archive-be.com » BE » G » GROENKAPELLEN.BE

Total: 212

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hoe klimaatneutraal wordt de toekomst van Kapellen? | Kapellen
  permanente vraag naar energie en grondstoffen De provincie Antwerpen wil klaar zijn voor de toekomst Ze heeft verklaard klimaatneutraal te willen zijn in 2020 Hiervoor zal ze uitstoot van broeikasgassen drastisch moeten terugdringen De provincie en de deelnemende gemeenten ondertekenden in dit verband een burgemeesterconvenant Het is een Europees initiatief waarin lokale en regionale overheden vrijwillig toezeggen om de 20 CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen Groen Kapellen wil ernaar streven dat Kapellen de boot niet mist en zich in 2020 eveneens klimaatneutraal kan noemen Ze richt zich daarbij op maatregelen die de gemeente kan nemen ter verbetering van het eigen patrimonium en ter ondersteuning van de burgerinitiatieven Gemeentediensten Met een ambitieus klimaatplan wil Groen Kapellen alle gemeentelijke gebouwen het wagenpark en de openbare verlichting in de nabije toekomst klimaatneutraal maken Het bestaande patrimonium wordt gerenoveerd en de gemeentelijke gebouwen zijn zelfvoorzienend in energie met behulp van zonne energie windenergie GFT vergisting enz Burgerinitiatieven De gemeente werkt samen met de netbeheerders voor de verbetering van de kwaliteit en de energie efficiëntie van de woningen in Kapellen Ze biedt energie audits aan ondersteunt coöperatieve initiatieven om te investeren in nieuwe duurzame technologieën legt een

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/hoe_klimaatneutraal_wordt_de_toekomst_van_kapellen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Jongeren meer betrekken in het beleid | Kapellen
  gemeentelijke gebouwen Groen Kapellen wil geen boetebeleid voor jongeren of anti skate stenen op het marktplein Jongeren zijn geen risicogroep maar de trots van onze gemeente Daarom verzetten we ons tegen het gebruik van Gemeentelijke Administratieve Sancties GAS om repressief op te treden tegen het rondhangen van jongeren Het politiereglement omschrijft duidelijk wat overlast is en wat niet Het geluid van spelende kinderen en jongeren hoort sowieso niet thuis in de categorie overlast Jongeren krijgen geen keurslijf en moeten worden gestimuleerd om eigen initiatieven te nemen Het gemeentelijk fuifdraaiboek en de logistieke ondersteuning voor fuiven en andere jongereninitiatieven moeten meer bekendheid krijgen Daarnaast kan de gemeente tenten en ander materiaal ter beschikking stellen van jongeren maar ook van straatcomités en andere verenigingen De Kapelse jeugd moet worden bestrokken bij de planning en de uitvoering van het beleid niet enkel in de jeugdraad maar ook via tijdelijke initiatieven met korte engagementen door bijvoorbeeld een inspraakmoment voor sportende jongeren Daarnaast wil Groen zeker ook bekijken in hoeverre het mogelijk kan zijn om samen met de Kapelse scholen een kindergemeenteraad op te richten De afgevaardigden van de kindergemeenteraad worden elk schooljaar verkozen uit leerlingen van de derde graad het 5e en 6e leerjaar

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/jongeren_meer_betrekken_het_beleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Samenleven bevorderen en problemen oplossen | Kapellen
  Leeftijd geslacht afkomst religie seksuele voorkeur handicap of gezondheidstoestand geen twee mensen zijn gelijk Verscheidenheid geeft onze maatschappij meer kleur ook al is samenleven in verscheidenheid soms niet eenvoudig Groen pleit voor een maatschappij die samenleven tussen mensen bevordert met oog voor eenieders eigenheid Een beleid van diversiteit zorgt dat alle mensen volwaardig en evenwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven geen discriminatie wel gelijke kansen en de voorbeeldfunctie van gemeente waarmaken Het gemeentepersoneel wordt getrained om te kunnen omgaan met diversiteit en moet een afspiegeling zijn van de samenstelling in de gemeente Personen met een beperking senioren jongeren anderstalige nieuwkomers holebi s kansarmen In de aanwerving wordt er meer aandacht besteed aan verworven competenties dan aan diploma s Een publieke ruimte is pas een succes als iedereen er gebruik van maakt en er gebruik van kan maken toegankelijkheid Voorbeelden vlakke slibvrije ondergrond op het dorpsplein rolstoeltoegankelijke brug in het park kiss ride zone en gehandicaptenparkeerplaats aan het zwembad veilige kindvriendelijke oversteekplaatsen bushalte aan het kerkhof inwoners elkaar laten vinden een dag van de buren introduceren wijkcomités ondersteunen in hun werking informatiegids en nieuwsbrief voor inwoners een onthaaldag voor nieuwkomers in de gemeente Inschakelen van interculturele bemiddelaars lang inburgeringstraject met

