archive-be.com » BE » G » GROENWEVELGEM.BE

Total: 114

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Groen Wevelgem - Groen! keurt begroting 2009 niet goed
  korting kan garanderen Bovendien is dit een winsituatie voor de gemeente want men bespaart een bedrag uit dat niet naar subsidies gaat Waar wordt dit bedrag voor gebruikt Gaat dit naar andere projecten voor hernieuwbare energie Wij vinden dat uitgespaard budget niet terug in milieumaatregelen Over het systeem van de samenaankoop zal er ter gepaste tijde worden gecommuniceerd Waar de rest van de subsidie naar toe gaat daar moet het schepencollege nog over beslissen want dit hangt samen met de evaluatie van de premies Wat mobiliteit betreft vinden wij als Groen dat de auto nog altijd heer en meester is in Wevelgem Kleinere zaken zoals bijvoorbeeld de herwaardering van de trage wegen worden aan de kant geschoven Het blijft bovendien wachten op de reeds jaren gevraagde overdekte fietsstallingen aan sporthal de Vlaschaard die het comfort voor deze categorie zwakke weggebruikers zouden verhogen Daarentegen vernemen we dat er wel plannen zijn om binnen het sportstadium bijkomende parkeerplaatsen voor auto s aan te leggen waarvan de noodzaak helemaal niet duidelijk is Er moet worden geïnvesteerd in wegen en in het oplossen van problemen gerelateerd aan het vervoer met de auto Dit is de realiteit Exclusiviteit voor de auto is er echter niet Er wordt ook voldoende rekening gehouden en geïnvesteerd in wandel en fietswegen Er is bovendien ook budget voorzien voor de trage wegen En het niet waarderen van kleinere zaken trekt zich door in het volledige beleid Zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de subsidie voor de zwaluwkolonies Wij vragen ons als Groen af welke redering hier achter steekt Als het enkel financiële redenen zijn dan zou het heel jammer zijn Dit subsidiereglement bestaat al 8 jaar De mensen zouden nu al moeten gesensibiliseerd zijn Indien mensen dit nog altijd doen voor de centen dan is dat een verkeerd motivatie en moet

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Groen Wevelgem - Geen gemeentelijke premie voor dakisolaties
  and Breakfast Als Groen onthouden we ons bij dit punt omdat we van mening zijn dat het jammer is dat men deze gronden niet gebruikt voor een uitbreiding van het domein Bergelen Het was nu echter ook woonzone dus misschien wordt het anderzijds wel beter dan het nu is door een woon en groenzone We zullen zien hoe het RUP verder evolueert Voorlopige aanvaarding straatnamen Met de voorlopige aanvaarding van de drie straatnamen Leuricock Moterijstraat en Maria Rosseelsstraat zijn we het eens maar we halen hier aan dat er nog straten zijn die een naam verdienen Hierbij verwijzen we naar onze actie van jongstleden waar we verschillenden trage wegen een naam gaven Door deze trage wegen ook een naam te geven zullen zij meer worden gewaardeerd Premie dakisolatie In een eigen punt vragen we een premie voor dakisolatie voor elke woning in Wevelgem We zijn op de hoogte van het feit dat een deel van de bevolking in aanmerking komt voor een premie zoals kwetsbare groepen en woningen die meer dan 10 jaar oud zijn We vragen echter dat de gemeente er zou voor zorgen dat iedereen dergelijke premie kan krijgen Volgens de schepen kan dit ook Wegens een recente beslissing van de minister kan iedereen beroep doen op een premie Hij is dan ook veeleer akkoord met het tweede deel van ons eigen punt namelijk dat de mensen de bomen door het bos niet meer zien en niet meer weten voor welke premie ze wel of niet in aanmerking komen We vragen daarbij dan ook naar de stand van zaken voor de aanwerving van de duurzaamheidambtenaar die als taak onder andere heeft te informeren inzake de premies Deze ambtenaar was voorzien voor september maar is nog niet op post De schepen stelt dat er problemen waren met de vakbond

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=57 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Groen! pleit voor speelstraten
  willen d w z keuze tussen uren en dagen Sommige speelstraten zijn enkel in de namiddag andere een ganse dag terwijl de ene dan weer voor twee zomermaanden zijn en nog andere maar voor een paar weken Schepen Debel antwoordt dat de voorkeur uitgaat naar spelen op een speelplein Het inrichten van speelstraten wil hij met de nodige voorzichtigheid aanpakken Aanvragen kunnen maar zullen ad hoc worden bekeken en beoordeeld aan de hand van volgende punten het moet een locatie zijn die afsluitbaar is het idee moet worden gedragen door de buurt er is sociale controle nodig peter en meterschap er moet stapvoetsverkeer mogelijk worden gemaakt cf woonerf er is geen speelplein in de buurt Op de vraag of dit voorstel met de daaraan verbonden voorwaarden zal worden gecommuniceerd wordt positief geantwoord Het infokrantje is een mogelijk kanaal Vicky Coudenys Gemeenteraadslid Groen Nieuwsbrief Wens je op de hoogte te blijven Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief wil je die te ontvangen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief Doe mee Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=54 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Wevelgem neemt niet deel aan Nacht van de Duisternis
  plaats vindt betreffende de heraanleg van de N8 op dinsdag 19 02 om 20u in de Porseleinhallen Op de vraag waarom men geen aansluiting zoekt bij Menen voor het oprichten van een filiaal voor Schone kunsten zoals het geval is voor Woord en Muziek punt 20 antwoordt schepen Breughe dat alles rond moet zijn tegen 1 maart en dat de houding van Menen te afwachtend is en blijk toont van weinig interesse Op punt 28 brengt Groen een eigen punt in Op zaterdag 15 maart organiseren Bond Beter Leefmilieu en de werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde de dertiende editie van de Nacht van de Duisternis Met dit initiatief wil men de bevolking sensibiliseren dat licht hinderlijk en verstorend kan werken voor mens en natuur Daarom vragen zij de gemeenten om tijdens deze duistere nacht de klemtoonverlichting op monumenten en kerken te doven en daar waar het kan een deel van de openbare verlichting uit te schakelen Dit is een ideale gelegenheid om aan te tonen dat de gemeente aandacht heeft voor duurzaamheid en het milieu Het is ook te kader binnen de voorbeeldfunctie van de gemeente Wij stellen dan ook als Groen de vraag of Wevelgem deelneemt aan deze Nacht van de Duisternis Schepen Acke antwoordt dat het uitschakelen van de openbare verlichting voor één nacht een te dure aangelegenheid is Bovendien werkt het ook een onveiligheidsgevoel in de hand Groen stelt dat niet alle verlichting uit hoeft Daarnaast stelt het gemeentebestuur ook het effect van dergelijke éénmalige actie in vraag Groen repliceert dat er degelijke communicatie daarover moet worden gevoerd om een effect te hebben Er komt volgens de schepenen wel een beheersplan openbare verlichting waarin men zal bestuderen waar en wanneer er openbare verlichting moet branden Maar voor de Nacht van de Duisternis zal men alvast

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=52 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - 'Groene' agenda op gemeenteraad januari
  die allemaal betrekking hebben op het Groen Lint Moorsele Dit is het gebied tussen Overheulestraat en Ledegemstraat met als centrale as de Heulebeek Het gaat hier om een grootschalig project waarbij er een groenzone wordt aangelegd er een functioneel fietspad bijkomt en werken worden uitgevoerd aan de Heulebeek om wateroverlast voor Moorsele op te lossen Het project loopt in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij dat een deel van de kosten draagt en de gemeente krijgt ook van allerlei instanties subsidies voor dat dossier Verder komt de Normandiëstraat aan bod Men beseft eindelijk dat deze straat dringend aan verbetering toe is Men wil ze dan ook heraanleggen en verbreden De straat wordt 10 meter breed en er is sprake van telkens twee meter fietspad en anderhalve meter boomstrook Het gaat hier echter maar om de eerste stap Er worden twee loten grond aangekocht maar er moeten er nog meer worden aangekocht Het dossier loopt al van 2004 We dringen dus aan op spoed gezien de staat van de straat Men zou opzoeken wanneer het gepland is om de andere loten aan te kopen Tenslotte is het de beurt aan de energiescans Op vraag van de distributienetbeheerder moet de gemeente 2 van de woningen een energiescan laten ondergaan Men plant dit in 2008 2009 De energiesnoeiers ofwel de mensen die voor het uitvoeren van dergelijke scans zullen worden opgeleid maken deel uit van een project uit de sociale tewerkstelling Groen vindt dit een mooie stap maar het is natuurlijk maar een begin Schepen Acke beaamt dit en stelt dat het aan de klimaatwerkgroep zal zijn om een vervolgbeleid uit te dokteren Men denkt bijvoorbeeld aan een fonds om grotere structurele werken voor te financieren De oproep voor de klimaatwerkgroep volgt eerstdaags en Groen is welkom Vicky Coudenys Gemeenteraadslid Groen Nieuwsbrief Wens je

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=51 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Subsidies zonne-energie ook voor VZW's?
  en zullen ook de administratieve kosten van de gemeente dalen vb bij het aanschrijven van bedrijven bij wegeniswerken Dergelijke databank is nu al operationeel voor Waregem en wordt positief bevonden Bij de heraanleg van de stationsomgeving denkt men uiteraard ook aan openbare verlichting In het dossier is er sprake van sierverlichting en grondprojectoren We vragen om geen sierverlichting te plaatsen en om zoals we altijd vragen rekening te houden met de verblindingsfactor van grondprojectoren voor fietsers Punt 19 vinden we als Groen een fantastische initiatief van de gemeente men zal fotovoltaïsche cellen plaatsen op het dak van de Porseleinhallen Hier functioneert de gemeente echt als voorbeeld We vragen dan ook om voldoende te communiceren rond de ingebruikname van deze cellen voorzien in april 2008 Als de gemeente het voorbeeld geeft dan moet de burger dit wel vernemen Schepen Acke is hier volledig mee akkoord en de gemeente heeft zeker al voorzien om dit de nodige luister bij te zetten Zoals al vroeger vermeld kan vanaf deze legislatuur ieder burger de dossiers van de gemeenteraad weliswaar de openbare zitting inkijken in tegenstelling met het vroegere huishoudelijke reglement waarbij enkel de raadsleden inzage hadden Bij het onthaal was men daar echter nog niet van op de hoogte want men stuurde een geïnteresseerde burger terug wandelen Op het moment dat we dit voorleggen aan de gemeenteraad is ook de burgemeester even terug in de vorige legislatuur want hij beaamt de stelling van het onthaal Maar zoals de secretaris verbetert kan het vanaf nu wel Men zal dus deze fout rechtzetten en duidelijke richtlijnen geven aan het onthaal Ook deze maand brengen we een eigen punt op de agenda Volgens het subsidiereglement voor zonne energie kunnen enkel particulieren een toelage krijgen voor het plaatsen van een zonne energie installatie Groen vraagt bij deze om

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=49 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Geen Wevelegemse deelname aan dag van de trage wegen
  maatregel populairder is dan voorzien We benadrukken het feit dat met dit signaal rekening gehouden wordt bij het opstellen van de begroting 2008 In deze gemeenteraad dient Groen ook een eigen punt in dat luidt als volgt Dit voorjaar riepen vzw Trage Wegen verenigingen en gemeentebesturen op om deel te nemen aan de Dag van de trage weg op 27 en 28 oktober Het hoofddoel van het actieweekend zoveel mogelijk kilometers trage weg terug open maken En zo de aandacht vragen voor trage wegen in het algemeen Dit doel lijkt alvast te slagen want in niet minder dan 40 Vlaamse gemeenten worden dat weekend acties op poten gezet en 1 of meerdere trage wegen in een feestelijk kleedje gestoken Ook in Wallonië wordt deze actie georganiseerd en zullen in nóg eens 45 gemeenten trage wegen terug opengesteld worden We stellen dan ook de vraag of de gemeente Wevelgem hieraan deelneemt Op deze vraag komt een negatief antwoord van de gemeente Schepen Debel motiveert dit antwoord door het feit dat men niet wil werken aan de trage wegen gedurende 1 dag Men neemt op de gemeente de zaken structureel aan Twee mensen van de cel milieu hebben de praktijkdagen voor ingebruikname van de trage wegen gevolgd Men probeert de trage wegen terug in gebruik te nemen telkens zich die mogelijkheid aanbiedt Aansluitend op de agenda stelt Groen nog twee bijkomende vragen Ten eerste vragen wij ons of waarom het beleidsplan goedgekeurd op de gemeenteraad van juli nog niet op de website van de gemeente staat De burgemeester antwoordt dat dit document naar een copywriter is om het leesbaar te maken voor het grote publiek Het beleidsplan komt nog in 2007 op de site Ondertussen kunnen geïnteresseerden wel de versie verkrijgen geschreven door de secretaris Ten tweede hadden we graag de reden

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=47 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Gemeenteraad
  Leievallei 08 10 2004 Groen e agendapunten op de gemeenteraad oktober 2004 hofconcerten en 11 11 11 campagne pagina 1 2 Nieuwsbrief Wens je op de hoogte te blijven Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief wil je die te ontvangen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief Doe mee Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen Alle

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/nieuws/gemeenteraad.php?pageNum_rsPersmededelingen=1&totalRows_rsPersmededelingen=28 (2016-05-01)
  Open archived version from archive