archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ook in andere plattelandsgemeenten wordt het mooie landschap bedreigd door de komst van varkensstallen | Beernem
  op zoek naar locaties om megavarkensstallen neer te poten Doorgaans hebben deze vrij spel vermits deze industriële varkensbedrijven wettelijk gezien in agrarisch gebied kunnen gebouwd worden mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen Een schrijnend voorbeeld van de aantasting van een waardevol landschap is wat zich nu afspeelt in Meldert Hoegaarden Zie de webstek www mooimeldert be Tags Milieu en Natuur Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/ook_andere_plattelandsgemeenten_wordt_het_mooie_landschap_bedreigd_door_de_komst_van_varkensstallen (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Groen! steunt 't Groot Gedelf | Beernem
  voor de financiële belangen van enkelen Op 27 april 2008 organiseert de protestgroep t Groot Gedelf Kanaalfeesten in samenwerking met diverse gemeenten die door het project zullen getroffen worden o a Damme Oostkerke enz Doel De bevolking uitnodigen om te komen wandelen fietsen en paardrijden langs het mooiste kanalenlandschap van België Op die wijze willen wij met de medewerking van pers radio en TV de schoonheid van het landschap en de gezonde leefomstandigheden in de verf zetten en de boodschap over brengen dat wij dat zo wensen te bewaren voor ons nageslacht Het gaat duidelijk om een feest en niet om een demonstratie of protest actie aldus de actievoerders van t Groot Gedelf Meer nieuws op de webstek www tgrootgedelf be De Groen groepen van Brugge Knokke Heist Damme Maldegem Eeklo Zomergem en Nevele steunen de acties tegen het zogenaamde Seine Schelde Westproject in feite de verbreding en uitdieping van het Schipdonkkanaal en de Stinker en de Blinker Dit zeer dure project betekent een onaanvaardbare aanslag op het landschap van deze mooie streek en zou de leefbaarheid van vele dorpskernen in het gedrang brengen Groen is wel voor een duurzame ontwikkeling van de Zeebrugse haven Een ontwikkeling die hoge te werkstelling en een grote toegevoegde waarde met zich meebrengt Daarvoor is echter de eenzijdige nadruk op de ongebreidelde toename van de containertrafiek het verkeerde spoor Voor een gematigde toename van de containertrafiek en de afvoer ervan moet volop de kaart getrokken worden van de estuaire vaart Aanvullend vraagt Groen investeringen in de optimalisatie van de bestaande spoorlijn Zeebrugge Brugge Gent en van het kanaal Brugge Gent Daarnaast is een versnelde afwerking van de N31 rond Brugge zowel voor de verkeersveiligheid als voor een betere doorstroming van belang Laat ons eerst die investeringen doen waarover een eensgezindheid bestaat Groen stelt vast

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_steunt_t_groot_gedelf (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen! wil een verkeersveiliger en fietsvriendelijker markt van Oedelem | Beernem
  het gemeentebestuur twee handen op één buik zijn en deze voorstellen wellicht ingefluisterd zijn door het gemeentebestuur vrezen we dat dit de definitieve plannen van de gemeente zijn voor de herinrichting van de markt Omdat er dringend nood is aan ingrijpender maatregelen om de Oedelemse markt verkeersveiliger te maken willen we hierop reageren We hebben ons vooral verslikt in het voorstel van het SAK of is het de gemeente om de fietsenstalling in de oude oorlogsbunker onder de kiosk te stoppen Wij van Groen willen helemaal niet dat fietsers onder de grond gestopt worden Fietsers zijn volwaardige deelnemers aan het verkeer en geen lastpakken die best zo snel mogelijk onder de grond verdwijnen Het SAK voorstel gaat trouwens lijnrecht in tegen alle aanbevelingen van verkeersspecialisten Voor fietsers die overstappen op de bus zijn vooral de algemene kwaliteit van de fietsenstalling de bescherming tegen diefstal en vandalisme én de korte afstand tot het overstappunt de bushalte van groot belang Zo staat het in nagenoeg elke mobiliteitsstudie over gebruikers van openbaar vervoer We verzetten ons dan ook tegen het carnavaleske idee van fietsenstallingen in een bunker onder de grond waar geen sociale controle is en waar fietsers met alle moeite van de wereld hun rijwiel naar boven of naar beneden zullen moeten sleuren We willen ook geen fietsenstalling ergens in een zijstraatje ver weg van de bushalte zoals een ander SAK voorstel luidt Vermits de markt van Oedelem één van de belangrijkste opstapplaatsen is voor gebruikers van het openbaar vervoer in onze gemeente hebben zij recht op een goede overdekte en diefstalveilige fietsenstalling in de onmiddellijke nabijheid van de bushalte Dagelijks plaatsen gemiddeld 30 tot 60 fietsers er hun rijwiel niet min dus Het is niet omdat het vooral schoolgaande kinderen en jongeren betreft dat de gemeente met hen geen rekening moet

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_wil_een_verkeersveiliger_en_fietsvriendelijker_markt_van_oedelem (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Busreizigers in de modder | Beernem
  02 2008 02 00 Reizigers van De Lijn die willen opstappen aan de bushalte Zuiddamme nemen best een paar laarzen mee Klik op de figuur voor het volledig artikel Tags Mobiliteit en verkeersveiligheid Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om te reageren Colofon Login Zoekveld Zoeken Nieuwsoverzicht Groen Annemie Turtelboom was niet het probleem wel de Turteltaks Inschrijven vorming hernieuwd huis aan huisblad 1

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/busreizigers_de_modder (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Protest actie: Neen aan declassering beschermde herenwoning 'Huis Maes' | Beernem
  respect kan opbrengen voor het cultuurhistorische patrimonium van de stad we herinneren ons nog de renovatie door Vivendo van de vroegere Bloemmolens Dewulf in de Nikolaas Gombertstraat waar de bestuursleden een riante vergaderzaal hebben legt de sociale huisvestingsmaatschappij minder eerbied aan de dag als het om het historisch erfgoed van Beernem gaat Hoewel er intussen al lang bouwplannen opgemaakt zijn die het herenhuis in het sociale project integreren blijft Vivendo halsstarrig vasthouden aan oorspronkelijke intentie om Huis Maes af te breken Erger is dat de gemeente die nochtans de behartiger van het algemeen belang zou moeten zijn en dus de eerste pleitbezorger van het behoud van het eigen historisch erfgoed zich steeds achter de visie van de bouwmaatschappij heeft geschaard en er alles aan doet met een inzet een betere zaak waardig om ervoor te zorgen dat Huis Maes alsnog gesloopt wordt We hebben al herhaaldelijk de dubieuze berichtgeving van de gemeente hierover aan de kaak gesteld gemeente die in deze zaak haar eigen bevolking misleidt Eerst hield de gemeente vol dat het gebouw voor verkeersonveiligheid zorgde ook al bleek dat er ter hoogte van huis Maes nog nooit een ongeval gebeurd was daarna organiseerde ze mee een nep enquête waarvoor het plaatselijk Studie en Actiecomité SAK mocht opdraven om de Oedelemnaars te overtuigen dat het historische pand moest gesloopt worden Intussen verspreidde ze ook geruchten als zouden de funderingen van huis Maes van slechte kwaliteit zijn We dachten dan ook dat we al alles gehad hadden maar met haar aanvraag aan de Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen om Huis Maes te declasseren en de koehandel die ze in dit verband voorstelt bereikt ze een nieuw dieptepunt een gemeentebestuur en vooral goed bestuur onwaardig In een brief aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen stelt het

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/protest_actie_neen_aan_declassering_beschermde_herenwoning_huis_maes (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen! bindt strijdt aan met doodlopende fietspaden (Het Nieuwsblad) | Beernem
  Van Brempt onlangs aankondigde is ontoereikend Volgens de Fietsersbond duurt het nog minstens 23 jaar vooraleer de fietspaden van het bovenlokale fietsnetwerk zijn aangelegd Voorbeelden van het manke beleid vindt Groen zijn de fietspaden die abrupt stoppen aan een gemeentegrens zoals het fietspad langs de N370 van Beernem naar Wingene Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits schuift de verantwoordelijkheid voor de aanleg af op de gemeenten Sommige gemeentebesturen reageerden

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_bindt_strijdt_aan_met_doodlopende_fietspaden_het_nieuwsblad (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe uitbating van Wimieko kan nog maximaal 1 jaar: buurtbewoners en Groen!- Beernem gematigd positief. | Beernem
  B A Wimieko ondervonden ze immers elke dag ernstige hinder door de achteloze manier waarop het bedrijf uitgebaat werd niet enkel was er de dagelijkse bijna ondraaglijke stank maar er heerste ook een rattenplaag kadavers werden laattijdig opgehaald bewoners werden uit hun slaap gewekt door nachtelijke ophalingen van slachtrijpe varkens enz Naast deze talrijke overtredingen van de milieuregelgeving bleek uit de aanvraag ook dat er op het bedrijf een niet vergunde stookolietank en mestopslag aanwezig waren Ook de wettelijke termijn voor de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning werd met ruim een jaar overschreden Tevens verviel de huidige vergunning op 8 december van vorig jaar zodat dit klasse 1 bedrijf sindsdien illegaal werd gerund Al deze niet zo fraaie feiten leidden tot fel protest van de omwonenden en deze kregen hierin de steun van Groen Beernem De gemeente gaf evenwel het advies om de milieuvergunning met nog een jaar te verlengen in afwachting van de verplaatsing van het bedrijf even verderop naar de Danegemstraat Maar ook daar zien de buurtbewoners het varkensbedrijf niet graag komen Enkele mensen hebben daarom een procedure ingespannen bij de Raad van State Die procedure is nog hangende en één van de redenen waarom de verhuizing van Wimieko voorlopig niet doorgaat Het provinciebestuur heeft nu het voorstel van de gemeente gevolgd om de milieuvergunning met maximaal 1 jaar te verlengen Wel stelt ze dat de uitbater al het hoognodige moet doen om de hinder voor de omgeving beperkt te houden De Bestendige Deputatie legt bovendien de bijzondere voorwaarde op dat de stallen van Wimieko in de Sijselestraat buiten gebruik moeten gesteld worden van zodra het bedrijf verhuisd is naar de Danegemstraat Zowel de buurtbewoners als Groen Beernem zijn gematigd positief over deze regeling ook al knijpen de gedeputeerden in dit dossier een flink oogje dicht voor de

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/nieuwe_uitbating_van_wimieko_kan_nog_maximaal_1_jaar_buurtbewoners_en_groen-_beernem_gematigd (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Geen Octopuspalen in Beernem! | Beernem
  hiervan is inderdaad niet gering 1 356 excl BTW maar indien dit het probleem is stel ik voor om de aankoop te spreiden over verschillende jaren Bepaalde scholen liggen aan een drukke weg LTI de gemeenteschool Ter Bunen de Bevertjes en De Drie Beertjes deze komen dan eerst in aanmerking om nog meer in het oog te springen met de plaatsing van zo n paal Want de octopuspaal is herkenbaar overal in Vlaanderen kom je ze tegen en iedereen weet onmiddellijk dat er zich daar een schoolingang bevindt Later kunnen dan de andere scholen ook hun paal krijgen want elke Beernemse school verdient haar Octopuspaal Het gemeentebestuur is weliswaar bereid om de schoolomgeving op een andere manier te accentueren b v door het aanleggen van een bijzondere slemlaag de plaatsing van gekleurde beugels enz maar zo n Octopuspaal is de kers op de taart en duidt op de meest efficiënte manier de schoolomgeving aan De bevoegde schepen van Verkeer Jos Sypré CD V vond evenwel dat deze palen niet uniform zijn sic en niet rechtstreeks bijdragen tot de verkeersveiligheid en dat er betere alternatieven zijn Welke die zijn wist hij niet meteen te zeggen Dit zou immers moeten blijken uit de suggesties die de scholen zouden doen Dat de Octopuspalen niet uniform zouden zijn klinkt ons toch wat vreemd in de oren Precies om te streven naar uniforme makkelijk herkenbare schoolomgevingen werden de Octopuspalen in het leven geroepen Zo n Octopuspaal zorgt er dus voor dat automobilisten makkelijker een schoolomgeving herkennen want binnen een zone 30 is niet altijd duidelijk waar de school ingang zich precies vindt Veiligheid creëren voor kinderen in het verkeer het blijft nog steeds een moeilijk punt voor het gemeentebestuur en het mag vooral niks kosten Voor de voetgangers en fietsersbrug die vooral een prestigeproject is

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/geen_octopuspalen_beernem (2016-05-01)
  Open archived version from archive