www.archive-be.com » BE » K » KBOF.BE

Total: 71

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vogelgriep - KBOF
  verzameling plaatsvindt De kosten hiervan zullen afhankelijk van het gemeentebestuur door deze laatste of door de inrichters gedragen worden De inrichters van de verzameling houden een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Pluimvee kwartels patrijzen enz moeten identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten laatste 3 weken voor de verzameling gevaccineerd zijn tegen de Newcastle disease pseudo vogelpest door een erkende dierenarts De deelnemer moet het originele vaccinatiebewijs tonen bij het binnenbrengen van zijn dieren en een kopie van het vaccinatiebewijs achterlaten bij de inrichters Voor vogeltentoonstellingen zangwedstrijden in het Vlaamse Gewest wanneer er Europese vogels deelnemen dient dit minstens 1 week op voorhand gemeld te worden aan het Agentschap Natuur en Bos van de provincie waar de vogeltentoonstelling zangwedstrijd plaats heeft Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 Voor vogeltentoonstellingen zangwedstrijden in het Waalse Gewest wanneer er Europese vogels deelnemen dient dit 14 dagen vooraf gemeld te worden aan het Ministerie van Leefmilieu Afdeling Natuur en Bossen waar de vogeltentoonstelling zangwedstrijd plaats heeft Besluit van de Waalse regering 27 november 2003 Vogeltentoonstelling zangwedstrijd met verkoop voor liefhebbers vogelbeurs De inrichters moeten nog steeds zoals in het verleden een toelating vragen aan het gemeentebestuur waar de vogelbeurs plaats heeft Elke verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt De kosten hiervan zullen afhankelijk van het gemeentebestuur door deze laatste of door de inrichters gedragen worden De inrichters van de verzameling houden een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Pluimvee kwartels patrijzen enz moeten identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten laatste 3 weken voor de verzameling gevaccineerd zijn tegen de Newcastle disease pseudo vogelpest door een erkende dierenarts Duiven zie vaccinatie De deelnemer moet het originele vaccinatiebewijs bij zich hebben tijdens de verkoop en tonen bij het binnenbrengen van zijn dieren voor de TT en een kopie van het vaccinatiebewijs achterlaten bij de inrichters Voor vogeltentoonstellingen zangwedstrijden met verkoop in het Vlaamse Gewest wanneer er Europese vogels deelnemen of te koop worden aangeboden dient dit minstens 1 week op voorhand gemeld te worden aan het Agentschap Natuur en Bos van de provincie waar de vogeltentoonstelling zangwedstrijd met vogelverkoop plaats heeft Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 Voor vogeltentoonstellingen zangwedstrijden met verkoop in het Waalse Gewest wanneer er Europese vogels deelnemen dient dit 14 dagen vooraf gemeld te worden aan het Ministerie van Leefmilieu Afdeling Natuur en Bossen waar de vogeltentoonstelling zangwedstrijd met vogelverkoop plaats heeft Besluit van de Waalse regering 27 november 2003 Belangrijk Wanneer op een vogelbeurs pluimvee kwartels patrijzen enz worden toegelaten zijn de inrichters verplicht om naast de
  http://www.kbof.be/index.php/Vogelgriep (2012-08-31)


