archive-be.com » BE » G » GROENOOSTKAMP.BE

Total: 130

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Best nu kiezen voor bouwen en open ruimte | Oostkamp
  grond en pandendecreet van 27 maart 2009 was een goed initiatief De vernietiging van het decreet door het Grondwettelijk Hof eind 2013 verlost echter bouwpromotoren van de verplichting een aantal sociale kavels te voorzien bij verkavelingen Het wegvallen van dit keurslijf laat zich dan ook onmiddellijk voelen Van deze kavels wordt in de gemeentelijke plannen niet meer gesproken Op vijf jaar tijd zijn de vastgoedprijzen met zowat 25 gestegen 2007 2012 ook in Oostkamp De gezondheidsindex mede bepalend voor lonen steeg amper met 15 De betaalbaarheid van de woning deint zo steeds verder achteruit De eengezinswoning is de droom van elke Vlaming Ook Oostkamp volgt deze trend Sinds begin 2013 voorzag de gemeente dan ook zowat 225 percelen in nieuw te realiseren verkavelingen Deze zorgen voor een steeds verder uitdeinen van de bebouwing en inname van open ruimte Simulaties naar de toekomst toe laten zien dat tegen 2050 Vlaanderen voor 40 volgebouwd zal zijn In 1976 bedroeg dit nog maar 10 à 15 Welke ruimte is nog vrij natuurgebied of landbouwgrond Beide zijn onontbeerlijk Dat het zo niet verder kan daar is iedereen het over eens Oostkamp blijft niet achter Momenteel is reeds meer dan 22 bebouwd Tegen 2050 stranden

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/best_nu_kiezen_voor_bouwen_en_open_ruimte (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Geen stembureau in de Oostkampse woonzorgcentra op 25 mei | Oostkamp
  ingericht in een woonzorgcentrum of dienstencentrum Deze kiesbureaus staan trouwens ook open voor de wijkbewoners Dit stijgend succes zette Mieke Vogels er op 26 november 2013 toe aan om een vraag te richten in de commissie binnenlandse zaken en administratieve aangelegenheden van de senaat tot Minister Joëlle Milquet In haar antwoord toonde minister Milquet zich bereid om in een omzendbrief aanbevelingen op te nemen om zoveel mogelijk stembureaus in te

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/geen_stembureau_de_oostkampse_woonzorgcentra_op_25_mei (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verkiezingsdebat ABS te Oostkamp | Oostkamp
  de grote vragen uit de sector is de verankering van de noodzakelijke ruimte voor landbouw In 1998 startte het debat over de afbakening van 750 000 hectare landbouwgrond 15 jaar later is die doelstelling nog steeds niet gerealiseerd De sector vraagt dan ook dat de regering er zo snel mogelijk werk van maakt De actie van Groen te Kortrijk stelde dit duidelijk in de kijker Vlaanderen raakt volgebouwd De beperkte beschikbaarheid van grond is een knelpunt voor de actieve landbouwer en in het bijzondere voor startende land en tuinbouwers De prijs van landbouwgrond staat niet in verhouding tot de marktprijzen op voeding Verpaarding en vertuining van het Vlaamse platteland zorgen ervoor dat de schaarste en de prijzen voor landbouwgrond verder stijgen Groen wil dan ook inzetten op verschillende pistes om de toegang tot grond voor de actieve landbouwer te faciliteren en het huidige vruchtbare landbouwgronden maximaal te beschermen Er zijn verschillende redenen waarom men GGO s genetisch gemodificeerde organismen zou moeten omarmen Gaande van het is een spitstechnologie die dus wel goed moet zijn over het is een technologie waar Vlaanderen de grondvesten van gelegd heeft Marc Van Montagu tot dit is de oplossing voor de voedselvoorziening in de wereld Nochtans kreeg het standpunt van Groen bijval GGO s zijn niet de goede oplossing voor de ecologische en socio economische crisis waarin de huidige Europese en mondiale landbouw zich bevindt GGO s versterken de macht van agrochemische concerns in de landbouwproductie en bedreigen hierdoor de agro biodiversiteit en de soevereiniteit van de boeren terwijl de milieu en gezondheidseffecten op lange termijn onvoldoende duidelijk zijn Daarentegen is agrobiodiversiteit onmisbaar voor een veerkrachtige landbouw die zich kan aanpassen aan een veranderend klimaat Ze draagt bij aan een divers en afwisselend landschap en het in stand houden van natuur Ook staat het voorzorgsprincipe

