archive-be.com » BE » G » GROENMENEN.BE

Total: 59

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • GEMEENTERAAD FEBRUARI 2015 - Groen Menen
  wegen van een nieuwe verkaveling aansluitend op de Voskenstraat en de Wezelstraat op tafel Het gaat om een inbreidingsproject én een reconversie van nijverheidszone naar woonzone Het stadsbestuur moet het algemeen belang laten primeren In de gemeenteraad van februari 2015 kwam het tracé der wegen van een nieuwe verkaveling aansluitend op de Voskenstraat en de Wezelstraat op tafel Het gaat om een inbreidingsproject én een reconversie van nijverheidszone naar woonzone De inrichting van de verkaveling werd ook voorgesteld als zeer vernieuwend Philippe Mingels In eerste instantie leken ook alle ingrediënten aanwezig om het enthousiasme van de meerderheid te delen Maar na een grondige studie van het project kan ik niet anders dan vaststellen dat er een probleem is van bereikbaarheid aan de noordkant van de verkaveling De oorzaak moet worden gezocht in het feit dat de private verkavelaar 19 kavels wil realiseren terwijl er eigenlijk slechts plaats is voor de wettelijk vereiste 17 Het opzet is vergelijkbaar met wat er in 1978 met de Rekkemse Wijk ten Bulcke is gebeurd Daar ligt het tracé der wegen mee aan de grond van allerlei samenlevings en veiligheidsproblemen Tot daar het vernieuwende van het project op het Voske anno 2015 Het is ronduit

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/tussenkomsten/gemeenteraad/gemeenteraad-februari-2015.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • GEMEENTERAAD JANUARI 2015 - Groen Menen
  11 april 2015 11 21 Tijdens de gemeenteraad van januari vroeg Philippe Mingels aandacht voor de privacy van de burgers die het aandurven om een probleem te signaleren via het e meldpunt van de stad Het stadsbestuur moet problemen aanpakken en de privacy beschermen Tijdens de gemeenteraad van januari vroeg Philippe Mingels aandacht voor de privacy van de burgers die het aandurven om een probleem te signaleren via het e meldpunt van de stad Feit is dat omwonenden van IZ Grensland regelmatig slachtoffer zijn van rook geurhinder en nachtlawaai Ze worden verondersteld hun klacht samen met hun persoons en contactgegevens in te dienen via de website van de stad Die gegevens worden vervolgens zonder verpinken overgemaakt aan alle bedrijfsleiders van de zone Philippe Mingels Dat is een flagrante schending van de privacy Verschillende buurtbewoners voelen zich geïntimideerd door dit systeem en haken af De besparingen op de milieudienst mogen niet voortdurend worden afgewend op de burger De stad heeft de plicht om elke klacht serieus te nemen en de privacy van elke burger te beschermen Voor alle duidelijkheid Groen is geen voorstander van anonieme klachten Maar klachten en persoonsgegevens kunnen perfect van elkaar worden gescheiden Om de oorzaak van een

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/tussenkomsten/gemeenteraad/gemeenteraad-januari-2015.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2 JAAR IN OCMW - Groen Menen
  voor onze nieuwsbrieven 2 JAAR IN OCMW Laatst bijgewerkt op zondag 03 mei 2015 10 48 An zetelde 2 jaar in de Menense OCMW raad Voor An en voor Groen Menen was het een zeer boeiende en leerrijke periode An staat professioneel aan de kant van de hulpvrager Doorheen haar mandaat heeft ze ervaren hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten om in debat te gaan en mee beslissingen te nemen Ze heeft het spanningsveld ervaren tussen terechte hulpvragen en de eindigheid van budgetten An werd regelmatig geconfronteerd met moeilijke beslissingen en heeft haar verantwoordelijkheid genomen An heeft zich samen met de collega s van sp a hard geweerd tegen de verhoging van de ligdagprijzen en de toepassing van de onderhoudsplicht Groen Menen blijft ook bij haar stelling dat iedereen het recht heeft op een rustige oude dag omringd met de nodige zorgen zonder dat de kinderen voor de meerkost moeten opdraaien Samen met An stellen wij ons vragen bij een kil besparingsbeleid dat zijn negatief effect op de zorg duidelijk niet mist We weten dat An een hart heeft voor de verschillende doelgroepen van het OCMW en dat ze haar verantwoordelijkheid in moeilijke