 • Waals Gewest - KBOF
  Europees grondgebied van de lid Staten van de Europese Gemeenschap alsook van de staten aangesloten bij het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa ondertekend te Bern op 19 september 1979 Art 2 Overeenkomstig artikel 5 1 van de wet over natuurbehoud en enkel op grond van één van de redenen vermeld in 2 1 tot en met 5 van die wet kan de minister of diens gemachtigde een afwijking toestaan van de verbodsbepalingen bedoeld in artikel 2 2 van de wet over natuurbehoud Art 3 1 De aanvraag tot afwijking wordt vastgesteld door middel van het formulier vermeld in bijlage I en moet aan de inspecteur generaal worden gericht In de afwijkingsaanvraag worden minstens vermeld 1 de identiteit van de aanvrager 2 de aard van de verrichting waarvoor de afwijking wordt aangevraagd 3 de reden die opgegeven wordt voor de afwijkingsaanvraag onder de redenen bedoeld in artikel 5 2 1 tot en met 5 van de wet over natuurbehoud 4 de betrokken vogelsoorten en voor elke soort het aantal betrokken specimens 5 de middelen tuigen en methodes die in voorkomend geval ingezet dienen te worden 6 de middelen tuigen en methodes die verboden zijn voor de uitvoering van de afwijking 7 de plaatsen waar de afwijking dient te gelden 8 de periode en de duur waarin de afwijking dient te gelden 9 het bewijs dat er geen andere oplossing voldoening schenkt 10 het bewijs dat de afwijking geen schade toebrengt aan het behoud in een gunstige staat van instandhouding van de populaties van de betrokken vogelsoorten 2 De aanvraag dient te worden gestaafd door elk stuk aan de hand waarvan de inspecteur generaal zich ervan kan vergewissen dat de voorwaarden bedoeld in 1 tweede lid punten 9 en 10 vervuld zijn Art 4 Indien de aanvraag onvolledig is dan wel onjuist is ingevuld licht de inspecteur generaal de aanvrager daar vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag over in waarbij hij om de ontbrekende inlichtingen verzoekt Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de volledige aanvraag verzoekt de inspecteur generaal om het advies van de raad Art 5 De inspecteur generaal beslist over de aanvraag en licht er de aanvrager uiterlijk binnen de drie maanden volgend op de ontvangst van de volledige aanvraag over in Als die termijn éénmaal verstreken is wordt de aanvraag geacht verworpen te zijn In geval van behoorlijk door de aanvrager met redenen omklede spoedeisendheid worden de termijnen bedoeld in artikel 4 tweede lid en in het eerste lid tot respectievelijk 8 dagen en 30 dagen maximum teruggebracht Art 6 De afwijkingstoelatingen betreffende de niet gewoonlijk gekweekte kweekvogels en de categorie andere kweekvogels evenals de toelatingen voor het wetenschappelijk onderzoek worden in een register van de dienst bijgehouden De inlichtingen betreffende de soorten waarvoor die afwijkingstoelatingen gelden zijn toegankelijk op de Natura 2000 website van het Directoraat generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Art 7 Elke afwijkingsgerechtigde dient in het bezit van die afwijking te zijn bij de
  http://www.kbof.be/index.php/Waalsgewest (2012-08-31)

 • Verantwoordelijken Witte Spreeuwen - KBOF
  gewest Witte Spreeuwen Comité WS Info Reeksen Reglement Uitslagen Verkoop Routebeschrijving Youtube Links Contact KBOF ONLINE 2011 KBOF VZW Federatienieuws Nieuwtjes KBOF service Mondial 2012 Mondial 2013 Fototheek Vogeldiefstal Verantwoordelijken Witte Spreeuwen Coördinator André Rogiers Heidestraat 124 1742 St Katherina Lombeek Tel fax 02 4525520 Gsm 0475 595025 Email a rogiers at skynet be ondervoorzitter at kbof be Secretaris Jacques Dewulf s Gravenstraat 62 9810 Nazareth Tel 09 3855789 Gsm
  http://www.kbof.be/index.php/Verantwoordelijken_WS (2012-08-31)

 • Info Witte Spreeuw - KBOF
  gewest Witte Spreeuwen Comité WS Info Reeksen Reglement Uitslagen Verkoop Routebeschrijving Youtube Links Contact KBOF ONLINE 2011 KBOF VZW Federatienieuws Nieuwtjes KBOF service Mondial 2012 Mondial 2013 Fototheek Vogeldiefstal Info Witte Spreeuw Witte Spreeuw 2012 de 50ste editie wij verwachten meer dan 5000 wedstrijdvogels meer dan 3000 vogels in de verkoopsklasse en heten U nu al van harte welkom op onze tentoonstelling op zaterdag 8 12 2012 vanaf 10 tot
  http://www.kbof.be/index.php/info (2012-08-31)

 • Reeksen Witte Spreeuw - KBOF
  Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost Vlaanderen West Vlaanderen Veldornithologie Werking Nestkasten Vogelbeurzen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost Vlaanderen West Vlaanderen Voordrachten Voordrachten Voordrachtgevers Wetgeving Vlaamse wetgeving Cites Vrijwilligerswerk Vogelgriep en vaccinaties Waals gewest Witte Spreeuwen Comité WS Info Reeksen Reglement Uitslagen Verkoop Routebeschrijving Youtube Links Contact KBOF ONLINE 2011 KBOF VZW Federatienieuws Nieuwtjes KBOF service Mondial 2012 Mondial 2013 Fototheek Vogeldiefstal Reeksen Witte Spreeuw AANDACHT Kleur en postuurkanaries Klasse A
  http://www.kbof.be/index.php/reeksen (2012-08-31)

 • Reglement en inschrijvingsformulier Witte Spreeuwen - KBOF
  Wetgeving Tentoonstellingen Witte Spreeuw Provinciaal Speciaalclubs Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost Vlaanderen West Vlaanderen Veldornithologie Werking Nestkasten Vogelbeurzen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost Vlaanderen West Vlaanderen Voordrachten Voordrachten Voordrachtgevers Wetgeving Vlaamse wetgeving Cites Vrijwilligerswerk Vogelgriep en vaccinaties Waals gewest Witte Spreeuwen Comité WS Info Reeksen Reglement Uitslagen Verkoop Routebeschrijving Youtube Links Contact KBOF ONLINE 2011 KBOF VZW Federatienieuws Nieuwtjes KBOF service Mondial 2012 Mondial 2013 Fototheek Vogeldiefstal Reglement en inschrijvingsformulier
  http://www.kbof.be/index.php/reglementws (2012-08-31)

 • Resultaten Witte Spreeuw - KBOF
  Tentoonstellingen Witte Spreeuw Provinciaal Speciaalclubs Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost Vlaanderen West Vlaanderen Veldornithologie Werking Nestkasten Vogelbeurzen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost Vlaanderen West Vlaanderen Voordrachten Voordrachten Voordrachtgevers Wetgeving Vlaamse wetgeving Cites Vrijwilligerswerk Vogelgriep en vaccinaties Waals gewest Witte Spreeuwen Comité WS Info Reeksen Reglement Uitslagen Verkoop Routebeschrijving Youtube Links Contact KBOF ONLINE 2011 KBOF VZW Federatienieuws Nieuwtjes KBOF service Mondial 2012 Mondial 2013 Fototheek Vogeldiefstal Resultaten Witte Spreeuw rpt
  http://www.kbof.be/index.php/resultatenws (2012-08-31)

 • Verkoop Witte Spreeuwen - KBOF
  VOGELVERKOOP Er worden meer dan 3000 vogels verwacht waaronder exoten groot en klein zebravinken Japanse meeuwen gouldamandines parkieten grasparkieten kleur en postuurkanaries duiven en hoenders Europese hybriden Deelname van topkwekers Gratis inschrijven voor iedere vogelliefhebber Voorwaarden deelname verkoopstand tijdens Witte Spreeuw 2012 Elke liefhebber mag vogels aanbieden op de verkoopstand De vogels zitten alleen of per koppel in aangepaste zuivere tentoonstellingskooien Indien per koppel in één kooi kunnen ze ook alleen als koppel verkocht worden Speciale kooien voor parkieten en grotere vogels zijn beschikbaar Voor koepelkooien zijn speciale rekken voorzien Kartonnen kooien zijn te huur aan 1 Kunnen aangekocht worden aan 3 voor een volledige kooi kooi front zitstokken eetbakje Eigen etiketten mogen op de kooien gekleefd worden en zijn dan voorzien van naam van de verkoper naam van de vogel s en verkoopprijs Laat rechts 1 4 vrij voor uw nummer Inschrijvingslijst afgeven bij het inleveren van de vogels lnschrijvingslijsten zijn ook ter plaatse verkrijgbaar Later bij inschrijven is mogelijk Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd Op de prijs van de verkochte vogels wordt door de verkoper 10 betaald er worden ter plaatse GEEN bedragen uitbetaald deze worden te laatste op 31 12 2012 gestort via overschrijving Vergeet dus niet
  http://www.kbof.be/index.php/verkoopws (2012-08-31)