archive-be.com » BE » G » GROENOOSTKAMP.BE

Total: 130

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Terug uit Italië | Oostkamp
  het supermarktje van mijn vakantiebestemming lag Sterker nog de tomaten uit Olanda stonden lager geprijsd dan die uit Italië 1 49 kg tegen 2 29 kg Enkel door een superpromotie konden de Italianen de concurrentie met de Nederlanders aan Van korte voedselketen geen sprake Indien dit het gevolg van de globalisatie is hoeft het voor mij niet Groen pleit duidelijk voor een ander model Een model waar de landbouwer lokaal zijn producten kan aanbieden aan de klanten en er een eerlijke prijs voor krijgt Een prijs die hoger ligt dan de productieprijs Bio landbouw kan hiervoor een oplossing bieden En hoewel het aantal bio landbouwbedrijven langzaam blijft stijgen kromp in Vlaanderen de oppervlakte bio landbouwgrond lichtjes Met 0 8 van de totale landbouwoppervlakte bengelt Vlaanderen aan de staart Wallonië doet het met 7 6 heel wat beter Mijn vakantieland Italië is met 9 bio landbouwareaal één van de koplopers in de EU Drie vierden van de startende bio landbouwbedrijven in Vlaanderen zijn kleiner dan 3ha Een gemiddeld niet biologisch landbouwbedrijf daarentegen is groter dan 25ha zegt An Jammart van Bioforum Zijn kleine bedrijven dan toch rendabel Nu het nog kan meer dan tijd om een andere koers te varen Hilde

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/terug_uit_itali%C3%AB (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Groen wil een groene en sociale tax shift | Oostkamp
  niet onbetuigd en vatte post aan de Schooldreef Onder de titel Voel de tax shift lieten we burgers de zware lasten op arbeid en die op milieuvervuiling en de grootste vermogens letterlijk dragen Wat weegt het zwaarst De belastingen op arbeid wegen vandaag zes keer meer dan op milieuvervuiling of inkomsten uit vermogen Hilde Naessens Dat is de wereld op zijn kop Groen wil een groene en sociale tax shift om zo de belastingen te verschuiven dat u als burger minder betaalt en vervuilers en grootste vermogens meer Voor een gezin met twee kinderen betekent de tax shift van Groen tot 2700 euro minder belastingen per jaar Dat doen we door de belastingen op arbeid te verlagen Zo houden werknemers meer loon over wordt arbeid een stuk goedkoper voor de werkgever en creëren we heel wat nieuwe jobs De grootste vermogens boven 1 miljoen euro dragen eerlijk bij en we stoppen de subsidies voor vervuilende activiteiten die onze lucht en water ongezond maken en het klimaat doen opwarmen Lees het artikel van Meyrem Almaci Een tax shift waar gezinnen geen voordeel aan doen is geen tax shift Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/groen_wil_een_groene_en_sociale_tax_shift (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • ACTION 2015: 100 senioren schrijven nieuwjaarsbrief | Oostkamp
  de voorbije 15 jaar realiseerden we een aantal doelstellingen De extreme armoede werd gehalveerd 90 van de meisjes en jongens gaan naar de lagere school en nog nooit hadden zoveel mensen toegang tot drinkbaar water Maar de senioren vinden dat men de lat hoger moet leggen De ongelijkheid in de wereld is spectaculair toegenomen de gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar geworden en er zijn nog veel meer inspanningen nodig om de economie duurzamer te maken 2015 wordt een scharnierjaar 2015 wordt een scharnierjaar In de loop van dit jaar worden de Millenniumdoelstellingen herzien Op dit ogenblik buigen alle landen zich over het schrijven van nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen In september op de top over duurzame ontwikkeling in New York moeten de wereldleiders die goedkeuren De senioren willen met hun nieuwjaarsbrief onze politici ervan overtuigen welke wereld ze in de toekomst voor hun kleinkinderen en de volgende generaties verlangen Laat zien dat je het meent was de belangrijkste boodschap Daarom voert de coalitie Action 2015 De Tijd loopt een koepel van 25 ngo s het hele jaar campagne en actie om de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen op de politieke agenda te krijgen en onder de aandacht te brengen bij het brede

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/action_2015_100_senioren_schrijven_nieuwjaarsbrief (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kwaliteitsvol, betaalbaar wonen voor iedereen | Oostkamp
  dat is 3 5 jaar bron Het Nieuwsblad Voor Groen is het niet logisch dat mensen eerst meer dan 3 jaar moeten sukkelen op de dure private huurmarkt vooraleer ze geholpen worden in hun woonnoden Uit het recente Grote Woononderzoek blijkt dat huurders met een laag inkomen vandaag het zwaarst getroffen worden Het tekort aan sociale woningen zorgt ervoor dat vraag en aanbod in de sociale huisvesting momenteel niet op elkaar afgestemd zijn wat resulteert in onaanvaardbare wachttijden Ook in Oostkamp pleiten we voor een blijvende investering om het aantal sociale woningen op te krikken In 2013 was hier 4 6 sociale woning terwijl het gemiddelde in ons land rond de 7 schommelt De Vlaamse doelstellingen voorzien naast sociale huurwoningen ook in de bouw van sociale koopwoningen Groen wil dat het systeem van sociale koopwoningen wordt afschaft Deze schieten doorgaans hun sociaal doel voorbij Beter wordt voluit gekozen voor sociale huurwoningen en voor het systeem van Community Land Trusts CLT s Hierbij wordt de grond eigendom van een maatschappij en enkel de woning zelf wordt verkocht Het niet hoeven aankopen van de grond scheelt een serieuze slok op de borrel Als de woning doorverkocht wordt gaat de meerwaarde dan niet

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/kwaliteitsvol_betaalbaar_wonen_voor_iedereen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Oostkamp - 3 snelheidszones, een droom van menigeen weldra werkelijkheid? | Oostkamp
  gebeuren hier toch regelmatig ongevallen Zo was er een Beernemse inwoner die in de onoverzichtelijke bocht drie voorliggers moest inhalen wegens te gehaast en op een bestelwagen knalde die uit de tegenovergestelde richting kwam In februari van dit jaar nog ging een bestuurder er van de weg af raakte en boom en kwam tot stilstand in de gracht Hij moest uit het voertuig bevrijd worden Lokale ongevallenstatistieken zijn dan ook niet geschikt om risico s in te schatten West Vlaanderen scoort heel slecht op het vlak van verkeersdoden Oorzaak nummer 1 is onaangepaste snelheid Groen provincieraadslid Herman Lodewyckx deed dan ook vorig jaar een poging om een motie op de agenda van de provincieraad te krijgen die de snelheid op de gewestwegen tot 70 km u beperkt Deze motie werd onontvankelijk verklaard door CD V sp a en Open VLD en alzo naar de prullenmand verwezen Dat onaangepaste snelheid bij de belangrijkste oorzaken van ongevallen hoort is alom bekend Geen enkele studie spreekt dat tegen Enkel autofanaten zien de noodzaak er niet van in Op de meeste gewestwegen in Oost Vlaanderen geldt nu reeds een snelheidsbeperking van 70 km u De traagheid en weerstand waar dit in West Vlaanderen mee

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/oostkamp_-_3_snelheidszones_een_droom_van_menigeen_weldra_werkelijkheid (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuwjaarsrecptie 2015 | Oostkamp
  de Valentrein actie de job actie de stations actie en in de kerstperiode waren we zichtbaar aanwezig in het straatbeeld Vier acties in één jaar Zou dat de reden zijn waarom we in 2014 zes nieuwe leden mochten verwelkomen in de groep Ook op het stakingspiket van Hart boven Hard te Brugge ontbraken we niet Groen gemeenteraadslid Geert Vercruyce deed ook een paar opgemerkte tussenkomsten in de gemeenteraad Op 19 juni 2014 was de herziening van het politiereglement aan de orde van de dag Dit onderwerp werd dan ook gebruikt om het Groene standpunt over de GAS boetes kenbaar te maken Roos Lambert gemeenteraadslid in Beernem en Groen afgevaardigde in de politieraad van de politiezone Het Houtsche waar Oostkamp toe behoort gaf trouwens reeds de voorzet tijdens de samenkomst van deze raad op 28 mei 2014 Het reeds jaren aanslepende verkeersvraagstuk in Ruddervoorde werd eind vorig jaar eindelijk beslecht Alle zwaar verkeer wordt uit het centrum geweerd zonder uitzonderingen Inzetten op mobiliteit en verkeersveiligheid blijft één van de strijdpunten van Groen Oostkamp Voor 2015 hebben we weer grootse plannen Op 26 april organiseert Groen Oostkamp Groen Zedelgem en Groen Torhout samen met enkele enthousiastelingen een lokaal forum duurzaamheid ruileconomie korte keten verandering kortom traditionele de zaken op een andere duurzame manier doen Weldra worden jullie op dit evenement Allez changez uitgenodigd Het jaar 2015 is ook een bijzonder jaar sinds 20 jaar zetelt Groen Oostkamp onafgebroken in de gemeenteraad Peter De Backer legde op 1 januari 1995 de eed af als gemeenteraadslid Weet je nog op welke dag de eerste echte gemeenteraad plaats vond Peter pauzeren 16 januari 1995 Eén van de eerste wapenfeiten van Peter was er voor te zorgen dat Groen Oostkamp ook een OCMW raadslid mocht aanduiden Precies 20 jaar geleden mocht ik dan ook voor de

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/nieuwjaarsrecptie_2015 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Oostkamp
  Groen Oostkamp voerde daarom Meer plaats voor de zwakke weggebruiker in Ruddervoorde We hebben jaren gestreefd naar een veiliger en fiets vriendelijker centrum en nu zijn er al kleine stappen gezet De lichten zorgen ervoor dat zwakke weggebruikers weer overzicht krijgen op de verkeerssituatie in het centrum De rest van de gemeente mag niet achter blijven Groen Oostkamp stelt zich soms vragen bij de prioriteiten van ons huidig bestuur Iedereen weet dat Best nu kiezen voor bouwen en open ruimte Om aan de woonbehoefte te voldoen moeten er tegen 2030 zowat 300 000 nieuwe woonheden bijkomen Anderzijds blokletteren kranten koppen zoals Vlaanderen bijna volgebouwd Belang van Limburg Vlaanderen nog lang niet volgebouwd De Morgen of Vlaanderen tegen 2050 helemaal volgebouwd Het Laatste Nieuws Groen pleit voor een doordachte planning Vlaanderen tracht Geen stembureau in de Oostkampse woonzorgcentra op 25 mei De persoonlijke deelname van alle stemgerechtigden aan verkiezingen is één van de hoekstenen van de democratie Ouderen worden steeds talrijker en het aantal bewoners van woonzorgcentra gaat in stijgende lijn Steeds meer steden en gemeenten richten daarom stembureaus in woonzorg of dienstencentra in Voorbeelden in Gent en Antwerpen tonen aan dat hier werkelijk ingegaan wordt op een Verkiezingsdebat ABS te Oostkamp Dat Open VLD goed scoorde tijdens het ABS Algemeen Boeren Syndicaat verkiezingsdebat op 6 mei 14 in de Valkaart te Oostkamp zal wellicht niemand verwonderen Bart Caron lijstrekker Groen voor het Vlaams parlement Stefaan Sintobin lijstrekker Vlaams Belang Piet Vandermersch 2de opvolger Open VLD Jurgen Vanlerberghe 1ste opvolger sp a Rita Gantois 5de plaats N VA en Jan Verfaillie Verstandig omgaan met de open ruimte In 1976 was Vlaanderen voor 10 volgebouwd Vandaag voor meer dan een kwart Als we aan dit tempo voortdoen zal in 2050 meer dan 40 volgebouwd zijn Dat het zo niet verder kan daar

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/actueel?page=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Oostkamp
  aan de verkeersveiligheid in het centrum van Oostkamp Het is er nog steeds niet veilig genoeg Ondanks wat het bestuur ook beweert men blijft de auto centraal stellen Het is er voor de fietser er niet veiliger op geworden Groen Oostkamp kiest voor de positieve weg groen Oostkamp wil dat het centrum terug wordt gegeven aan de Nieuwe verkavelingen een gemiste kans De gemeenteraad keurde de verkavelings vergunning voor een deel van het gebied ten oosten van de Fabiolalaan goed Ondanks onze twijfel of het daar ooit droog genoeg zal zijn kan dit gebied bebouwd worden Het zal waarschijnlijk een verkaveling worden uitgewerkt op basis van ideeën van tientallen jaren terug Opnieuw heeft men het nagelaten om er een meer ecologisch kader Oostkampse mobiliteit Ooit eens een prioriteit De meeste partijen plaatsten mobiliteit centraal in de laatste verkiezingscampagne Met stip stond het op nummer één in het VRT programma De vragende partij Dure beloftes werden uitgesproken Voor Groen blijft mobiliteit belangrijk als hefboom voor duurzame ontwikkeling Draagvlak en incoherente uitvoering In 2010 publiceerde de West Vlaamse Groen hoopt op verstandige reactie Vlaamse regering op schorsing Chartreuse Vandaag werd door de raad van State de schorsing uitgesproken voor twee deelgebieden in het GRUP Brugge Het gaat om het deelgebied Chartreuse en het deelgebied de Spie Net als in het advies van de auditeur wordt Chartreuse opnieuw de meest ongunstige locatie genoemd Groen hoopt dat de politieke spelletjes nu eindelijk afgelopen zijn en dat er voor een realistische optie wordt gekozen Groen Oostkamp met sterke kandidaten naar de verkiezingen Groen Oostkamp trekt op 14 oktober met een sterke lijst van 18 kandidaten naar de kiezer De Groene kandidaten zijn een afspiegeling van de Oostkampse bevolking zowel qua leeftijd geslacht als beroep De lijst bestaat uit een mix van verjonging en ervaring De

  Original URL path: http://www.groenoostkamp.be/actueel?page=2 (2016-05-01)
  Open archived version from archive