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/samenleven_bevorderen_en_problemen_oplossen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Concerten en activiteiten voor en door senioren | Kapellen
  wel eens graag een stapje in de wereld en houden van een goed georganiseerd concert volgens hun voorkeuren In het park zou men bv ook een golden oldies concert kunnen geven of in t Kerkske kan men aperitiefconcerten organiseren waarbij men vervoer voorziet voor de bewoners van rvt s De gemeente moet jong gepensioneerden aanschrijven om hun talenten en voorkeuren te inventariseren en via een jaarlijkse vrijwilligersbeurs te koppelen aan

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/concerten_en_activiteiten_voor_en_door_senioren (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een centraal milieu- en natuureducatief centrum voor Kapellen | Kapellen
  aanplanting van inheemse hoogstammen moet ze haar acties veel meer kunnen demonstreren en zichtbaarder laten aanwezig zijn op een makkelijk centraal bereikbare plaats Het gebouw en de tuin van de oude pastorie kunnen een levend voorbeeld worden van hoe men ook in een oud gebouw energie kan besparen en hoe men kan bouwen en renoveren met duurzame materialen De tuin kan inheemse aanplantingen pesticidevrij moes tuinieren en composteren demonstreren enz Groen wil dit graag aanpakken en kijkt dan ook naar de reeds bestaande succesvolle initiatieven buiten de gemeente Antwerpen heeft het Ecohuis een milieu educatie centrum voor alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen wonen en leven De Antwerpenaren kunnen er terecht voor een groene lening hulp bij premieaanvragen en professioneel bouwadvies Er loopt een tentoonstelling Meer doen met minder in groeps of klasverband of individueel Je kan er workshops of voordrachten volgen of de edutheek bezoeken waar scholen en jongeren educatief materiaal kunnen vinden Kalmthout heeft het natuureducatiecentrum De Vroente gelegen aan de ingang van het Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide Je kan er terecht voor informatie over het natuurgebied en voor een brede waaier aan educatieve pakketten excursies activiteiten voor scholen gezinnen en geïnteresseerde groepen Hierbij wordt steeds een programma op maat aangeboden waarbij beleven zelf ervaren en zelf doen centraal staan In De Vroente vind je een goed uitgerust labo bio buitenklassen een educatieve vijver en diverse gratis tentoonstellingen Iedereen die geïnteresseerd is in het organiseren van natuur en milieuactiviteiten kan er bovendien terecht voor praktijkgerichte vormingsactiviteiten Kapellen een gemeente die iets meer bebouwd is dan Kalmthout maar die ook veel groen en natuurschoon op haar grondgebied moet blijven beschermen zou een perfecte mix van deze 2 succesvolle initiatieven kunnen aanbieden in haar eigen daartoe ingericht centrum Niet alleen kunnen onze inwoners er terecht met hun