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/tussenkomsten/ocmw-raad/2-jaar-in-ocmw.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • POLITIEKE RAAD GROEN VAN 02/03/2015 - Groen Menen
  samen Naast enkele administratieve dossiers en de politieke actualiteit werden er twee inhoudelijke dossiers besproken Fusie Gemeentebestuur OCMW In het Vlaamse regeerakkoord staat dat gemeenten en OCMW s in deze legislatuur moeten fusioneren in het regeerakkoord spreekt men over het inkantelen van het OCMW in het gemeentebestuur De Vlaamse regering die wel zegt dat ze de gemeentelijke autonomie hoog in het vaandel draagt legt nu autoritair aan alle gemeenten één bepaald model op hoe die fusie operatie moet gebeuren Groen ziet dit anders Het uitgangspunt van Groen in het debat is de strategische keuze voor een sterk lokaal sociaal beleid dat de sociale grondrechten voor alle inwoners verzekert Groen kiest voor een geïntegreerd lokaal sociaal beleid waar de strategische keuzes op het niveau van de gemeenteraad als rechtstreeks verkozen orgaan gemaakt worden De wijze waarop dit uitgevoerd wordt wil Groen aan de gemeenten overlaten mits democratische aansturing en controle door meerderhed en oppositie mogelijk is Groen legt alleen 8 voorwaarden vast waaraan een sociaal beleid in alle gemeenten moet voldoen Beleidsplan Een tweede belangrijk agendapunt was de bespreking van het beleidsplan Dit beleidsplan bestaat uit een visie en missie die aangeeft waar Groen voor staat verder een zestal strategische keuzes

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/tussenkomsten/politieke-raad-groen/politieke-raad-groen-van-02-03-2015.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • POLITIEKE RAAD GROEN VAN 02/06/2014 - Groen Menen
  geworden Voor het eerste keer kunnen er voor de nationale verkiezingen ook resultaten per gemeente gemaakt worden vroeger alleen per kieskanton Die cijfers heeft men nog niet geanalyseerd maar alvast is duidelijk dat Leuven met 17 van de stemmen de meest groene gemeente van Vlaanderen is Vanuit de pora kwamen er vragen voor een verdere verfijning van de regionale verschillen Er werd ook gevraagd wat de grotere nadruk op sociaaleconomische en fiscale thema s tot gevolg kan gehad hebben in het stemresultaat het is wel duidelijk dat we daardoor meer in de campagne hebben gezeten dan met louter groene standpunten was mogelijk geweest Ook werd gevraagd wat het werken met vier vooraf vastgelegde boegbeelden opgeleverd heeft en een analyse van de resultaten van de allochtone kandidaten Over de campagne waren de opmerkingen bijna unaniem zeer positief Wel werd gevraagd meer aandacht te hebben voor de ondersteuning van lokale kandidaten en hun lokale of regionale aantrekkingskracht beter uit te spelen Voorzitter Wouter van Besien gaf daarna een overzicht van de contacten die er al gelegd waren met informateur Dewever en met Guy van Hengel die in Brussel de besprekingen onder de Vlaamse partijen leidt Duidelijk is wel dat Groen op dit moment op federaal en Vlaams niveau niet in de puzzel past en wellicht nergens nodig zal zijn Het is maar als de poging van Bart Dewever om een centrumrechts kabinet te vormen en de vorming van een rooms rood blauwe regering mislukt dat er nieuwe opties komen waarbij Groen betrokken zou kunnen worden In dat verband werd een facebook groep genoemd die de zgn Braziliaanse optie verdedigt geel blauw groen Er is ook nog een zgn reggae of Jamaicaanse optie geel rood groen Maar de partijleiding noch de politieke raad beschouwt dit als realistische opties In Brussel is er een

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/tussenkomsten/politieke-raad-groen/politieke-raad-groen-van-02-06-2014.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • POLITIEKE RAAD GROEN VAN 22/06/2013 - Groen Menen
  Wettelijk is al bepaald dat de helft van de lijst uit mannen en vrouwen moet bestaan De politieke raad heeft nu ook beslist dat de kieslijsten voldoende divers moeten zijn wat betreft het aantal nieuwe Belgen Daarom komt er voor iedere provincie een streefcijfer in verhouding met het aantal genaturaliseerde allochtonen die er wonen Voor West Vlaanderen betekent dat er op de Kamerlijst minstens 2 personen op 25 kandidaten moeten komen en op de lijst voor het Vlaams Parlement 3 op 38 kandidaten Op de lijst voor het Vlaams Parlement stond in 2009 één allochtone kandidaat uit een culturele minderheid en op de Kamerlijst in 2010 geen enkele Om te bepalen wie in aanmerking komt hanteert men de criteria van het Minderhedenformum een naam hebben van vreemde herkomst of fysiek herkenbaar zijn als behorend tot een culturele minderheid Indien het streefcijfer niet gehaald wordt moet het provinciale pollcomité dit aan het landelijk pollcomité uitleggen en moet men aantonen wat men heeft gedaan om de streefcijfers wel te halen In een extreem geval zou het landelijk pollcomité de lijst kunnen weigeren Ook voor de samenstelling van de pollcomite s moet met deze streefcijfers rekening gehouden worden Tijdens de bespreking van de politieke actualiteit was er o a discussie over het Groen voorstel rond het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden Vooral het feit dat een dergelijk belangrijk punt niet in de politieke raad was voorgelegd ter bespreking maar alleen in het partijbestuur lokte heel wat discussie uit Inhoudelijk kon het voorstel wel op instemming rekenen In het voorstel van Groen wordt er gewerkt met drie periodes De eerste maand tewerkstelling is een proefperiode waar de opzeg onmiddellijk kan daarna volgt er een leerperiode tot 12 maanden In die 11 maanden bedraagt de opzegperiode 1 maand Vanaf het tweede jaar van de tewerkstelling

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/tussenkomsten/politieke-raad-groen/politieke-raad-groen-van-22-06-2013.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • POLITIEKE RAAD GROEN VAN 21/09/2013 - Groen Menen
  Het vertrekpunt is altijd het algemene rolreglement dat voor alle verkiezingen geldt maar dat moet telkenmale geconcretiseerd worden o a met de data van indienen van kandidaturen stemmingen enz De provinciale vergadering van 24 september in Torhout verkoos ondertussen het provinciale poll comité en de West Vlaamse vertegenwoordigers in het gezamenlijk poll comité Ook de profielnota voor de toekomstige fracties een document dat voor de poll comite s belangrijk is werd besproken en er werd vooral gevraagd om dit document wat scherper te formuleren Maar de hoofdbrok voor deze voormiddag vergadering was de presentatie van een eerste campagnenota De nota werd uitgebreid besproken en becommentarieerd maar uiteindelijk unaniem goedgekeurd De verkiezingscampagne wordt trouwens een vast agendapunt voor de politieke raad tot aan de verkiezingen van 25 mei Groen zal één campagne voeren weliswaar met aparte Europese en Brusselse accenten waar er in kartel met Ecolo opgekomen wordt Naast de zgn topkandidaten dit zijn de kandidaten die normaal gesproken verkozen worden wil men naast Wouter van Besien nog 2 of 3 kopstukken naar voor schuiven Deze kopstukken worden systematisch naar voor geschoven via de nationale media Ze zijn prominent aanwezig in het propagandamateriaal en trekken het hele land door om de

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/tussenkomsten/politieke-raad-groen/politieke-raad-groen-van-21-09-2013.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Couscous en Jazz 2014 - Groen Menen
  Input Ik wil me inschrijven voor de Couscous avond van Groen Menen Ik schrijf me in voor volgend aantal personen Personen 1 persoon 15 00 2 personen 30 00 3 personen 45 00 4 personen 60 00 5 personen 75 00 6 personen 90 00 7 personen 84 00 8 personen 96 00 Invalid Input Kinderen tot 12 jar zonder kinderen 1 kind 8 00 2 kinderen 16 00 3

  Original URL path: http://www.groenmenen.be/couscous-en-jazz.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive