archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Groen! is leugens rond historisch huis Maes beu! | Beernem
  jaren geleden aangekaart maar nog steeds zonder gevolg Bovendien moet ons dit van het hart amper 2 jaar geleden weigerde het schepencollege categoriek om zone 30 in te voeren in de Bruggestraat en de Knesselarestraat tussen de vrije school Ter Bunen en de gemeenteschool alhoewel dit een druk gebruikte schoolroute is Het is ook langs dit gedeelte van de rijweg dat het historische pand Maes zich bevindt Het college ging toen met haar weigering regelrecht in tegen een beslissing van de gemeenteraad De veiligheid van de jonge fietsertjes woog toen blijkbaar niet zwaar genoeg Bovendien wachten we nog steeds vergeefs op het verkeersveilig maken van de schoolomgevingen aan beide scholen Hoewel de gemeenteschool waarvoor het schepencollege bevoegd is langs de drukke Knesselarestraat ligt heeft ze zich ook dit jaar niet ingeschreven in het Octopusplan en zijn er dus geen visuele markeringen aangebracht zoals een Octopuspaal en gekleurd asfalt om de nabijheid van een school te accentueren De bezorgdheid om de verkeersveiligheid is dus blijkbaar erg selectief Ook het argument dat de kosten voor restauratie van het historische herenhuis de prijs van de sociale appartementen de hoogte zou injagen houdt geen steek De bouwheer de Interbrugse Huisvestingsmaatschappij renoveerde enkele jaren geleden de oude Bloemmolens Dewulf in Brugge Haar raad van bestuur heeft er op de bovenste verdieping vandaag nog steeds een vergaderzaal Ondanks de hoge kostprijs van de renovatiewerken blijkt de huurprijs van de sociale appartementen er bijzonder laag te liggen meldde een woordvoerder van de Interbrugse toen met de nodige fierheid Waarom het cultuurhistorisch patrimonium in Brugge met de nodige zorg in stand gehouden wordt en in onze gemeente alles wat ook maar enigszins waardevol is onder de sloophamer moet verdwijnen is ons een raadsel Blijkbaar hebben bouwfirma s ook de zogenaamde sociale bouwmaatschappijen het hier voor het zeggen en

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_leugens_rond_historisch_huis_maes_beu (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Blijven milieuproblemen in Beernem een ‘ inconvenient truth’ voor het gemeentebestuur of vaart de nieuwe bewindsploeg een andere koers? | Beernem
  het oppervlakte en grondwater betreft spant West Vlaanderen de kroon aldus het rapport Twee op de drie meetpunten duiden een overschrijding aan van de nitraatnorm En het wordt alsmaar erger In haar meest recente milieurapport Mira 2006 hangt de Vlaamse Milieumaatschappij een somber beeld op van de situatie in onze regio door het broeikaseffect stijgt de zeespiegel elk jaar met 2 mm met gevaar voor overstromingen tot gevolg er komen nadrukkelijker meer natte dan droge jaren heel wat milieustreefdoelen zullen niet gehaald worden enz enz Hoog tijd om er iets aan te doen dus De milieuproblemen vormen immers niet enkel een bedreiging voor het voortbestaan van onze planeet maar ondermijnen ook de gezondheid van de mensen Het goede nieuws is dat wetenschappers ervan overtuigd zijn dat het tij nog kan gekeerd worden als er maar snel maatregelen genomen worden Niet enkel op wereldvlak via de Kyotonormen maar ook op gemeentelijk vlak kan er heel wat ten goede gebeuren Een gemeente heeft immers ook een voorbeeldfunctie te vervullen Door zelf milieuvriendelijke initiatieven te nemen kan de gemeente aan de bevolking laten zien dat ze echt bekommerd is om de gezondheid van haar inwoners en de milieuproblematiek kordaat wil aanpakken Tevens kan ze de mensen inwoners warm maken om maatregelen te nemen die het milieu moeten beschermen In veel gemeenten wordt hiervan al een heel tijdje werk gemaakt Helaas viel in onze gemeente in de afgelopen legislatuur weinig goed nieuws te rapen Er werd wel een milieubeleidsplan opgesteld waarin heel wat intenties geformuleerd staan maar de moed en de wil ontbraken om deze intenties ook werkelijk hard te maken Vorig jaar nog verwierp de CD V bewindsploeg het voorstel om klimaatwijken te organiseren een 8 tal gezinnen die aan energiebesparing doen onder leiding van een energiemeester met het argument dat de milieudienst

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/blijven_milieuproblemen_beernem_een_%E2%80%98_inconvenient_truth%E2%80%99_voor_het_gemeentebestuur_vaart_de_nieuwe (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Beernemse muziekschool komt er dankzij Groen! | Beernem
  of Maldegem rijden wat zeker ook vanuit milieuoogpunt geen goede zaak is Groen nam dit op in haar programma en ons gemeenteraadslid Sonia Hoedt stelde dit in de gemeenteraad van 23 oktober voor En met succes De oprichting van het filiaal zou geen meerkosten en evenmin meer administratief werk voor Aalter betekenen De oprichting betekent ook de realisatie van een Aalterse Academie voor Muziek Woord en Dans voor de hele

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/beernemse_muziekschool_komt_er_dankzij_groen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • MRSA-problematiek bij mensen en dieren (waarheid of verzinsel?) | Beernem
  is aangetroffen bij melkgevende koeien op 4 bedrijven en in enkele monsters rauwe melk van die bedrijven Dit type MRSA is verder in een kleinschalig oriënterend onderzoek in 2006 door de VWA in lage aantallen monsters aangetoond in vlees Het werd aangetroffen in 5 van de 25 monsters 20 rauw varkensvlees 2 van de 64 monsters 3 rauw rundvlees en 5 van de 24 monsters 21 rauw kippenvlees De monsters waren afkomstig van supermarkten De VWA heeft na consultatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu half 2006 geconcludeerd dat de consumptie van deze dierlijke producten geen noemenswaardige volksgezondheidsproblemen oplevert Omdat op basis van deze gegevens echter moeilijk verdere conclusies te trekken zijn is besloten dit onderzoek op grotere schaal te herhalen In het kader van het MRSA onderzoeksprogramma dat op 1 december 2006 is gestart wordt momenteel de aanwezigheid van dit type MRSA nauwkeurig onderzocht in varkens kalveren runderen waaronder kalveren en melkgevende koeien pluimvee en andere intensief gehouden diersoorten en verder in rauw vlees van varkens kalveren runderen pluimvee melk en andere relevante dierlijke producten De resultaten hiervan kunnen in de tweede helft van 2007 verwacht worden De Nederlandse Minister van Landbouw Cees Veerman heeft in een antwoord op een interpellatie in de Tweede Kamer hierover het vermoeden geuit dat het hoge antibioticagebruik in de veehouderij de belangrijkste factor is voor het ontstaan van antibioticaresistentie met als gevolg de verspreiding van onder meer MRSA in dierpopulaties Dit vermoeden moet evenwel nog bevestigd worden door gedegen onderzoek Het RIVM heeft in mei 2006 de richtlijn voor MRSA nog aangescherpt Nederlandse varkensboeren die in het ziekenhuis belanden moeten de eerste dagen van hun opname apart verpleegd worden Pas als duidelijk is dat ze niet besmet zijn met MRSA mogen ze met andere patiënten op de kamer liggen MRSA in internationale context Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit type MRSA alleen in Nederland voorkomt gezien de diersoorten waarbij MRSA is aangetroffen en de vele dierverplaatsingen en vergelijkbare houderijsystemen in andere EU lidstaten Harde gegevens hierover ontbreken vooralsnog Het is om meerdere redenen van belang dat alle lidstaten hun dieren hierop gaan onderzoeken Dierhouderij gerelateerde MRSA stond op de agenda van de Task Force on Zoonoses Data Collection van de EFSA European Food Safety Authority in oktober 2006 Zweden gaf daar te kennen op korte termijn onderzoek te zullen starten naar dit type MRSA In 2004 deden de Fransen onderzoek naar MRSA bij varkenshouders In Canada gaat de veterinaire faculteit van Ontario onderzoek doen naar MRSA bij varkens en varkenshouders Het gaat daar vermoedelijk om een ander type MRSA dan die in Nederland is aangetroffen De bacterie werd in Canada eerder in verschillende hoeveelheden bij paarden en bij mensen die met paarden werken gevonden Bij dierenartsen die met paarden werken werd een besmettingspercentage vermoedelijk dragerschap gevonden van 10 14 MRSA in België En bij ons Wel minister president Leterme deelt in elk geval de bezorgdheid van onze noorderburen want hij heeft aan minister van Volksgezondheid Demotte gevraagd om zo snel mogelijk een

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/mrsa-problematiek_bij_mensen_en_dieren_waarheid_verzinsel (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Minister van Leefmilieu vernietigt ook milieuvergunning van varkensindustrieel Tolpe | Beernem
  Mechelen ook al de stedenbouwkundige vergunning die het provinciebestuur had verleend Met de weigering van de exploitatievergunning volgt de minister zowat alle bezwaren die de omwonenden in beroep hadden ingediend Volgens de minister biedt het grootschalige bedrijf geen enkele garantie dat de hinder voor de omgeving zal beperkt blijven reageert Els Vancoellie namens de omwonenden Binnenkort komt het buurtcomité bijeen om eventueel ook de afbraak van de bestaande en deels

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/minister_van_leefmilieu_vernietigt_ook_milieuvergunning_van_varkensindustrieel_tolpe (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • De Lijn ontkent problemen van overbevolking bussen: Groen! reageert! | Beernem
  moet elke dag vanuit Oedelem naar het Koninklijk Technisch Atheneum KTA in de Rijselsestraat in Sint Michiels Hij neemt daarvoor de bus op de Oedelemse markt met bestemming Brugge station Volgens de dienstregeling van De Lijn is er een bus om 7u 31 7u 33 7u 40 en 7u 48 In de praktijk komen al deze bussen ongeveer gelijktijdig rond 7u 40 aan in Oedelem Dorp zodat het tijdsvoordeel al meteen wegvalt Bovendien zitten de bussen overvol wat betekent dat hij de eerste bussen moet laten passeren en pas de laatst aangekomen bus kan nemen Maar ook in die bus moet hij doorgaans de hele reistijd blijven rechtstaan Maar dat is nog niet alles Een bijkomend probleem is het fileprobleem dat begint vanaf het Gaston Roelandtsplein tot aan de Gentpoort Van daar af rijdt het verkeer stapvoets met als gevolg dat hij geregeld te laat op school komt of net op het nippertje de schoolpoort bereikt Ideaal is toch anders Het is voor Tom dus elke dag weer een helletocht om op tijd op school te geraken En zoals Tom zijn er vele anderen Wij van Groen zijn van mening dat ook de schoolgaande jongeren in de buitengemeenten recht hebben op goed openbaar vervoer Dit houdt in dat ze in comfortabele omstandigheden met de bus naar school moeten kunnen reizen in plaats van de hele route te moeten rechtstaan dicht op elkaar gepakt als sardienen in een blik En dat ze tevens recht hebben op een stipte dienstverlening Daar kan De Lijn voor zorgen door de frequentie van het aantal bussen te verhogen en de capaciteit op te drijven We vinden hoe dan ook dat de verantwoordelijken van De Lijn hun kop niet langer in het zand mogen steken maar naar de nodige oplossingen moeten zoeken Groen Beernem voerde daarom

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/de_lijn_ontkent_problemen_van_overbevolking_bussen_groen_reageert (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Op donderdag 1 februari doen we alle lichten uit tussen 19u.55 en 20u | Beernem
  op de noodzaak om dringend iets te ondernemen En het zal de kandidaten voor de parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp is dat weegt in het politieke debat En waarom op 1 februari 2007 Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experts van de Verenigde Naties uitkomt In Vlaanderen wordt de actie ondersteund door het Wereld Natuur Fonds WNF en de Bond Beter Leefmilieu BBL Maar u kunt nog beter doen dan deze symbolische actie Wist u dat de stand by modus van b v je dvd speler meer verbruikt tijdens de uren dat hij in stand by staat dan al de uren samen waarin hij gebruikt wordt En dat geldt ook voor talloze andere toestellen die op slaapstand blijven staan of opgeladen moeten worden draadloze telefoon b v Volgens een onderzoek van Test Aankoop uit 2004 was het gemiddelde verbruik in stand by modus van apparaten binnen 1 huishouden 60 W en zelfs tot 250 W voor huishoudens met veel elektrische apparaten Dit komt op een gemiddelde van 90 euro jaar voor elk gezin Uitvergroot naar heel België komt dit neer op het enorme cijfer van 2 300 miljoen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/op_donderdag_1_februari_doen_we_alle_lichten_uit_tussen_19u55_en_20u (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Eerste octopuspaal aan school | Beernem
  alvast het goede voorbeeld en plaatsten er zelf één aan de gemeenteschool in Oedelem Maar er is nog meer werk aan de winkel Vorig jaar onderzocht Het Nieuwsblad de veiligheid van 3 schoolomgevingen in Beernem 2 van de scholen haalden een bedroevende score van 6 10 Eén school Basisschool St Joris haalde een matige score 7 10 maar dan vooral omdat ze langs een rustige straat ligt Uit de Groen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/eerste_octopuspaal_aan_school (2016-05-01)
  Open archived version from archive