archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verkeer is grootste bezorgdheid van ouders (De Standaard) | Beernem
  enquête het verkeer De gezondheid van hun kinderen komt bij veel ouders op de tweede plaats 36 procent en daarna pas komen de verdere schoolcarrière 34 het gedrag van mijn kind 31 en schooldruk en aanverwanten 30 procent Roesmiddelen als drugs en alcohol die nochtans vaak in de media met jongeren en problemen worden geassocieerd werden slechts heel zelden spontaan genoemd Misschien is dit resultaat niet zo verwonderlijk als men weet dat er jaarlijks ruim 10 000 jongeren in Vlaanderen bij een ongeval betrokken raken Ruim 1 000 onder hen lopen zware letsels op Enkele tientallen minderjarigen laten jaarlijks het leven op de weg als voetganger op de fiets of als passagier in een auto We vroegen ouders ook of hun kind telkens het jongste in het gezin als dat tussen 10 en 15 jaar oud was alleen naar school mag Er is hier een duidelijke kloof te zien tussen de lagere en de middelbare school Van de eerste groep mag slechts 30 procent zonder begeleiding de weg naar school afleggen Tegen de leeftijd van 14 15 jaar mag zowat iedereen alleen naar school De meesten doen dat per fiets Bus en trein zijn een goede tweede Er is geen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/verkeer_grootste_bezorgdheid_van_ouders_de_standaard (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Onaanvaardbare toestanden door werken in de dorpskern van Oedelem | Beernem
  aan de werven beter gewaarborgd wordt Nu lijkt het er soms de Far West Al maandenlang is een groot stuk van het voetpad ter hoogte van de geklasseerde woning Huis Maes met dranghekkens afgesloten door de aannemer die er in opdracht van Vivendo sociale appartementen bouwt Op dit deel van de stoep ligt bouwmateriaal gestapeld We vragen ons af of dit bouwmateriaal niet ergens anders een plaats kan krijgen zodat het voetpad weer gedeeltelijk vrij komt Toeval of niet maar ook aan een andere werf van Vivendo in de Bloemendalestraat is het hele voetpad afgesloten door dranghekkens en is er zelfs geen enkele bijkomende signalisatie te bespeuren Maar ook de rest van het voetpad ter hoogte van de werf in de Bruggestraat die niet afgesloten wordt door nadarhekkens wordt ingepalmd door geparkeerde werfwagens Alsof dat nog niet genoeg is is een ander deel van hetzelfde voetpad vlakbij zelfs afgesloten door een ketting ter hoogte van een nieuwe handelszaak Met de olifantenpoten die er ook staan bedraagt de breedte van de stoep daar amper 2 tegels Voetgangers moeten er noodgedwongen oversteken maar aan de overkant wacht hen een verrassing daar ligt het voetpad eveneens open Er is dus geen ontkomen meer aan Samen met de bestratingswerken in de Beekstraat lijkt de plek er wel de Far West want behalve een paar bordjes met de aanduiding voetgangers oversteken is er geen verdere signalisatie te bespeuren en worden geen extra veiligheidsmaatregelen genomen We begrijpen het allemaal niet Straks nemen schoolgaande kinderen deze weg om naar hun school te stappen want dit deel van de straat vormt de verbinding naar de basisschool Ter Bunen en naar de Gemeenteschool Maar zoals de voetpaden er nu bij liggen zullen deze kinderen onbeschermd op straat moeten lopen en het autoverkeer moeten trotseren precies op de drukste momenten

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/onaanvaardbare_toestanden_door_werken_de_dorpskern_van_oedelem (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen! is verheugd over oprichting adviesraad voor personen met een handicap | Beernem
  met een beperking en ook actief is in Beernem kan hierin een plaats krijgen Daarnaast denken we ook aan de seniorenverenigingen want ook onder hun leden zijn er mensen met b v beperktere fysieke mogelijkheden We vinden zo n raad belangrijk omdat mensen met een handicap of beperking als ervaringsdeskundige het best geplaatst zijn om advies te geven over zaken die hen rechtstreeks aanbelangen Dergelijk adviesorgaan kan een bepalende rol spelen in het toegankelijk maken van openbare gebouwen en plaatsen een aanspreekpunt zijn voor mensen met een beperking de bevolking sensibiliseren rond de problematiek de lokale handelaars stimuleren om hun zaak toegankelijker te maken enz Daarnaast kan ze activiteiten organiseren waar zowel mensen met een handicap als valide mensen aan kunnen deelnemen We denken o a aan het uitstippelen van rolstoelvriendelijke wandelingen Wat de huidige situatie rond de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen betreft is er beslist heel wat werk aan de winkel We betreuren dat hieraan in het verleden zo weinig aandacht aan geschonken is Voor ons geldt het principe dat b v rolstoelpatiënten geheel zelfstandig een openbaar gebouw moet kunnen binnen raken Dat is nu niet het geval Zo loopt er b v in het Schepenhuys in Oedelem een prachtige tentoonstelling met werken van Jef Claerhout maar mensen in een rolstoel kunnen er helaas niet mee van genieten want ze geraken er niet in Ook bij de vernieuwing van het gemeentehuis in Beernem is er onvoldoende aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen Er is wel een helling voorzien tot aan de voordeur maar die is zonder hulp van derden niet open te krijgen De rolstoelpatiënt moet op een bel drukken zodat iemand van het gemeentepersoneel de deur kan opendoen maar eigenlijk is dit een weinig bevredigende oplossing die de betrokkene in de afhankelijkheid houdt Elk

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_verheugd_over_oprichting_adviesraad_voor_personen_met_een_handicap (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fuifverbod Oranje is maatregel buiten proportie | Beernem
  dergelijke zaken werd niet eens geraadpleegd We kunnen ons geenszins vinden in dergelijke repressieve aanpak We betwisten niet dat een en ander verkeerd gelopen is tijdens de Oranjefuif maar we hebben sterk de indruk dat Oranje als enige de rekening gepresenteerd krijgt van een falend want opvallend passief gemeentelijk fuifbeleid Het organiseren van een fuif is een complexe onderneming waar heel wat bij komt kijken Voor jongeren is dit dikwijls een zware verantwoordelijkheid om dragen Nu beperkt de rol van de gemeente zich tot het overhandigen van een uitgeschreven fuifreglement de fuiftalisman en leunt ze voor de rest achterover in de hoop dat alles goed afloopt Wij daarentegen pleiten voor een actief fuifbeleid waarbij de gemeente vanuit de jeugddienst een fuifverantwoordelijke aanstelt die het hele proces van organisatie opvolgt en desnoods ter plaatse gaat kijken om de jonge organisatoren bij te sturen waar nodig Dat is meteen ook beter voor de omwonenden die bij overlast de betrokken verantwoordelijke meteen kunnen contacteren en weten dat er snel kan ingegrepen worden Een goede actieve begeleiding behoort volgens ons tot één van de kerntaken van de gemeente en zal veel beter renderen dan een repressieve maatregel die zonder enige dialoog opgelegd wordt tot

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/fuifverbod_oranje_maatregel_buiten_proportie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen! Provincieraadsfractie tevreden met de mogelijkheid voor erkende jeugdverenigingen om te kamperen in het provinciedomein Bulskampveld. | Beernem
  van de Bestendige Deputatie om ook in het Bulskampveld de mogelijkheid voor erkende jeugdverenigingen hun kamp te laten plaatsvinden Domeinen die in aanmerking komen Het kamperen wordt toegestaan door de deputatie gedurende max 75 dagen per jaar en per domein in de volgende domeinen Bulskampveld max 100 personen De Gavers max 20 personen De Palingbeek max 30 personen Enkel erkende jeugdverenigingen komen in aanmerking De vereniging dient een aanvraag in bij de groendienst enkel via het daartoe beschikbaar gesteld provinciaal aanvraagformulier minstens 6 weken op voorhand d w z 6 volle weken alvorens het kamp plaatsvindt Na het inwinnen van de nodige adviezen neemt de deputatie een beslissing over de aanvraag en de groendienst deelt deze onverwijld mee aan de organisatoren Periode en maximum aantal kampen per domein Het kamperen wordt slechts toegelaten in de maanden van de grote vakantie juli en augustus en in de paasvakantie Er wordt slechts één erkende jeugdvereniging per domein toegelaten omdat de ruimte beperkt is de duur van het verblijf wordt beperkt tot 2 weken voorbereidingskamp en afbraakdagen inbegrepen Er worden max 5 kampen per domein en per jaar toegelaten Tags Jongeren en kinderen Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_provincieraadsfractie_tevreden_met_de_mogelijkheid_voor_erkende_jeugdverenigingen_om_te (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • We willen gemeentelijk infoblad 'Open Blad' los van 'Vrije Tijd' | Beernem
  onmiskenbaar een blad van CD V signatuur met een opmerkelijke CD V vriendelijke berichtgeving Dat is het goed recht van de uitgever en tot zover is er niks aan de hand Anders wordt het als het gemeentebestuur haar gemeentelijk infoblad in Vrije Tijd stopt zoals de afgelopen jaren het geval was en nu opnieuw gebeurt Veel gemeentelijke informatie bevat immers heel wat officiële berichtgeving waarvan iedereen verwacht dat die het algemeen belang dient en niet politiek gekleurd is Anders wordt deze berichtgeving als ongeloofwaardig beschouwd Door Open Blad te integreren in een CD V gezind maandblad helpt het gemeentebestuur mee de illusie creëren dat ook de andere berichtgeving in Vrije Tijd neutraal en objectief kortom de niet partijgekleurde waarheid is Anderzijds draagt het gemeentebestuur zo ook onrechtstreeks bij tot een vorm van concurrentievervalsing De Beernemnaar die de gemeentelijke informatie wil lezen kan immers niet naast de commerciële advertenties in Vrije Tijd kijken en dat is een voordeel dat andere bladen die op het grondgebied van Beernem verspreid worden helemaal niet hebben Beide partijen helpen elkaar zo in stand te houden Vrije Tijd dat profiteert van een unique selling position en het gemeentebestuur dat zich verzekerd weet van een positieve berichtgeving Het gemeentebestuur leeft blijkbaar nog in de tijdsgeest van de De Vrières anders had ze al lang ingezien dat er een probleem is Het wantrouwen bij een deel van de bevolking over de speciale band van het gemeentebestuur met Vrije Tijd smeult immers al lang Zelfs als de procedure van aanbesteding correct verlopen is en wij hebben tot het tegendeel bewezen wordt geen reden om hieraan te twijfelen betekent dit nog niet dat alles nu in orde is Dé enige oplossing is dat het gemeentebestuur resoluut gaat voor een aparte verdeling van haar gemeentelijk infoblad volledig los van Vrije Tijd

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/we_willen_gemeentelijk_infoblad_open_blad_los_van_vrije_tijd (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Meer ruimte voor kinderen | Beernem
  was alle kinderen het recht geven om veilig buiten te spelen Een volwaardige speelplek op wandelafstand voor elk kind op 200 meter stappen moet elk kind een eigen speelzone hebben Waar deze norm niet gehaald wordt vindt Groen dat gemeenten het recht hebben om braakliggende terreinen tijdelijk aan te slaan of te kraken naar het model van het sociaal beheersrecht voor verkrottende woningen In ruimtelijke bestemmingsplannen moet voldoende speelruimte voor kinderen voorzien worden 300 m2 per hectare 3 moet de norm in woongebieden worden Kinderen hebben nood aan zoveel mogelijk autonomie kindlinten zijn de oplossing Dat zijn veilige en groene verbindingen tussen verschillende bestemmingen voor kinderen waarlangs kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen Voor kinderen zijn voldoende herkenbare ankerplaatsen nodig waar ze een tijd kunnen verblijven zonder in de weg te zitten of te lopen liefst als onderdeel van een netwerk Bestaand straatmeubilair soms zelfs kunstwerken kunnen beklimbaar of bespeelbaar worden gemaakt Door te kijken met de ogen van kinderen ontdek je talloze nieuwe mogelijkheden Kinderen en jongeren kunnen veel meer ruimte bespelen als men zorgt voor minimale sociale controle bv pleinverantwoordelijken of buurtpeters of meters die speel pleinen in buurten of opengestelde speelplaatsen kunnen begeleiden Dit kan via een systeem van professionelen én vrijwilligers Maak van schoolpleinen buurtpleinen Groen wil in alle gemeenten navragen hoeveel speelplaatsen van scholen op vakantiedagen voor kinderen uit de buurt toegankelijk zijn Het Vlaams gewest kan scholen betoelagen als ze hun speelplaats pimpen tot buurtspeelplaats Dat kan best in overleg met de kinderen zelf Groen wil dat alle open ruimte bespeelbaar wordt Terreinen die een andere bestemming hebben mogen ook gebruikt worden door kinderen In parken kunnen echte wilde plekken voor kinderen voorzien worden in plaats van alleen maar plantsoenen die niet mogen betreden worden Groen pleit voor de geleidelijke omvorming van zone 30 straten

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/meer_ruimte_voor_kinderen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Aanleg van een nieuw fietspad langs Vaart-Noord: goed, maar slechts half werk | Beernem
  kostende fietsers en voetgangersbrug over het Kanaal Gent Brugge aanlegt maar dat er langs Vaart Noord geen fietspad op aansluit Deze situatie wordt nu eindelijk rechtgezet We hopen dat het fietspad er nu snel komt Wel betreuren we dat het fietspad niet langs de hele kanaalweg doorgetrokken wordt maar enkel tussen de Louisabrug en de fietsers en voetgangersbrug Zo wordt er spijtig genoeg maar half werk geleverd Nochtans maakt dit gedeelte van de noordelijke kanaaloever deel uit van de erg populaire 38 km lange Beverhoutsfietsroute een belangrijke fietsroute die bij mooi weer door heel wat recreatieve fietsers gebruikt wordt De stopplaatsen bij o a de horecazaak de Waterlady en herberg de Kijkuit zijn dan ook erg geliefd bij talloze wielertoeristen Het is al langer geweten dat deze kanaalweg vaak geteisterd wordt door chauffeurs met een zware voet wat het fietsen er een hachelijke en onaangename zaak maakt Een goed fietspad kan aan deze onveilige toestand een einde maken Vaart Noord is een gemeentelijke weg dus wat belet het gemeentebestuur om een degelijk fietspad te voorzien over de hele lengte van Vaart Noord i p v slechts over een gedeelte tot aan de fietsersbrug Niet enkel de talrijke recreatieve fietsers die

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/aanleg_van_een_nieuw_fietspad_langs_vaart-noord_goed_maar_slechts_half_werk (2016-05-01)
  Open archived version from archive •