archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Protest van de buurtbewoners en Groen! tegen de aanvraag voor een verlenging van de milieuvergunning van het varkensbedrijf BVBA Wimieko, Sijselestraat 59 Oedelem | Beernem
  om de hinder tot een minimum te beperken De huidige zaakvoerders daarentegen trekken zich van de buurt niks aan wanneer de omwonenden uit de Parochieweg hen hierover aanspraken vroegen de uitbaters hen om niks te ondernemen met het argument dat de vergunning toch ten einde zou lopen en het bedrijf in december 2007 zou stopgezet worden Ze namen dan ook geen enkel initiatief om de overlast te verminderen Nochtans zijn er genoeg moderne technieken op de markt die de geur en stofhinder enigszins kunnen beperken maar de zaakvoerders hebben hierin nooit willen investeren De stallen zijn trouwens zichtbaar verouderd zo is de dakbedekking verweerd en op de nok van een aantal stallen liggen zelfs zandzakjes om te beletten dat de platen loskomen Toch schrijft de zaakvoerder in zijn aanvraag dat hij alle mogelijke maatregelen genomen heeft om de hinder voor de omgeving en het milieu te beperken Papier is blijkbaar erg gewillig We vinden de houding van de zaakvoerders onaanvaardbaar en asociaal Hun houding staat in schril contrast met die van andere landbouwbedrijven in onze gemeente die wél de nodige maatregelen nemen om de hinder voor de buurt zo klein mogelijk te houden We menen bovendien dat het individuele economische belang van de uitbater s niet opweegt tegen de levenskwaliteit van de diverse omwonenden van de Sijselestraat 59 De uitbaters zijn niet enkel laks bij de uitbating ze springen ook nonchalant om met de milieuwetten Zo blijkt uit de aanvraag dat er een stookolietank aanwezig is waarvoor geen vergunning aangevraagd werd Daarnaast is ook de mestopslag niet vergund De aanvraag voor de verlenging van de vergunning komt eigenlijk ook veel te laat De vergunning loopt immers af op 8 december dat is amper over enkele weken terwijl het dossier pas opgestart is rond 27 september Dit heeft als gevolg dat de vergunning al zal vervallen zijn vooraleer het provinciebestuur er halfweg januari een oordeel zal kunnen over vellen Volgens het vergunningendecreet moest de aanvraag voor de verlenging trouwens gebeuren tussen de 18 de en 12de maand voor het verstrijken van de vergunning Deze aanvraag komt dus volgens de regelgeving hopeloos te laat Maar via via konden we vernemen dat dit blijkbaar allemaal geen probleem zal vormen Dit tast ons rechtsgevoel aan Terwijl de modale burger die b v zijn woning wil renoveren of een tuinhuis wil bouwen alle wettelijke regels en termijnen moet naleven zijn diezelfde regels voor anderen blijkbaar niet van toepassing alhoewel het hier toch over een industrieel landbouwbedrijf gaat dat een grote impact heeft op het milieu en daarenboven nog vlakbij een woonwijk ligt Uit de aanvraag blijkt het varkensbedrijf slechts op 50 meter van een woongebied te liggen Een loods en een deel van de stallen staan zelfs op de perceelsgrenzen Volgens de Vlaamse milieuregelgeving Vlarem II moet er echter een minimale afstand zijn van 350 meter tot hindergevoelige gebieden Ook het gewestplan spreekt in dezelfde zin Daarin staat dat dergelijke klasse 1 varkensbedrijven op tenminste 300 meter afstand van een woongebied moeten liggen Voor ons

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/protest_van_de_buurtbewoners_en_groen_tegen_de_aanvraag_voor_een_verlenging_van_de_milieuvergunning (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Heraanleg markt Oedelem: onze voorstellen | Beernem
  dan hoeft het maar bij buurgemeente Brugge te kijken dé fietsstad bij uitstek waar in de hele binnenstad en langs de schoolroutes in de deelgemeenten een permanente snelheidsbeperking geldt van 30 km per uur Als het gemeentebestuur echt bekommerd is om kinderen dan voert ze deze maatregel zo snel mogelijk in Daarnaast moeten het kruispunt van de markt met de Sijselestraat veiliger gemaakt worden Nu is dit kruispunt waar voorrang van rechts geldt vrij onoverzichtelijk en bovenal gevaarlijk voor fietsers Dit schept een onduidelijke situatie voor de zwakke weggebruikers Automobilisten die vanuit de Bruggestraat langs de markt de Sijselestraat inrijden bekommeren zich doorgaans niet om het verkeer dat uit de Creytensstraat of uit de Oude Zak komt Ook wie uit de Sijselestraat komt kijkt zelden naar rechts of links Afschaffing van de voorrang van rechts is hier een oplossing Ofwel wordt de as Creytensstraat Ofwel wordt de as Creytensstraat Oude Zak een voorrangsweg ofwel de Sijselestraat Markt Aan het kruispunt van de Markt met de Creytensstraat en de Oude Zak wordt het zicht trouwens belemmerd door parkeerplaatsen die tot vlakbij het zebrapad liggen Dit is eigenlijk een inbreuk op het verkeersreglement dat zegt dat je niet mag parkeren op minder dan 5 meter van een oversteekplaats voor voetgangers Veilig is anders Ook het kruispunt van de Markt met de Bruggestraat kan veiliger Gezien het drukke verkeer dat door de Bruggestraat rijdt lijkt het ons evident dat er een stopteken geplaatst wordt voor wie van de markt komt i p v de omgekeerde driehoek Dat maakt de verkeerssituatie voor alle weggebruikers veel duidelijker en dus veiliger Wat de markt zelf betreft stellen we vast dat die aan heel wat functies moet blijven beantwoorden Er moet ruimte zijn voor een degelijke bushalte en voldoende plaats voor een gelede bus Aan de Oedelemse markt nemen heel wat volwassenen en schoolgaande jongeren dagelijks de bus Zij hebben een degelijke fietsenstalling nodig voor hun rijwiel De lokale horecazaken moeten ruimte krijgen voor hun terrassen Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn want die zijn belangrijk voor de lokale handelaars aan de markt en in de omgeving Er geldt nu blauwe zone met een maximumparkeerduur van 2 uur Er is de kiosk Er is het Schepenhuys met het bureau voor toerisme waar ook veel recreatieve fietsers langskomen Ook voor hen moet er vlakbij plaats zijn om hun fiets te stallen Twee weken per jaar is er ruimte nodig voor de kermi s Dit gaat steevast gepaard met een halvering van de fietsenrekken die daarbij nog eens tijdelijk naar een bijna onbereikbare plaats worden verbannen een ware schande Ten slotte is er aan de achterkant van het Schepenhuys een tuintje met een waterput wat gras en enkele bomen wat schaamgroen dus dat er een beetje verloren bij ligt en waarvan de functie eigenlijk onduidelijk is Wat moet er zeker anders We spitsen ons niet toevallig toe op de fietsers we hebben vastgesteld dat er dagelijks gemiddeld 30 fietsen gestald staan in de gammele fietsenrekken op de markt Deze zijn

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/heraanleg_markt_oedelem_onze_voorstellen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ingrijpende werken in wijk Vliegend Paard te Oedelem. | Beernem
  Voorwaar een goed voorstel om de wijk verkeersveilig te maken We juichen dit voorstel zeker toe en het leek ons dat de bewoners van de wijk er eveneens best tevreden mee waren maar we blijven toch voorzichtig We hebben reeds al te vaak vastgesteld dat mooie plannen en zelfs gemeenteraadsbeslissingen plotseling niet uitgevoerd werden wellicht omdat iemand van de eigen aanhang vond dat dit niet kon Op onze vraag kwam

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/ingrijpende_werken_wijk_vliegend_paard_te_oedelem (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dossier Huis Maes: leugens, bedrog en belangenvermenging door het Schepencollege . | Beernem
  voor de besluiten van de hogere overheid Blijkbaar zijn een aantal CD V ers zo gewend aan de macht dat normvervaging optreedt De leugens die het SAK nadien verspreidde Meerderheid Oedelemnaars voor afbraak huis Maes terwijl nauwelijks een zeshonderdtal mensen op een bevolking van ruim 5 800 Oedelemnaars zich lieten overhalen om voor de afbraak te kiezen levert hen zeker de prijs van Pietje De Leugenaar op Lieg en blijf liegen er blijft altijd iets van over In haar verslag van 15 juni stelt het schepencollege dat de bescherming en het behoud van het huis Maes vragen blijft oproepen en beroering veroorzaakt In eerdere verklaringen wordt steeds gewezen op de verkeersonveiligheid ter hoogte van het historische pand De eigen schepen van Verkeer Jos Sypré heeft nochtans op een vorige gemeenteraad al gezegd dat er nog nooit een verkeersongeval is gebeurd En dat terwijl het waardevolle herenhuis er al ruim 200 jaar staat Dus van verkeersonveiligheid is er hoegenaamd geen sprake Door de werken is een deel van het voetpad volledig vernield en onbegaanbaar Waarom neemt het schepencollege daartegen geen maatregelen zodat voetgangers veilig door de straat kunnen We vragen ons trouwens af welke beroering er veroorzaakt wordt We vernemen van enkele omwonenden dat de werken door de betrokken firma heel veel overlast veroorzaken heel veel opwaaiend zand scheuren in de muren door het voortdurend oppompen van grondwater enz en dat de bouwfirma hier zeer arrogant op reageert En nog iets de plaatselijke Heemkundige Kring Bos en Beverveld spreekt in haar boeken en jaarverslagen van één van de mooiste herenhuizen van Beernem en van een prachtige patriciërswoning Het is dan ook vreemd dat een gemeenteraadslid van de meerderheid dat tevens redactielid is van deze Heemkundige Kring Wilfried Lauwers CD V om zijn naam niet te noemen en de huidige burgemeester die

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/dossier_huis_maes_leugens_bedrog_en_belangenvermenging_door_het_schepencollege (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gemeenteraad 4 september 2007: Selectieve ophaling van wegwerpluiers | Beernem
  wegwerpluiers Ook vraagt ze of het gemeentebestuur het gebruik van herbruikbare luiers wil stimuleren Dit kan o a via informatie hierover in Open Blad De bevoegde schepen antwoordt hierop dat het gebruik van herbruikbare luiers binnenkort aan bod zal komen in de Milieuraad Wat de wegwerpluiers betreft vindt de schepen dat de selectieve ophaling een het best door de IVBO zou gebeuren Momenteel loopt er in opdracht van IVBO een

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/gemeenteraad_4_september_2007_selectieve_ophaling_van_wegwerpluiers (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gemeenteraad 4 september 2007 | Beernem
  het voortdurend oppompen van grondwater enz en dat de bouwfirma hier zeer arrogant op reageert Het schepencollege belooft om hiertegen op te treden ZORGBOERDERIJEN Op initiatief van Steunpunt Groene Zorg een gezamenlijk initiatief van Boerenbond Cera en Groep KVLV Katholieke Vlaamse Landelijke Vrouwen kunnen landbouwers en tuinders hun bedrijf ook ten dienste stellen als zorgbedrijf Ze zorgen dan voor de opvang van jongeren met problemen b v jongeren die schoolmoe zijn of volwassenen met een verstandelijke handicap of thuislozen psychisch zieken enz Er zijn 2 manieren van opvang mogelijk de landbouwer tuinder of zijn gezinsleden of personeel zorgt zelf niet voor de begeleiding maar zorgt enkel voor de nodige accommodatie tijdens het verblijf van de gast of de gasten maximaal 3 Er moet steeds een vaste begeleider betaald vanuit de zorgsector op het bedrijf aanwezig zijn De vergoeding voor dit type zorgboerderij is 15 euro per dag Of de boer de tuinder staat zelf in voor de organisatie de begeleiding en de controle van de taken voor maximaal 3 gasten De zorgboer ontvangt hiervoor een subsidie van 40 euro per volle dag of 20 euro per halve dag Landbouwers en tuinders werken hiervoor samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of een erkende zorgvoorziening dagverblijf bezigheidshome enz Sonia Hoedt vraagt dat de gemeente hieraan meer bekendheid zou geven Gezien we in de gemeente toch een aantal voorzieningen hebben voor mensen met een verstandelijke handicap lijkt het ons een goed idee om dit zeer waardevolle initiatief naar de landbouwers toe bekend te maken We zouden daarom aan het gemeentebestuur willen vragen om de landbouwers tuinders van de gemeente hierover te willen informeren b v via Open Blad zodat wie zich geroepen voelt zich kandidaat kan stellen Meer info op de webstek http www groenezorg be Antwoord van de bevoegde schepen de landbouwers

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/gemeenteraad_4_september_2007 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Federale verkiezingen een succes voor Groen! | Beernem
  West Vlaanderen behaalde Wouter Devriendt een zetel in de Kamer en zo heeft Groen West Vlaanderen ook een eigen parlementslid We zullen er gretig gebruik van maken wees daar maar zeker van Onze eigenste federale kandidate Sonia Hoedt behaalde bovendien een fantastische score met 2 495 voorkeurstemmen We wensen haar een dikke proficiat met dit schitterende resultaat Beernem blijft daarmee ook een belangrijke plaats innemen in het Groen e landschap

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/federale_verkiezingen_een_succes_voor_groen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • SAK-enquête: en er is meer | Beernem
  Heemkundige Kring De hypocrisie ten top gedreven dus Bladert u maar even mee in enkele jaarboeken en andere naslagwerken uitgegeven door deze Heemkundige Kring in het jaarboek 1972 onder artikel De bewoning rond de marktplaats in Oedelem auteur Henri Zutterman op blz 132 We verlaten de markt langs de Bruggestraat Helemaal vooraan vinden we een andere prachtige herenwoonst eigenlijk met 2 voorgevels één aan de Bruggestraat de andere de mooiste aan de zijde van de ingang van de oude melkerij St Marie De familie Maes woont er nu vroeger was het de verblijfplaats van de griffiers Pecsteen Het werd toen de in het jaarboek 1996 onder artikel Het industrieel archeologisch erfgoed van Beernem Oedelem en Sint Joris ten Distel auteur Dries Bonamie op blz 126 In 1901 richtte Henri Maes de zuivelfabriek St Marie op in het herenhuis de poermolen Na de eerste wereldoorlog werden de bedrijfsgebouwen opgetrokken en de woning vergroot Na het overlijden van Henri 1934 en voor WO II kende het bedrijf een tweede uitbreiding waarbij het gebouw de volledige breedte van het binnenplein innam Het gebouw bezit binnenin het gaat hier over de bijgebouwen een interessante ruimtewerking Door haar centrale ligging in het dorp haar architecturale vormgeving en haar goede bouwtechnische staat kan de voormalige zuivelfabriek zich uitstekend lenen tot herbestemming in het boek het Beernem Oedelem en Sint Joris van toen 1982 auteurs Ryserhove en Zutterman beiden leden van de heemkundige kring op blz 90 Oedelem heeft nog een flink aantal mooie herenhuizen overgehouden uit de vorige en uit de 18e eeuw Eén der mooiste is beslist De Poermolen vooraan in de Bruggestraat waarvan we hier een opname brengen zoals het er thans uitziet Tot omstreeks de eeuwwisseling stond er nog maar de helft van het gebouw In het begin van deze eeuw werd het

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/sak-enqu%C3%AAte_en_er_meer (2016-05-01)
  Open archived version from archive