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/verkiezingsdebat_abs_te_oostkamp (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verstandig omgaan met de open ruimte | Oostkamp
  lintbebouwing een grote tuin zijn nu eenmaal een vast gegeven in het Vlaamse landschap Dat het anders kan maakt bijvoorbeeld een reisje naar Nederland duidelijk Of het daar nu beter is kan een onderwerp voor discussie zijn In ieder geval werd er veel planmatiger efficiënter en goedkoper gebouwd en blijft er veel open ruimte over In Vlaanderen daarentegen heerst volgens socioloog Eric Corijn nog steeds een anti stedelijke mentaliteit Ondertussen is zowat de helft tot twee derde van de woonuitbreidingsgebieden reeds volgebouwd Nieuwe verkavelingen steken her en der de kop op Spijtig genoeg worden deze verkavelingen nog al te dikwijls volgens de oude principes ingevuld de auto liefst twee per gezin blijft de hoofdrol spelen Oude verkavelingsplannen worden uit de kast gehaald en wat opgefrist Zelden hertekent men de verkaveling naar de principes die sinds een paar jaar opgang kennen Dikwijls ontbreekt het aan lef om de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen Nochtans kwam de uitspraak van Muyters niet uit de lucht gevallen Ambtenaren en een groep experten bogen zich over het probleem Met de 2de staathervorming werd in 1980 de bevoegdheid ruimtelijke ordening overgeheveld naar Vlaanderen Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen RVS dat moest remediëren aan alle kwalen van de voorheen Belgische ruimtelijke ordening bracht echter geen Vlaams soelaas Op 4 mei 2012 keurt de Vlaamse regering dan ook het Groenboek Vlaanderen in 2050 mensenmaat in een metropool goed Een experten forum stelt tien breekpunten voor om het ruimtelijk beleid in Vlaanderen op relatief korte termijn om te draaien en tot een duurzaam gebruik van de open ruimte te komen Deze breekpunten klinken Groen als muziek in de oren de voorraad aan bouwgronden en industriegronden is voldoende groot wonen werken mobiliteit moeten in één planningsproces worden opgenomen in plaats van in drie verschillende concentratie in plaats van versnippering logistiek losgekoppeld

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/verstandig_omgaan_met_de_open_ruimte (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Omdat een job geen loterij mag zijn! | Oostkamp
  de kasbiljetten vind je vier verzuchtingen die elkeen wel eens heeft omtrent zijn job Wanneer je krast ken je de vier antwoorden die Groen hierop geeft Ik wil een eerlijk loon De index blijft behouden zo stijgt je loon als de prijzen stijgen We verlagen de belastingen op loon zodat je netto meer overhoudt We maken het verschil tussen het loon van een jonge en een oude werknemer kleiner Ik wil een boeiende job Iedereen krijgt een aangepaste job aan zijn of haar werkvermogen voor de een is de balans werk privé belangrijk voor een ander opleiding autonomie promotie of betere begeleiding CAO s gaan niet meer alleen over lonen maar ook over de kwaliteit van jobs Ik wil tijd voor mijn privéleven Werknemers die dat wensen kunnen met flexibele werktijden en of telewerk de combinatiestress verminderen We versterken systemen als tijdskrediet zorgkrediet of ouderschapsverlof We maken de overstap van voltijds naar deeltijds en omgekeerd eenvoudiger Ik wil een andere job We verlagen de belastingen op arbeid en investeren in de sectoren van de toekomst wat tot meer jobs leidt Aan jongeren garanderen we dat ze 4 maanden na afstuderen in een job opleiding of stage zitten Bedrijven moeten 1

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/omdat_een_job_geen_loterij_mag_zijn (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Oostkamp sterk vertegenwoordigd op lijsten Groen | Oostkamp
  helemaal Groen heeft een sociaal economisch en ecologisch project dat werkt Samen kunnen we de uitdagingen aan Wij willen mee verantwoordelijkheid nemen Carol Cartigny 38 4de opvolger Federaal Parlement is geboren en getogen in Oostkamp en werkt als logopediste in een centrum voor ambulante revalidatie Groen heeft het ecologische gedachtengoed al in heel wat domeinen laten doordringen zegt ze Persoonlijk ligt voor mij mobiliteit in de hoogste schuif Daar moeten we de komende jaren echt werk van maken Sam Vandenberghe 30 staat op de 14de plaats voor het Vlaams Parlement Groen is een partij die bekommerd is om jonge ouders Denken we maar aan de steeds moeilijkere combinatie arbeid gezin en vrije tijd of het tekort aan kinderopvang aldus Sam Vandenberghe zelf papa van twee jonge zoontjes en sinds 2010 inwoner van Oostkamp Luc Debuyst 57 7de opvolger Vlaams Parlement is op rust gesteld kolonel en na nogal wat omzwervingen in Oostkamp gestrand Zijn uitgangspunt is dat we rekening moeten houden met de grenzen van onze planeet Het in evenwicht houden van alle systemen waaronder het fragiele ecosysteem is van essentieel belang Daarnaast heeft Groen Oostkamp enorm veel vertrouwen in de kopmannen van Groen Bart Staes Europa Bart Caron Vlaanderen

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/oostkamp_sterk_vertegenwoordigd_op_lijsten_groen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Oostkamp met drie kandidaten naar de verkiezingen: Carol, Sam & Luc | Oostkamp
  Een auto lijkt soms een persoonlijke rolstoel voor korte afstanden Mobiliteit moet dringend op het juiste spoor gezet worden letterlijk en figuurlijk Ook aan ons consumptiemodel moet gesleuteld worden verpakking beperken afval recycleren kringloop stimuleren duurzaam beleid rond elektrische toestellen zijn maar een greep uit een reeks maatregelen Ook op politiek vlak maakt Groen duidelijke keuzes Het beperken van de zogenaamde cumul en het uitoefenen van een mandaat over de volledige termijn zijn hier kenmerkend Het koppelen van ecologie aan het sociaaleconomische maakt van Groen een unieke en brede partij Sam Vandenberghe 30 staat op de 14de plaats voor het Vlaams Parlement Net voor de 2e keer vader geworden is hij vooral bezorgd over de wachtlijsten voor crèches Groen is een partij die bekommerd is om jonge ouders Denken we maar aan de steeds moeilijkere combinatie arbeid gezin en vrije tijd of het tekort aan kinderopvang Meer en betere jobs voor jongeren is nog zo n onderwerp waar haast mee gemoeid is Kwaliteit en duurzaamheid moeten centraal staan bij jobcreatie Jongeren hebben recht op goede werkomstandigheden een voldoende loon en goede bescherming van arbeidsrechten kortom een volwaardige en kwaliteitsvolle job Werken moet dan ook minder belast worden vervuiling meer Tenslotte moeten onze energiebehoeften dringend duurzaam ingevuld worden Dit zal energie op termijn betaalbaar houden Sam is voltijds medewerker bij Groen en deze materies zijn dan ook zijn dagelijkse bezigheid Luc Debuyst 57 is op rust gesteld kolonel en na nogal wat omzwervingen in West Vlaanderen gestrand Hij is 7de opvolger voor het Vlaams Parlement Zijn uitgangspunt is dat we rekening moeten houden met de grenzen van onze planeet Het in evenwicht houden van alle systemen waaronder het fragiele ecosysteem is dus van essentieel belang Dit kan enkel door duurzaam tewerk te gaan in alle facetten van ons handelen Een begrensd

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/groen_oostkamp_met_drie_kandidaten_naar_de_verkiezingen_carol_sam_luc (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuwjaarsreceptie 2014 | Oostkamp
  politieke partij voerde dit als een topprioriteit aan in zijn verkiezingsprogramma een jaar voordien Met de regelmaat van de klok werd er dan ook de pers mee gehaald Wat iedereen als prioriteit ziet wordt daarom door iedereen niet op dezelfde wijze ingevuld Groen ijvert in elk geval voor een invulling door de zwakke weggebruiker De fietser en voetganger moet terug de eerste plaats krijgen in de dorpskernen Dit brengt mij dan bij de tweede wedstrijdvraag voor vanavond wie is met de fiets naar de receptie gekomen We hebben nog als geschenk een sleutelhanger van onze fietsactie van november 2013 Deze actie werd door velen gewaardeerd Iedere fietser werd die zaterdag morgen op positieve wijze beloond met een sleutelhanger uit recyclagemateriaal Zelfs de fietsende burgemeester en enige tijd later zijn echtgenote vielen binnen de prijzen De aanleg van het voetbalstadion op de Chartreuse is definitief van de baan Marleen Reylandt van Groen Brugge wordt stilaan een bekendheid bij de Raad van State in wat betreft dossiers ruimtelijke ordening Waakzaamheid blijft echter geboden in de Brugse regio de stadion kwelduivel steekt weer ergens anders de kop op Dat Groen niet altijd de mening deelt van de traditionele partijen wat wonen en de daaraan gekoppelde mobiliteit betreft wordt ook stilaan de evidentie zelve Wanneer ik sommige verkiezingsprogramma s uit 2012 lees zie ik vele gelijkenissen met het Groen programma Ideeën zoals co housing publieke groene ruimtes en speelzone als bindmiddel mobiliteit volgens het STOP principe klinken als muziek in de oren Wanneer ik dan de plannen van de nieuwe Fabiolawijk zie waar de woning met plaats voor twee auto s voor de deur zie valt de sluier der naïviteit weg Van hetgeen we in de aanloop naar de verkiezingen 2012 opgebouwd hebben konden we in 2013 de vruchten plukken We hebben wel degelijk

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/nieuwjaarsreceptie_2014 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •