archive-be.com » BE » G » GROENIZEGEM.BE

Total: 161

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 15de groene pluim winnaar 'Pat Paniek' | Izegem
  acteurs ook mee aan diverse activiteiten en acties De cultuurwandeling 11 11 11 actie Soep op de stoep van welzijnszorg Opnieuw kent het nieuwe toneelstuk KERMISDAGEN een daverend succes met een uitverkochte zaal in de Leest hier in Izegem alsook de week erna in de Kleine Stooringhe in Rumbeke Dat deze toneelgroep geen ééndagsvlieg is is hiermee wel bewezen en daarnaast zijn de toneelstukken er voor een breed publiek met een knipoog naar de samenleving Door de stukken die werkelijk maatwerk zijn geschreven door Marie Jo Raes zijn ze geen concurrentie voor reeds bestaande toneelgroepen Integendeel misschien vormt dit wel de springplank om mee te gaan spelen bij andere gezelschappen nu de koudwatervrees voor sommigen voorbij is Op hun eigen site omschrijven ze zelf wat hen zo uniek maakt en waardoor ze terecht deze groene pluim verdienen Pat Paniek richt zich in de eerste plaats tot mensen die graag toneel willen spelen maar er om één of andere reden niet toe komen zich te engageren in het circuit van de bestaande amateur gezelschappen Mensen die nog nooit speelden maar dit eens willen proberen mensen die graag zouden meedoen maar niet veel tekst of zelfs helemaal geen tekst aandurven Kortom ze

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/15de_groene_pluim_winnaar_pat_paniek (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Groen! crisisplan voor het falende asielbeleid | Izegem
  echte schande was wordt nu met schouderophalen onthaald Jarenlang non beleid op asielvlak doet de apathie toenemen Groen wil de apathie wegnemen door met een uitgedokterd en concreet asielplan te tonen dat een humaan asielbeleid ook slagkrachtig kan zijn aldus senator Freya Piryns Het plan begint bij de bron In het jaar 2011 voorziet Groen 5 bewustmakingscampagnes in landen waar een plotse stijging is van emigratie richting onze asielprocedure en die niet in de asielcriteria blijkt te passen Door correcte informatie te bieden kan ons land verhinderen dat mensen illusies koesteren op basis van desinformatie De asielprocedure zelf wordt gevoelig versneld Tegen 2011 zijn de achterstanden bij CGVS en RVV gehalveerd De duur van de procedure wordt teruggebracht naar 6 maanden In de begroting worden extra budgetten ingeschreven voor aanwerving van personeel en de aanstelling van rechters bij asielinstanties Deze investering verdient zichzelf snel terug door mindere kosten voor opvang Naar analogie met het systeem in Zweden en Australië worden ook in België asielbegeleiders ingeschakeld In Australië keren tot 70 van de afgewezen asielzoekers vrijwillig terug naar het land van herkomst In België keerden het voorbije jaar slechts een 500tal afgewezen asielzoekers vrijwillig terug Deze mix van geïntensiveerde campagnes in de bronlanden en een snellere en kortere procedure gekoppeld aan het Australische systeem van asielbegeleiders moet de situatie in België weer onder controle brengen Maar dat alleen zal niet volstaan om alle asielzoekers van straat te halen Groen kent in haar asielplan een centrale rol toe aan de lokale opvanginitiatieven LOI van de OCMW s en kiest hierbij duidelijk voor materiële steun in plaats van financiële steun om aanzuigeffecten te vermijden Aangezien de OCMW s een zekere tijd zullen nodig hebben om de opvanginitiatieven op te starten kan in afwachting het federale rampenplan worden ontplooid om de 6700 dakloze asielzoekers

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/groen_crisisplan_voor_het_falende_asielbeleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • gemeenteraadszitting 4 oktober 2010 | Izegem
  beschikking staan van Izegemse verenigingen 2 Kastelen in één park een park dat door de provincie zodanig werd heraangelegd dat het nu toegankelijker wordt voor rolstoelgebruikers Op de geode weg Zonne energie voor jeugdlokalen en speelplein Op het speelplein in Kachtem waar de Chiro jongens hun nieuwe lokalen optrekken komt er openbare verlichting gevoed door fotovoltaïsche panelen Een voorbeeldproject waar zonnepanelen elektriciteit zullen produceren voor de openbare verlichting en de jeugdlokalen Fietspad op Wandel op de Mandel In Emelgem werd een bevraging gedaan bij de bewoners Daarbij kwamen tal van voorstellen zoals een fietspad op Wandel op de Mandel maar ook éénrichtingsverkeer in de Prinsessestraat en Baronstraat Het gaat hierbij om voorstellen van bewoners die nu verder besproken en onderzocht worden op hun haalbaarheid in overleg met de wijkbewoners om uiteintelijk uit te monden in een wijkontwikkelingsplan Het was dan ook wat kort door de bocht van raadslid Bert Maertens NVA die vroeg om gesprekken te starten met Ingelmunster en de Vlaamse overheid om een fietspad aan te leggen tussen Emelgem en Ingelmunster aan de noordzijde van het kanaal Wat ons betreft moet het proces van het wijkontwikkelingsplan verder zijn gang kunnen gaan De aanleg van een fietspad op Wandel op de Mandel is voor Groen vanzelfsprekend verbonden met de her inrichting van de Baronstraat en Prinsessestraat We zijn natuurlijk voor méér fietspaden maar vinden het weinig waarschijnlijk dat de Vlaamse overheid gaat investeren in een fietspad aan de noordzijde terwijl er fietspaden liggen aan de zuidzijde langs het kanaal langs de Gentsesheerweg en langs het spoor tussen VTI en Dirk Martenslaan Een goede verbinding met Ingelmunster is belangrijk maar een goede verbinding met Roeselare is al minstens even belangrijk Het fietspad naar Roeselare is onderbroken door de aanleg van een containerterminal nu moet je er dwars door een industriezone

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/gemeenteraadszitting_4_oktober_2010 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • gemeenteraadszitting 28 juni 2010 | Izegem
  1 miljoen euro Van 372 dossiers heeft de sociale dienst nog tegoeden 76 dossiers daarvan zijn in een collectieve schuldenregeling Bijna 500 gezinnen zitten in budgetbeheer 63 van de werkingskosten van het Izegemse OCMW gaat naar lonen sociale lasten en pensioenen van de ongeveer 300 personeelsleden Het grootste werkingsbudget van het OCMW gaat naar De Plataan namelijk 7 2 miljoen euro 124 personen leven van een leefloon in Izegem 74 daarvan zijn jonger dan 25 jaar en 15 zijn niet Belgen Een opvallende trend is dat steeds meer jongeren van een leefloon genieten Zij dienen wel een contract te ondertekenen dat ze werk zullen zoeken en maatschappelijk opnieuw integreren 44 personen werden in een tewerkstelling artikel 60 geplaatst om met de sociale zekerheid in regel te komen Verder ging de financiële steunverlening vooral naar toekenningen aanvullende financiële steun toekenningen huurtoelages dossiers verwarmingstoelagen huurwaarborgen en dossiers met tussenkomst medische kosten medische hospitalisatie of farmaceutische kosten Nog in 2009 werd het lokale dienstencentrum De Leest opgestart Via www deleest be kan je je abonneren op t Leesgenot Het boekje kunt u ook afhalen bij het Lokaal Dienstencentrum De Leest maar ook op het Stadhuis in de Bibliotheek de sportdienst bij de huisartsen

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/gemeenteraadszitting_28_juni_2010 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Proficiat aan Wouter en alle andere kandidaten | Izegem
  een mooi resultaat neerzetten Het was een krachtige maar korte campagne waarbij we op veel plaatsen aanwezig waren Canvassen in verschillende Izegemse wijken de markt op zaterdagvoormiddag met Wouter en zoveel andere momenten waar we als een enthousiaste groep naar buiten kwamen Nu genieten van een beetje rust Die zeker verdiend is voor velen onder ons Tags Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/proficiat_aan_wouter_en_alle_andere_kandidaten (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kies Positief | Izegem
  levensstijl onder andere door het matigen van de vleesconsumptie Het minderen van je vleesverbruik is niet alleen gezonder voor jezelf je bewijst er het milieu ook een dienst mee De totale vleesindustrie op wereldschaal is immers verantwoordelijk voor 18 van de broeikasgassen Groen wil initiatieven zoals bv de veggie dag ondersteunen en ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor openbare diensten en onderwijs We pleiten ook voor het recht op vegetarische en biologische maaltijden Daarnaast wil Groen onder andere een strenge controle invoeren op het gebruik van pesticiden opdat de belasting op het milieu tegen 2015 met 90 afneemt Ze wil het gebruik van preventieve antibiotica in de veeteelt verbieden om verdere resistentie tegen te gaan en verzet zich tegen het vrijzetten van genetisch gemanipuleerde organismen in ons milieu Nancy Acx Een huis en een thuis is voor gezinnen in armoede steeds minder betaalbaar geworden Groen wil een aanpassing van de huurwet door het invoeren van een maximumfactuur voor huur De gewesten kunnen een systeem uitwerken van richthuurprijzen voor de huurwoningen Deze bepalen de prijs van een woning aan de hand van de kwaliteit de ligging en voorzieningen in de woning Ook wil Groen een betere regeling voor de huurwaarborg

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/kies_positief (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Uw stem: Groen! .... lijst 13 | Izegem
  niet door er van weg te blijven Je laat het dan over aan anderen Een reeks politici en belangengroepen zullen maar wat blij zijn als mensen niet meer komen stemmen Neem de politiek weg en het recht van de sterkste komt binnengewandeld De ongecontroleerde markt neemt over de kapitaalkrachtige beslist het milieu wordt koopwaar En dat is toch niet wat jij wil Laat het jou echt helemaal koud welke partijen straks over jouw toekomst beslissen Wij komen duidelijk uit voor onze overtuiging en daarom steunen wij de lokale kandidaten voor Groen op lijst 13 Kiezen voor Groen staat voor een angetermijnvisie op basis van een duurzame economie die rekening houdt met de grenzen van de mens en de planeet Misschien kunnen wij je overhalen om ook voor Groen en voor sterke kandidaten te kiezen Laat ons alvast hierbij een kwartet voorstellen dat woont leeft en of actief is in Izegem Onze nationale atletiektrots Veerle Dejaeghere geeft les in het lager onderwijs en staat op de 3 de plaats van de Kamerlijst Wim Tousseyn werkt als verpleger in de gevangenis van Brugge Je vindt zijn bolletje op plaats 13 Nancy Acx op nummer 14 is ervaringsdeskundige armoede sociale uitsluiting Voormalig volksvertegenwoordigster

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/uw_stem_groen_lijst_13 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Uit de gemeenteraden van maart 2010 | Izegem
  de brug Met het mobiliteitsplan maak je ook keuzes voor de toekomst Trage wegen de vroegere kerkwegels zijn ideale fietsverbindingen en worden opgenomen in het schoolroutenetwerk De verkeerscirculatie en de parkeertarieven wordt geëvalueerd Maar ook het openbaar vervoer komt aan bod De actualisatie van het mobiliteitsplan wordt ruim besproken in de commissie van openbare werken en mobiliteit in de adviesraden die hierom vragen Er zal ook een algemeen publiek informatiemoment georganiseerd worden Er wordt ook toelichting gegeven aan diverse belangengroepen wijkraden die erom vragen Premie voor de investering in alternatieve energie werd aa ngepast De gemeenteraad van 7 december 2009 besliste om de premie voor alternatieve energie aan te passen Op 1 maart was het zover en werd de aangepaste premie goedgekeurd Vanaf heden is er een premie voor investeringen in alternatieve energie door particulieren waarvoor geen groene stroomcertificaten afgeleverd worden Concreet betekent dit dat er een premie kan verkregen worden voor de investering in Zonneboilers Warmtepompen Micro warmtekracht koppelingsinstallaties en andere toepassingen alternatieve energie Investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen komen niet in aanmerking Een premieaanvraag gaat gepaard met een vrijblijvend plan advies van de vzw Zonnewindt omtrent rationeel energiegebruik Het bedrag van de premie is vastgesteld op 20 van de kostprijs van de installatie exclusief BTW met een maximum van 1 000 Voor woningen ouder dan 20 jaar wordt een toeslag gerekend van 50 van de basispremie De kosten voor het plan advies van vzw Zonnewindt worden 100 terugbetaald voor zover de investering waarvoor premie aangevraagd wordt effectief werd uitgevoerd Binnen een periode van 10 jaar kan de premie voor investeringen in alternatieve energie maar eenmaal aangevraagd worden Meer info Huisvestingsdienst Kasteelstraat 13 te 8870 Izegem of op de website www izegem be NIEUW Premie voor het plaatsen van hoog rendementsbeglazing in huurwoningen Op de gemeenteraad van 29 maart werd een compleet nieuwe premie ingevoerd voor hoog rendementsbeglazing in huurwoningen Om een lager energieverbruik te stimuleren in huurwoningen wordt een premie toegekend aan de eigenaars verhuurders die enkel glas vervangen door hoog rendementsbeglazing Het moet gaan om particuliere verhuurders geen vennootschappen die de woning na de voltooiing van de werken verhuren voor een periode van minstens 9 jaar Het geheel van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen moet ten minste 3 700 bedragen Deze premie is ook een zeer goede zaak voor de huurder Voor de huurder zal de energiefactuur dalen maar is er ook de garantie dat de huurprijs beperkt blijft Na de werken dient de woning met een geregistreerde huurovereenkomst tussen eigenaar verhuurder en huurder gedurende tenminste 9 jaar te worden verhuurd aan maximaal volgende prijzen Voor een lopende huurovereenkomst mag een eventuele huurprijsherziening conform de huurwet maximum 5 hoger zijn dan de huurprijs vóór de werken Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na uitvoering van de werken mag de huurprijs maximum 5 hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die betreffende woning gebaseerd op de huurprijs vermeld in de huurovereenkomst plus eventuele indexering Voor een eerste verhuring door de premieaanvrager gelden volgende

  Original URL path: http://www.groenizegem.be/uit_de_gemeenteraden_van_maart_2010 (2016-05-01)
  Open archived version from archive