archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeenteraad 19 juni 2007 | Beernem
  Hij wijst er ook op dat men tussen 1 en 10 juli gebruik kan maken van de buurtcheques Indien de speelstraten blijven zou de jeugddienst in de toekomst een spelkoffer ter beschikking stellen Misbruik parkeerschijven in Oedelem Een aantal handelaars rond de Oedelemse markt stelt vast dat er ondanks de invoering van de Blauwe Zone aldaar nog heel wat auto s de hele dag op de markt blijven staan De handelaars meldden ons dat de eigenaars gewoon hun parkeerschijf verdraaien Is dit zo En indien dit zo zou blijken te zijn wat zal het schepencollege hieraan doen Antwoord van de burgemeester Het probleem werd gemeld bij de politie en die zou daarop controles doen Speelplein Kleine Beer De omgeving van het O C De Kleine Beer en de Kleine Beer zelf kunnen volgens ons heel wat kindvriendelijker gemaakt worden door een speelpleintje aan te leggen in de onmiddellijke buurt Nu is het voor verpozende ouders met kleine kinderen op het plein geen evidentie om er lang te blijven want de kleine kinderen hebben er niets om handen De ruimte is er alvast nu nog de invulling Antwoord van cultuurschepen Jannsens In het oorspronkelijk concept was er iets voorzien maar het geld was op Kinderen zijn creatief en houden zich wel bezig volgens schepen Janssens Er wordt nog een uitbreiding van de Kleine Beer voorzien en is er dus alweer geen geld meer over voor een speelpleintje Het Beleidsplan van de meerderheid 2007 2012 Groen Gemeenteraadslid Rolle is verschillende keren tussengekomen in de bespreking van het beleidsplan eerst algemeen daarna o a i v m duurzame energie goede isolatie dubbel glas en alternatieve energie en verhogen van premies de extra belasting op waterverbruik we vroegen sociale correctie maar volgens de wetgeving zou dat niet kunnen dat ging het Schepencollege onderzoeken Gewijzigd

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/gemeenteraad_19_juni_2007 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Buurtcomité Danegemstraat gaat in beroep | Beernem
  de bouwplannen af te keuren In eerste instantie is er de afstand tot de bestaande woningen in de Danegemstraat die slechts een tweehonderdtal meter bedraagt Ook is de inplanting in strijd met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West Vlaanderen Het komt immers op de zogenaamde heuvelrug of cuesta Oedelem Zomergem te liggen waarvan de Vlaamse overheid vindt dat dit een karakteristieke ruimte is die men moet behouden en versterken dixit het Structuurplan Ook zijn de plannen in tegenspraak met het eigen gemeentelijk milieubeleidsplan dat ervoor pleit om de bebouwing op deze heuvelrug te beperken om versnippering van dit cultuurhistorische landschap tegen te gaan Langs de Danegemstraat zie je nu nog heel goed de bijzonder geologische afdruk van de kleirug met een leuke helling voor fietsers en vergezichten die wandelaars en vanzelfsprekend ook de bewoners erg waarderen Binnen afzienbare tijd behoort dit idyllisch landschap wellicht ook tot het verleden Wij de omwonenden zijn ook erg ongerust over onze gezondheid naar de toekomst toe Een grote concentratie varkens produceert immers grote hoeveelheden ammoniak methaangas enz en heel veel stof En van de beruchte ziekenhuisbacterie die jaarlijks zo n 3 000 doden maakt en waarvan een variant bij varkens wordt gevonden is geweten dat die zich via stof kan verspreiden De kans is dan ook reëel dat wij als omwonenden besmet kunnen worden door het stof dat zich verplaatst bij b v de dierentransporten We vrezen dat het gemeentebestuur met haar goedkeuring tegelijk de deuren wijd openzet voor de komst van nog meer grootschalige varkenskwekerijen in onze gemeente Voor de varkensindustriëlen schept dit immers een precedent waarnaar zij graag zullen verwijzen om een volgend dossier goedgekeurd te krijgen En dan is het hek helemaal van de dam Beernem telt nu al 4 keer meer varkens dan inwoners Het gemeentebestuur heeft wel in haar advies een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd bij de uitbating maar dit advies is blijkbaar zoek geraakt en daardoor te laat bij de gedeputeerden gearriveerd die het om die reden hebben afgewezen Op onze klacht dat de Danegemstraat nu al heel veel verkeer moet slikken en de komst van nog maar eens een varkensbedrijf in onze straat de verkeersellende alleen maar zal vergroten reageerde de gemeente meteen door een verkeerstelling te doen Dat gaf ons de hoop dat de gemeente onze klachten ernstig nam De verkeerstelling gebeurde bovendien net in een periode dat er heel veel landbouwverkeer was Maar achteraf weigerde de gemeente de resultaten van deze verkeerstelling vrij te geven naar eigen zeggen omwille van een computerfout Al deze toevalligheden en het feit dat het gemeentebestuur ook geen informatievergadering wou houden doen bij ons toch wel wat vragen rijzen Wij de omwonenden voelen ons duidelijk in de steek gelaten door het gemeentebestuur De leefkwaliteit van verschillende van haar burgers en de negatieve impact op het milieu wegen blijkbaar niet op tegen de belangen van één varkensindustrieel Nochtans zorgt het toekomstige varkensbedrijf niet eens voor extra tewerkstelling en woont de uitbater zelfs niet in Beernem Eens dit dossier definitief goedgekeurd wordt zullen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/buurtcomit%C3%A9_danegemstraat_gaat_beroep (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Eigen programma's O.C. De Kleine Beer: te weinig volk wegens te duur | Beernem
  veel te hoog Die hoge prijs houdt verband met de beperkte capaciteit van de zaal die slechts aan 250 mensen plaats biedt Om uit de kosten te geraken verkoopt het Beernemse gemeentebestuur de tickets daarom te duur Dit heeft echter een averechts effect door het dure toegangskaartje blijven veel mensen thuis en blijft men met een halflege zaal en een financiële kater zitten De Raad van Beheer van het Ontmoetingscentrum heeft dit intussen al lang begrepen en heeft daarom in haar advies aan het Schepencollege gepleit voor een verlaging van de toegangsprijs Elk ticket moet minstens één euro goedkoper worden aldus de Raad Zo hopen de bestuurders het tij te doen keren en meer publiek aan te trekken Helaas heeft het Schepencollege daar geen oren naar en houdt ze weinig of geen rekening met de visie van de Raad van Beheer Dit is toch wel eigenaardig vermits cultuurschepen Carine Janssens tot op heden voorzitter is van deze Raad en dus mee de adviezen van dit bestuursorgaan ondersteunt Wij van Groen pleiten in elk geval voor het gezond verstand en dus voor de verlaging van de inkomprijs Zo zullen meer bezoekers de weg vinden naar de voorstellingen en dat moet toch

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/eigen_programmas_oc_de_kleine_beer_te_weinig_volk_wegens_te_duur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Afbraak huis Maes: Groen! Beernem reageert op nepenquête SAK | Beernem
  geen verdere situering gegeven maar in de inleiding klinkt het al dat de bouw van de 32 appartementen op de site een schitterend initiatief is Tja wij vinden dit toch niet zo n denderend idee we zijn zeker voorstander van de bouw van sociale woningen in onze gemeente maar we hebben altijd al gezegd dat de Oude Melkerij langsheen de Bruggestraat zeker niet de geschikte locatie is hiervoor En we

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/afbraak_huis_maes_groen_beernem_reageert_op_nepenqu%C3%AAte_sak (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vervuiling tast brein kleuters aan (Het Nieuwsblad) | Beernem
  alleen een impact heeft op de fysieke gezondheid van de mens maar ook op de geestelijke ontwikkeling zegt dr Nik van Larebeke specialist kankerpreventie aan de Universiteit Gent Er bleek een bijna lineair verband tussen de concentratie lood in het navelstrengbloed en de intelligentie op latere leeftijd aldus van Larebeke Ook bleek dat kinderen met een grotere concentratie pcb later beginnen te kruipen en te stappen De jongens vertoonden ook

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/vervuiling_tast_brein_kleuters_aan_het_nieuwsblad (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verontreiniging door mest daalt niet (Het Nieuwsblad) | Beernem
  evenveel als vorig jaar en iets meer dan twee jaar geleden Dat bericht De Tijd woensdag op basis van cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM Volgens een EU richtlijn mag een liter water slechts 50 mg nitraat bevatten In ruim vier op de tien meetplaatsen is die norm dus overschreden Vlaanderen werd in 2005 nog door het EU Hof veroordeeld omdat het de nitraatverontreiniging onvoldoende bestrijdt Sinds begin 2007 is

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/verontreiniging_door_mest_daalt_niet_het_nieuwsblad (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Burgemeester belooft van heraanleg Markt Oedelem topprioriteit te maken | Beernem
  en voetgangers We hopen enkel dat de nieuwe plannen zich niet louter zullen toespitsen op parkeerplaatsen die zijn er weliswaar nodig voor de plaatselijke handelaars maar ook rekening zullen houden met de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruikers zoals duidelijk in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan geformuleerd staat Dit houdt in dat de beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2005 eindelijk uitgevoerd wordt met name dat de hele markt zone 30 wordt Bovendien willen we dat er ook langsheen de schoolroute tussen de Vrije school Ter Bunen in de Bruggestraat en de gemeenteschool in de Knesselarestraat een 30km beperking geldt Tevens moeten de voetpaden veiliger want nu zorgt de onoordeelkundige plaatsing van de groen witte plastic paaltjes de zogenaamde olifantenpoten ervoor dat de al niet brede trottoirs nog smaller worden en ouders met een kinderwagen nauwelijks kunnen passeren Op de Markt zelf moet er nabij de bushalte een vaste overdekte fietsenstalling komen zodat schoolgaande jongeren hun rijwiel eindelijk op een comfortabele manier kwijt kunnen als ze het openbaar vervoer nemen Het is trouwens hemeltergend dat de schamele en verwrongen goedkope fietsenrekken die er nu staan het hele jaar door niet verankerd zijn omdat ze twee keer per jaar moeten

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/burgemeester_belooft_van_heraanleg_markt_oedelem_topprioriteit_te_maken (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Aantal varkens in Beernem stijgt opnieuw | Beernem
  345 varkens 4 jaar later in 2004 was dit aantal ingekrompen tot 65 219 een vermindering met meer dan 9 000 Aan die dalende trend is sinds 2005 abrupt een einde gekomen In dat jaar steeg het aantal dieren immers opnieuw tot 65 357 Dit betekent dat Beernem momenteel 4 keer meer varkens telt dan inwoners De cijfers bevestigen wat Groen Beernem altijd al heeft beweerd maar door sommigen in twijfel werd getrokken nl dat de talrijke aanvragen voor de bouw van nieuwe stallen of de uibreiding van bestaande varkensstallen logischerwijs moesten resulteren in een toename van het aantal dieren in onze gemeente Dat het kweken van varkens weer in de lift zit heeft alles te maken met de recente prijsstijging van het varkensvlees op de markt We verwachten trouwens nog een verdere toename gezien verschillende aanvragen die dateren van 2006 nog in behandeling zijn en er ook dit jaar al heel wat nieuwe aanvragen zijn getuige de talrijke openbare aankondigingen aan de gevel van het gemeentehuis van Beernem Merkwaardig is dat zelfs het nieuwe strengere mestdecreet dat in werking trad op 1 januari 2007 geen rem zet op de vloed van aanvragen Deze toename is zeker geen goede zaak voor het milieu Varkensbedrijven zijn bij uitstek bedrijven die grote hoeveelheden mestoverschotten produceren mestoverschotten die ondanks optimistische geluiden vanuit de hoek van de varkenskwekers voor meer dan de helft niet verwerkt raken zo blijkt uit cijfers van de Mestbank In Beernem bedroegen de mestoverschotten van alle varkensbedrijven samen in 2002 meest recente publiek gemaakte cijfers nog respectievelijk 105 728 kg fosfaat en 257 038 kg stikstof Maar het meest zorgen baart ons de trend naar steeds grotere bedrijven die op industriële schaal varkens kweken De impact van dergelijke grote kwekerijen op de omwonenden en op de leefomgeving kan niet onderschat

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/aantal_varkens_beernem_stijgt_opnieuw (2016-05-01)
  Open archived version from archive •