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/een_centraal_milieu-_en_natuureducatief_centrum_voor_kapellen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik voorop | Kapellen
  en jobs die klaar zijn voor de toekomst Door de efficiënte aanwending van grondstoffen en ruimte worden ook heel wat kosten uitgespaard Een duurzame economie biedt hierdoor een sterk antwoord op de financiële crisis de vergrijzing en de klimaatcrisis Kapellen zou in samenspraak met de intercommunales haar bestaande bedrijventerreinen moeten kunnen verduurzamen door het sluiten van kringlopen en door infrastructuurgebruik te delen en te optimaliseren Door het voeren van een intelligent fiscaal beleid moeten onze ondernemers in staat zijn om een verhoogde energie en grondstoffenefficiëntie te realiseren Groen promoot doelgericht sectoren die sterk staan in de gemeente en die niet alleen duurzaam zijn maar ook innovatief en of banenscheppend zijn De gemeente moet trachten om in te spelen op mogelijke synergieën tussen lokale ondernemingen Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten moeten er subsidies komen voor de aankoop huur van leegstaande gebouwen die gereactiveerd worden en een belasting op leegstand De gemeente moet eveneens de sanering en ontwikkeling van brownfields vervuilde braakliggende terreinen en de verdichting van bedrijventerreinen stimuleren Bedrijven worden gestimuleerd om verdiepingen te bouwen of om gezamenlijke ruimtes in te richten Er moet in het ruimtelijk grondbeleid ook gekozen worden voor inbreiding i p v uitbreiding Kapellen moet haar buurtwinkels horeca en markten een centrale plaats geven in de gemeente en grote shoppingcentra buiten het centrum ontmoedigen Deze hebben immers geen aantoonbare meerwaarde maar zorgen daarentegen voor extra verkeer tussen woonkern en rand en de daarmee gepaard gaande vervuiling Ze beschadigen het economisch weefsel in het centrum door klanten weg te trekken bij de lokale middenstand Het verkeer en de bereikbaarheid in het centrum moeten dusdanig worden georganiseerd dat het voor wandelaars en mindervalide personen aangenaam verkeersveilig shoppen kan zijn en makkelijk bereikbaar wordt met het openbaar vervoer Daarnaast moet men ook comfortabel dichtbij kunnen parkeren met

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/duurzaamheid_en_effici%C3%ABnt_ruimtegebruik_voorop (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Suggesties ter verbetering van het RUP Fort Kapellen | Kapellen
  op deze locatie Dergelijke sportfaciliteit kan beter aan een hoofdweg gelegen zijn die makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer Bebouwing enkel toestaan voor de realisatie van een aanvaardbaar aantal sociale woningen en die zoveel mogelijk laten aansluiten op de bestaande infrastructuur van de Fortsesteenweg Onze algemene visie is verder ook dat sociale woningen gespreid moeten worden gerealiseerd over het grondgebied van Kapellen in plaats van geclusterd in grote wijken We willen de gemeente sterk aanraden dat ze de gevolgen van het RUP diepgaander onderzoekt d m v een Milieu Effect Rapport MER Dit is geen vertragingsmechanisme door ambtenaren maar een studie die de gevolgen voor de omgeving op voorhand probeert in te schatten Het militaire domein heeft omwille van zijn voorgeschiedenis nood aan een grondig bodemonderzoek asbest olievervuiling Er zijn redenen om een onderzoek in te stellen naar overstromingsgevaar in de zones waar nieuwe bebouwing komt en de effecten van de bijkomende verlichting voor de omgeving Het bezwaarschrift kan u op deze website lezen onder de rubriek ruimtelijke ordening met als titel Bezwaarschrift RUP OHPL1148 U kan steeds uw mening over dit dossier doorsturen naar onderstaande contactpersonen Pieter Buysse 0494 50 62 33 pieter buysse gmail com Mieke

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/suggesties_ter_verbetering_van_het_rup_fort_kapellen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kapellen behaalt Fair Trade label | Kapellen
  aanbieden De eerste uitgave van de gids zal gedrukt worden met een oplage van 2000 exemplaren en wordt o m uitgedeeld op zondag 17 juni aan de bezoekers van de fair trade dag op de boerenmarkt aan t Starrenhof Het is uiteraard de bedoeling om deze gids zo actueel mogelijk te houden en vanuit de trekkersgroep verder te werken aan het up to date houden van het databestand Verder willen

  Original URL path: http://www.groenkapellen.be/kapellen_behaalt_fair_trade_label (2016-05-01)
  Open archived version from archive