archive-be.com » BE » G » GROENWEVELGEM.BE

Total: 114

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Groen Wevelgem - Vliegveld Wevelgem: een museum?
  van Wevelgem Bissegem en het daar bijhorend museum GROEN Kortrijk Roeselare Tielt is van oordeel dat we het verleden niet los mogen laten en dat het naar Wevelgem brengen van dit Squadron van de RAF belangrijk is Misschien slagen we er nu nog beter in om het vliegveld in zijn juiste context te plaatsen nl als tijdelijk oorlogsvliegveld Dit vliegveld was dan ook onbestaande tot de gouden jaren zestig ook in het Texas van Vlaanderen passeerde en enkele industriëlen en politici deze welvarende regio misschien iets te hoog inschatten om de hoop te hebben dat er een lokaal vliegveld zou kunnen bloeien Dit vliegveld geprangd tussen twee historische dorpskernen kunnen we best in onze herinnering houden door middel van het bestaande museum want dat is de plaats waar het eigenlijk thuishoort in een museum Namens GROEN Kortrijk Roeselare Tielt Carlo De Winter raadslid werkgroep vliegveld 0497 26 32 26 Frans Ramon Vlaams volksvertegenwoordiger Maureen Lievyns provincieraadslid Patrick Vervaeke provincieraadslid Jef Tavernier lijsttrekker West Vlaanderen Nieuwsbrief Wens je op de hoogte te blijven Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief wil je die te ontvangen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief Doe mee Wil je de handen uit de

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=9 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Groen Wevelgem - Milieuvergunning Vliegveld Wevelgem-Bissegem: hinder blijft !!
  vliegvelden en middelgrote luchthavens in Europa zoals Maastricht Aachen Airport durven de nachtvluchten die economisch veel interessanter zijn dan in Wevelgem wel te verbieden Onze provincie durft dit nog niet Net deze nachtvluchten én de vele bewegingen tijdens het weekend maakt het de vele omwonende lastig Het aantal nachtvluchten in Wevelgem wordt berekend tussen 23 en 6 uur terwijl de Europese definitie van nacht daarentegen acht uren van 23 tot 7 uur bedraagt Bovendien moeten we de leefbaarheid van een vliegveld tussen twee druk bewoonde kernen in vraag durven blijven stellen Een vliegveld dat in 10 jaar tijd zijn vliegtuigbewegingen gehalveerd zag worden heeft voor ons nog weinig toekomst Dit vliegveld kost de West Vlaamse belastingbetaler in 2004 maar liefst 1 53 miljoen euro 1 415 000 euro investering in een nieuwe startbaan door de provincie 40 670 euro vrijstelling concessie uitbating vliegveld door de provincie 75 000 euro bijdragen door de gemeenten aan 0 25 euro per inwoner Het vliegveld kan alleen nog blijven bestaan bij de gratie van de provincie West Vlaanderen die de intercommunale de nodige middelen ter beschikking blijft stellen Inderdaad dezelfde provincie die nu een milieuvergunning heeft verstrekt Groen blijft een voorstander van het onderzoeken van een herbestemming van het vliegveld naar een industrieterrein Op die manier kan op de gronden van de intercommunale veel meer tewerkstelling gerealiseerd worden dan de huidige tewerkstelling en krijgt de industrie bijkomende industriegronden waar in de regio nood aan is Namens Groen Kortrijk Roeselare Tielt Carlo De Winter werkgroep vliegveld raadslid Wevelgem 056 426292 0497 263226 Frans Ramon Vlaams Volksvertegenwoordiger Maureen Lievyns en Patrick Vervaeke provincieraadsleden Nieuwsbrief Wens je op de hoogte te blijven Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief wil je die te ontvangen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief Doe mee Wil je de

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=8 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Gemeenteraad 9 maart
  goudstaven en aan de andere kant de aarde In de eerste fase van het cultuurpad plaatst men openbare verlichting en grondprojectoren Groen haalt nog eens aan geen favoriet te zijn van dergelijke grondprojectoren en drukt nogmaals de bezorgdheid uit inzake de hinder die deze teweeg brengen voor de fietsers Schepen Desmet repliceert dat er aan de uitvoerders zeker werd gevraagd hiermee rekening te houden Bij de voorstelling van het milieujaarprogramma concludeert Groen dat er weinig vernieuwing is De gemeente Wevelgem heeft weinig ambitie op milieuvlak en zou bovendien een veel grotere voorbeeldfunctie moeten spelen wat bijvoorbeeld energiebesparing betreft Schepen Acke haalt aan dat er veel zaken zullen worden opgelegd door Europa Bovendien zal het milieujaarprogramma voor de volgende periode 2008 2013 veel soepeler zijn met meer mogelijkheden om prioriteiten te stellen En deze zullen worden gekoppeld aan een puntensysteem wat onder andere kan leiden tot het verkrijgen van een subsidie voor het aanwerven van een duurzaamheidambtenaar De gemeenteraad wordt afgerond met negen op naam te stemmen punten inzake de vertegenwoordiging in de overlegorganen waarmee we waren begonnen En zo is de cirkel voor maart alweer rond Benieuwd naar de grillen van april Vicky Coudenys Nieuwsbrief Wens je op de hoogte

