwerking op gang gebracht in plaats van een federalisme van splitsing scheuring en confrontatie zoals nu het geval is Ook de rol van de provincies moet in dat kader radicaal worden herzien In plaats van het zoveelste overbodige bestuursniveau met zijn eigen belastingen instellingen scholen en wegen in stand te houden moeten zij worden omgevormd tot vrijwillige samenwerkingsverbanden federaties tussen steden en gemeenten die taken op zich nemen die samen beter en efficiënter kunnen worden beheerd Een echte authentieke transparante federale staat betekent ook dat elk bestuursniveau zijn eigen inkomsten int en zijn deel van de schuld draagt Er kan niet langer sprake zijn van dotaties toegewezen inkomsten of te ristorneren belastingen zoals nu gebruikelijk is In een echte federale staat beheert elk van de bestuursniveaus zelf zijn eigen belastingmateries In dit kader moeten de deelgebieden ook een gedeelte van de openbare schuld dragen Het is volkomen onlogisch dat een bestuursniveau eigen bevoegdheden uitoefent en eigen inkomsten heeft zonder een gedeelte van de openbare schuld te beheren Alleen met zo n radicale aanpak is het mogelijk een eenvoudig en doorzichtig federaal België tot stand te brengen De gemeenschappen autonomie verschaffen binnen een Belgisch federaal staatsverband is een kleine stap binnen een bredere internationale ontwikkeling 6 De lijst van staatsbemoeienissen is eindeloos ook en vooral in het economische leven De staat beheert de spoorwegen de telefoon het luchtverkeer het maritiem transport en een aantal banken en spaarkassen Hij bezit meerdere investerings en ontwikkelingsmaatschappijen Hij vervaardigt staal en delft steenkool Hij participeert in aankoop productie en distributie van gas of elektriciteit Hij levert bouw en exploitatievergunningen af controleert de prijzen subsidieert bedrijven heft belastingen op arbeid en kapitaal De staat beschikt daartoe over een leger van ongeveer 800 000 man overheidspersoneel onoverzichtelijk opgedeeld in ministeries rijksdiensten scholen universiteiten parastatalen instituten fondsen regies openbare maatschappijen controlediensten en comités Miljarden euro overheidsschuld heeft de Belgische staat na 168 jaar opgestapeld België bezit daarmee een van de omvangrijkste overheidsschuld van alle westerse geïndustrialiseerde landen De overheid besteedt jaarlijks miljarden euro uitsluitend aan het betalen van de interesten op de uitstaande schuld Hierdoor is de fiscale druk in België één van de hoogste van heel de wereld Het onvermijdelijk gevolg is een verarming van de staat en een samenleving die steeds meer en meer verkommert Nu dreigt deze verpauperde staat ook de materiële welvaart van ons land te vernietigen Wij hebben een onbetaalbare verzorgingsstaat en een torenhoge overheidsschuld laten ontstaan België zou een paradijs kunnen zijn indien die schuld niet bestond Eén zaak staat vast De samenleving heeft minder staat en tegelijk meer regering nodig minder almacht en meer bekwaamheid De rol van de staat dient drastisch te worden herzien de overheidsuitgaven radicaal herschikt Vrij snel moet opnieuw een overschot op de begroting worden aangelegd waarmee de zware erfenis van de overheidsschuld kan worden weggewerkt Een overschot op de begroting is ook de enige mogelijkheid om

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2011/01/19/mijn-nieuwjaarsbrief-voor-2011/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | Respect!
  nooit vervallen in een foute combinatie van verbondenheid rijkdom en democratie oligarchie Ik hoor bij een tussencategorie van mensen die geen behoefte heeft aan een kapitalistische dictatuur Ik hou niet van een foute samengaan van kapitalisme en filosofie enerzijds en van een fout idee van politieke macht anderzijds Zij die dit aankleven zijn niet alleen zelfgenoegzaam en daardoor ook geneigd om minderheden te verdrukken en geweld aan te doen maar de rest van de wereld ook onrechtvaardig te behandelen op basis van hun foute denken Ik pleit voor een nieuwe wetenschap van de politiek Op deze wijze kunnen wij een nieuwe wereld creëren Mensen moeten worden heropgevoed Door filosofen door leerkrachten die filosofisch zijn ingesteld en geschoold door geestelijke leraars Dit zijn heel andere typen leraars dan theologen veeleer psychologen psychotherapeuten die de studenten verlichting in filosofische zelfverwerkelijking bijbrengen De wedijver die door de leraars van inwijding en instructie wordt onderwezen moet worden omgebogen in respect door de leraars die persoonlijke beleving en introspectie bijbrengen Geloof en ongeloof zijn verouderde begrippen Religie hypocrisie ethiek relatie zijn de nieuwe deugden en ondeugden Geloof is enkel nog reëel in seksgeloof en geldgeloof Wie zich niet aanpast aan deze nieuwe werkelijkheid wordt depressief en een depressieve mens is in drievoud gestoord in de tijd het verleden ziet zwart de toekomst is onzichtbaar en het heden is onaangenaam Wetenschappelijke verklaringen hoe juist die ook kunnen zijn ontsnappen niet aan deze nieuwe werkelijkheid De tijd is niet absoluut in de snelheid van veranderen met het licht maar de tijd is wel absoluut in de kwaliteit van het veranderen zelf Alles is in beweging Het heeft geen zin ons te hechten aan een theorie in weerwil van die verandering in weerwil van het absolute gezag van de tijd Dit betekent dat God zoals die werd geopenbaard dood is en dat de gemiddelde mechanische tijd hopeloos is verouderd Dat wil bovendien zeggen dat wie het geloof bestrijdt met bijtende spot en cynisme zich niet kan losmaken van dit geloof Dat wil bovendien zeggen dat wie zich in zijn geloof consolideert sociopathisch reageert als een stekelige cactus In mijn essay Schoon volk in de hemel dat verschijnt in 2012 na zes jaar onderzoek en literatuur houd ik niet langer de schijn op van gezag vooruitgang en beschaving Ik maak mij los uit mijn persoonlijk intellectueel en sociaal failliet om een nieuw pad te bewandelen De weg van de kennis de analyse de discipline het respect Het mag duidelijk zijn dat je met een egobehoefte met economisch juridische argumenten met een conservatieve ethiek met begrip voor zwakte de wereld niet zult verbeteren Bouwen aan de Tempel van de Mensheid is drieledig drie werven een omslag in ons denken en handelen vanuit substantieel onderzoek wetenschappelijke nuchterheid en principiële spiritualiteit Zij die de Opperbouwmeester van het Heelal vrezen en zij die Hem afvallen zullen nooit uit hun narcofiele en angst neurotische obsessieve depressie en cynisme geraken Laten wij bouwen aan een wereld waarin een rationeel democratisch evenwicht heerst tussen het menslievende

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2011/01/14/respect/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Knights of the RazorBlades | Onderdaan
  aanbid Zijn mannelijkheid vol passie Ik sterf voor Hem met glorieuze overgave Ik ben Zijn onderdaan Be the first to like Like Unlike Discussie No comments voor Onderdaan Post a comment Klik hier om je antwoord te annuleren Naam E mail Website Commentaar Categorieën Posts 50 Meester dichters aankonding de Orde bezittingen de Orde en de wereld denken projecten Razor s Edge Editons Uitgaven webbouwstukken audio beeldend divers literatuur muziek

  Original URL path: http://www.knightsrazor.be/2010/12/19/onderdaan/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive