archive-be.com » BE » H » HARELBEKE.BE

Total: 1422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aanbestedingen | Stad Harelbeke
  info Aanbestedingen gebouwen Inge Decock 056 733 371 Aanbestedingen wegen Nancy Desmet 056 733 370 Hoe reserveren STAP 1 Zich wenden tot bij de dienst Grondgebiedszaken overheidsopdrachten Kanaal E mail fax ter plaatse postadres telefoon website Leefomgeving Milieu Afval Wegen Openbare werken Kalender openbare werken Harelbeke Wegenwerken Aanbestedingen Mobiliteit Ruimtelijke ordening Verken de website van Stad Harelbeke Start hier De Gavers Muziekstad Jeugd Harelbeke Seniorenwerk Vrije tijd Bibliotheek Sport Cultuur

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/leefomgeving/openbare-werken/aanbestedingen (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Autoplaat | Stad Harelbeke
  ook terecht voor schrappingen en wijzigingen Hoe verkrijgen STAP 1 Zich wenden tot de D I V Dienst Inschrijvingen Voertuigen Leefomgeving Milieu Afval Wegen Openbare werken Mobiliteit Fietsen Mobiliteitsplan Openbaar vervoer Parkeren Autoplaat Autorijschool Ruimtelijke ordening Zelfde trefwoord Autorijleerpark Autorijschool Verken de website van Stad Harelbeke Start hier De Gavers Muziekstad Jeugd Harelbeke Seniorenwerk Vrije tijd Bibliotheek Sport Cultuur Toerisme Uit in Harelbeke Jeugd Leven en welzijn Burger Welzijn OCMW

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/leefomgeving/mobiliteit/autoplaat (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Autorijschool | Stad Harelbeke
  1 Zich wenden tot de Harelbeekse Autorijschool Nuttige adressen Harelbeekse Autorijschool Leefomgeving Milieu Afval Wegen Openbare werken Mobiliteit Fietsen Mobiliteitsplan Openbaar vervoer Parkeren Autoplaat Autorijschool Autorijleerpark Ruimtelijke ordening Zelfde trefwoord Autoplaat Autorijleerpark Verken de website van Stad Harelbeke Start hier De Gavers Muziekstad Jeugd Harelbeke Seniorenwerk Vrije tijd Bibliotheek Sport Cultuur Toerisme Uit in Harelbeke Jeugd Leven en welzijn Burger Welzijn OCMW Gezondheid Samenleving Hulpdiensten Wonen Huisvesting Bouwen Verhuizen Nuts

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/leefomgeving/mobiliteit/autorijschool (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Beeldkwaliteitsplan centrum en masterplan Marktplein | Stad Harelbeke
  in de gemeenteraad van 18 07 2011 goedgekeurd De nieuwe plannen tonen een kwalitatieve bebouwing omringd met een aangename en levendige openbare ruimte Met respect voor het verleden maar met het oog op de toekomst is er ruimte voor wonen handel en evenementen De titel van lelijkste Marktplein van Vlaanderen zullen we zeker en gelukkig maar verliezen Via de ladderstructuur van de ontwerper Palmbout Urban Landscapes worden de Leie en het Markplein letterlijk weer op de kaart gezet in plaats van te verdwijnen in het bouwlint van de N43 Hier kan u de concepten ontwerp en enkele inspirerende 3D beelden van het Marktplein bekijken Marktplein Wedstrijd In januari 2010 meldde het stadsbestuur reeds dat via de wedstrijdformule van de Vlaams Bouwmeester een ontwerper voor de heraanleg van het Marktplein gekozen zou worden Vijf studiebureaus werden geselecteerd uit een 60 tal kandidaten om een eerste schets op te maken die door een jury beoordeeld werd onder begeleiding van het team van de Vlaamse Bouwmeester Het college van burgemeester en schepenen koos uiteindelijk op 17 augustus 2010 om in zee te gaan met Palmbout Urban Landscapes Zij kregen de opdracht een beeldkwaliteitsplan voor het centrum en een ontwerpvisie voor het Marktplein op te maken Palmbout Urban Landscapes overtuigde de jury en college met een sterke analyse en inrichtingsprincipes voor gans het centrum Zij hielden absoluut rekening met de ambities van de stad zoals het creëren van een samenhangend centrum en het opentrekken van de stad naar de Leie toe De ontwerpers konden bovendien heel goed inschatten wat economisch haalbaar en realistisch is binnen een stad als Harelbeke Recent nieuws RUP Stationsplein Nuttige adressen Dienst Grondgebiedszaken ruimtelijke ordening BPA RUP Stedenbouwkundig ambtenaar Cindy Deprez Stedenbouwkundig ambtenaar David De Bosschere Leefomgeving Milieu Afval Wegen Openbare werken Mobiliteit Ruimtelijke ordening Beeldkwaliteitsplan centrum en masterplan Marktplein

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/leefomgeving/ruimtelijke-ordening/beeldkwaliteitsplan-centrum-en-masterplan-marktplein (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Ruimtelijk uitvoeringsplan | Stad Harelbeke
  waarop het RUP aan de geïnteresseerden zal worden toegelicht Deze informatievergadering vindt plaats op woensdag 4 juli 2012 om 19 30 uur in CC Het Spoor aula Eilandstraat 6 te Harelbeke Het desbetreffende onderzoek zal in het college van burgemeester en schepenen worden gesloten op 28 augustus 2012 om 13 30 uur Bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsplein dienen aangetekend per post of afgegeven tegen ontvangstbewijs gericht te worden aan Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Gecoro p a Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke en uiterlijk op maandag 20 augustus 2012 Beslissing in het onderzoek tot milieu effectrapportage RUP Centrum Oost Volgens de wetgeving dient bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan onderzocht te worden wat de gevolgen zijn voor het milieu De te verwachten effecten worden opgelijst in een screeningnota op basis waarvan het Vlaamse Gewest beslist of er verder onderzoek moet gebeuren meerbepaald het al dan niet opmaken van een planMER U kan de screeningsnota en de beslissing betreffende de mileueffectrapportage inzake het RUP Centrum Oost hier raadplegen ontheffingsaanvraag http www lne be merdatabank uploads nthnvg2952 pdf ontheffingsbeslissing http www lne be merdatabank uploads nthbsl2952 pdf Beslissing in het onderzoek tot milieu effectrapportage RUP Stationsplein Volgens de wetgeving dient bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan onderzocht te worden wat de gevolgen zijn voor het milieu De te verwachten effecten worden opgelijst in een screeningnota op basis waarvan het Vlaamse Gewest beslist of er verder onderzoek moet gebeuren meerbepaald het al dan niet opmaken van een planMER U kan de screeningsnota en de beslissing betreffende de mileueffectrapportage inzake het RUP Stationsplein hier raadplegen ontheffingsaanvraag http www lne be merdatabank uploads nthnvg2760 pdf ontheffingsbeslissing Stationsplein Goedkeuring Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Westwijk Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Westwijk werd op 19 04 2012 bij beslissing door de Deputatie West

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/leefomgeving/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-uitvoeringsplan (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Putwateronderzoek | Stad Harelbeke
  10 78 info vmm be Dienstverlening Aansluiting riolering Infrax Abonnement cultureel seizoen Adreslijsten Affiches Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister Arbeidskaart via werkgever Bedrijvengids Beginnende zelfstandige toelage Belastingen en retributes betaling Beleidsdocumenten toelichting gemeenteraad Beroepsverandering Betalen parkeerboetes Bewijs van gezinssamenstelling Bewijs van leven Bewijs van nationaliteit Bewijs van ongehuwde staat Bewijs van woonst Bewonerskaart Bodemsaneringsattest Bodemverontreiniging Boottochten Composteren info Conformiteitsattest woning Crematie Cultuur info Dienstverlening aan huis Document voor eensluidend verklaren Drankvergunning permanent E peil premie info Infrax Echtscheiding Erkenning dierenhandel Erkenning kind voor en na de bevalling Fiets wandel en ruiterroutes Folders en info toerisme Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost FRGE Frans pensioen Geboorteaangifte Gebruiksvergoeding concessie stadsgronden Geen reclamedrukwerk sticker Gevelrenovatiepremie Gevonden fietsen en gravering Grabbelpas Grachtinbuizing Infrax Grafconcessie Grof huisvuilophaling op afroep Grondwaterwinning Hondenpoep Hondenpoepzakjes Huisnummer aanpassen Huisnummer afhalen Huisvestingspremie gemeentelijk Huisvuilzakken Huisvuilzakken KMO Hulp aan bejaarden Huur concessie openbaar domein Identiteitsbewijs voor 12 jarigen vreemdeling Identiteitskaart aanpassen Impulspremie Inenting tegen poliomyelitis Info toerisme folders e a Infogids Wegwijs in Harelbeke Inkomensgarantie voor ouderen IGO Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming handicap Inname openbare weg nav werken Inschrijving culturele projecten Inschrijving sportactiviteiten Inzagerecht Openbaarheid Jeugdcentrum zaalhuur Jeugdprogrammatie Jeugdwerk info Kadaster raadplegen Kampeerautoterrein De Mol Knipselkrant Kopie of fax aan het onthaal Laatste wilsbeschikking Melding Melding defect nutsvoorzieningen Melding defecten speeltoestellen Melding voetpaden Milieuvergunning Militiegetuigschrift Naamplaatje strooiweide Natuurvergunning Offerfeest Ongeschiktheids en onbewoonbaarverklaring Ontgraving Openbaar groen particuliere wijziging Ophaalkalender afval Orgaandonatie Overlevingspensioen Parkeerkaart personen met een beperking Parkeerkaart zorgverstrekkers Perslijst en persmap Rattenbestrijding openbaar domein Rattenvergif Regenwater en infiltratie Infrax Reistoelating minderjarige Reptielen Richtingsborden openbare weg Rustpensioen Nuttige adressen Fostplus Milieu inspectie LNE Vlaams Gewest Milieuambtenaar Yves De Bosscher Milieudienst OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Vlaamse Milieumaatschappij VMM Zelfde trefwoord Blauwe zone Catering Deelbekkenbeheerplannen Dienst Grondgebiedszaken Duurzaam hout Duurzaamheid Gekeurde breekmaterialen Hinder Integraal Waterbeheer Interne milieuzorg Leefomgeving Lichthinder Melding ingebruikname of buitengebruikstelling eigen

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/producten/putwateronderzoek-info (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Subsidie duurzaam gelabeld hout | Stad Harelbeke
  Aangifte overlijden Aansluiting riolering Infrax Aanvraag standplaats markt Abonnement cultureel seizoen Activiteitsbewijs Jeugd Activiteitsbewijs sport Adoptie Adreslijsten Adreswijziging Adreswijziging minderjarige Affiches Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister Arbeidskaart via werkgever Arbeidsvergunning Bedrijvengids Beginnende zelfstandige toelage Belastingen en retributes betaling Beleidsdocumenten toelichting gemeenteraad Beroepsverandering Bestaansviering vereniging Bestaansviering vereniging Betalen parkeerboetes Betwisting vaderschap Bewijs van gezinssamenstelling Bewijs van leven Bewijs van nationaliteit Bewijs van ongehuwde staat Bewijs van woonst Bewonerskaart Bodemsaneringsattest Bodemverontreiniging Boottochten Circus Composteren info Conformiteitsattest woning Crematie Culturele verenigingen projectsubsidies Culturele verenigingen werkingssubsidie Cultuur info Daguitstap Deur aan deur verkopen Dienstverlening aan huis Document voor eensluidend verklaren Drankvergunning permanent Drankvergunning voor evenement E peil premie info Infrax Echtscheiding Educatieve workshop Eretekens van de arbeid Erkenning dierenhandel Erkenning kind voor en na de bevalling Evenement op de openbare weg Fiets wandel en ruiterroutes Folders en info toerisme Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost FRGE Frans pensioen Geboorteaangifte Gebruiksvergoeding concessie stadsgronden Geen reclamedrukwerk sticker Geslachtswijziging Gevelrenovatiepremie Gevonden fietsen en gravering Gidsenbegeleiding Grabbelpas Grachtinbuizing Infrax Grafconcessie Grof huisvuilophaling op afroep Grondwaterwinning Hondenpoep Hondenpoepzakjes Huisnummer aanpassen Huisnummer afhalen Huisvestingspremie gemeentelijk Huisvuilzakken Huisvuilzakken KMO Hulp aan bejaarden Huur concessie openbaar domein Huwelijksaangifte Identiteitsbewijs voor 12 jarigen vreemdeling Identiteitsbewijs voor 12 jarigen Identiteitsbewijs voor vreemdelingen Identiteitskaart Identiteitskaart aanpassen Identiteitskaart verloren Impulspremie Inenting tegen poliomyelitis Info toerisme folders e a Infogids Wegwijs in Harelbeke Inkomensgarantie voor ouderen IGO Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming handicap Inname openbare weg nav werken Inschrijving culturele projecten Inschrijving sportactiviteiten Internationaal rijbewijs Inzagerecht Openbaarheid Jeugdcentrum zaalhuur Jeugdlokalen Bouw en renovatiefonds Jeugdprogrammatie Jeugdverenigingen basistoelage Nuttige adressen Fostplus Milieu inspectie LNE Vlaams Gewest Milieuambtenaar Yves De Bosscher Milieudienst OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Vlaamse Milieumaatschappij VMM Zelfde trefwoord Blauwe zone Catering Deelbekkenbeheerplannen Dienst Grondgebiedszaken Duurzaam hout Duurzaamheid Gekeurde breekmaterialen Hinder Integraal Waterbeheer Interne milieuzorg Leefomgeving Lichthinder Melding ingebruikname of buitengebruikstelling eigen waterwinning Milieu Milieubeleid Milieuvergunningen Milieuvriendelijk papier Natuur

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/producten/aanvraagformulier-subsidie-duurzaam-gelabeld-hout (2012-07-10)
  Open archived version from archive

 • Dienst Grondgebiedszaken - overheidsopdrachten | Stad Harelbeke
  389 td harelbeke be http www harelbeke be openbare werken Openingsuren zie openingstijden stadhuis Javascript is required to view this map Recent nieuws Helpende handen gezocht op het Eiland Nuttige adressen Dienst Grondgebiedszaken Verken de website van Stad Harelbeke Start hier De Gavers Muziekstad Jeugd Harelbeke Seniorenwerk Vrije tijd Bibliotheek Sport Cultuur Toerisme Uit in Harelbeke Jeugd Leven en welzijn Burger Welzijn OCMW Gezondheid Samenleving Hulpdiensten Wonen Huisvesting Bouwen Verhuizen

  Original URL path: http://www.harelbeke.be/adressen/technische-dienst-openbare-werken (2012-07-10)
  Open archived version from archive