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=43 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Gemeenteraad november duurt amper 50 minuten
  de agenda Het subsidiereglement inzake inbraakpreventie werd wat aangepast en kreeg onze goedkeuring Dus als je veiligheidssloten deurbalken of schrikverlichting wilt plaatsen kan je een subsidie aanvragen bij de gemeente Nu de opening van de porseleinhallen dichterbij komt voorzien voor zomer 2007 moeten ook de toegangswegen worden aangelegd Dit is geïntegreerd in het cultuurpad dat de verschillende culturele gebouwen in de centrum van de deelgemeente Wevelgem probeert de verbinden Nu werd beslist over de verbindingsweg tussen de Deken Jonckheerestraat en de Goudbergstraat langs waar je dus de ingang vindt van de porseleinhallen aan te leggen Het uiteindelijke doel is om een lichtlijn te creëren van de bibliotheek over CC Guldenberg langs het jeugdhuis tot aan de porseleinhallen Langs dit pad komen er ook één of meerdere kunstwerken Ook werd er beslist om een ontwerper aan te stellen om een ondergrondse beek de Perremeersbeek te renoveren Deze beek die onder tuinen en huizen loopt gaat door buizen waarvan verschillende ingangen afbrokkelen en zelfs al zijn ingestort Dit moet hersteld worden en terug betrouwbaar worden gebracht Er werd een groepswoningbouwcontract wat voor een nieuw woord is dat nu langs de Meerlaanstraat goedgekeurd Het is hier voor ons niet zo duidelijk als dit ofwel inbreiding geoorloofde uitbreiding dan wel ongeoorloofde uitbreiding is Blijkbaar is de omgeving al redelijk bebouwd en hebben we deze woningbouw dan ook goedgekeurd Unaniem werd er beslist om het bedrag van de maaltijdcheques en van de eindejaarstoelage van de personeelsleden te verhogen En eveneens unaniem beslisten we om een eerste stadswacht gedeeld met Ledegem aan te werven waarvoor we loonsubsidie krijgen Het college weet echter nog niet goed wat de taken van deze stadswacht zullen zijn De gemeenteraad duurde amper 50 minuten Daarna werden we nog uitgenodigd in het nieuwe café van bijna ex schepen Bart Vanneste die de

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=42 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Mag Wevelgemse sportinfrastructuur gratis gebruikt worden?
  de sportclubs te ondersteunen Wij vinden dat een goede beleidskeuze Navraag bij de sportdienst leerde ons echter dat enkele sportclubs om de hoogst spelende basketbal en voetbalploeg niet te noemen reeds jaren hun facturen voor het gebruik van de sportinfrastructuur niet betalen De oudste openstaande facturen zijn van 2002 en ondanks de lage prijzen is dat voor één club reeds opgelopen tot boven de 7 500 en voor een andere tot bijna 8 000 euro We vroegen ondermeer waarom deze clubs die reeds jaren niet betalen toch nog de sportinfrastructuur mogen gebruiken Meer nog het zijn net die clubs die moedwillig in gebreke blijven die meest eisen stellen naar het gebruik van de zaal of de voetbalvelden Eén ervan kreeg relatief recent zelfs een exclusiviteit op het gebruik van een aantal voetbalvelden en krijgt bovendien van de gemeente geld voor ondermeer het onderhoud van de kleedkamers We stelden dat deze nalatigheid van de gemeente fundamenteel onrechtvaardig is tegenover alle clubs die wel hun huurgelden betalen We stelden dan ook voor dat gebruikers van sportinfrastructuur die weigeren de relatief lage huur ervan te betalen na enkele aanmaningen het gebruik van de sportvelden geweigerd worden De meerderheid erkende het probleem maar wou niet weten van een harde aanpak en pleitte voor overleg Een overleg dat er blijkbaar vier jaar niet is geweest en dat in elk geval niets heeft opgeleverd Na nog wat aandringen werd toegezegd dat subsidies die de gemeente in de toekomst nog toekent gebruikt zullen worden om de openstaande schulden te betalen We gaan dit uiteraard verder opvolgen Enkele benoemingen of bevorderingen goedgekeurd in de geheime zitting rondden deze gemeenteraad af Jos Delbeke en Carlo Dewinter Nieuwsbrief Wens je op de hoogte te blijven Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief wil je die te ontvangen schrijf je

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=41 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Groen! vraagt aanleg zebrapad aan winkelcentrum vliegveld
  personeelskosten zouden verdriedubbelen door de verplichte aanwerving van veertien brandweermensen De vraag van de intercommunale om deze kosten door de Vlaamse overheid te laten betalen lijkt weinig gehoor te vinden De meerderheid blijft echter hopen op een mirakel Ruimtelijk structuurplan Ander belangrijk punt was de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Na een lange goede inspraakprocedure worden een aantal positieve accenten gelegd We denken ondermeer aan het prioritair realiseren van wooninbreidings en verdichtingsinitiatieven Toch blijft de dreiging om het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de posthoorn aan te snijden Verder verzetten we ons ook tegen het handhaven van het beleid ten aanzien van de gemeentelijke diensten en het bedrijf Hanssens in de Bilgenboom Tenslotte betreurden we het ontbreken van een nabestemming voor het vliegveld dat wij in zijn huidige vorm noch verantwoord noch leefbaar vinden Een globaal goed plan met toch enkele pijnpunten leidde uiteindelijk tot een onthouding bij de stemming Groen vraagt aanleg zebrapad aan winkelcentrum vliegveld In een eigen toegevoegd punt nam Carlo het op voor de vele gebruikers van het winkelcentrum ten zuiden van de N8 ter hoogte van het vliegveld Zowel gebruikers van het openbaar vervoer als werknemers van de industriezone ten noorden van de N8 moeten dikwijls deze zeer drukke weg dwarsen De meerderheid stelde het probleem te onderkennen en zou dat ook reeds gevraagd hebben aan de wegbeheerder van de N8 namelijk het Vlaams Gewest Het zou die instelling zijn die twijfelt aan het nut van zo n zebrapad Heb je suggesties voor ons politiek werk voorstellen opmerkingen of vragen over ons stemgedrag kan je altijd contact opnemen met carlo dewinter groen be of met josdelbeke skynet be Jos Delbeke Carlo De Winter Nieuwsbrief Wens je op de hoogte te blijven Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief wil je die te ontvangen

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=19 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Groen! vestigt aandacht op onveiligheid fietsers in Bergelen, Normandie- en Bieststraat
  aanwezige paaltjes dat een fietser meer dan eens de berm wordt ingeduwd Langs de Bieststraat werden de paaltjes onlangs weggenomen en kunnen de wagens een minderheid maar wel bepalend voor het algemeen onveiligheidsgevoel sneller rijden De schepen antwoordde met een lijst van maatregelen die in het verleden beperkt werden doorgevoerd en van maatregelen die in de toekomst nog zouden kunnen genomen worden let op de zinsconstructie Na het indienen van ons punt werd de betrokken dienst ingezet om tellingen te gaan doen Deze tellingen gaven geen daling aan van het autoverkeer met eerdere tellingen In de drie straten is zowel het autoverkeer alsook het fietsverkeer gestegen Alleen in de Bergelen is het autoverkeer nu lager dan voor de tijdelijke afsluiting van de weg Het aantal gesignaleerde ongevallen is heel beperkt Wat de schepen insinuerend deed besluiten dat we misschien toch wat overdreven met het onveiligheidsgevoel van de fietser Carlo De Winter en Jos Delbeke Nieuwsbrief Wens je op de hoogte te blijven Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief wil je die te ontvangen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief Doe mee Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=17 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Wevelgem - Groen! wil een nieuw, groter, beter ingericht en beter toegankelijk containerpark
  nog niet uitspreken We zullen met zijn allen nog even enkele jaren moeten wachten Welke bekers op de hofconcerten 2006 De voorbije jaren hebben we met zijn allen kunnen genieten van gezellige momenten op donderdagavond in de gemeentelijke hovingen Er werden al enkele zomers hofconcerten ingericht door de vzw Divers De hoeveelheid drankafval is steeds groter geworden Daar waar het eerste jaar wijn nog in glas geserveerd werd en cola uit grote flessen werd verdeeld zijn de glazen al lang verdwenen en wordt cola besteld in kleine wegwerpflesjes Het schepencollege had ons zowel tijdens de raad als buiten de raad beloofd dat deze afvalproductie in de toekomst niet meer zou kunnen en dat er bij een nieuw contract met de vzw Divers ging uitgekeken worden voor een andere drankbedeling herbruikbare bekers composteerbare bekers We vroegen naar de stand van zaken omtrent het afsluiten van een nieuw contract over de herinrichting van de hofconcerten De schepen van milieu schermde enerzijds met de ladder van Lansink maar anderzijds met de kostprijs van niet wegwerpbekers Ook al moeten de onderhandelingen over een nieuw contract nog beginnen het lijkt erop dat we de komende jaren nog steeds met zijn allen op donderdagavond zullen instaan

  Original URL path: http://www.groenwevelgem.be/homeDetail.php?grtekst_ID=16 (2016-05-01)
  Open archived version from archive